Detta är icke-javascriptversionen av västtrafiks webbplats. För en bättre upplevelse slå på Javascript eller uppgradera din browser.

Kvalitetsuppföljning

För att garantera ett prioriterat kollektivtrafiknät som även personer med funktionsnedsättning kan lita på behöver viktiga processer säkerställas angående kvalitetssystem, säkring och uppföljning. Detta gäller framförallt fordonens anpassning, ledsagning och förarens kompetens med avseende på tillgänglighet. Kvalitetsuppföljning av att ramper, liftar, audiovisuellt utrop etc funderar i våra fordon kontrolleras av fordonskontrollanterna via kvalitetssystemet FRIDA. 

Reseplaneraren

Sök resa
Fler val