Detta är icke-javascriptversionen av västtrafiks webbplats. För en bättre upplevelse slå på Javascript eller uppgradera din browser.

Enkel, bekväm och pålitlig

Västsvenska paketet lägger grunden för en attraktiv, hållbar och växande region

Om du har rest i Göteborgstrakten på sistone kanske du har märkt att det är mycket som händer i trafiken just nu. Pendelparkeringar för både bil och cykel, längre tågperronger, nya bussfiler och hållplatser; det byggs om och byggs nytt på många olika håll.  Många av de förändringar vi ser omkring oss beror på Västsvenska paketet, som ska göra resandet inom regionen smidigare. Målet är att fler människor ska kunna bo och arbeta här i framtiden.

Men för att befolkningsökningen ska ske på ett hållbart sätt är ett av de viktigaste målen att ge kollektivtrafiken plats att växa. Det gillar vi på Västtrafik. Vi har som mål att fördubbla det kollektiva resandet, och det Västsvenska paketet innebär att vi kan fortsätta utveckla vår trafik och göra plats för fler resenärer i framtiden. Efterhand som planerna blir verklighet kommer vi kunna erbjuda bland annat nya linjer, tätare turer och nya, bekvämare fordon. Och eftersom våra bussar, spårvagnar och tåg får lättare att komma fram så blir de också bättre på att hålla tiden.

Bakom Västsvenska paketet står Trafikverket, Göteborgs stad, Göteborgsregionens kommunalförbund, Västra Götalandsregionen och RegionHalland, i nära samarbete med Västtrafik och Transportstyrelsen. Paketets delar är varierande i omfattning och allting kommer inte att vara färdigt förrän 2027. Men redan 2013 införs trängselskatt i Göteborg och då har många av delarna börjat falla på plats.

Förutom de satsningar som ingår i Västsvenska paketet är det mer på gång som kommer bidra till en effektivare kollektivtrafik. I december 2012 invigs en helt ny pendeltågslinje mellan Älvängen och Göteborg, och 2015 får Göteborg en ny knutpunkt vid Skeppsbron samt ny spårväg mellan Brunnsparken och Järntorget. De projekten berättar vi också om här nedan.

Välkommen ombord!

Reseplaneraren

Sök resa
Fler val