Detta är icke-javascriptversionen av västtrafiks webbplats. För en bättre upplevelse slå på Javascript eller uppgradera din browser.

Förbud när du reser

Ombord på fordon får du inte:

 • Störa föraren under körning.
 • Dricka alkoholhaltiga drycker.
 • Röka (förbudet gäller även e-cigaretter och rökning under väderskydd).
 • Äta eller dricka något som kan störa eller vålla obehag för andra resenärer, skada andra personers egendom eller skada inredningen i fordonet.
 • Ha med dig föremål som kan upplevas som störande eller vålla obehag för andra som är ombord. Det är inte tillåtet att ha med bagage som är brandfarligt, explosivt eller på annat sätt farligt. Du får heller inte ta med dig föremål med avsikt att skada inredning i fordonet eller skada egendom på hållplats eller liknande.
 • Använda mobiltelefoner, bärbara musikspelare eller liknande så att det upplevs som störande eller vållar obehag för andra som är ombord. Även när du lyssnar på musik med hörlurar kan människor i närheten blir störda. Instrument får inte spelas ombord.
 • Göra intervjuer, dela ut reklam, sälja varor eller liknande (undantag om Västtrafik har beviljat särskilt tillstånd).
 • Samla in pengar i bössor och liknande. (Undantag vid skriftligt tillstånd från Västtrafik som kan uppvisas under resan.)
 • Åka någon typ av rullskridskor, rullbräda eller liknande.
 • Skräpa ner, förorena eller vandalisera.
 • Ha med dig djur som är giftiga eller farliga på annat sätt.
 • Hålla delar av kroppen, eller sticka ut föremål, utanför fordonet under färd.
 • Kasta ut föremål från fordon.
 • Röra vid manöver-, signalanordningar eller liknande.
 • Missbruka larmanordning, nödöppnare, räddningsutrustning eller liknande.
 • Vistas på områden som är avspärrade för allmänheten med hjälp av skyltar, stängsel eller liknande (t.ex. spårområden och tunnlar).

Vid tvister om tolkningen av de här reglerna gäller alltid förarens, ombordpersonalens eller annan trafiktjänstemans uppfattning och den ska följas utan undantag. Tolkningen går att överklaga hos Västtrafik (se avsnittet Krav och reklamationer).

Reseplaneraren

Sök resa
Fler val