Detta är icke-javascriptversionen av västtrafiks webbplats. För en bättre upplevelse slå på Javascript eller uppgradera din browser.

Service

En kollektivtrafikresa består av många olika moment. Det är bland annat planering av resan, på väg till hållplatsen, på hållplatsen, stiga på eller av fordon, betala, service under resan, eventuella byten och anslutningsresor. För en person med funktionsnedsättning kan tryggheten vara helt avgörande för att våga resa. Bemötandet är något som alla brukarorganisationer påtalar är av största vikt när de genomför en resa. Löpande sker utbildning av all trafikpersonal, via partnerföretagen, för att erbjuda en trygg och säker resa. 

Bemötande
Löpande utbildning sker av al trafikpersonal, via partnerföretagen, för att erbjuda ett bra resenärsbemötande. För en person med funktionsnedsättning kan tryggheten vara helt avgörande för att våga resa. Bemötandet är något som alla brukarorganisationer påtalar är av största vikt när de genomför en resa. 

Ledsagarservice
Ledsagarservice är tillgänglig den tid som hållplatsen trafikeras.  Tjänsten ingår i biljettpriset och är öppen för alla resenärer som anser sig i behov av den. Ambitionen är att det ska bli så enkelt som möjligt för alla att åka kollektivt. Under 2016 utfördes 1135 ledsagningar, vilket är en ökning med dryga 10 procent jämfört med året innan på de 60 stationer/terminaler där denna service erbjuds. Över 95 procent av alla ledsagningar har skett på 15 procent av stationerna. 

Ledsagare
En översyn pågår gällande enhetliga regler för ledsagare i den allmänna kollektivtrafiken. 

Audiovisuell information
Det pågår ett arbete med att ta fram en app med audiovisuell information med avgångstidet och hållplatslägen. Arbetet sker i samarbete med SRF Väst och kommer testas under våren 2017. Pratorer och tryckknappar med audiell information har satts upp på ett antal platser i Göteborg under året och under kommande året planeras ett antal installationer på resecentrum i regionen. Målet är att ha minst en prator på varje resecentrum för att kunden ska få möjlighet att få avgångsinformationen uppläst. 

Reseplaneraren
Under året har tillgänglighetsinformationen i resplaneraren för fordon förbättrats. Motsvarande information gällande hållplats har påbörjats. 

Resevillkoren
I resevillkoren har en harmonisering skett, efter samråd med bla. brukarorganisationer, som gör att det är enklare att resa med rullstol och rullator i hela regionen. Det nya är ”När rullstolsplatsen i spårvagnen är upptagen kan rullstolsburna använda flexytan”. Det har varit ett försök under 18 månader men har under året blivit permanentat efter godkännande av Transportstyrelsen.  

Reseplaneraren

Sök resa
Fler val