Detta är icke-javascriptversionen av västtrafiks webbplats. För en bättre upplevelse slå på Javascript eller uppgradera din browser.

Hållplats Svingeln blir en större och säkrare bytespunkt

2017-09-20 kl 11:41

Nu ska Svingelns hållplats bli en mer effektiv och sammanhållen bytespunkt för kollektivtrafiken. Busshållplatsen och spårvagnshållplatsen kommer att flyttas närmare varandra samtidigt som det blir plats för fler bussar. Området vid Svingeln ska också få nya gång- och cykelbanor.

Denna vecka inleddes arbetet med ombyggnationen av Svingelns hållplats. Vissa förberedande arbeten startade redan förra veckan. Busshållplatsen för busslinjerna in mot centrum har tillfälligt flyttats närmare stan så att den ligger i höjd med judiska kyrkogården. Det görs för att frigöra arbetsytor där de nya hållplatserna ska byggas.

I övrigt påverkas inte kollektivtrafiken och alla bussar och spårvagnar kommer att gå som vanligt. Anledningen till att Svingeln ska byggas om är att hållplatserna i nuläget är väldigt utspridda, vilket gör byten krångliga, tidskrävande och osäkra. Tanken är att Svingeln ska bli en mer samlad, trygg och attraktiv bytespunkt för kollektivtrafikresenärer.

De nya busshållplatserna kommer att vara klara och börja trafikeras i mitten av december.

Då blir det fem nya hållplatslägen för buss och plats för fler busslinjer. Arbetet fortsätter sedan under våren 2018 då spårvagnshållplatserna byggs om. Ombyggnationen av hela Svingeln beräknas vara klar till sommaren 2018. Det kommer även att bli nya gång- och cykelvägar och hela området ska bli grönare och fräschare, eventuellt med en mindre park. Det planeras även en ny rondell på Redbergsvägen och hela projektet ska vara klart till våren 2019. 

« Tillbaks till nyhetslista

Reseplaneraren

Sök resa
Fler val