Detta är icke-javascriptversionen av västtrafiks webbplats. För en bättre upplevelse slå på Javascript eller uppgradera din browser.

Göteborg

Linje 16 Högsbohöjd-Eketrägatan

Tidtabellen tidsjusteras för att förbättra punktligheten. Linje 16 får utökad trafik på helgerna, mellan kl. 11-17. Mellan dessa tider kör linje 16 var 10 minut. Genom dessa åtgärder erbjuder vi en mer tillförlitlig trafik, ett bättre utbud på helgerna, fler resmöjligheter och mer plats ombord.

Linje 17 Tuve-Björkekärr-Östra sjukhuset

Linje 17 får utökad trafik på söndagar, mellan kl.11-17, så att det blir samma utbud som på lördagar. Genom denna åtgärd erbjuder vi ett bättre utbud, fler resmöjligheter och mer plats ombord.

Linje 24 Hjuvik/Lilla Varholmen-Nils Ericson Term

En tur på morgonen och två turer på eftermiddagen förlängs till att köra via Volvo. 

Linje 27 Sörred-Volvo Torslanda-Eketrägatan

Vi justerar tidtabellen för att förbättra linjens punktlighet. Genom denna åtgärd erbjuder vi våra kunder en mer pålitlig tidtabell. 

Linje 32 Sörred-Arendal-Eketrägatan

Vi justerar tidtabellen för att förbättra linjens punktlighet. Linje 32 har, sedan i januari 2015, en ny körväg via Oljevägen och hållplatsen Sydatlanten A. Den nya körvägen tar längre tid och linjens punktlighet har försämrats då det inte finns tillräckligt med tid i tabellen. Genom att justera tidtabellen och förlänga restiden något erbjuder vi våra kunder en mer pålitlig tidtabell. 

Linje 50 Kallebäck-Frölunda torg

Under vardagseftermiddagar kommer linje 50 att gå mellan Kallebäck och Brunnsparken var 5:e minut.
Resandet med linje 50 ökar på helgerna och vi utökar därför till att köra var 10 minut på dagtid och var 15 minut på kvällstid. Genom dessa förändringar erbjuder vi fler och bättre resmöjligheter och mer plats ombord.

Linje 53 Skogaberg-Hjalmar Brantingsplatsen 

Linje 53 dras in på grund av lågt resande. Linje 53 kör till stor del parallellt med linje 52 och även med linje 47 (i området Skogaberg). Vi hänvisar kunder som idag reser med linje 53, till linje 47 eller 52. Resande med linje 53 från hållplatserna Sankt Jörgens Allé och Skogabergsgatan hänvisas till hållplats Lillhagens Station och linje 52. Ett annat alternativ är linje 47 och byte till linje 52 vid Lillhagens Station.
I och med att linje 53 läggs ner dras hållplatserna Minelundsvägen, Deltavägen och Södra Deltavägen in. För de som idag reser med linje 53 innebär förändringen en försämring, men då linje 47 och 52 kör i stort sett samma sträcka.

Linje 59 Vassgatan-Nils Ericson Terminalen

För att förbättra för våra kunder får linje 59 justerad tidtabell. Vi tidigarelägger 20-minuterstrafiken och kör var 20 minut från kl.06.00 istället för kl.06.30. Vi förlänger 20-minuterstrafiken på eftermiddagarna och kör var 20 minut mellan kl.15-18. Vi kör en sista avgång efter kl.20.00, efter kundönskemål.

Linje 60 Redbergsplatsen-Masthugget

Linje 60 får utökad trafik på söndagar, mellan kl.11-17, så att det blir samma utbud som på lördagar. Genom denna åtgärd erbjuder vi ett bättre utbud, fler resmöjligheter och mer plats ombord.

Linje 76 Angered C-Rannebergen

Trafiken utökas på eftermiddagar. Genom att köra med var 10 minut redan från kl. 13.00 (idag från kl.15-18) erbjuder vi fler resmöjligheter vilket bör ge en bättre spridning och mer plats ombord. 

Linje 84 Frölunda Torg-Sisjön-Marklandsgatan och 182 Marklandsgatan-Sisjön 

Linje 84 och 182 får en ändrad körväg och hållplats Askims torg dras in. Hållplatserna Askims Stationsväg och Pilegården kommer inte trafikeras av linjerna 84 och 182. Linje 84 kör istället via Stora Åvägen - Sisjövägen till/från Marklandsgatan och via Kobbegårdsvägen – Askims Domarringsväg till/från Frölunda Torg. Boende i området kring hållplatsen Askims Torg får 200 till 600 meter till närmaste hållplats Askims Stationsväg, Backa, Trollängen och Ringstensvägen. De kunder som idag reser direkt till Frölunda Torg med linje 84 från hållplatserna Askims Stationsväg och Pilegården får göra ett byte på hållplatsen Radiomotet. 

Linje 114 Ö-snabben Saltholmen-Nils Ericson Terminalen

Linje 114 utökas med två avgångar. Vi utökar med en avgång från Saltholmen kl. 10:47 och en avgång från Nils Ericson Terminalen kl.13:54. Avgångarna har anslutning till båttrafiken vid Saltholmen. 

Linje 128 Sörred-Arendal-Centralstationen

Vi justerar tidtabellen för att förbättra linjens punktlighet. Linje 128 har, sedan i januari 2015, en ny körväg via Oljevägen och hållplatsen Sydatlanten A. Genom att justera tidtabellen och förlänga restiden något erbjuder vi våra kunder en mer pålitlig tidtabell.

Under sommarens semestertider har linjen dragits in i fem veckor. Vi utökar nu trafiken på sommaren och drar enbart in linjen under fyra veckor. 

Linje 128 får även en ny hållplats med namn Höstvädersgatan som ligger längs med Yrvädersgatan i korsningen med Hjalmar Brantingsgatan, Sommarvädersgatan och Höstvädersgatan. Avståndet till hållplatsen Vårväderstorget är 230 m. 

Linje 145, 159, 178, 179, 185 och 190

Linjerna får en ny tur från Volvo från Volvo klockan 00.50.

Linje 186 Frölunda torg-Heden

Linje 186 utökas till att köra även på dagtid. Anledningen till utökningen är att linje 751, som kört delvis samma sträcka som linje 186, fått en ändrad linjesträckning. Genom förändringen kan vi erbjuda bra resmöjligheter mellan Frölunda torg och Bifrost samt mellan området Eklanda och centrala Göteborg.

Svart Express Amhult-Vallhamra

Sommartidtabellen kortas till 4 veckor. Genom att korta sommartidtabellen och köra med samma utbud som övriga året under ytterligare en vecka på sommaren, anpassar vi utbudet bättre efter den period då resandet är lägre till följd av semestertider och vi erbjuder våra kunder fler resmöjligheter ytterligare en vecka. 

Blå Express Särö-Göteborg-Gråbo

Blå Express utökas med en avgång på morgonen från Sandlyckan till Centralstationen och två avgångar på eftermiddagar från Centralstationen till Hjällbo. Resandet med Blå Express är stort vilket gör att det vissa tider är trångt ombord, genom denna förändring erbjuder vi fler resmöjligheter och mer plats ombord. Vi förändrar även 15-minuterstrafiken på helgerna så att den börjar en kvart senare på grund av lågt resande.

Grön Express Kungälv -Mölnlycke

På helgerna startar 15-minuterstrafiken en kvart senare på grund av lågt resande.

Reseplaneraren

Sök resa
Fler val