Detta är icke-javascriptversionen av västtrafiks webbplats. För en bättre upplevelse slå på Javascript eller uppgradera din browser.

Tillgänglighetsanpassning av spårvagnar

 Alla spårvagnar med lågt golv är utrustade med audiovisuellt utrop, ramp/lift och rullstolsplats. De äldre vagnarna, 30% av alla vagnar, har endast inre informationsskylt som upplyser om nästa hållplats. År 2022 är målet att alla vagnar skall vara tillgänglighetsanpassade.

Audiovisuellt utrop

 • Automatiskt hållplatsutrop med information om nästa hållplats.
 • Inre informationsskylt med information om nästa hållplats.

Ramp/lift

 • Liftar eller ramper på fordonen är avsedda för personer med rullstol eller rullator.
 • Du får assistans med lift/ramp om trafiksituationen tillåter.

 • Rullstolsburen resenär har ett egenansvar i att påkalla förarens uppmärksamhet vid på/avstigning när ramp/lift används.

Rullstol och dess plats

 • Manuell rullstol, elrullstol och elscooter (elrullstol med styre) kan medföras på spårvagn.
 • Du bör kunna stiga på och av fordon på egen hand eller med hjälp av ledsagare.
 • På fordon med godkänd rullstolsplats finns symbolskyltar vid påstigningsdörren och ombord
 • Rullstol, rullator eller annat likvärdigt tekniskt hjälpmedels mått får vara högst 70 cm bred, 120 cm lång och tillsammans med resenären väga max 250 kg.
 • Rullstolsplats, utan fastspänningsanordning, skall rullstolen vara vänd bakåt mot stöd eller sätesrygg i färdriktningen.
 • När rullstolsplatsen i spårvagnen är upptagen kan rullstolsburna använda flexytan. Rullstolar liksom ex barnvagnar, som använder flexytan, får av säkerhetsskäl  inte blockera gångar eller dörrar.
 • Rullstolen ska vara bromsad under färd.

Reseplaneraren

Sök resa
Fler val