Detta är icke-javascriptversionen av västtrafiks webbplats. För en bättre upplevelse slå på Javascript eller uppgradera din browser.

Färdbevis

  • Västtrafik fastställer från tid till annan biljettsortiment och priser. Information om dessa finns att läsa på vasttrafik.se och i tryckt informationsmaterial. Västtrafik förbehåller sig rätten att ändra såväl sortiment som priser varför de vid var tid gällande sortimentet, priser och köpvillkor finns publicerade på vasttrafik.se/biljettinformation.  
  • Person (”Resenär”) som reser med Västtrafik är skyldig att inneha giltig biljett under hela resan. Det är Resenärens ansvar att i förväg ta reda på vilken biljett som krävs för den resa som ska göras och om resan kräver utskriven Kortinspektion, se nedan om Kortinspektion. Biljett som kräver aktivering eller avläsning i en kortläsare måste visas upp mot kortläsaren (valideras) och detta direkt när Resenären går ombord. Resenären ska försäkra sig om att biljetten accepterats (pip hörs och en grön lampa lyser). Om kortläsaren inte fungerar eller om en biljett inte accepteras i kortläsaren ska Resenären kontakta förare eller annan ombordpersonal. Andra biljetter - som inte behöver visas upp mot kortläsare - ska visas upp för förare, tågvärd eller annan ombordpersonal. Biljetter som köps ombord eller som köps via mobiltelefon ska köpas direkt vid påstigning på fordonet. Reser du med ett fordon utan kortläsare (exempelvis vissa tåg som Västtrafik har biljettsamarbete med), måste du ha med dig en Kortinspektion som visar att din biljett är giltigt (se om ”Kortinspektion” på vasttrafik.se).  
  • Västtrafik genomför kontinuerligt biljettkontroller. Vid kontroll är Resenär skyldig att visa upp eller lämna över biljett och eventuellt stödjande dokument (t.ex. ID-handling eller studentlegitimation) till trafiktjänsteman. Vid kontroll av mobil-biljett är Resenär skyldig att på sin telefon, efter trafiktjänstemans begäran och instruktion, visa att han/hon har en giltig biljett. Resenär som inte kan visa en giltig biljett vid biljettkontroll kan, enligt lagen om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik, påföras en tilläggsavgift på 1 200 kronor. Har Resenär inte betalat rätt pris för resan, eller saknar Resenär giltig biljett, har trafiktjänsteman rätt att avvisa Resenären från fordonet.  
  • Kan det antas att en biljett är förfalskad, manipulerad eller om dess giltighet på annat sätt kan ifrågasättas äger trafiktjänsteman rätt att omhänderta biljetten/ Västtrafikkortet. Västtrafik äger även rätt att tillfälligt eller permanent spärra ett Västtrafikkort utan någon skyldighet för Västtrafik att ersätta ägaren för dess återstående värde.
  • För biljett gäller Västtrafiks gällande rese- och köpvillkor vid tidpunkten för aktiveringen av biljetten. Aktivering av biljett sker i enlighet med särskilt angivna villkor för respektive biljett. Om inte annat anges i Västtrafiks rese- och köpvillkor aktiveras biljetten vid första tillfället som biljetten används. För giltig biljett ska Västtrafiks rese- och köpvillkor för biljetten vara uppfyllt.

Reseplaneraren

Sök resa
Fler val