Detta är icke-javascriptversionen av västtrafiks webbplats. För en bättre upplevelse slå på Javascript eller uppgradera din browser.

Göteborg

Göteborgs stadstrafik – stombuss och cityexpresser

Linje 17 Tuve – Östra Sjukhuset

Ökat antal turer för att fler ska kunna resa med, vilket även minskar trängseln ombord.

Måndag-fredag

Bussen kör var 10:e minut fram till klockan 20.20.

Lördag-söndag

Bussen kör var 10:e minut mellan klockan 10.00 och 18.00, vilket innebär fyra nya turer i båda riktningarna.

Linje 22 och 36

Bussturer mån-fre efter klockan 20.00 samt lör-sön före klockan 09.00 och efter kl 20.00 blir anropsstyrda och måste beställas. Detta på grund av få resande.

Linje 50 Frölunda Torg – Kallebäck

Linjen kör oftare på helgerna. Bättre anpassning till andra linjer.

Lördag-söndag

Linjen kör en gång i kvarten mellan klockan 08.00 och 10.00 för att bättre passa ihop med andra linjer i Frölunda.

Linje 60 Redbergsplatsen – Masthugget

Fler turer ger mindre trängsel.

Måndag-fredag

Linjen får fler turer på grund av många resenärer. Linjen kör var 10:e minut lite längre på kvällen, fram till klockan 20.20 och sedan var 15:e minut fram till klockan 22.00 från Redbergsplatsen och fram till klockan 22.35 från Masthugget.

Fredag-lördag

Bussen kör var 20:e minut mellan klockan 01.00 och till nattrafikens slut runt klockan 03.30.

Gul Express Torslanda – Jonsered

Fler turer, snabbare resor.

Gul Express kör en ny, snabbare väg efter Vädermotet: via Lundbyleden och Göta Älvbron direkt till hållplats Nordstan.

Linjen passerar då inte hållplatserna Sannegårdshamnen, Lindholmen, Regnbågsgatan och Pumpgatan. För resor till dessa hållplatser ta linje 121 (se nedan).

Linje 121 Torslanda – Lindholmen – Partille centrum

 Ersätter Gul express på en sträcka, fler morgonturer ger plats för fler resenärer.

Måndag-fredag

Ny linje 121 kör en gång i kvarten* under rusningstid från Partille centrum via Lindholmen till
Hornkamsgatan i Torslanda och tillbaka

*Gul Express får nya avgångar på morgonen från Nordstan till Volvo Torslanda, vilket gör att
tillsammans med linje 121 blir det bara 7,5 minut mellan turerna. På eftermiddagarna blir
det likadant åt andra hållet.                          
                           

Linje 121 kör inte via några hållplatser runt Volvo Torslanda.

Ta linje 121 för resor till hållplatserna Sannegårdshamnen, Lindholmen, Regnbågsgatan och Pumpgatan när inte Gul express längre kör den sträckan.

Linje 121 kör två nya morgonturer klockan 09.08 och 09.23 från Partille centrum till Lindholmen för att avlasta Gul express. Dessa turer kör inte under sommaren.

Svart Express Amhult – Vallhamra

Bättre utbud ger fler resmöjligheter.

Lördag-söndag

Fler turer så att linjen kör en gång i kvarten mellan klockan 10.00 och 18.00 på lördagar och söndagar.

Grön Express Kungälv – Mölnlycke 

Linjen stannar vid fler hållplatser och kör oftare. 

Ett antal turer förlängs från Nysätersvägen till Höga Hallar och omvänt. Grön express kör till/från Höga Hallar minst en gång i timmen, men under rusningstider måndag-fredag var 20:e minut.

Linje 114 Ö-snabben: Saltholmen – Nils Ericson Terminalen

Nya och snabbare resmöjligheter, förbättrade pendlingsmöjligheter.

Måndag-fredag
Morgonturerna klockan 07.28, 07.52 och 08.22 från Nils Ericson Terminalen kör via Nya Varvet.

Två nya morgonturer klockan 09.13 och 09.42 från Nils Ericson Terminalen till Saltholmen kör via Nya Varvet.

Eftermiddagsturerna klockan 15.30, 16.15 och 16.22 från Saltholmen kör via Nya Varvet.

Ny avgång klockan 14.22 från Saltholmen till Nils Ericson Terminalen. Denna anpassas till skärgårdsbåten som ankommer Saltholmen.

Lördag
Åtta nya turer i båda riktningar på lördagar under vintertidtabellen ungefär en gång i timmen mellan klockan 10.00 och 17.00. Dessa anpassas i Saltholmen till båttrafiken till och från södra skärgården. 

Göteborgs stadstrafik

Linje 20 Eketrägatan – Kungssten – Frölunda Torg

Måndag-fredag

Linjen kör var 20:e minut under rusningstid. Övrig tid kör linjen var 30:e minut.

Linje 32 Eketrägatan – Arendal

Möjliggör resor från Sydatlanten för anställda på Volvo som slutar arbeta efter klockan 24.00.

Måndag-fredag

Linje 32 får en ny beställningsbar (så kallad anropsstyrd) tur från Volvo Torslanda TK klockan 23.52, kör via Sydatlanten klockan 24.11. 

Linje 45 Marklandsgatan – Bäckebol

Skapar resmöjligheter mellan Backa och handelsområdet vid Tingstadsvass.

Linje 45 kör en annan väg mellan Brunnsbotorget och Hjalmar Brantingsplatsen via hållplatserna Anekdotgatan och Tingstadsvass.

Linje 58 Nils Ericson Terminalen – Bergsjön

Fler och bättre resmöjligheter med linjen 58, vilket minskar trängsel ombord.

Måndag-fredag

Linjen kör var 10:e minut på morgonen mellan klockan 06.45 och 08.45 och eftermiddagen mellan klockan 14.45 och 18.45. Linjen kör var 20:e minut mellan klockan 08.45 och 14.45.

Lördag-söndag

Linjen för var 20:e minut mellan klockan 10.00 och 18.00.

Linje 64 Eketrägatan – Kungssten – Marklandsgatan

Linjen dras in på grund av få resenärer. Resenärer hänvisas till linje 20 mellan Kungssten och Eketrägatan (läs under linje 20) samt linje 65.

Linje 65 ersätter linje 64

Linje 65 kommer trafikera Gerdas Gård – Fyrktorget – Tolvskillingsgatan – Kungssten och körs i högtrafik vardagar mellan klockan 06-09 och 14-18. Linjen kör var 20:e-30:e minut för att passa med byten till linje 20 vid Kungssten och vidare färd mot Eketrägatan. Linjen går igång vid terminstart för skolorna, runt 9 januari 2017.

I samband med tidtabellsskiftet 11 december togs ett beslut om att dra in linje 64. Men under hösten har det kommit fram ny information vilken vi inte hade när beslutet togs om att dra in linje 64. Tyvärr underskattade vi antalet potentiella resenärer i Högsbohöjd som vill åka till Kungssten och det rättar vi till nu.

Linje 72 Angered – Gamlestadstorget

Linjen läggs ner. Resenärer till och från Eliebergsvägen, Steken, Ramnebacken och Hammarkullens väg kan resa med linje 401. För resor till och från Spadegatan hänvisas till linje 71 och 74.

Linje 74 Angered – Partille centrum

Måndag-fredag

Fler resmöjligheter mellan Bergsjön och Angered centrum.

Bussen kör en gång i kvarten mellan klockan 09.00 och 15.00 på sträckan Angered centrum-Rymdtorget.

Kvällsturerna från klockan 22.00 måndag-fredag och klockan 19.00 lördag-söndag vänder vid Rymdtorget (tidigare Komettorget).

Resenärer till Komettorget kan gå (ca 400 m) till hållplats Rymdtorget för spårvagn och därifrån resa till Komettorget med spårvagnslinje 7 eller 11.

Linje 82, 82N Brottkärr-Marklandsgatan

Linje 82 kör halvtimmestrafik på hela linjesträckningen mellan klockan 05.00 och klockan 24.00 alla veckodagar.

Linje 82N läggs ner. Resenärerna hänvisas till linje 82 som kör engång i timmen som 82N gjort fredags- och lördagskvällar. Resenärer som rest med linje 82N på sträckan Marklandsgatan-Radiovägen kan istället resa med linje 95 som gång i halvtimmen.

Linje 758 kör genom Högsbo industriområde som mest var 15:e minut under rusningstid, vilket ger ett bra resalternativ.

Linje 83 Frölunda Torg - Sisjön

Fler och tydligare resmöjligheter inom Sisjö-området.

Måndag-fredag

Linje 83 kör en gång i kvarten mellan klockan 05.00 och 20.00.

Övrig tid kör linjen en gång i halvtimmen.

Lördag-söndag
Linje 83 kör en gång i kvarten mellan klockan 10.00-18.00.

Före klockan 08.00 och på natten kör linjen en gång i timmen. Övrig tid kör linjen en varje halvtimme.

Se även linje 84, 88, 182 och 186 för fler resmöjligheter.

Linje 84 Marklandsgatan - Sisjön

Måndag-fredag

Linje 84 kör en gång i halvtimmen fram till midnatt.

Lördag-söndag

Snabb förbindelse mellan södra delen av Sisjö Industriområde och Högsbo industriområde.

Linjen kör en gång i halvtimmen från klockan 20.00 fram till midnatt.

Linjen kör ny väg mellan Radiomotet och Stora Åvägen via Lona Knapes Gata - Köpcentrum 421 - Sisjö Kullegata.

Sträckan Sisjön – Frölunda Torg dras in. Res med linje 83.

Linje 86 Frölunda Torg – Gråberget – Brunnsparken

Linjen läggs ned. Resenärer hänvisas till linjerna 90, 91 och 97 som erbjuder fler och bättre resmöjligheter.

Linje 88 Frölunda Torg - Sisjö industriområde

Linje 88 dras in. Bra resmöjligheter med linje 83 eller 84 istället.

Linje 90 Frölunda Torg – Gråberget – Brunnsparken

Lördag-söndag

Linjen kör en gång i timmen klockan 06.00 – 08.00 mellan Frölunda Torg och Kungssten i båda riktningarna.

Linjen kör en gång i halvtimmen mellan Kungssten och Brunnsparken klockan 06.00 - 08.00.

Linjen en gång i halvtimmen på hela linjesträckningen mellan klockan 08.00 och 10.00. 

Linje 91 Frölunda Torg – Påvelund – Nils Ericson Terminalen

Måndag-fredag
Linjen kör endast mellan Frölunda Torg och Kungssten i båda riktningarna klockan 20.00-24.00.

Lördag-söndag klockan 05.30-10.00 och klockan 18.00-24.00
Linjen kör endast mellan Frölunda Torg och Kungssten i båda riktningarna en gång i timmen före klockan 08.00, en gång i halvtimmen klockan 08.00-10.00 samt efter klockan 18:00.

Linje 95 Frölunda Torg – Marklandsgatan

Fler resmöjligheter.

Linjen kör nattrafik en gång i halvtimmen. Ersätter linje 82N mellan Marklandsgatan och Radiovägen.

Linje 96 Frölunda Torg – Påvelund – Gråberget – Brunnsparken

Linjen läggs ned. Resenärer hänvisas till linjerna 90, 91 och 97 istället.

Linje 97 Frölunda Torg – Påvelund - Fiskebäck

Bättre resmöjligheter på natten.

Linjen kör nattrafik mellan Frölunda Torg och Sikgatan en gång i timmen. 

Linje 98 Frölunda Torg – Fiskebäck

Linjen läggs ned. Resenärer hänvisas till linjerna 90, 91 och 97.

Linje 148 Amhult – Angered

Anställda på Volvo Cars i Torslanda får en ny tur från Angered som passar till starten av eftermiddagsskiftet.

Linje 148 kör via Syrhåla mot Amhult på morgonen och mot Angered på eftermiddagen. Ingen förändring i motsatt riktning.

På morgonturerna kör linje 148 via Arendal mot Amhult och på eftermiddagsturerna via Arendal mot Angered.

De två turer som idag slutar vid Klareberg förlängs till Angered C.

En ny tur sätts in från Angered C klockan 14.35 och är framme vid Volvo Torslanda TK klockan 15.07.

Linje 158 Skintebo-Domkyrkan

Ändringen ger fler resmöjligheter.

Måndag-fredag

Linje 158 kör var 10:e minut klockan 06.35 – 08.35 och en gång i kvarten på eftermiddagen klockan 15.10-17.40.

Angeredsnabben Rannebergen – Hjalmar Brantingsplatsen - Lindholmen

Ny, snabb linje som bra alternativ till spårvagn.

Direktlinje utan byte mellan Rannebergen och Hisingen, restid 25 minuter.

Måndag-fredag

Lindholmen – Hjalmar Brantingsplatsen – Rannebergen – Hjalmar Brantingsplatsen – Lindholmen en gång i kvarten klockan 06.00-09.00 och klockan 15.00-18.00 hela året.

Angeredsnabben Lövgärdet – Hjalmar Brantingsplatsen – Lindholmen

Ny, snabb linje som bra alternativ till spårvagn.

Direktlinje mellan Lövgärdet och Hisingen, restid 20 minuter.

Måndag-fredag

Lövgärdet – Hjalmar Brantingsplatsen – Lindholmen en gång i kvarten klockan 06.00-09.00 och klockan 15-18 hela året.

Linje 180 Skintebo-Järntorget

Linje 180 dras in. Resenärer hänvisas till linje 158 med flera.

Linjen har för få resenärer. Goda alternativ finns.

Linje 182 Marklandsgatan – Sisjö industriområdet – Sisjön - Marklandsgatan

Linje 182 dras in. Bra resmöjligheter med linje 83 eller 84 istället (OBS! kör inte via Datavägen södra och Datavägen östra på grund av mycket lågt resande).                                                                                                                                   

Linje 184 Marklandsgatan – Kungssten (-Arendal)

Måndag-fredag

Linje 184 ersätter delvis mellan Kungssten och Marklandsgatan där linje 64 dras in.

Linje 184 kör på morgonen klockan 06.30-08.30 mellan Kungssten och Marklandsgatan via Sjupundsgatan och på eftermiddagen klockan 15.20-17.50 i motsatt riktning.

Linje 186 Frölunda torg – Korsvägen-Heden

Måndag-fredag

Linjen kör var 20:e minut mellan klockan 06.00 och 09.00 samt 15.00-18.00.

Linje 513 Heden – Partille centrum – Heden

Ny resmöjlighet från Heden på morgonen mot Öjersjö och Partille. Fler resmöjligheter under dagtid.

Avgår Heden klockan 05.33 (istället för klockan 05.53 från hållplats Öjersjö). Passerar Korsvägen klockan 05.37.

Måndag-fredag

Linje 513 kör nu även en gång i kvarten mellan klockan 09.00 och 15.00.

Linje 514 Partille centrum – Östra Sjukhuset - Svingeln

Fler och bättre resmöjligheter genom samordning med linje 515.

Linje 514 kör alla dagar hela dygnet. Kör till Svingeln endast i rusningstider måndag-fredag.

Mellan Puketorp och Persplatsen stannar linjen på hållplatserna Björnåsvägen, Oxledsvägen, Soldatheden, Kvarnfallsvägen och Ljungkullen.

Som komplement finns direktresor med linje 515 till Svingeln.

Linje 515 Partille centrum – Östra Sjukhuset - Svingeln

Fler och bättre resmöjligheter genom samordning med linje 514 samt till Östra Sjukhuset.

Linje 515 kör efter Vallhamra torg direkt till Backvägen och Östra sjukhuset.

Måndag-fredag
Mellan klockan 05.15 och 09.00 samt klockan 15.00-18.00 kör linje 515 från Östra sjukhuset till Svingeln.

För resor från Oxled till Partille hänvisas till linje 514.

Linje 516 Mölnlycke – Partille

Förbättrade resmöjligheter till företagsparken i Mölnlycke och Bårhult.

Avgång klockan 07.21 från Slättenvägen dras in.
En ny avgång sätts in från Mölnlycketerminalen klockan 08.17 till Partille C.

Linje 519 Nils Ericson terminalen-Partille centrum

Fler resmöjligheter.

Måndag-fredag:

Linje 519 kör en gång i kvarten mellan Nils Ericson Terminalen och Partille
centrum mellan klockan 06.15 och 18.45. 

Linje 751 Mölnlycke – Frölunda Torg

Bättre utbud ger fler resmöjligheter.

Måndag-fredag
Linje 751 kör en gång i kvarten (ej kvällar) på sträckan Mölndal station – Frölunda Torg.

Linje 753 Heden – Mölndal station - Heden

Linjen kör direkt mellan Göteborgs centrum och Åby.

De turer på linje 753 som idag vänder vid Bifrost kör nu till Heden via Chalmers.

Linje 755 Mölndal centrum – Bölet

Linje 755 kör nu alla turer via Rävekärr mellan Kållered station och Mölndal centrum. Efter hållplats Torrekulla stannar linjen vid hållplatserna Hasseldungen, Sandbäck, Pilekrogen, Rävekärrsgatan, Möbelgatan, Kronogårdsgatan, Mölndal station och till sist Mölndal centrum. Se i Reseplaneraren vilka turer detta gäller.

Resenärer från Rävekärr har dock kvar sin direktförbindelse med Kållered köpstad klockan 09.00-15.00 måndag-fredag samt klockan 11.00-18.00 lördag-söndag.

Linje 760 Mölndal centrum– Lindome

Linje 760 får snabbare körväg mellan Kållered köpstad och Mölndal centrum via Peppareds torg.

Efter hållplats Torrekulla stannar linjen på hållplatserna Pepparedsängen, Peppareds torg, Gamla tidningshuset, Astra Zeneca, Katrinebergsvägen och Mölndal centrum.

Resenärer från Lindome får en direkt förbindelse till arbetsområdet vid Astra Zeneca. Resenärer från Balltorp får en direkt förbindelse med Kållereds köpstad.

Resor mellan Rävekärr och Lindome kan ske med linje 761.
Förbindelse mellan Rävekärr och Kållered köpstad kan ske med linje 755 som ersätter linje 760 på sträckan.
Linje 755 kör till Kållered köpstad klockan 09.00-15.00 måndag-fredag samt klockan 11.00-18.00 lördag-söndag.

Linje 760 Mölndal centrum – Lindome

Dubbelt så många resmöjligheter i rusningstid mellan Varvsvägen och Lindome station, med anslutning till Västtågen.

Linje 760 kör en gång i kvarten på sträckan Varvsvägen – Lindome station klockan 06.00-09.00 och 15.00-19.00.

Linje 761 Lindome – Heden

Ändring på grund av få resenärer.

Linje 761 kör till Linnéplatsen.

Resenärer till Pilgatan kan byta till stombuss 25 eller Rosa Express vid Linnéplatsen. Resenärer till Heden kan byta till Rosa Express vid Linnéplatsen.  

Hållplatsförändringar i Göteborgs stadstrafik

Volvo Torslanda TK: Hållplatsläge E ändras till B. Nuvarande hållplatsläge B slopas.

Hjalmar Brantingsplatsen: Linjerna 22, 36 och 99 stannar vid hållplatsläge D.

Bäckebolsmotet: Hållplatsen byter namn till Bäckebolsmotet Östra och hållplatslägena C, D, E och F döps om till läge A-D.

Ändringen görs för att Bäckebolsmotets nuvarande hållplatslägen är utspridda, vilket gör det svårt att hinna med byten. Genom att dela upp dem kan man skapa en gånglänk för mer realistiska bytestider.

Nuvarande hållplatsläge

Nytt hållplatsläge

C

A

D

B

E

C

F

D

 

Örlogsvägen: Ny hållplats vid Nya Varvet, för turer på morgonen/förmiddagen som kör mot Saltholmen och på eftermiddag från Saltholmen på linje 114, Ö-Snabben.

Datavägen Södra: Hållplatsen dras in då linjerna 88 och 182 läggs ner.

Datavägen Östra: Hållplatsen dras in då de linjerna 88 och 182 läggs ner.

Hållplatsförändringar i Göteborgs kommun

Frölunda Torg: De flesta linjerna som stannar på Frölunda Torg får nya hållplatslägen. Nedan alla hållplatslägen och vilka linjer som stannar vid dem:

Läge C:   Lila Express mot Mölnlycke, ersätter spårvagn mot Marklandsgatan

Läge D:   Lila Express mot Torslanda, ersätter spårvagn mot Tynnered

Läge E:   Linje 751 mot Mölnlycke, linje 185 mot Volvo Torslanda

Läge F:    Linje 83 mot Sisjön, linje 95 mot Marklandsgatan, linje 186 mot Heden

Läge G:   Linje 92 mot Näset, linje 93 mot Hults By

Linje H: Linje 50 mot Kallebäck

Linje J:   Linje 90 mot Brunnsparken, linje 94 mot Näset

Läge K:   Linje 99 mot Hjalmar Brantingsplatsen

Läge L:   Linje 20 mot Eketrägatan, linje 91 mot Brunnsparken, linje 97 mot Fiskebäck

Hjalmar Brantingsplatsen: Linjerna 22 mot Kippholmen, 36 mot Säve station och 99 mot Frölunda Torg flyttas från hållplatsläge H till D.

Volvo Torslanda TK: Hållplatsläge E ändras till B. Nuvarande läge B slopas. Alla linjer i riktning mot Sörredvägen stannar vid läge A.

Örlogsvägen: Hållplatsen vid Nya Varvet tas åter i bruk för vissa turer på linje 114 och Ö-Snabben.

Göteborgs stadstrafik – båt

Linje 281 Saltholmen – Vrångö

Fler resmöjligheter bland annat för de som arbetspendlar till södra skärgården.

Måndag-fredag

Ny snabbåt från Saltholmen klockan 17.00 till Köpstadsö, Styrsö Bratten, Styrsö Skäret, Donsö och Vrångö.

Linje 284 Saltholmen – Knarrholmen

Tillgodoser önskemål om trafik fredag-söndag till Knarrholmen och Stora Förö.

Fredag

Linje 284 från Saltholmen klockan 17.45 får förlängd trafikperiod 25 sept-19 mars

Lördag-söndag

Linje 284 från Saltholmen klockan 09.50 på lördag samt klockan 10.10 och 16.25 på söndag kör även Knarrholmen 11 dec-19 mars och 16 okt-9 dec 2017.

Linje 296 Öckerö-Framnäs-Kalvsund-Grötö.

Första morgonturen från Grötö kl 05.05 på vardagar blir anropsstyrd.

Turen kl 16.07 från Öckerö på lördagar förlängs till Grötö.

Reseplaneraren

Sök resa
Fler val