Detta är icke-javascriptversionen av västtrafiks webbplats. För en bättre upplevelse slå på Javascript eller uppgradera din browser.

Västtrafik och Västsvenska paketet

En långsiktigt hållbar utveckling kräver en kraftigt ökad andel kollektiva resor. Därför innehåller Västsvenska paketet stora infrastruktursatsningar för kollektivtrafiken. Västtrafiks satsningar för 2013 omfattar bland annat utökad trafik på befintliga pendeltågslinjer, nya expressbusslinjer, utökad kapacitet i stombussar och utökningar av spårvagnstrafiken. Detta innebär bland annat satsningar på utbyggd och anpassad infrastruktur, nya fordon, nya linjer och ökad turtäthet.

 • Västsvenska paketet lägger grunden för en attraktiv, hållbar och växande region

  Om du har rest i Göteborgstrakten på sistone kanske du har märkt att det är mycket som händer i trafiken just nu. Pendelparkeringar för både bil och cykel, längre tågperronger, nya bussfiler och hållplatser; det byggs om och byggs nytt på många olika håll.  Många av de förändringar vi ser omkring oss beror på Västsvenska paketet, som ska göra resandet inom regionen smidigare. Målet är att fler människor ska kunna bo och arbeta här i framtiden.

  Men för att befolkningsökningen ska ske på ett hållbart sätt är ett av de viktigaste målen att ge kollektivtrafiken plats att växa. Det gillar vi på Västtrafik. Vi har som mål att fördubbla det kollektiva resandet, och det Västsvenska paketet innebär att vi kan fortsätta utveckla vår trafik och göra plats för fler resenärer i framtiden. Efterhand som planerna blir verklighet kommer vi kunna erbjuda bland annat nya linjer, tätare turer och nya, bekvämare fordon. Och eftersom våra bussar, spårvagnar och tåg får lättare att komma fram så blir de också bättre på att hålla tiden.

  Bakom Västsvenska paketet står Trafikverket, Göteborgs stad, Göteborgsregionens kommunalförbund, Västra Götalandsregionen och RegionHalland, i nära samarbete med Västtrafik och Transportstyrelsen. Paketets delar är varierande i omfattning och allting kommer inte att vara färdigt förrän 2027. Men redan 2013 införs trängselskatt i Göteborg och då har många av delarna börjat falla på plats.

  Förutom de satsningar som ingår i Västsvenska paketet är det mer på gång som kommer bidra till en effektivare kollektivtrafik. I december 2012 invigs en helt ny pendeltågslinje mellan Älvängen och Göteborg, och 2015 får Göteborg en ny knutpunkt vid Skeppsbron samt ny spårväg mellan Brunnsparken och Järntorget. De projekten berättar vi också om här nedan.

  Välkommen ombord!

 • Utvecklingen i Västsverige är viktig för hela landet. För att fler människor ska kunna bo och arbeta i regionen innefattar Västsvenska paketet en rad satsningar för att göra resandet inom regionen enklare.

   Västlänken ger tågtrafiken plats att växa
  Den åtta kilometer långa tågtunneln Västlänken ska byggas under centrala Göteborg. Den beräknas bli färdig tidigast år 2027, med tre nya pendeltågsstationer som avlastar Göteborg C och förbättrar kapaciteten i järnvägsnätet.

   Fler tåg Göteborg–Trollhättan samt på Bohusbanan 
  På sträckan Göteborg–Trollhättan/Vänersborg ska tågtrafiken utökas, liksom på Bohusbanan mellan Göteborg och Uddevalla/Stenungsund, som ska få längre tåg med plats för fler resenärer.

   Ny pendel Älvängen–Göteborg
  Den nya Alependeln är en stor satsning för alla som bor och verkar längs Göta Älv. Linjen invigs i december 2012 och ger då dubbelspårig tågtrafik mellan Göteborg C och Älvängen.

   Nya tåg ger mer plats på pendeln
  På pendeltågslinjerna till Kungsbacka och Alingsås utökar vi stegvis kapaciteten med nya tåg som har fler sittplatser, och perrongerna förlängs för att ta emot de nya tågen. För att hjälpa dig välja den snabbaste resvägen utrustas stationerna med realtidsskyltar som berättar om läget på vägarna och smarta pendelparkeringar som visar hur många platser som är lediga.

   Satsning på knutpunkter
  För att göra det smidigare att byta mellan olika linjer ska flera av våra större knutpunkter rustas upp, exempelvis Uddevalla, Vänersborg, Trollhättan, Stenungsund, Kungälv, Ale, Älvängen, Nödinge, Alingsås och Lerum.

 • I centrala Göteborg ska framkomligheten för spårvagnar och bussar bli bättre. Nya spår, knutpunkter och körfält bidrar alla till att minska flaskhalsar och köer.

   Nya knutpunkter för spårvagn, buss och båt
  Vid Skeppsbron (Stenpiren) bygger vi en ny, stor knutpunkt som invigs 2015 och knyter samman spårvagn, buss och båttrafik i centrala Göteborg. Vid Nils Ericson Terminalen bygger vi ut för att kunna ta emot fler fjärrbussar.

   Nya Badhuslänken snabbar upp spårvagnstrafiken
  Den helt nya Badhuslänken invigs 2015 och innebär en kortare väg för spårvagnar som kör mellan Järntorget och Brunnsparken. Linje 1 och 9 kommer då att börja köra längs Södra Älvstranden, vilket innebär en stor förbättring för hela spårvagnsnätet.

   Ny Götaälvbro ger bättre flyt
  Den nuvarande Götaälvbron ska ersättas med en ny bro, som kommer ge plats för mer kollektivtrafik, bli cykelvänligare och bidra till utvecklingen av centrala Göteborg. Den nya bron beräknas stå färdig år 2020 och får stor betydelse för kollektivtrafiken, då ungefär 70 procent av alla som tar sig över den nuvarande bron gör det med buss eller spårvagn.

   Mer och bättre spårvagnstrafik
  På sikt utökar vi spårvagnstrafiken i hela staden med tätare turer i rusningstid. Nu är arbetet med den nya Munkebäckslänken igång, som kommer att ge resenärer på linje 5 en smidig direktförbindelse med Östra sjukhuset. Munkebäckslänken beräknas vara klar i december 2012.

   Lättare för bussar och spårvagnar att komma fram
  För att förbättra framkomligheten byggs det nya busskörfält på flera platser i centrala Göteborg, bland annat längs Södra vägen och Övre Husargatan. Dessutom ska alla expressbussar ledas utanför Vallgraven, så att stombussar och spårvagnar kan köras med tätare turer i centrum.

   

 • Tidsaxeln visar när några av de olika satsningar som utvecklar kollektivtrafiken påbörjas och beräknas bli färdiga.

 • Bakom Västsvenska paketet står Trafikverket, Göteborgsregionenskommunalförbund, Göteborgs stad, Region Halland och Västra Götalandsregionen i nära samarbete med Västtrafik och Transportstyrelsen. Projektets totala kostnad är 34 miljarder kronor.

 • Mer information om Västsvenska paketet får du på vastsvenskapaketet.se (öppnas i nytt fönster) eller genom att ringa Trafikverkets kundtjänst 0771-24 24 24.

  För mer information om satsningarna i kollektivtrafiken är du också välkommen att läsa mer här på vår hemsida eller kontakta vår kundservice 0771-41 43 00.

  Det finns en kostnadsfri utställning om Västsvenska paketet i Älvrummet, på Kanaltorget i Göteborg. Öppet måndag–torsdag 15–19 samt fredag–söndag 11–15.

Reseplaneraren

Sök resa
Fler val