Detta är icke-javascriptversionen av västtrafiks webbplats. För en bättre upplevelse slå på Javascript eller uppgradera din browser.

Giltig biljett

Din biljett ska vara aktiverad och giltig för den tid och alla de zoner som du reser inom. Om din biljett är giltig vid påstigning är den giltig under hela linjeturen även om giltighetstiden går ut under linjeturens gång.

När du reser med ett fordon utan kortläsare (t.ex. vissa tåg med SJ och Öresundståg) ska du ha med dig en kortinspektion som visar att biljetten är giltig.

Om din biljett finns i en mobil enhet måste du se till att din mobila enhet är laddad under hela resan. Det är en förutsättning för att du ska kunna visa att du har en giltig biljett.

Biljetter som kräver aktivering eller avläsning av en kortläsare ska visas upp mot kortläsaren direkt vid påstigning. Du ska försäkra dig om att biljetten accepterats av kortläsaren. Om kortläsaren inte fungerar eller om en biljett inte accepteras av kortläsaren ska trafikpersonal omedelbart kontaktas. Periodbiljetter som är aktiverade behöver endast visas upp vid visering. Biljetter som inte kräver aktivering eller avläsning ska uppvisas för trafikpersonal. Biljetter som köps ombord eller mobilbiljetter ska köpas och vara aktiverade senast vid påstigning på fordonet.

Biljettkontroll och visering

Biljettkontroller görs både ombord och på hållplatser i samband med på- eller avstigning. Då måste du visa upp din biljett.

Reser du med annan biljett än för vuxen eller om du reser med en personlig biljett måste du kunna uppvisa de handlingar som krävs för att styrka din rätt att resa med biljetten.

Reser du med ett fordon utan kortläsare måste du ha en utskriven kortinspektion.

Har du en mobilbiljett ska du kunna visa upp den mobila enheten. Observera att det inte är tillåtet att kopiera över en biljett till en annan mobil enhet utan Västtrafiks tillstånd.

Tilläggsavgift

Saknar du giltig biljett vid en biljettkontroll kan du bli skyldig att betala en lagstadgad tilläggsavgift enligt lagen om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik. Du kan också bli avvisad från fordonet.

Västtrafik har rätt att omhänderta en biljett då det finns misstanke om att den har blivit förfalskad, manipulerad eller om det finns något annat skäl att ifrågasätta biljettens giltighet. Då har Västtrafik rätt att tillfälligt eller permanent spärra ett Västtrafikkort utan att ersätta ägaren för det återstående värdet. Västtrafik har också rätt att spärra en Mobilbiljett eller tillgången till Västtrafiks app.

Du kan bestrida en tilläggsavgift genom att kontakta biljettkontrollens expedition inom 10 dagar från kontrolltillfället. 

Reducerad tilläggsavgift

Du ska alltid ha med dig din biljett vid varje resa. Har du glömt din periodbiljett men har registrerat den på Mina Sidor så kan du få en reducerad tilläggsavgift om du inom sju dagar visar upp din biljett på Biljettkontrollens expedition. Avgiften sänks då från 1 200 kr till 150 kr.

Observera att detta endast gäller om du är registrerad på Mina Sidor och har en periodbiljett som också är registrerad på Mina Sidor. Periodbiljetten måste vara aktiverad innan kontrolltillfället för att reducering av tilläggsavgiften skall gälla.

Om du reser med studentrabatt och har glömt att ta med din studentlegitimation på resan kan du få reducerad tilläggsavgift även om din biljett inte är registrerad på mina sidor. För att få din tilläggsavgift reducerad till 150 kr behöver du besöka biljettkontrollens expedition inom sju dagar och visa upp periodbiljetten, giltig id-handling och giltig studentlegitimation.

Reseplaneraren

Sök resa
Fler val