Detta är icke-javascriptversionen av västtrafiks webbplats. För en bättre upplevelse slå på Javascript eller uppgradera din browser.

Det fortsatta arbetet

Det fortsatta arbetet fokuserar på ökad kunskap, informations- och fysiska åtgärder. Arbeten som pågår har påbörjats eller planerar att påbörjas är bla:

  • Resenärsstöd och personlig service - bemötande, vidareutveckling av ledsagarservice, enhetliga regler för ledsagning, audiovisuell information på hållplats, bättre kvalité på tillgänglighetsinformationen i reseplaneraren, etc.
  • Information och kommunikation - Ny hemsida och dialog med brukarorganisationer i samband med bla upphandling av nya spårvagnar och tåg. 
  • Den fysiska miljön - en aktivt samverkan med väghållarna så hållplatser på det prioriterade nätet blir tillgänglighetsanpassade.
  • Kvalitetsuppföljning - säkerställa att det vi har ska fungera.

Reseplaneraren

Sök resa
Fler val