Detta är icke-javascriptversionen av västtrafiks webbplats. För en bättre upplevelse slå på Javascript eller uppgradera din browser.

Västtrafiks ansvar i övrigt

  • Person- och sakskador
    Ansvar för person- och sakskador ombord på Västtrafiks fordon och områden styrs av bestämmelserna i järnvägstrafiklagen, sjölagen och trafikskadelagen.
  • Ansvarsbegränsningar för Västtrafik
    Vid sidan av Västtrafiks förseningsersättning och lagstiftningen om person- och sakskador, är Västtrafiks ansvar begränsat dels enligt lag, dels till de skador som orsakas av grov vårdslöshet från Västtrafiks sida. Annan ersättning utgår inte.
  • Force majeure
    Enligt lagen om kollektivtrafiksresenärers rättigheter gäller inte så kallad force majeure. Om lagen om kollektivtrafiksresenärers rättigheter inte är tillämplig för din resa är Västtrafik befriat från avtalade förpliktelser vid händelser eller omständigheter som rimligen inte kan förutses av Västtrafik, exempelvis elavbrott, brand, olyckshändelse, naturkatastrof, extrema väderförhållanden, strejk, lockout, blockad eller allmän brist på drivmedel.

Reseplaneraren

Sök resa
Fler val