Detta är icke-javascriptversionen av västtrafiks webbplats. För en bättre upplevelse slå på Javascript eller uppgradera din browser.

Detta gäller under resan

Barn

Resenärer som är 0-6 år räknas som barn.

Barn under 6 år får av säkerhetsskäl inte resa ensamma.

Barn som fyllt 6 år får resa ensamma med egen giltig biljett (ungdom).

Ungdom

Resenärer 7–19 år räknas som ungdomar.

Ungdomar betalar reducerat pris för vissa biljetter.

Vuxen

Resenärer som är 20 år och äldre räknas som vuxna.

Medföljandeerbjudande

Barn reser avgiftsfritt tillsammans med vuxen/ungdom inom Västra Götalandsregionen och inom Kungsbacka kommun. På alla biljetter utom skolkort får vuxen/ungdom ta med sig så många barn som de kan ta fullt ansvar för. 

Du som är 20 år eller äldre och reser med periodbiljett för vuxen eller lågtrafik får utan extra avgift ta med upp till tre ungdomar. Erbjudandet gäller inte för den som reser med våra samarbetspartners såsom SJ. Erbjudandet gäller inte heller för de som är vuxna och reser med studentrabatt, intygskort eller de som reser med Chalmerskort.

Barnvagn

Barnvagn får tas med i mån av plats. Barnvagn måste vara bromsad under resan och om det finns fastsättningsanordningar ombord ska de användas. Barnvagn får inte hindra andra resenärer eller blockera utrymningsvägar. Föraren är inte skyldig att hjälpa till vid på- eller avstigning med barnvagn. 

Bagage

Bagage som du kan bära på egen hand får du ta med utan kostnad. Bagaget får inte hindra andra resenärer, ta upp sittplatser, blockera utrymningsvägar, hindra eller skymma sikten för föraren eller påverka säkerheten ombord på annat sätt. Skrymmande bagage ska placeras på lämplig plats. På färjetrafik, inom Västtrafik gäller särskilda regler och priser för resgods.

Säkerhetsbälte

Om det finns säkerhetsbälte ombord måste detta användas.

Husdjur

Du får ta med två husdjur utan kostnad utom på sjukreselinjen Ronden där husdjur inte är tillåtna. Två husdjur får resa samtidigt i varje fordon eller fordonssektion om de har samma ägare. Annars gäller maximalt ett husdjur per fordon eller fordonssektion. Förare eller trafikpersonal kan tillåta att fler husdjur tas ombord.

Husdjur ska vara kopplade eller sitta i bur/väska. De får inte placeras på sittplatser. Av hänsyn till allergiker ska pälsdjur resa längst bak i fordonet. På färjor ska pälsdjur resa på för den specifika färjan anvisad plats.

Särskilda villkor gäller för dig som reser med ledarhund eller certifierad signalhund (se Ledarhund och signalhund nedan).

Cykel

På spårvagnar, bussar som trafikerar inom tätorter (stadsbussar), färjan Postbåten Fjällbacka skärgård och i anropstyrd trafik får du inte ta med cykel. I mån av plats går det oftast bra att ta med cykel på andra fordon. Du får endast ta med cykel på de bussar som har ett bagageutrymme där cykeln ska förvaras under resan. Observera också avgiften som kan gälla för att ta med cykel. Hopfälld minicykel som du själv kan bära räknas som bagage och får medföras kostnadsfritt. Finns fastsättningsanordning ombord så ska du använda den.

Resenärens ansvar för bagage, djur m.m.

Du ansvarar själv för barnvagn, husdjur, bagage och liknande som du tar med ombord. Skulle du skada en annan person eller annans egendom så är du ansvarig för skadan. Skulle Västtrafik bli ersättningsskyldigt mot annan (tredje man) på grund av din oaktsamhet, blir du i din tur ersättningsskyldig mot Västtrafik.

Äta och dricka ombord

När du reser med Västtrafiks tåg får du äta och dricka ombord så länge du följer ordningsreglerna. På andra fordon är endast enklare förtäring tillåten. Det är inte tillåtet att äta eller dricka något som kan störa eller vålla obehag för andra resenärer, skada andra personers egendom eller skada inredningen i fordonet.

Hittegods

Om du hittar ett kvarglömt föremål ombord är du skyldig att lämna det till förare eller annan trafikpersonal.

Resenärer med funktionsnedsättning

Västtrafik uppfyller gällande nationella och internationella lagar och förordningar som reglerar de rättigheter som resenärer med funktionsnedsättning har. Bland annat de regler som finns i Diskrimineringslagen, Lagen om handikappanpassad kollektivtrafik, FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter.

Rullstol och rullator

Du får ta med dig rullstol, elrullstol och elscooter (elrullstol med styre) på våra fordon. Du får dock du inte ta med dig en elscooter på buss.

Om du reser med rullator eller rullstol bör du kunna stiga på och av på egen hand eller med hjälp av ledsagare. Du får assistans med lift/ramp på fordonen om trafiksituationen tillåter. Du måste i så fall själv göra föraren uppmärksam vid när du ska gå på eller av. Vid behov får du hjälp av trafikpersonal med att spänna fast rullstolen och betala för resan. Detta gäller dock inte på spårvagn.

Rullator, rullstol eller annat likvärdigt tekniskt hjälpmedel får vara högst 70 cm brett, 120 cm långt och tillsammans med resenären väga max 300 kg, med undantag för spårvagn där maxgränsen är 250 kg. Rullstolen skall vara bromsad under färd. På fordon med godkänd rullstolsplats finns symbolskyltar vid påstigningsdörren och ombord. När fastsättningsanordning finns skall den användas under hela resan. I buss och spårvagn med rullstolsplats, utan fastspänningsanordning, skall rullstolen vara vänd bakåt mot stöd eller sätesrygg i färdriktningen. När rullstolsplatsen i spårvagnen är upptagen kan du använda flexytan. Rullstolar liksom ex barnvagnar, som använder flexytan, får av säkerhetsskäl inte blockera gångar eller dörrar. I buss utan särskild rullstolsplats får du inte resa i rullstolen utan då ska du använda en vanlig sittplats och den tomma rullstolen ska stå på anvisad plats samt vara låst med broms.

Information om vad som gäller ombord för rullstolar.

Ledsagarservice på stationer och terminaler

Du som har en funktionsnedsättning eller särskilda behov har i samband med din resa rätt till hjälp med ledsagning på stationer och terminaler där den servicen finns. 

Information om ledsagarservice på stationer och terminaler.

Ledarhund och signalhund

Om du är i behov av ledarhund eller certifierad signalhund har du alltid rätt att ta med hunden ombord utan avgift och ni reser på valfri plats i fordonet. Detta gäller även om det redan finns en hund eller annat husdjur ombord.

Ledsagare

I Göteborg reser ledsagare utan kostnad tillsammans med fullt betalande person som har funktionsnedsättning och färdtjänstintyg. I övriga delar av regionen betalar ledsagare ordinarie pris för resan.

Ledsagare till en synskadad person reser avgiftsfritt inom Västtrafik Göteborgsområdet (Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Orust, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö) samt vissa delar av Västtrafik Fyrbodalsområdet (Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla).

Färdtjänst

För färdtjänst gäller delvis särskilda villkor. Mer information finns på Västtrafiks webbplats under Reseinformation, Att resa, Särskild kollektivtrafik.

Anropsstyrd trafik

Anropsstyrda turer måste beställas minst en timme innan turen avgår enligt tidtabell. Ska du resa på morgonen, innan beställningscentralen öppnat, måste du beställa din resa dagen innan. Turer som avgår mer än en timme efter att beställningscentralen stängt på kvällen måste beställas innan Beställningscentralen stänger.

Reseplaneraren

Sök resa
Fler val