Detta är icke-javascriptversionen av västtrafiks webbplats. För en bättre upplevelse slå på Javascript eller uppgradera din browser.

Frågor och svar om reseplaneraren

Vår reseplanerare är ett smart verktyg för att hitta en resa som passar dig. Genom att du talar om varifrån du vill åka och vart så kan vi visa de bästa resorna för dig.

Med "bästa resorna" menar vi de som går snabbast och kräver minst antal byten. Det finns oftast andra sätt att åka mellan två punkter men reseplaneraren kan inte visa alla eftersom det skulle vara omöjligt för dig att välja bland alla alternativ. Den gör ett bra urval åt dig.Vill du se alla alternativ rekommenderar vi dig att använda våra tidtabeller.

Sök gärna resa till/från adresser så behöver du inte tänka på vilken hållplats du ska resa till/från. Reseplaneraren väljer automatiskt den bästa för just din resa.

Hittar du inte svaret på din fråga här? Välkommen att ringa vår kundservice på telefon 0771-41 43 00.

 • Väljer du att söka från en hållplats så uppfattar reseplaneraren det som att du verkligen vill åka från den hållplatsen. Den tar då inte hänsyn till om det finns bättre hållplatser i närheten utan ger en resa från denna hållplats.

  Om du istället söker från en adress, eller en punkt i kartan, söker reseplaneraren upp de 100 närmaste hållplatserna, kollar hur långt du kan tänka dig att gå (2 km är standard men kan ändras under ”fler val”) och tar sedan bort de hållplatser som ligger för långt bort. Sedan söker den upp smartaste resan från de hållplatser som blir kvar. Eftersom den även räknar med den tid det tar att gå till första hållplats så behöver du inte vara orolig för att du alltid får förslag att gå två kilometer. Den närmaste hållplatsen med bästa trafiken för dig just nu väljs.

 • Vi använder de uppgifter som kommuner och Trafikverket rapporterar in till den nationella vägdatabasen NVDB. Denna innehåller alla Sveriges vägar med uppgift om bland annat hastigheter, enkelriktningar, motorvägar med mera. Den innehåller även många cykelvägar, främst i städer.

  Eftersom gångvägar inte finns inrapporterade så görs beräkningen på cykelvägar och bilvägar (förutom motorvägar eftersom det inte är tillåtet att gå på dessa).

  I många fall blir detta tillräckligt bra, det blir i alla fall en väg som är möjlig att ta. Du som bor i, eller känner till, området känner säkert till gångvägar, genvägar genom bostadsområden och parker och liknande. Men dessa har vi inte tillgång till. Därför kan gångvägarna ibland se konstiga ut.

  I takt med att kommunerna rapporterar in fler gång- och cykelvägar till NVDB så kommer vi att kunna ge allt bättre förslag för resan mellan en adress och en hållplats.

  Vi använder en gånghastighet på 3-4 kilometer per timme vilket är något långsammare än hur många går. Vill du ändra hastigheten kan du klicka på fler val och där ändra din gånghastighet.

 • Det beror på att vi använder en karta från Lantmäteriet samt vägbeskrivningar från den nationella vägdatabasen NVDB. Vi ritar ut vägarna utifrån uppgifterna i NVDB som alltså kan ses som ett osynligt vägnät över vår karta.

 • All trafik planeras för att kunna följa tidtabellen. Men ibland händer saker som gör att tidtabellen är svår att följa. Det kan till exempel vara en trafikstockning som gör att bussen inte kommer fram, dåligt väglag eller kanske en nerriven kontaktledning som gör att spårvagnen får köra en annan väg.

  I reseplaneraren visar vi en prognos för när fordonet ska komma, om vi känner till en försening. Är det en mindre försening så upplyser vi bara om den planerade nya tiden. Men tänk på att det är en prognos som kan ändras, var därför alltid ute i god tid till hållplatsen. För att resegarantin ska gälla ska du vara i god tid till hållplatsen enligt den tid som står i tidtabellen.

  Om en försening gör att du får mindre tid än minsta tillåtna bytesmarginal på dig för ett byte, varnar reseplaneraren för detta. I så fall får du också ett förslag om hur du kan resa istället. Minsta tillåtna bytesmarginal för de resvägar som ges i reseplaneraren är fem minuter i de flesta fall, och 10 min vid byte till tåg på stora knutpunkter.

  Realtiden kan även tala om ifall en tur är inställd eller en hållplats för tillfället inte trafikeras. I dessa fall ger vi dig förslag på en ny resa. Tänk på att ”inställt” är en preliminär uppgift. Om du ska resa nu och får veta att det är inställt så kan du lita på att uppgiften stämmer. Men om du ska resa om några timmar så behöver det inte stämma. Till exempel kan det ha varit en olycka som gjort att vi ställer in trafiken några timmar framöver. Men så fort det går så kör vi igen. Kolla därför gärna resan ytterligare en gång strax innan du tänkt resa, förhoppningsvis fungerar det igen.

  Ett bra tips är att alltid söka till och från adresser och inte hållplatser. Är det något problem i trafiken så hittar vi ofta bättre förslag för dig om du söker på adresser.

  Med hjälp av realtiden kan vi också, någon timme före avgång, tala om vilket fordon som kör en viss tur. Vi kan då berätta om fordonet till exempel har rullstolsplats, automatiska hållplatsutrop och så vidare.
  Realtid finns inte överallt. Idag finns den för största delen av Göteborgsområdet samt övriga städer i Västra Götaland. Den finns även för tåg och vissa regionbussar. Systemet byggs ut fortlöpande.

 • Ibland ska du gå mellan två hållplatser under din resa, till exempel kommer du med ett tåg till Göteborg C men ska åka vidare med buss från Nils Ericssonterminalen. Då visas en rak streckad linje för att markera bytet om du tittar på resan i kartan.

  Denna linje kan även visas i början eller slutet av din resa om du valt att resa till/från en adress. I så fall visas en riktig gångväg (grå) från adressen till det hållplatsläge som ligger närmast adressen. Sedan visas ett rakt streckat streck till det hållplatsläge där du ska kliva på (och motsatt om det är där du kliver av).

 • Genom att zooma längre in i kartan så får du möjlighet att visa denna information. Det skulle bli alltför många som skulle visas om de gick att se direkt när kartan är utzoomad. Reseplaneraren skulle bli alltför långsam för dig. Men zooma in så kan du markera.

 • Ja, gå in under ”Fler val” och ändra menyvalet till höger: "Köra bil max (för att parkera vid en pendelparkering)” från 0 km till något av de andra avstånden.

 • Ja, gå in under ”Fler val” och ändra menyvalet till höger: ”Cykla max” från 0 km till något av de andra avstånden.

 • Ja, gå in under ”Fler val” och ändra ”Minsta bytestid”. Tänk på att resegarantin inte gäller om du minskar din bytesmarginal.

 • Nej, inte helt. Men du kan gå in under ”Fler val” och ändra menyvalet till höger: ”Gå max”. Tänk på att du kanske inte får något resvägsförslag om du minskar för mycket.

  Du kan också söka direkt från en hållplats så blir det ingen gångväg. Men tänk på att du ibland får bättre resvägsförslag när du söker från en adress.

 • Ja, gå in under ”Fler val” och ändra ”Minsta bytestid”. Du kan lägga på 5, 10 eller 20 minuter extra.

 • Knappen mellan fälten för från och till. 
 • Tyvärr kan detta uppstå. Vi har cirka 22.000 hållplatslägen runt om i Västra Götalands län. Efterhand som vi kartlägger dessa så lägger vi in resultatet i reseplaneraren. Men det kommer att ta lite tid innan allt är kartlagt.

  Fel som kan uppstå är att det till exempel finns väderskydd eller ledstråk trots att vi säger att det inte ska finnas. Det motsatta felet, att vi påstår att något ska finnas som sedan inte finns, kan inte uppstå. 

 • Vi är beroende av att få uppgifter från dem som kör våra bussar, tåg, spårvagnar och båtar för att kunna ge dig rätt information. 

 • En del linjer körs endast om någon vill åka. För att kunna resa med en sådan linje ska du ringa ett telefonnummer en viss tid, oftast en eller två timmar, innan du vill åka. I resvägsförslaget får du upp information om att en linje måste förbeställas.
  Om du inte vill se sådana linjer kan du bocka ur denna ruta så tas dessa bort vid sökning.

 • Ja, om du är inloggad på hemsidan så finns det möjlighet att spara både hållplatser och inställningar när du är i reseplaneraren.

Reseplaneraren

Sök resa
Fler val