Detta är icke-javascriptversionen av västtrafiks webbplats. För en bättre upplevelse slå på Javascript eller uppgradera din browser.

Detta gäller under resan

 • Barn
  Är du vuxen eller ungdom får du ta med så många barn (0-7 år) som du kan ta fullt ansvar för (särskilda regler gäller på tåg i SJ:s regi utan att betala någon särskild avgift för barnen). Barn under 6 år får inte resa ensamma. Barn från 6 år får resa ensamma men ska då ha ett giltigt färdbevis.
 • Åldersgränser barn/ungdom/vuxen
  För information om åldergränser klicka här.
 • Barnvagn
  Du får ta med barnvagn i mån av plats. Den måste vara bromsad under resan och finns det fastsättningsanordning ombord ska du använda den. Barnvagnen får inte hindra resenärer eller blockera utrymningsvägar. Föraren är inte skyldig att hjälpa dig ombord med vagnen. Föraren är heller inte skyldig att vänta med att köra iväg tills du har stämplat.
 • Ledsagare
  I Göteborg reser ledsagare utan kostnad tillsammans med fullt betalande person som har funktionsnedsättning och färdtjänstintyg. I övriga delar av regionen betalar ledsagare ordinarie pris för resan.
  Ledsagare till en synskadad person reser avgiftsfritt inom Västtrafik Göteborgsområdet (Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Orust, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö) samt vissa delar av Västtrafik Fyrbodalsområdet (Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla).
 • Rullstol och rullator
  I kollektivtrafiken bör du kunna stiga på och av fordon på egen hand eller med hjälp av ledsagare. Liftar eller ramper på fordonen är avsedda för personer med rullstol eller rullator. Du får hjälp att hantera lift/ramp på buss, båt, tåg eller spårvagn om trafiksituationen inte kräver annat. Rullstolsburen resenär har ett egenansvar i att påkalla förarens uppmärksamhet vid på/avstigning när ramp/lift används samt följa de säkerhetsföreskrifter som finns på informationsdekalerna på fordonet. På buss, båt och tåg får du vid behov hjälp av trafikpersonal att spänna fast din rullstol och betala för din resa.

  Rullstol, elrullstol och elscooter (elrullstol med styre) kan medföras på fordonet, dock ej elscooter på buss. Rullator, rullstol eller annat likvärdigt tekniskt hjälpmedel får vara högst 70 cm brett, 120 cm långt och tillsammans med resenären väga max 300 kg, med undantag för spårvagn där maxgränsen är 250 kg. Rullstolen skall vara bromsad under färd. På fordon med godkänd rullstolsplats finns symbolskyltar vid påstigningsdörren och ombord. När fastsättningsanordning finns skall den användas under hela resan. I buss och spårvagn med rullstolsplats, utan fastspänningsanordning, skall rullstolen vara vänd bakåt mot stöd eller sätesrygg i färdriktningen. När rullstolsplatsen i spårvagnen är upptagen kan rullstolsburna använda flexytan. Rullstolar liksom ex barnvagnar, som använder flexytan, får av säkerhetsskäl  inte blockera gångar eller dörrar. I buss utan särskild rullstolsplats får du inte resa i rullstolen utan då ska du använda en vanlig sittplats och den tomma rullstolen ska stå på anvisad plats samt vara låst med broms.
 • Sittplats för funktionshindrad
  Du som är funktionshindrad har företräde till de markerade sittplatser som finns reserverade för funktionshindrade.
 • Säkerhetsbälten
  Om det finns säkerhetsbälte ombord måste du använda det.
 • Hopfälld minicykel
  Hopfälld minicykel som du på egen hand kan bära betraktas som bagage och får tas med utan kostnad. I övrigt gäller samma regler och villkor som under ”Bagage” samt ”Ansvar för bagage, djur med mera” nedan.
 • Bagage
  Bagage som du på egen hand kan bära får du ta med dig utan kostnad. Ditt bagage får inte hindra andra resenärer, ta upp sittplatser, blockera utrymningsvägar, skymma sikten för föraren, hindra föraren eller på annat sätt påverka säkerheten ombord. Skrymmande bagage ska du placera på lämplig plats. Du får inte ta med dig bagage som kan vara störande eller obehagligt för andra. Det får heller inte vara brandfarligt, explosivt eller på annat sätt farligt. På fartyg inom Västtrafik gäller särskilda regler och priser för resgods.
 • Husdjur
  Du får ta två husdjur med dig utan kostnad. Undantaget för detta är på Ronden bussarna, där det inte är tillåtet att medta husdjur. De ska antingen vara kopplade eller sitta i bur eller väska. De får inte placeras på sittplatser. Två hundar får resa samtidigt i varje fordon eller vagn om de har samma ägare. Annars gäller maximalt en hund per fordon eller vagn. Finns det redan ett annat husdjur ombord på fordonet kan du alltid fråga föraren om du får ta med ditt husdjur också. Då är det föraren som beslutar om husdjuret får följa med, men det är alltid du som resenär som har det yttersta ansvaret för ditt husdjur.
  Av hänsyn till allergiker ska pälsdjur resa längst bak i fordonet eller vagnen. På fartyg ska pälsdjur resa på styrbords (höger) sida i salongen eller utomhus på däck. Du får inte ta med husdjur som är giftiga, farliga eller störande för andra resenärer.
 • Ledarhund och signalhund
  Ledarhundar och certifierade signalhundar i kollektivtrafiken är hjälpmedel för funktionshindrade. Du som använder sådan hund får ta med den utan kostnad och ni reser på valfri plats i fordonet. Ledar- och signalhund får gå ombord även om det redan finns hund på fordonet.
 • Cykel
  Om det finns plats ombord får du mot avgift ta med cykel:
  - på Västtågen
  - i färjetrafiken i Göteborgs södra skärgård och Bohuslän.
  - i regionbusstrafiken på bussar med godsutrymme som har plats för cykel.
  Finns det fastsättningsanordning ombord, ska du använda den. På spårvagnar och stadsbussar eller i den anropstyrda trafiken (såsom Färdtjänst) får du inte ta med cykel. I mån av plats och mot avgift går det att ta med cykel på övriga fordon. Se dock vad som gäller för ihopfälld minicykel. På båtarna Älvsnabben och Älvsnabbare får cykel tas med avgiftsfritt.
 • Hittat eller glömt
  Om du hittar något kvarglömt föremål ombord är du skyldig att lämna det till förare, ombordpersonal eller annan trafiktjänsteman. Du kan inte kräva hittelön av Västtrafik. Har du själv glömt något på ett fordon kan kundservice på telefon 0771-41 43 00 hjälpa dig att få kontakt med rätt hittegodsavdelning. 
 • Ansvar för bagage, djur med mera
  Du har ansvar för det som du tar med dig ombord på resan; barnvagn, djur, bagage och liknande. Västtrafik tar inget ansvar om det blir stulet, skadat, skadar andra resenärer, skadar annat bagage eller skadar fordonet.
  Om Västtrafik blir ersättningsskyldigt mot tredje man på grund av att du varit oaktsam, blir du ersättningsskyldig mot Västtrafik.
 • Förseningsersättning
  Rätt till förseningsersättning gäller för alla resor med Västtrafiks biljetter med vissa undantag. Blir din resa försenad har du rätt till prisavdrag:

  50 procent av priset för resan om förseningen är längre än 20 minuter
  75 procent av priset för resan om förseningen är längre än 40 minuter
  Hela priset för resan om förseningen är 60 minuter eller längre

  Rätten till förseningsersättning förutsätter en tillräcklig bytesmarginal för att byta fordon under resan, normalt 5 minuter. Rätten till förseningsersättning förutsätter också att du inte fått ersättning för annan transport vid befarad försening.

  Ersättning för annan transport vid befarad försening
  Om det finns skälig anledning att anta att din resa kommer att bli mer än 20 minuter försenad, har du rätt till ersättning för skäliga kostnader för annan transport (t.ex. taxi) till slutdestinationen för din planerade resa med en Västtrafikbiljett. Finns det inte tillgång till taxi kan du resa med egen bil. Högsta ersättning är 1 150 kronor per resenär.

  Genom att dela taxi eller annan transport med en eller flera resenärer kan ni resa en längre sträcka. Maxbeloppet räknas per person; två personer kan åka taxi för 2 300 kronor. Vid resa med  egen bil får du ersättning enligt Skatteverkets norm för skattefri milersättning plus ersättning för eventuell trängselskatt. Maxbeloppet är 1 150 kronor per resenär oavsett hur många personer som reser i bilen. 

  Långvariga trafikstörningar
  En resa räknas inte som försenad om Västtrafik annonserar en tidtabellsändring minst tre dygn före den ursprungliga avgångstiden. I sådana fall har du inte rätt till förseningsersättning. 

  Ansökan om förseningsersättning
  Du ansöker om förseningsersättning senast två månader efter att resan avslutades eller skulle ha avslutats. Om ni är flera som har rest med taxi eller egen bil tillsammans ska alla medresenärers namn, adress och personnummer anges på blanketten. 

  Utbetalning av förseningsersättning
  Ersättningen betalas individuellt till varje person, antingen kontant eller med värdecheck. Väljer du utbetalning med värdecheck får du minst 50 kronor även om ersättning skulle varit lägre.

  Resplusbiljett
  När du reser med Resplusbiljett kan ansvaret för olika delsträckor ligga hos olika trafikhuvudmän med olika regler. Därför finns inga gemensamma bestämmelser om förseningsersättning inom Resplus. Om sådana resor blir försenade tar du kontakt med berörd trafikhuvudman. 

  Öresundstågsbiljett
  Information om förseningsersättning för resa med Öresundstågsbiljett finns på Öresundstågs hemsida

  När gäller inte rätten till förseningsersättning?
  Du har inte rätt till förseningsersättning när du reser med fartyg, färdtjänst, riksfärdtjänst, skolskjuts, förbeställda sjukresor eller beställda resor (abonnerad trafik). Inte heller vid resor med museispårvagnar eller sightseeingbussar där främsta syftet inte är transport och där det krävs särskild biljett. Den gäller heller inte om grupper som reser tillsammans inte kommer med på samma avgång.

  Ersättningstrafik
  Vid större kollektivtrafikstörningar är det normalt att ersättningstrafik sätts in. Om du befarar att du kommer att bli minst 20 minuter försenad kan du välja annan transport än ersättningstrafiken och få förseningsersättning med 1 150 kronor.

Reseplaneraren

Sök resa
Fler val