Detta är icke-javascriptversionen av västtrafiks webbplats. För en bättre upplevelse slå på Javascript eller uppgradera din browser.

Hållplatser

Det finns 120 utpekade knutpunkter i Västra Götalandsregionen (VGR) som ligger i ett strategiskt läge samt ca 680 hållplatser som har fler än 100 påstigande per dygn. Dessa cirka 800 platser i kollektivtrafiksystemet bildar ett prioriterat nät som ska vara anpassade för personer med funktionsnedsättning. Valet av knutpunkter och hållplatser innebär att det ska finnas minst en anpassad strategisk knutpunkt i varje kommun och att hållplatserna där de största resandeströmmarna finns är anpassade.

Sju kriterier, enligt nedan, ska vara uppfyllda för att en hållplats ska klassas som tillgänglighetsanpassad.

  • Kantsten
  • Ledstråk
  • Kontrastmarkering
  • Väderskydd (påstigningsläge)
  • Belysning, allmän och/eller i väderskydd
  • Bänk
  • Realtid (påstigningsläge) 

Under 2016 har ca 40 hållplatser anpassats enligt antagen standard. Andra åtgärder som gjorts under året är att avhjälpa brister som Västtrafik själva råder över, såsom avsaknad av resningshandtag, belysning och rätt höjd på informationstavlor.

Samtliga hållplatser i det utpekade nätet (ca680st) har inventerats för att de brister som finns ska kunna avhjälpas. Av de prioriterade hållplatserna återstår dryga 100 att åtgärda och det är främst brist på kontrastmarkering och realtid som saknas. 

Västtrafiks Resecentrum har inventerats och registrerats i VGR tillgänglighetsdatabas TD. Detta har skett via ett ungdomsprojekt i samarbete mellan VGR och Västtrafik. En åtgärdsplan för 2017-2021 tas fram för att åtgärda de brister som framkommit vid inventering. 

För att uppnå målet de närmaste åren krävs en kraftsamling vilket är möjligt genom god  samverkan mellan kommunerna, Trafikverket och Västtrafik. Kommun och Trafikverk, som är väghållare, ansvarar för hållplatserna och dess utbyggnad medan Västtrafik kompletterar med väderskydd, bänk och realtidsinformation. Utbyggnadstakten bestäms av väghållaren.

Reseplaneraren

Sök resa
Fler val