Detta är icke-javascriptversionen av västtrafiks webbplats. För en bättre upplevelse slå på Javascript eller uppgradera din browser.

Frågor och svar om biljettkontrollen

Här kan du läsa svar på de vanligaste frågorna om biljettkontrollen.

Västtrafiks riktlinjer för biljettkontroll

 • Att åka kollektivt är inte gratis. Det är en tjänst man betalar för, precis som för andra varor och tjänster i samhället. I det här fallet är priset dessutom subventionerat – ungefär halva kostnaden betalas via skattemedel. Det är mot den bakgrunden vi har en biljettkontroll. Alla som reser med kollektivtrafiken ska betala, det tycker vi och det tycker våra kunder också. Genom att ta ansvar för de skattemedel som har tilldelats kollektivtrafiken kan vi bidra till att utveckla det goda livet i regionen genom att möjliggöra resor till och från till exempel arbete och fritidsaktiviteter.

  Vi vet att majoriteten av våra kunder vill ha kontroller. Genom att öka andelen betalande ombord tar vi ansvar gentemot våra betalande kunder och kan skapa de allra bästa resmöjligheterna och reseupplevelserna för dem.

  En kundundersökning genomförd under våren 2014 visar att en överväldigande majoritet är positiv till att västtrafik genomför stickprovskontroller (drygt 74 % är positiva endast 5 % är negativa).

 • De flesta kontroller är stickprovskontroller. Våra kontrollanter arbetar alltid i synliga arbetskläder och civila kontroller förekommer inte. Kontrollanterna går alltid på sist så att alla ska hinna visa sitt kort för kortläsaren eller köpa sin biljett. Om du till exempel går på med en barnvagn eller mycket bagage så tas naturligtvis hänsyn till att det kan ta lite längre tid att stämpla ditt kort. När kontrollanten går ombord ser de sig omkring för att kunna skapa sig en bild av resenärerna ombord, vilket är till hjälp om det blir en bedömningsfråga. Då våra resevillkor säger att du ska visa ditt kort direkt när du går ombord kan de alltså inte ta hänsyn till en situation där de ser en person som väljer att stämpla sitt kort först när han eller hon ser att biljettkontrollanten kliver på.

  Från december 2016 inför vi påstigningskontroller för att minimera fuskåkningen. Påstigningskontroll innebär att våra biljettkontrollanter kontrollerar biljetten för alla som ska stiga ombord vid en hållplats. Genom att göra en första kontroll redan på hållplatsen kan vi hjälpa alla som är osäkra på hur de ska köpa sin biljett eller betala för sin resa, och vi säkerställer att de som kliver ombord har gjort rätt för sig. Metoden är ett komplement till ordinarie stickprovskontroller.

  Det finns särskilda omständigheter som biljettkontrollen tar hänsyn till enligt Lagen om tilläggsavgift. Det kan till exempel vara om man är långväga turist eller om man har en sjukdom av något slag. Då tittar vi på hur omständigheten som sådan har påverkat ens möjlighet att göra rätt för sig.

  Det är inte helt enkelt för en kontrollant att på plats avgöra vad som är en särskild omständighet. Därför finns det alltid möjlighet att bestrida en tilläggsavgift och visar det sig att kontrollanten gjort en felaktig bedömning så rättas det till i efterhand och tilläggsavgiften skrivs av.

 • Den som driver kollektiv persontrafik får ta ut en tilläggsavgift av resande som vid en kontroll inte kan visa giltig biljett. En resenär som vägrar att lösa biljett får avvisas från färdmedlet. Reglerna om tilläggsavgift framgår av lagen om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik.

  Den som reser utan att ha betalat för sin resa kan göra sig skyldig till brottet bedrägligt beteende. I straffskalan för detta brott ingår fängelse. En kontrollant som på bar gärning uppmärksammar en resenär som utnyttjar transporten utan att ha betalat har rätt att gripa resenären genom att göra ett s.k. envarsgripande (rättegångsbalken 24 kap 7 § andra stycket samt brottsbalken 9 kap 2 § andra stycket). Den som med stöd av nämnda bestämmelser gör ett envarsgripande har, i den mån andra medel är otillräckliga och det med hänsyn till omständigheterna är försvarligt, även rätt att använda visst våld för att genomföra åtgärden. Så kan vara fallet om resenären försöker undkomma eller den som verkställer gripandet annars möts av motstånd (polislagen 29 § första stycket tredje meningen jämförd med 10 § första stycket samma lag). En kontrollant har därför, under vissa förhållanden, rätt att hålla kvar en resenär som man kan misstänka för bedrägligt beteende.

  Att hålla kvar någon är alltid en sista utväg, och i likhet med många av oss i samhället, önskar vi att situationer där någon hålls kvar inte ska behöva uppkomma. Vi eftersträvar att det ska ske så få ingripanden som möjligt och arbetar för att kunna lösa sådana här situationer med dialog och kommunikation. Om kontrollanterna gör ett envarsgripande kontaktas alltid polisen.

 • Kontrollanternas utbildning sträcker sig över sex månader och varvas med både praktik och med teori. Ämnen som ingår är förhållningssätt och värdegrund, kommunikation och dialog, service och kundbemötande, konflikt- och stresshantering, juridik, reaktioner som kan uppstå vid en kontrollsituation och det som rör Västtrafiks betalsystem och sortiment.

 • Du behöver inte vara orolig för att inte hinna visa ditt kort mot kortläsaren innan en kontroll påbörjas. Som går att läsa i våra resevillkor ska du visa ditt kort mot kortläsaren direkt när du går ombord och som resenär ska du alltid få rimligt med tid. Det innebär till exempel att kontrollanterna låter dig ställa ifrån dig ditt bagage, placera och säkra upp din barnvagn eller köpa din biljett i biljettautomaten först. Men om du inte har några särskilda skäl ska du alltså göra detta omedelbart när du går ombord. En person som väntar med att visa sitt kort eller skicka iväg sitt sms tills en kontrollant går på får betala en tilläggsavgift. Om du till exempel pratar i telefon när du stiger på förväntar vi oss att du avslutar/pausar ditt samtal för att kunna köpa biljett via appen Västtrafik To Go, checka in ditt Västtrafikkort eller köpa biljett i en biljettmaskin. Först därefter kan du fortsätta ditt samtal. Reglerna kring detta kan du läsa om i våra resevillkor.

 • Vi förstår att nervositet kan vara känsla som smyger sig på i en kontrollsituation. Därför har vi samlat några tips och råd här.

  Visa ditt periodkort mot kortläsaren vid varje resa, även om du har aktiverat det tidigare. I takt med årstiderna byter vi kläder och det är lätt hänt att man lagt sitt kort i andra jackan just den dag då kontrollanten frågar om ditt kort. Samtidigt blir du påmind om när perioden går ut. Att glömma sitt kort eller missa att det har gått ut är skäl som kontrollanterna inte kan ta hänsyn till.

  Köp din biljett i appen Västtrafik ToGo. Biljetten är giltig så snart köpet är genomfört.

  Är du osäker på vilken knapp du ska trycka på när du reser med kontoladdning eller om resan går över flera zoner, fråga alltid föraren. Eller fråga kontrollanterna om de står på hållplatsen när du ska resa. De hjälper dig gärna.

Reseplaneraren

Sök resa
Fler val