Detta är icke-javascriptversionen av västtrafiks webbplats. För en bättre upplevelse slå på Javascript eller uppgradera din browser.

Trafikläge

Ibland gör vädret, vägarbeten och annat att vi blir sena eller måste köra andra vägar än vi brukar. Så fort vi får vetskap om omläggningar och större förseningar informerar vi om dem.

Här kan du se aktuella och kommande störningar i trafiken i just din kommun.  Du kan också få informationen i mobilen eller via våra andra kanaler på webben. Information om tåg hittar du på Trafikverkets hemsida. Om du har frågor om eventuella störningar på sträckan Varberg-Borås-Herrljunga kan du ringa Trafikverket på telefon: 033-17 24 44.

Trafikläget i mobilen
Trafikläget på webben

Information ute på våra hållplatser
I stora delar av vårt område visar vi aktuell information om trafikläget på tv-skärmar vid våra hållplatser. Vi har även högtalarsystem, främst i Göteborg men även på några andra stora hållplatser, där vi gör utrop.


  • Planerade
  • Pågående

Pågående

Linjer/hållplatser Störningsinformation
Västtågen 11 Västtågen, inställda avgångar i tågtrafiken Skövde resecentrum - Töreboda resecentrum från 2 februari
850 393 853 395 Hållplatserna Finnsbovägen - Dalskogen tillfälligt indragna för samtliga linjer 27 april - 8 maj
Västtågen 16 Västtågen 18 Tåg ersätts med buss dagligen mellan 09.45-15.15 sträckan Öxnered - Vänersborg från den 4 maj
18 501 52 524 Hållplats Götaplatsen tillfälligt flyttad till Park Aveny den 4 maj till 14 juni
18 501 52 524 Hållplats Götaplatsen är tillfälligt indragen från den 4 maj klockan 04.00
871 410 Hållplats Tanums Shoppingcenter tillfälligt indragen den 26 april
584 745 Vägarbete påverkar linje 584 mellan 4 maj till 26 juni
717 759 Hållplatserna Strandlid och Ledsgård tillfälligt indragna från 22 april
291 640 Hållplatserna Rödvägen, Lapposandsvägen, Hönö Röd och Hönö Norra är tillfälligt indragna från den 24 april
71 534 74 537 Hållplats Långavallsgatan läge B tillfälligt indragen från den 22 april
1 121 502 198 Ingen busstrafik sträckan Borgmästaregatan - Mariaskolan från den 20 april
156 1152 154 61 Broarbete påverkar kollektivtrafiken mellan Rydboholm och Viskafors från den 31 mars
Skövde resecentrum, hissen på Östra sidan är ur funktion från den 22 april
955 110 31 1174 Hållplats Lilla Brogatan tillfälligt indragen för samtliga linjer från den 3 januari
758 1022 Hållplats Bergfotsgatan är tillfälligt indragen från den 13 april
281 1014 282 1015 Hållplats Styrsö Tången tillfälligt indragen från den 8 april
Gamlestaden station, gångtunneln mellan pendeltågshållplatsen och Gamlestadstorget stängs av från 2 februari
74 537 Hållplats Gråbacka permanent indragen från 1 april
Vissa hissar på Falköping station är ur funktion till och med vecka 21
16 499 50 523 Arbete påverkar busstrafiken i Brunnsparken från den 15 juni 2014
10 1182 1 123 Hållplats Tingsrätten Skövde tillfälligt indragen från 3 mars
9 ronden 1163 Hållplats Vänerparken tillfälligt indragen för Ronden 9 från den 16 mars
931 453 Hållplats Holmen är tillfälligt indragen för linje 931 från 16 februari klockan 09.00
425 1009 Linje 425, hållplats Nygård Rönnvägen är indragen i båda riktningar från 7 januari
737 767 Hållplats Bärnstensvägen tillfälligt indragen från 1 december
605 752 Hållplats Teknologivägen hållplatsläge A flyttas tillfälligt från 26 augusti
566 736 Hållplats Simmenäs flyttas tillfälligt från 10 november
Hönö Röd,Lapposandsvägen... Linje 291, ingen busstrafik sträckan Rödvägen - Hönö Norra och omvänt.
Lilla Almås,Lilla Brogatan Hållplats Lilla Brogatan är tillfälligt indragen i båda riktningar för linje 2, 5, 6, 8, 12, 30, och 955 till 31 december klockan 24.00.
Vänerparken Ronden 9, hållplats Vänerparken är tillfälligt indragen i båda riktningar och gäller tillsvidare.
Skövde resecentrum Tåg,Töreboda resecentrum Tåg Västtågen, ingen tågtrafik sträckan Skövde - Töreboda och omvänt till 22 maj klockan 24.00.
Sjöhagens skola,Nya Zeeland... Linje 159 och 404, hållplats Nya Zeeland och Sjöhagens Skola är tillfälligt indragna i båda riktningar till 1 juni klockan 16.00.
Långavallsgatan Linje 71, 74 och 179, hållplats Långavallsgatan är tillfälligt indragen i riktning Linnarhultsvägen till den 22 maj.
Resecentrum Skövde Resecentrum Skövde, hiss till parkering på Östra sidan är ur funktion till slutet av juni.
Borgmästargatan,Mariaskolan... Linje 1, 502, 504, 511 och 512, ingen busstrafik sträckan Borgmästaregatan - Mariaskolan och omvänt till 21 juni.
Tanums Shoppingcenter Linje 871, hållplats Tanums Shoppingscenter är tillfälligt indragen i båda riktningar till 10 maj klockan 18.00.
Tingsrätten Skövde Linje 1 och 10, Tingsrätten Skövde avgår från tillfällig hållplats Tingsrätten på Skolgatan till 26 juni klockan 24.00.
Tingsrätten Skövde Linje 1 och 10, Tingsrätten Skövde avgår från tillfällig hållplats Tingsrätten på Skolgatan till 26 juni klockan 24.00.
Gamlestadstorget,Gamlestadstorget Ers.hpl... Gamlestaden station, gångtunneln mellan pendeltågshållplatsen och Gamlestadstorget stängs av på grund av byggnation vid Gamlestadstorget.
Nygård Rönnvägen Linje 425, hållplats Nygård Rönnvägen är tillfälligt indragen i båda riktningar tillsvidare.
Holmen Linje 931, hållplats Holmen är tillfälligt indragen till 30 juni klockan 24.00.
Falköping resecentrum Tåg,Falköping resecentrum Falköping station, vissa hissar är ur funktion på grund av reparationsarbeten.
Styrsö Tången Linje 281 och 282, hållplats Styrsö Tången är tillfälligt indragen i båda riktningar till 21 maj klockan 24.00.
Bergfotsgatan Linje 758, hållplats Bergfotsgatan är tillfälligt indragen i båda riktningar till 4 maj klockan 17.00.
Polishuset Linje 1, 2, 560, 565 och 566, hållplats Polishuset, läge B, flyttas tillfälligt cirka 40 meter framåt tillsvidare.
Strandlid,Ledsgård Linje 717, hållplatserna Ledsgård och Strandlid är tillfälligt indragna i båda riktningar till 8 maj klockan 23.59.
Dalskogen,Torpet... Samtliga linjer, ingen busstrafik sträckan Finnsbovägen - Dalskogen till 8 maj klockan 23.59.

Planerade

Reseplaneraren

Sök resa
Fler val