Detta är icke-javascriptversionen av västtrafiks webbplats. För en bättre upplevelse slå på Javascript eller uppgradera din browser.

Hur fungerar realtiden?

All trafik planeras för att kunna följa tidtabellen. Men ibland händer saker som gör att tidtabellen är svår att följa. Det kan till exempel vara en trafikstockning som gör att bussen inte kommer fram, dåligt väglag eller kanske en nerriven kontaktledning som gör att spårvagnen får köra en annan väg.

I reseplaneraren visar vi en prognos för när fordonet ska komma, om vi känner till en försening. Är det en mindre försening så upplyser vi bara om den planerade nya tiden. Men tänk på att det är en prognos som kan ändras, var därför alltid ute i god tid till hållplatsen. För att resegarantin ska gälla ska du vara i god tid till hållplatsen enligt den tid som står i tidtabellen.

Om en försening gör att du får mindre tid än minsta tillåtna bytesmarginal på dig för ett byte, varnar reseplaneraren för detta. I så fall får du också ett förslag om hur du kan resa istället. Minsta tillåtna bytesmarginal för de resvägar som ges i reseplaneraren är fem minuter i de flesta fall, och 10 min vid byte till tåg på stora knutpunkter.

Realtiden kan även tala om ifall en tur är inställd eller en hållplats för tillfället inte trafikeras. I dessa fall ger vi dig förslag på en ny resa. Tänk på att ”inställt” är en preliminär uppgift. Om du ska resa nu och får veta att det är inställt så kan du lita på att uppgiften stämmer. Men om du ska resa om några timmar så behöver det inte stämma. Till exempel kan det ha varit en olycka som gjort att vi ställer in trafiken några timmar framöver. Men så fort det går så kör vi igen. Kolla därför gärna resan ytterligare en gång strax innan du tänkt resa, förhoppningsvis fungerar det igen.

Ett bra tips är att alltid söka till och från adresser och inte hållplatser. Är det något problem i trafiken så hittar vi ofta bättre förslag för dig om du söker på adresser.

Med hjälp av realtiden kan vi också, någon timme före avgång, tala om vilket fordon som kör en viss tur. Vi kan då berätta om fordonet till exempel har rullstolsplats, automatiska hållplatsutrop och så vidare.
Realtid finns inte överallt. Idag finns den för största delen av Göteborgsområdet samt övriga städer i Västra Götaland. Den finns även för tåg och vissa regionbussar. Systemet byggs ut fortlöpande.

Reseplaneraren

Sök resa
Fler val