Detta är icke-javascriptversionen av västtrafiks webbplats. För en bättre upplevelse slå på Javascript eller uppgradera din browser.

Lägesrapport

Västra Götalandsregionens (VGR) Kollektivtrafiknämnd har fastställt en Strategi förfunktionshinderanpassning av kollektivtrafiken med mål och strategier. Det övergripande målet är att:

 • Kollektivtrafiken ska beakta alla resenärsgruppers behov.
 • Det ska finnas ett utpekat nät som är tillgänglighetsanpassat för att möjliggöra resan.

De allra flesta, oavsett funktionsnedsättning, ska kunna resa med Västtrafik och i vissa situationer kan det erbjudas resenären särskild hjälp. När Västtrafik planerar och upphandlar trafik, hållplatser, fordon och övriga tjänster ska det hela tiden göras enklare och bättre för personer med olika funktionsnedsättningar. De fysiska åtgärder som Västtrafik har fokuserat på är att anpassa fordon och hållplatser.  

Västtrafiks aktiviteter för att nå målen:

 • En kollektivtrafikresa består av många olika moment. Det är bland annat planering av resan, på väg till hållplatsen, på hållplatsen, stiga på eller av fordon, betala, service under resan, eventuella byten och anslutningsresor. För en person med funktionsnedsättning kan tryggheten vara helt avgörande för att våga resa. All trafikpersonal, via förarcertifieringen eller motsvarande, utbildas i bemötande av alla kundgrupper.

  Ledsagarservice är tillgänglig den tid hållplatsen trafikeras. Tjänsten ingår i biljettpriset och är öppen för alla resenärer som anser sig i behov av den. Ambitionen är att det ska bli så enkelt som möjligt för alla att åka kollektivt. Idag utförs drygt 1000 ledsagningar per år på de ca 60 stationer/terminaler där denna service erbjuds. Över 95 % av alla ledsagningar, under de senaste åren, har dock skett på stationer/terminaler belägna i kommunerna Alingsås, Borås, Falköping, Göteborg, Herrljunga, Skövde, Tibro, Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg.

 • Ett tillgänglighetsanpassat fordon skall enligt Myndigheten för delaktighet vara utrustad med ramp/lift, rullstolsplats och audiovisuellt utrop.  Idag är i stort sett alla bussar, tåg och fartyg tillgänglighetsanpassade medan ca 30% av spårvagnarna återstår. Under 2022 beräknas de äldre spårvagnarna vara utbytta och alla fordon i den allmän kollektivtrafik vara tillgänglighetsanpassade. 

  Tabellen nedan visar tillgänglighetsanpassade fordon:

  Anm nyckeltal:
  Bussar ca 100st är upphandlade för enbart skoltrafik utan krav på tillgänglighetsanpassade fordon. 
  Spårvagnar gäller per fordonsindivid. Ca 120st av dessa är parkopplade.
  Resterande fartyg har manuellt hållplatsutrop.
  Källa: FRIDA

  Aktuella nyckeltal om tillgänglighetsanpassade fordon i FRIDA.

  Spårvagnstrafiken planeras så att trafiken i första hand utförs med tillgänglighetsanpassade fordonsindivider, vilket innebär att närmare 70 % av alla spårvagnsturer utförs med anpassade fordon i högtrafik och i lågtrafik är antalet tillgänglighetanpassade turer högre. 

 • Det finns 120 utpekade knutpunkter i Västra Götaland som ligger i ett strategiskt läge samt ca 680 hållplatser som har fler än 100 påstigande per dygn. Dessa cirka 800 platser i kollektivtrafiksystemet bildar ett prioriterat nät som ska vara anpassade för personer med funktionsnedsättning. Valet av knutpunkter och hållplatser innebär att det ska finnas minst en anpassad strategisk knutpunkt i varje kommun och att hållplatserna där de största resandeströmmarna finns är anpassade.

  Fram till och med år 2016 finns ekonomiska medel avsatta i den regionala infrastrukturplanen för att genomföra ytterligare anpassningar av knutpunkter och hållplatser. För att uppnå målet redan till 2016 krävs en anpassningstakt av ca 75 knutpunkter och hållplatser vilket är möjligt att genomföra genom god samverkan mellan kommunerna, Trafikverket och Västtrafik. Samtliga Västtrafiks resecentrum har inventerats och registrerats i Västra Götalandsregionens tillgänglighetsdatabas TD under hösten 2015 via ett ungdomsprojekt i samarbete mellan VGR och Västtrafik.

  I arbetet med tillgänglighetsanpassning ingår även utbyggnad av realtidsskyltar i hela regionen. Målet är att montera ca 1 300 skyltar. Andelen monterade visuella skyltar vid årsskiftet 2015/16 är 98%.

 • Samverkan sker idag via olika samverkansforum gällande tillgänglighet. För att nå målet pågår ett kontinuerligt samarbete mellan Västtrafik, VGR, kommunerna, Trafikverket och Svensk Kollektivtrafik. Samråd sker även med handikapporganisationerna. Utöver detta sker ett antal möten med enskilda organisationer. 

 • För att garantera ett prioriterat kollektivtrafiknät som även personer med funktionsnedsättning kan lita på behöver viktiga processer säkerställas angående kvalitetssystem, säkring och uppföljning. Detta gäller framförallt fordonens anpassning, ledsagning och förarens kompetens med avseende på tillgänglighet. Under 2015 har en kvalitetsuppföljning via FRIDA utvecklats där fordonskontrollanterna följer upp kvalitén på ramper, liftar, audiovisuella utrop etc i våra fordon. 

 • Idag är kännedomen hög om arbetet för att förenkla resandet för personer med funktionsnedsättning, men kunskapen om vad detta innebär är låg. Det fortsatta arbetet fokuserar på ökad kunskap, informations- och fysiska åtgärder enligt nedan:

  • Service - bemötande, ledsagarservice, audiovisuellt utrop, ledsagarkort, hemsidan etc.
  • Fordon - förenklingar och förtydliganden av resevillkoren.
  • Hållplatser - information i reseplaneraren om hållplatsens standard.
  • Kvalitetsuppföljning - säkerställa att det vi har ska fungera.

Reseplaneraren

Sök resa
Fler val