Detta är icke-javascriptversionen av västtrafiks webbplats. För en bättre upplevelse slå på Javascript eller uppgradera din browser.

Göteborg tur och retur

Förbindelserna mellan Göteborg och kommunerna omkring ska bli bättre. För dig som reser kollektivt till, från eller förbi staden blir resan smidigare och tidtabellen mer pålitlig.

 Nya pendeltågsstationer längs Västlänken
När Västlänken blir färdig, tidigast år 2027, öppnas nya pendeltågsstationer vid Haga, Korsvägen och Centralstationen, vilket avlastar Göteborg C och innebär snabbare resor med färre byten.

 Ny Hisingsförbindelse med Marieholmstunneln
Den nya Marieholmstunneln innebär snabbare förbindelser mellan älvstränderna och bedöms av Trafikverket förbättra både trafiksäkerhet, miljö och kollektivtrafikens framkomlighet. Tunneln beräknas klar år 2020.

 Bättre flyt vid knutpunkterna
Kapaciteten vid knutpunkter som Korsvägen, Linnéplatsen, Marklandsgatan, Amhult och Frölunda Torg utökas. Flera nya knutpunkter skapas, till exempel Gamlestaden som blir ett modernt resecentrum för spårvagn samt buss och ny pendeltågsstation för Alependeln. Vid Skeppsbron (Stenpiren) byggs en helt ny knutpunkt som invigs 2015 och knyter ihop spårvagn, buss och båt.

 Lättare att ta sig till kollektivtrafiken
Knutpunkter förbättras på olika sätt. Realtidsskyltar berättar om läget på vägarna och hjälper dig att välja den bästa resvägen och smarta pendelparkeringar berättar hur många platser som är lediga. Till och med 2013 planerar Västtrafik att bygga cirka 2.000 nya bilplatser och 2.000 nya cykelplatser för pendlare. Perronger utrustas med ny belysning och förlängs för att ta emot nya, längre tåg.

 Fler expressbussar och kortare restider
Busskörfälten vid infartsleder och genom delar av centrala Göteborg kommer att tredubblas. Alla expressbussar leds utanför Vallgraven för att lämna plats för fler stombussar och spårvagnar i centrum. Vi etablerar också nya expressbusslinjer som knyter samman ytterområdena med centrum.

Reseplaneraren

Sök resa
Fler val