Detta är icke-javascriptversionen av västtrafiks webbplats. För en bättre upplevelse slå på Javascript eller uppgradera din browser.

Trafikläge

Ibland gör vädret, vägarbeten, tekniska problem och annat att vi blir sena eller måste köra andra vägar än vi brukar. Så fort vi får vetskap om omläggningar och större förseningar informerar vi om dem.

Här kan du se aktuella och kommande störningar i trafiken i just din kommun.  Du kan också få informationen på vår mobilwebb.

Information om tåg hittar du på Trafikverkets hemsida. 

Information ute på våra hållplatser
I stora delar av vårt område visar vi aktuell information om trafikläget på tv-skärmar vid våra hållplatser. Vi har även högtalarsystem, främst i Göteborg men även på några andra stora hållplatser, där vi gör utrop.


  • Planerade
  • Pågående

Pågående

Linjer/hållplatser Störningsinformation
Holmsgatan östra, Vässby, ... Linje 721, Österrådaplan - Åmål klockan 17:31 är försenad cirka 10 minuter på grund av vägarbete/trafikhinder.
Jolen södra, Marklandsgatan, ... Linje 758, Marklandsgatan - Heden klockan 17:33 är inställd sträckan Marklandsgatan - Katrinebergsgatan på grund av ett vägarbete.
Holmsgatan östra, Edsvägen, ... Linje 720, Österrådaplan - Mellerud via Åsensbruk klockan 16:37 är försenad cirka 20 minuter på grund av vägarbete/trafikhinder.
Högadal, Sommarhemsvägen, ... GRÖN EXPRESS, Höga hallar - Ytterby klockan 17:36 är inställd sträckan Höga hallar - Mölnlycketerminalen på grund av köbildning.
Munspelsgatan, Frölunda Torg, ... Linje 91, Kungssten - Frölunda Torg klockan 16:42 är försenad cirka 25 minuter på grund av köbildning.
Frölunda Torg, Frölunda Smedja, ... Linje 186, förseningar upp till 20 minuter sträckan Heden - Frölunda Torg och omvänt på grund av vägarbete.
Amhult resecentrum, Stenpiren, ... Röd Express, förseningar upp till 20 minuter sträckan Önneröd mot Lilla Varholmen och omvänt på grund av en trafikolycka.
Jolen södra, Sörgärdesgatan, ... Linje 758, förseningar upp till 30 minuter sträckan Marklandsgatan - Heden och omvänt på grund av vägarbete.
Västtågen 11 Öresundståg 1147 Vissa linjer kör förstärkningstrafik och extrainsatta avgångar 26 juni på grund av konsert på Ullevi
Axvall Travbanan, Varnhem väg 49, ... 1 EXPRESS, förseningar sträckan Skövde - Trollhättan och omvänt på grund av ett vägarbete.
Drottning Kristinas väg, Tunaholmsskolan, ... Linje 2, indragen sträckan Blomstervägen - Drottning Kristinas väg i båda riktnignar på grund av vägarbete.
Parkgatan Ögärdet, Åsahagsvägen, Linje 155, ingen busstrafik sträckan Åsahagsvägen - Parkgatan Ögärdet i båda riktningarna på grund av vägarbete.
55 1204 5 491 Spårarbete påverkar kollektivtrafiken över Göta Älvbron från 19 juni till 21 augusti
Varpemossen, Askims Svartmosse, Linje 83, ingen busstrafik sträckan Varpemossen - Askim svartemosse och omvänt på grund av ett vägarbete.
Bäckebolsmotet Östra, Hinnebäcksgatan, ... Linje 47, förseningar upp till 30 minuter å grund av köbildning.
Korsvägen, Delsjömotet, Extrabuss, förstärker från Korsvägen läge H klockan 00:30 samt 01:00 via Delsjömotet läge B till Borås på grund av många resande..
Västtågen 11 Västtågen 14 Inställda tåg mellan Falköping och Skövde till 31 augusti
Södra torget, Bäckängsskolan, ... Linje 3, ingen busstrafik sträckan Spolargatan, Svensgärdegatan och Stickargatan i båda riktningar på grund av ett vägarbete.
731 761 Vägarbete påverkar kollektivtrafiken via Varlaskolan från måndagen den 19 juni
Frihamnsporten, Eketrägatan, ... Linje 16, Lindholmen - Nordstan klockan 14:00-18:00 förstärks på grund av många resande..
Norra Sparrås, Stålkullen, ... Linje 2, hållplats Norra Sparrås, Stålkullen och Stället mot Ytterby flyttas tillfälligt cirka 50 meter bakåt i bussens färdriktning på grund av vägarbete.
Stora Åvägen, Linje 84, hållplats Stora Åvägen är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av ett vägarbete.
Bengtsgårdsgatan, Linje 1, hållplats Bengtsgårdsgatan är tillfälligt indragen mot Fors på grund av vägarbete.
Lilla Bommen, Linje 18, 19, 25 och 52, hållplats Lilla Bommen är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av ett spårarbete.
Torp Term. stadstrafik, Torp Terminalen, ... Hållplats Kampenhof och Torp Terminalen, anslutningar för samtliga linjer kan inte garanteras på grund av ett vägarbete.
Varpemossen, Askims Svartmosse, Linje 83, hållplats Askims Svartmosse och Varpemossen är tillfälligt indragna i båda riktningar på grund av ett vägarbete.
Uddevalla östra, Linje 2, hållplats Uddevalla Östra flyttas tillfälligt cirka 80 meter mot Östraboskolan på grusplanen på grund av ett vägarbete.
Katedralskolan, 1 EXPRESS, hållplats Katedralskolan är tillfälligt indragen mot Lidköpings resecentrum på grund av vägarbete.
Viktoriaskolan, Katedralskolan, Linje 200, ingen busstrafik sträckan Katedralskolan - Viktoriaskolan mot Lidköpings resecentrum på grund av vägarbete.
Kvarnkullen, Linje 710 och 720, hållplats Kvarnkullen är tillfälligt indragen på grund av ett vägarbete.
Viktoriaskolan, Katedralskolan, Linje 202, ingen busstrafik sträckan Katedralskolan- Viktoriaskolan mot Skara busstation på grund av vägarbete.
Jörlanda, Kodemotet, ... STENUNGSUND EXPRESS, hållplats Kodemotet är tillfälligt indragen mot Stenungsund på grund av vägarbete.
1 487 2 488 Kollelktivtrafiken via Brunnsparken och Centralstationen påverkas av ett spårarbete från den 25 juni
Sjupundsgatan, Linje 45, 184 och 185, hållplats Sjupundsgatan läge A mot Marklandsgatan/Frölunda Torg flyttas tillfälligt cirka 350 meter mot Marklandsgatan till ett tillfälligt läge vid korsningen mellan avfarten från Högsboleden och Guldmyntsgatan på grund av vägarbete.
Steglängdsgatan, Vävarbron, Linje 3, hållplats Vävarbron och Steglängdsgatan är tillfälligt indragna mot Södra torget på grund av vägarbete.
Bockhornsgatan, Linje 60, hållplats Bockhornsgatan mot Masthugget flyttas tillfälligt cirka 100 meter mot Masthugget på grund av ett vägarbete.
Djursjukhuset, Linje 19, hållplats Djursjukhuset är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av ett vägarbete.
Opaltorget, Linje 94, hållplats Opaltorget, bussläge C flyttas permanent till den nya vändslingan cirka 110 meter innan det gamla läget.
Sjupundsgatan, Linje 45, 184 och 185, hållplats Sjupundsgatan läge B mot Bäckebol/Arendalsvägen/Volvo Torslanda flyttas tillfälligt cirka 200 meter mot Marklandsgatan till ett tillfälligt hållplatsläge på Svaleboskogen på grund av vägarbete.
John Bunyans Väg, Hisingen Logistikpark, Linje 159, hållplats John Bunyans väg och Hisingen Logistikspark är tillfälligt indragna i båda riktningar på grund av ett vägarbete.
Viaduktsgatan, Linje 710 och 720, hållplats Viaduktsgatan flyttas till ett tillfälligt läge på Viaduktsgatan på grund av ett vägarbete.
Lekstale, City Gross, ... Hållplats Frölandsvägen, läge A är tillfälligt indragen för samtliga linjer på grund av ett arbete i Uddevallatunneln.
Lillhagsparken Södra, Linje 52, hållplats Lillhagsparken Södra flyttas till en tillfällig hållplats på Lillhagsvägen på grund av vägarbete.
Johannesberg, Ladukärrsvägen, ... Linje 502, 504, 511 och 512, hållplats Johannesberg, Ladukärrsvägen samt Klippgatan är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av vägarbete.
Lillhagsparken Norra, Linje 52, hållplats Lillhagsparken Norra är tillfälligt indragen i båda riktningarna på grund av vägarbete.
Kärralundsgatan, Linje 60 och 62, hållplats Kärralundsgatan läge B mot Masthugget/Redbergsplatsen flyttas tillfälligt cirka 50 meter mot Redbergsplatsen/Ingeborgsgatan på grund av vägarbete.
Marstrand Hotelltorget, Marstrandsön, ... Marstrand express, hållplats Marstrands färjeläge flyttas på grund av begränsad framkomlighet under sommarens evenemang.
Vist Festgård, Hållplats Vist Festgård är tillfälligt indragen i båda riktningar för samtliga linjer på grund av vägarbete.
Bronäs, Ågatan, ... Hållplats Dalgatan, Ågatan och Bronäs är tillfälligt indragna i båda riktningar för samtliga linjer på grund av ett vägarbete.
Vargö, Brännö Husvik, ... Linje 281, 282 och 283, platsbrist för cykel kan förekomma..
Ruskvädersgatan, Linje 27 och 145, hållplats Ruskvädersgatan mot Eketrägatan/Hinnebäcksgatan flyttas tillfälligt cirka 80 meter till Åskvädersgatan, mitt emot läge B, på grund av vägarbete.
Solhultsgatan, Christian IV:s väg, ... Marstrand express, Kungälvs busstation - Marstrand klockan 14:00 är dagligen inställd sträckan Kongahällagatan - Solhultsgatan på grund av ett vägarbete.
2 488 16 499 Broarbete påverkar kollektivtrafiken mellan Grönsakstorget - Vasaplatsen från 19 juni klockan 04:00
Tjörn express 637 Påverkan på TJÖRN EXPRESS från den 26 juni klockan 07:15
720 1039 1 1210 Vägarbete påverkar busstrafiken vid Kungsbacka station i etapper med start den 19 juni
Västtågen 16 Banarbete påverkar tågtrafiken på sträckan Öxnered - Vänersborg i flera etapper till den 17 september
Västtågen 4 Inställda avgångar i tågtrafiken på sträckan Göteborg - Uddevalla kvällstid och nattetid till den 6 augusti
31 1174 1 24 Vägarbete påverkar busstrafiken via Allégatan från 10 maj klockan 04:00
1 643 Vägarbete påverkar busstrafiken mellan Kongahällagatan och Vikingatorget från 6 mars klockan 06:00
381 691 Linje 381, hållplats Gullholmsbaden Piren är tillfälligt indragen på grund av underhållsarbete
Varmfrontsgatan, Linje 5 och 6 hållplats Varmfrontgatan är tillfälligt indragen på grund av ett spårarbete.
Mildvädersgatan, Gropegårdsgatan, ... Linje 5, 6 och 10, hållplatserna Mildvädersgatan, Gropegårdsgatan och Frihamnen är tillfälligt indragna på grund av framkomlighetsproblem till följd av ett spårarbete.
Varlaskolan, Linje 731, hållplats Varlaskolan mot Kungsbacka station flyttas tillfälligt till hållplatsläge F på grund av vägarbete.
Ljungskile station buss, Brännö Rödsten, ... Med anledning av Coldplays konserter på Ullevi den 25 och 26 juni förstärks vissa linjer och en del trafik får extrainsatta avgångar.
Centralstationen, Linje 60, Centralstationen mot Redbergsplatsen avgår för tillfället från läge J på grund av ett spårarbete.
Brunnsparken, Linje 60, Brunnsparken mot Redbergsplatsen avgår för tillfället från läge D på grund av ett spårarbete.
Brunnsparken, Linje 16, Brunnsparken mot Högsbohöjd avgår för tillfället från läge C på grund av ett spårarbete.
Grebbestad busstation, Linje 875 och 878, hållplats Grebbestad busstation flyttas till ett tillfälligt läge vid Coop på grund av sommarens evenemang i Grebbestad.
Skärhamn hamnen, Skärhamn torget, ... TJÖRN EXPRESS, hållplats Skärhamn hamnen, Skärhamn torget, Skärhamn norra, Tubberöd västra, Tubberöd, Utäng västra, Utäng och Sirödär tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av ett vägarbete.
Oden Vårdcentral, Smedjegatan, ... Linje 2, hållplatserna Smedjegatan och Westerbergsgatan är tillfälligt indragna i båda riktningar på grund av ett vägarbete.
Falköping resecentrum Tåg, Stenstorp station, ... Västtågen och SJ Regional, Skövde - Falköping och omvänt, vissa tåg ställs in och ersätts av buss och några tåg gör extra uppehåll i Stenstorp på grund av kontaktledningsarbete.
Brunnsparken, Linje 5 och 6, Brunnsparken mot Kortedala/Östra Sjukhuset och omvänt avgår för tillfället från läge G/H på grund av spårarbete.
Mildvädersgatan, Vårväderstorget, ... Linje 5, 6 och 10, ingen spårvagnstrafik sträckan Nordstan/Lilla Bommen - Biskopsgården/Länsmansgården och omvänt på grund av spårarbete.
Kungsbacka station, Busstrafiken vid Kungsbacka station får ändrade hållplatslägen på grund av ett vägarbete som pågår i 3 etapper mellan 16 juni klockan 05:00 - 31 juli klockan 22:00.
Brunnsparken, Linje 10, Brunnsparken mot Guldheden avgår för tillfället från läge C på grund av spårarbete.
Svenshögens station, Uddevalla östra, ... Västtågen, Göteborg - Uddevalla och omvänt, inställda avgångar nattetid mellan Stenungsund och Uddevalla på grund av ett banarbete.
Uddevalla C Tåg, Älvängen station, ... Västtågen, Öxnered - Vänersborg och omvänt, flera inställda avgångar på grund av banarbete.
Grönsakstorget, Linje 16 och 25, Grönsakstorget mot Eketrägatan/Länsmansgården avgår för tillfället från läge C på grund av ett broarbete.
Grönsakstorget, Linje 16 och 25, Grönsakstorget mot Högsbohöjd/Balltorp avgår för tillfället från läge D på grund av ett broarbete.
Domkyrkan, Grönsakstorget, Linje 2, 19 och 158, hållplatserna Domkyrkan och Grönsakstorget är tillfälligt indragna i båda riktningar på grund av ett broarbete.
Käringön, Gullholmsbaden Piren, ... Linje 381, hållplats Gullholmsbaden Piren är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av underhållsarbete.
Ytterby station, Ytterby vägskäl, ... Linje 1, indragna hållplatser och ändrad körväg på grund av ett vägarbete.

Planerade

Linjer/hållplatser Status Störningsinformation
1 111 1 112 Evenemanget Power Big Meet påverkar busstrafiken i Lidköping från den 5 juli
Torp Terminalen, Hjalmar Brantingsplatsen, ... Extrabuss, förstärker från Nils Ericson terminalen klockan 16:21 via Hjalmar Brantingsplatsen och Kungälvsmotet till Torp Terminalen på grund av många resande..
Vårväderstorget, Väderilsgatan, ... Extrabuss, förstärker inje 6E från Nordstan i skytteltrafik via Hjalmar Brantingsplatsen, Vågmästareplatsen, Wieselgrensplatsen och Rambergsvallen till Eketrägatan och omvänt klockan 06.30-09.00 och klockan 14.30-17.30 på grund av många resande..
Gul express 1012 Västtågen 11 Tågtrafiken till och från Göteborg C påverkas på grund av ett banarbete från den 22 juli
Öresundståg 1147 Tågtrafiken på sträckan Göteborg C - Kungsbacka - Malmö påverkas från den 22 juli klockan 23:59
Kinna Centrum, Stationsgatan, Linje 55, hållplats Kinna Centrum och Stationsgatan är tillfälligt indragna i båda riktningar på grund av evenemang.
Igelstorp väg 49, Linje 400 och 401, hållplats Igelstorp väg 49 är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av vägarbete.
Frihamnsporten, Eketrägatan, ... Linje 16, Lindholmen - Nordstan klockan 14:00-18:00 förstärks på grund av många resande..
Frihamnsporten, Eketrägatan, ... Linje 16, Lindholmen - Nordstan klockan 14:00-18:00 förstärks på grund av många resande..
Frihamnsporten, Eketrägatan, ... Linje 16, Lindholmen - Nordstan klockan 14:00-18:00 förstärks på grund av många resande..
Frihamnsporten, Eketrägatan, ... Linje 16, Lindholmen - Nordstan klockan 14:00-18:00 förstärks på grund av många resande..
Brastad centrum, Linje 850, hållplats Brastad centrum är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av vägarbete.
Jörlanda, Kodemotet, ... STENUNGSUND EXPRESS, hållplats Kodemotet är tillfälligt indragen mot Stenungsund på grund av vägarbete.
Solvarvsgatan, Hultagatan, ... Linje 8, ingen busstrafik sträckan Hultagatan - Blejdergatan och omvänt på grund av vägarbete.
1 24 2 25 Evenemang påverkar busstrafiken i Borås i etapper från 30 juni
2 488 6 492 Spårarbete påverkar spårvagnstrafiken via Scandinavium från den 3 augusti klockan 20:00.
2 364 5 367 Hållplatserna Agnebergshallen, Kungstorget och Kochska Gränden är tillfälligt indragna från den 1 juli
Badhuset, Ankaret, ... Busstrafiken i centrala Lidköping påverkas med indragna hållplatser och delsträckor på grund av evenemanget Power Big Meet.
Kochska Gränden, Kungstorget, ... Linje 2, 5, 6, hållplatserna Agnebergshallen, Kungstorget och Kochska Gränden är tillfälligt indragna i båda riktningar på grund av evenemanget Häng på Hamngatan.
Brunnsparken, Linje 1, 2, 4, 6 och 7, Brunnsparken mot Kungsportplatsen/Domkyrkan/Järntorget avgår för tillfället från läge C.
Brunnsparken, Linje 9 och 11, Brunnsparken mot Centralstationen avgår för tillfället från läge D.
Centralstationen, Linje 2, 4, 7, 9 och 11, Centralstationen mot Korsvägen/Gamlestadstorget avgår för tillfället från läge B.
Centralstationen, Linje 1, 2, 4 och 7, Centralstationen mot Brunnsparken avgår för tillfället från läge D.
Krokshallstorget, Borås resecentrum, ... Busstrafiken i centrala Borås påverkas med indragna hållplatser och delsträckor på grund av ett evenemang.
Skövde resecentrum, Skövde resecentrum Tåg, Bussersättning för akut inställda tåg, hållplats K flyttas till ett permanent läge på Stationsgatan den 10 juli..
Göteborg C, Mölndal station, ... Öresundstågen, Göteborg C - Åsa station (Malmö) är inställda sträckan Göteborg C - Mölndal station och omvänt på grund av banarbete.

Reseplaneraren

Sök resa
Fler val