Detta är icke-javascriptversionen av västtrafiks webbplats. För en bättre upplevelse slå på Javascript eller uppgradera din browser.

Stiga på och av

  • Du reser alltid i mån av plats. Observera att detta även gäller för dig som reser med exempelvis barnvagn, rullator, rullstol eller hund där det av utrymmesskäl finns särskilda begränsningar. Västtrafik kan inte garantera sittplats eller plats när du byter linje.
  • Fordon i linjetrafik stannar bara när du som står på en hållplats tydligt visar att du vill resa med, eller när du som är ombord i god tid meddelar föraren att du vill stiga av.
  • Nattstopp på andra ställen än ordinarie hållplatser är något som ibland efterfrågas i nattrafiken. Det är inget som Västtrafik kan garantera eller lova – men det är heller inget som vi förbjuder. Den ansvarige föraren gör en bedömning från fall till fall om det är förenligt med våra säkerhetskrav. Möjligheten till nattstopp kan variera beroende på väder och aktuell trafiksituation.

Fordon i linjetrafik får passera en hållplats utan att stanna för påstigning:

  • Om det är fullsatt.
  • Om trafikledningen har gett order om det.
  • Om personen som vill stiga ombord uppträder på ett sådant sätt att det finns risk för störningar i ordningen eller säkerheten ombord (gäller t.ex. person som är berusad eller har med sig ett farligt föremål).
  • Om fordonet inte kan stanna på grund av händelser utanför Västtrafiks kontroll.

  • Du får bara stiga av och på vid hållplatser och enbart när fordonet står helt stilla. Skulle det bli aktuellt att stiga av eller på vid annan plats än vid en hållplats, måste du noga följa anvisningarna från föraren eller annan trafiktjänsteman.
  • Det är förbjudet att försöka hindra dörrar att stängas, öppna dörrar med våld, eller att försöka öppna dörrar under färd.
  • När fordonet stannar vid en ändhållplats ska alla resenärer stiga av.

Reseplaneraren

Sök resa
Fler val