Detta är icke-javascriptversionen av västtrafiks webbplats. För en bättre upplevelse slå på Javascript eller uppgradera din browser.

Kvalitetsuppföljning

För att garantera ett prioriterat kollektivtrafiknät som även personer med funktionsnedsättning kan lita på behöver viktiga processer säkerställas angående kvalitetssystem, säkring och uppföljning. Detta gäller framförallt fordonens anpassning, ledsagning och förarens kompetens med avseende på tillgänglighet. Under 2015 har en kvalitetsuppföljning via FRIDA utvecklats där fordonskontrollanterna följer upp kvalitén på ramper, liftar, audiovisuella utrop etc i våra fordon. 

Reseplaneraren

Sök resa
Fler val