Detta är icke-javascriptversionen av västtrafiks webbplats. För en bättre upplevelse slå på Javascript eller uppgradera din browser.

Fyrbodal

Linje 2 Torp-Kampenhof-Hovhult, linje 5 Kurveröd-Kampenhof-Äsperöd, linje 6 Sunningen/Kissleberg-Kampenhof-Kuröd, linje 12 Kampenhof-Dalaberg-Äsperöd-Kampenhof

Linjerna 2, 5, 6 och 12 flyttas över till Asplundsgatan i stället för att köra på Norra Hamngatan. Hållplatserna Koscha gränden, Kungstorget och Agnebergshallen dras in för nämnda linjer.Två nya hållplatser tillkommer: Asplundsgatan och Agnebergsskolan.

Linje 22 Halvorstorp-Resecentrum-Strömslund, linje 46 Halvorstorp-Stavre-Drottningtorget-NÄL, linje 92 Öxnered-Vänersborg-Vargön-Trollhättan, linje 644 Resecentrum-Halvorstorp-Koppegården

Hållplats Syrénvägen i riktning mot Halvorstorp tas bort. Hållplats Syrénvägen i riktning mot Trollhättan byter namn till Halvorsgården. Ändringen görs då kommunen behöver plats till en nybyggd gång- och cykelväg.

Linje 39 Öxnered-Vänersborg-Vargön-Stallbacka-Trollhättan

En ny anropsstyrd tur på linje 39 från Säve station klockan 19:52 som är vid Kornhalls Färjeläge 19:57, Eriksdal 20:09 och Klareberg 20:19.

Linje 46 Halvorstorp-Stavre-Drottningtorget, linje 47 Skoftebyn-Kronogården-Drottningtorget

Linje 46 fortsätter efter Drottningtorget till NÄL istället för linje 47. Resenärer på linje 47 som vill resa till NÄL kan byta till linje 46 vid Drottningtorget. Linje 47 förlängs till Trollhättan resecentrum. Detta möjliggör en tidig tågförbindelse mot Göteborg på helgerna.

Linje 52 Sylte-Kronogården-Drottningtorget

Hållplats Klintvägen tas bort. Resenärer hänvisas till hållplats Stensmedjan alternativt Hjortmosseskolan.

Linje 54 Sylte-Överby

Trollhättans stadstrafik får ny linje mellan Sylte - Lextorp - Överby. Resan kan nu göras utan byte mellan Sylte - Lextorp - Överby.

Linje 21, 22, 24, 25, 37, 39, 61, 62, 64, 65, 66, 92, 421, 423, 424, 630, 631, 632, 633, 640, 644, 660, 661 Trollhättan

Hållplatserna Fredriksbergsgatan, Skärbergs, Oden, Trollhättan/Vänersborgs flygplats tas bort. Det finns andra hållplatser på nära avstånd från Fredriksbergsgatan, Skärbergs och Oden. Hållplatsen Trollhättan/Vänersborgs flygplats används av få resenärer.

Linje 61 Vänersborg-NÄL-Trollhättan-Stallbacka, linje 23 Kronogården-Trollhättan resecentrum-Stallbacka

Linje 61

- kör endast till NÄL i rusningstid: på morgonen i riktning mot Trollhättan och på eftermiddagen i riktning mot Vänersborg. Detta på grund av att det är så de flesta reser.

- vänder vid Trollhättan resecentrum. Resenärer till Stallbacka hänvisas till linje 23.

- avgång klockan 06:00 måndag-fredag i riktning mot NÄL kör inte via Onsjö på grund av för få resenärer. Avgång klockan 07:00 på helger i riktning mot Vänersborg kör inte via Onsjö.

- avgång klockan 06:15 måndag-fredag Vänersborg-Näl flyttas till klockan 06:10 för att passa byten från Onsjö.

- avgång klockan 18:00 måndag-fredag Trollhättan-Vänersborg tas bort. Resenärer hänvisas till avgångarna klockan 17:45 och 18:15.

- ny avgång klockan 08.48 måndag-fredag NÄL-Trollhättan, det innebär att linjen går en gång i kvarten fram till klockan 09.08.

- två nya avgångar måndag-fredag Trollhättan-NÄL klockan 13:45 och 14:15, vilket innebär en avgång varje kvart från klockan13.30.

Linje 23 Kronogården-Drottningtorget förlängs till Trollhättan resecentrum och vidare till Stallbacka, istället för linje 61 som kommer vända vid Trollhättan resecentrum. Under sommaren mitt på dagen går linjen en gång i timmen till och från Stallbacka på grund av få resenärer.

Linje 62 Nordkroken-Vänersborg-Öxnered-Trollhättan, linje 41 Trollhättan resecentrum-NÄL

- Linjerna vänder vid NÄL.

- Cirka hälften av turerna mellan NÄL och Trollhättan flyttas till linje 61 som då får fler avgångar på morgon mot Trollhättan och på eftermiddag från Trollhättan. Dessa turer kör via Skogshöjdsvägen och inte Bergsliden på grund av större efterfrågan där. Förändringen innebär att på sträckan Trollhättan resecentrum-NÄL går bussen en gång i kvarten under morgon och eftermiddag.

- Resterande hälften av turerna mellan NÄL och Trollhättan resecentrum körs av linje 41. Linje 41 går på morgonen mot NÄL och på eftermiddagen från NÄL samma väg som linje 62 tidigare kört. Dessa turer erbjuder möjlighet till arbetspendling till och från NÄL.

- Turerna på delsträckorna Öxnered-NÄL klockan 17:41 och NÄL-Öxnered klockan 18:02 och 18:32 dras in.

- En ny avgång för linje 41 sätts in klockan 14:25 från NÄL till Trollhättan.

Linje 65 Restad gård-Vänersborg-Överby-Trollhättan

Ny avgång sätts in måndag-fredag klockan 23:30 mellan Vänersborg resecentrum-Trollhättan resecentrum.

Linje 93 och 630 Trollhättan

Natturer på linje 93 och 630 kommer att vända på Trollhättan resecentrum istället för Drottningtorget.
Linje 93 delas upp i två linjer: sträckan Strömslund-Trollhättan resecentrum körs av befintliga linje 22. Sträckan Trollhättan resecentrum-Sylte körs av linje 93 som hittills.

Linjen måste köra via Trollhättan resecentrum eftersom vändmöjligheter kommer att saknas vid Drottningtorget på grund av ombyggnaden där.

Linje 630 Upphärad-Sjuntorp-Velanda-Trollhättan

Turerna på lördagar klockan 06:45 och 08:45 från Trollhättan går via Sörby som övriga turer. Natturer går inte längre via Skrehalls skola.

Linje 631 Halltorp-Gärdhem-Velanda-Holm-Trollhättan

Eftermiddagsturen går efter Gärdhem inte till Slätterna utan fortsätter till Halltorp och Håjumsparken istället. Start- respektive sluthållplats för linjen blir Håjumsparken.

Linje 433 Lödöse-Alvhem-Skepplanda

Linjen får en ny hållplats Grönnäs Södra.

Linje 421 Trollhättan-Lilla Edet-Lödöse-Älvängen, linje 423 Trollhättan-Sylte-Lilla Edet

Trafikverket bygger gång- cykelväg mellan Kärra och Lödöse. Detta påverkar hållplatserna på sträckan enligt följande: hållplatserna Tunge bygdegård och Skattegården norra tas bort, hållplats Tunge i södergående riktning flyttas något norr ut runt maj 2018.

Linje 630 Upphärad-Sjuntorp-Velanda-Trollhättan, linje 633 Åsbräcka-Lindveden-Trollhättan

Hållplats Lunneberg övre tas bort och hållplats Lunneberg nedre byter namn till Lunneberg, det vill säga att två hållplatser blir en.

Linje 730 Bengtsfors-Uddevalla

Linjen kör en ny tur i både riktningarna på lördag kväll och en på söndag morgon.

Linje 810 Uddevalla-Lungskile-Göteborg

Går från Läge D.

Linje 830 Munkedal-Uddevalla, linje 850 Lysekil-Hallinden-Munkedal-Uddevalla, linje 738 Högsäter-Färgelanda-Ödeborg-Uddevalla, linje 870 Strömstad-Tanumshede-Uddevalla

Linjerna 830, 850, 738 och 870 stannar på Uddevalla C vid hållplatsläge D istället för hållplatsläge C som tidigare. Nu kommer ersättningsbussar från att avgå från hållplatsläge läge C istället för hållplatsläge D som tidigare.

Linje 841

Västtrafik sätter in en dubbeldäckare på linje 841 mellan Lysekil och Göteborg. Förändringen innebär en ny körväg i Lysekil. Linje 841 kommer inte längre att köra på stadsgatorna utan fortsätter till Havets Hus efter Södra Hamnen. Från hållplatserna Lysekils Sjukhus, Badhusberget, Norra Hamnen, Gamlestan och Lysekilsparken, som linje 841 inte stannar vid, kan resenären välja lokala linjer såsom 850, 851 eller 853 som har anslutning med linje 841 vid Södra hamnen. 

I Göteborg kommer linje 841 att gå direkt till Nils Ericson terminalen, istället för att först stanna vid Hjalmar Brantingsplatsen som tidigare. Från Nils Ericson terminalen finns det många och snabba förbindelser för kunder som ska resa vidare, till exempel till Hjalmar Brantingsplatsen. 

Reseplaneraren

Sök resa
Fler val