Detta är icke-javascriptversionen av västtrafiks webbplats. För en bättre upplevelse slå på Javascript eller uppgradera din browser.

Göteborgsregionen

Linje 2 Hasselbacken-Stenungsund-Stora Höga

Linje 2 stannar inte vid hållplatserna Stenungstorg och Solgården i riktning mot Stora Höga. Observera att bussen stannar vid Vårdcentralens hållplatsläge som ligger vid Göteborgsvägen. 

Linje 3 Stenungsund-Hallerna

Linje 3 läggs om så att den får en bättre linjesträckning och täcker ett större område i Stenungsund. Inga hållplatser kommer att dras in. För en del av de kunder som vill göra lokala resor inom Stenungsund kan restiden bli något längre än idag. Linje 3 får genom denna förändring bättre passning till tåget vid Stenungsunds station.

Linje 333 Stenungsund-Västersjön-Lilla Edet

Vi kör fler dagar om året än tidigare. Idag körs inte linje 333 de dagar som skolorna håller stängt. Utökningen innebär att linje 333 kör hela året med undantag för de större skolloven. Genom denna förändring erbjuder vi arbetspendlare resmöjligheter fler dagar. 

Linje 411 Älvängen-Alafors-Nödinge

Förändrad linjesträckning på grund av kommande enkelriktning av Ledetvägen i Alafors. Linje 411 kommer endast att stanna vid hållplats Himlaskolan i Alafors. Hållplatserna Brantbacken, Lunnavägen, Alafors Kiosken, Alafors Posten samt Alaforsskolan dras in på linjen. 

Linje 412 Älvängen-Starrkärr-Alafors-Nödinge

Förändrad linjesträckning på grund av kommande enkelriktning av Ledetvägen i Alafors. I riktning mot Nödinge kommer linjen efter Alafors Kiosken trafikera Lunnavägen och Brantbacken innan Himlaskolan och därefter trafikera Alaforsskolan och Alafors Posten.  I riktning mot Älvängen blir linjen oförändrad. 

Linje 433 Lödöse-Alvhem-Skepplanda

Fyra avgångar dras in på grund av lågt resande. Följande avgångar dras in: kl. 06.08 från Albotorget, 06.22 från Lödöse södra station, 17.02 från Albotorget, 17.15 från Lödöse södra station. De kunder som idag reser med någon av dessa avgångar hänvisas till linjerna 434 och 421. Restiden blir något längre, men resmöjligheten finns. Genom denna åtgärd kan vi genomföra viktiga satsningar på trafik där fler reser och där vi är i behov av utökning. 

Linje 511 Partille-Landvetter

Linje 511stannar inte vid hållplats Slättenvägen. Genom att linjen inte stannar vid hållplats Slättenvägen förkortas körtiden, vilket ger en något bättre bytesmarginal till övriga linjer vid Landvetter Resecentrum. Resandet med linje 511, till och från hållplats Slättenvägen är lågt, de kunder som idag reser från Slättenvägen hänvisas till linje 513 och 516. Genom att inte trafikera hållplats Slättenvägen förbättras bytestiden vid Landvetter resecentrum och vi kan erbjuda en mer pålitlig tidtabell och bättre resmöjligheter.

Linje 504 och 506 Partille

Servicelinjerna 504 och 506 avvecklas och kommer inte finnas kvar. 

Linje 611 Bollebygd-Mölnlycke

Idag körs linje 611, under högtrafiken på morgonen, med kvartstrafik. Vi minskar utbudet något och kortar den period på morgonen då linje 611 körs varje kvart. Genom denna förändring anpassas utbudet bättre efter resandet. 

Linje 616 Landvetter-Hällingsjö-Rävlanda

Trafiken utökas med fler avgångar på kvällstid på vardagar. Genom denna åtgärd erbjuder vi fler resmöjligheter för fritidsresor inom Härryda kommun. 

Linje 720 Kungsbacka – Särö – Kullavik - Snipen

Natturerna 01:22 och 03:22 fredag-lördag från Kullavik till Kungsbacka station kör åter via Särö. Endast avgången 02:22 kör direkt från Särögården till Hamravägen.

Linje 747 Ölmanäs-Åsaskolan-Kungsbacka

De turer som inte är anpassade till skoltider, anpassas till Öresundstågets nya tidtabell.

Linje 748 Kyrkobyn-Breared-Landa-Kläppa-Åsa

De turer som inte är anpassade till skoltider, anpassas till Öresundstågets nya tidtabell.

Linje 751 Mölnlycke-Mölndal-Frölunda

Linjen är omlagd på grund av arbeten i Mölndals centrum. För att klara tidhållningen på linjen dras hållplatsen Mölndals centrum in och kunderna hänvisas till hållplatsen Mölndal station. 

Linje 755 Mölndal-Kållered

Linje 755 kör via Kållereds köpstad under vissa tider (vardagar mellan kl. 9-15, lördag och söndag mellan kl. 11-18). Under dessa tider förlängs restiden med 2-3 minuter. Passning till och från pendeltåget i Kållered station påverkas inte av den förändrade körvägen. Genom denna förändring erbjuder vi kunder från Balltorp och Bölet en direktförbindelse till Kållereds köpstad. 

Linje 765 Kållered-Tulebo

På lördagar och söndagar går turen 09.45 från Tulebo även till hållplats Kålleredsgården via hållplats Ikea.

Linje 755, 760 och 765

Linjerna anpassas till nya turer på västtågen mellan Kungsbqakca och Göteborg. Linje 755 får en ny avgång från Kålleredsgården kl. 05.50 på söndagar med passning till ett nyinsatt västtåg. Linje 760 får en nyavgång  från Varvsvägen kl. 05.50 med passning till ett nyinsatt västtåg. Linje 765 får en ny avgång från Kållered station kl. 05.35 samt från Tulebohöjd kl. 05.45 på söndagar med passning till nyinsatt västtåg. 

Linje 765 Kållered-Tulebo

Turen 09.45 från Tulebo lördag-söndag förlängs från Kållered station till Kålleredsgården via Ikea.

Stadstrafiken i Alingsås

Flera linjer i Alingsås stadstrafik förändras. Linje 1 får ändrade avgångstider för att bättre passa med pendeltågen. Linje 2 blir en lågtrafiklinje och ersätts under högtrafik av linjerna 21, 22, 23 och 24 för att skapa snabbare och tydligare anslutningar med pendeltågen.

Hållplatsförändringar - namnbyten

Hållplats Tuvängens sjukhem byter namn till Tuvängens äldreboende. Förändringen berör linje 525 och 531.

Reseplaneraren

Sök resa
Fler val