Detta är icke-javascriptversionen av västtrafiks webbplats. För en bättre upplevelse slå på Javascript eller uppgradera din browser.

Hur går en biljettkontroll till?

De flesta kontroller är stickprovskontroller. Våra kontrollanter arbetar alltid i synliga arbetskläder och civila kontroller förekommer inte. Kontrollanterna går alltid på sist så att alla ska hinna visa sitt kort för kortläsaren eller köpa sin biljett. Om du till exempel går på med en barnvagn eller mycket bagage så tas naturligtvis hänsyn till att det kan ta lite längre tid att stämpla ditt kort. När kontrollanten går ombord ser de sig omkring för att kunna skapa sig en bild av resenärerna ombord, vilket är till hjälp om det blir en bedömningsfråga. Då våra resevillkor säger att du ska visa ditt kort direkt när du går ombord kan de alltså inte ta hänsyn till en situation där de ser en person som väljer att stämpla sitt kort först när han eller hon ser att biljettkontrollanten kliver på.

Från december 2016 inför vi påstigningskontroller för att minimera fuskåkningen. Påstigningskontroll innebär att våra biljettkontrollanter kontrollerar biljetten för alla som ska stiga ombord vid en hållplats. Genom att göra en första kontroll redan på hållplatsen kan vi hjälpa alla som är osäkra på hur de ska köpa sin biljett eller betala för sin resa, och vi säkerställer att de som kliver ombord har gjort rätt för sig. Metoden är ett komplement till ordinarie stickprovskontroller. Vi börjar testa påstigningskontroll vid Amhult resecentrum i december men vi kan testa metoden även på andra hållplatser. Testat pågår i tre månader och vi utvärerar löpande.

Det finns särskilda omständigheter som biljettkontrollen tar hänsyn till enligt Lagen om tilläggsavgift. Det kan till exempel vara om man är långväga turist eller om man har en sjukdom av något slag. Då tittar vi på hur omständigheten som sådan har påverkat ens möjlighet att göra rätt för sig.

Det är inte helt enkelt för en kontrollant att på plats avgöra vad som är en särskild omständighet. Därför finns det alltid möjlighet att bestrida en tilläggsavgift och visar det sig att kontrollanten gjort en felaktig bedömning så rättas det till i efterhand och tilläggsavgiften skrivs av.

Reseplaneraren

Sök resa
Fler val