Detta är icke-javascriptversionen av västtrafiks webbplats. För en bättre upplevelse slå på Javascript eller uppgradera din browser.

Sjuhärad

Borås stadstrafik

Borås stadstrafiklinjer 1, 2, 3, 5, 6, 7 och 8 får utökad trafik på julafton. Idag slutar trafiken vid klockan 18:00. Genom att trafiken körs som en lördag utan nattrafik (fram till klockan 24.00) erbjuder vi bättre resmöjligheter under en stor resdag.  

Linje 6 Sörbo-Regementet/S:t Sigfrid

Från och med 13 december kör linje 6 inte längre till S:t Sigfrid. Samtliga avgångar körs till Regementet. Linje 6 stannar inte vid hållplatserna Jössagatan, Djursjukhuset, Mårtensgatan och S:t Sigfrid. Istället kommer linje 16 att köra till S:t Sigfrid med ett reducerat antal avgångar mot dagens linje 6. 

Linje 16 Södra torget-Druvefors-Göta

Linje 16 kör efter hållplats Göta till S:t Sigfrid, som blir ny ändhållplats, via hållplatserna Djursjukhuset, Mårtensgatan och Jössagatan. Linje 16 stannar inte vid hållplatserna Kaptensgatan 15, Kaptensgatan 3 och Regementsgatan. Genom att förlänga linje 16 till S:t Sigfrid erbjuder ett utbud dagtid som ersättning för linje 6. De kunder som idag reser från någon av de indragna hållplatserna hänvisas till linje 6 och hållplats Göta.

Linje 70 Busstationen-Ekhult-Hester-Busstationen

Linjen dras in och ersätts av ny linje 71.

Linje 72 Busstationen-Villastaden-Busstationen

Linjen dras in och ersätts av ny linje 71.

Ny Linje 71 Villastaden-Lassalyckan

Ny linje med linjenummer 71. Linjen kör på sträckan mellan Villastaden och Lassalyckan. 

Linje 76 Hester-Karlsnäs-Vist industriområde

Linjen förlängs och kör längre in i industriområdet. Linjen får även minskat utbud på fredagar.

Linje 101 Göteborg-Borås-Ulricehamn

Linjen dras in på sträckan mellan Borås och Ulricehamn. Vi hänvisar istället kunder som reser mellan Borås och Ulricehamn till linje 200. Linje 101 får ett minskat utbud då en avgång från Göteborg på morgonen dras in. En avgång från Göteborg, under dagtid, kortas till att köra till Bollebygd, idag kör denna avgång till Borås. En avgång från Borås, under dagtid, dras in, avgången startar i Bollebygd och kör till Göteborg. Då vi samtidigt utökar trafiken mellan Göteborg och Borås med ny linje 120 är resmöjligheterna mellan städerna fortfarande många. En konsekvens är att möjligheten till direktresa till Ulricehamn från Göteborg, Landvetter och Bollebygd försvinner. 

Linje 102 Göteborg-Borås sjukhus

En avgång på förmiddagar och en avgång på eftermiddagar dras in. Anledningen är att resandet varit lågt. Vi hänvisar kunder som reser med någon av de avgångar som dras in till resa genom byte, eller resa vid annan tid.  Linje 102 kommer även på morgonen att köra via hållplats Korsvägen efter önskemål från våra kunder. 

Ny linje 120 Göteborg-Viared-SP

Linje 120 är en ny linje mellan Göteborg och Viared. Linjen kommer att ha tre avgångarfrån Nils Ericson Terminalen på morgonen och treavgångar från Viared på eftermiddagen. Linje 120 kör från Nils Ericson Terminalen, via hållplatserna Korsvägen, Delsjömotet, Ödegärdsgatan 1, Segloravägen 15, Segloravägen 10, Företagsgatan 64, Företagsgatan 44 , Volvo Viared, Viaredsmotet,Sandlid till SP som blir ändhållplats.

Linje 150 Borås-Fristad

Två avgångar på morgonen dras in. Samtidigt utökas tidtabellen med två avgångar på kvällstid.  Genom denna förändring kan vi erbjuda ett bättre utbud på kvällstid även på vardagar. De kunder som idag reser med någon av avgångarna på morgonen hänvisas till andra avgångar. 

Linje 155 Borås-Svanehov

Två avgångar på morgonen dras in samtidigt utökas tidtabellen med två avgångar på. Genom denna förändring kan vi erbjuda ett bättre utbud på kvällstid även på vardagar. De kunder som idag reser med någon av avgångarna på morgonen hänvisas till andra avgångar. 

Linje 157 Äspered-Dalsjöfors

Linjen utökas med två anropsstyrda avgångar på dagtid. 

Linje 159 Dalsjöfors-Borås-Sandared

Fyra avgångar på morgonen dras in. Samtidigt utökas tidtabellen med fler avgångar på kvällstid. Genom denna förändring kan vi erbjuda ett bättre utbud på kvällstid även på vardagar. De kunder som idag reser med någon av avgångarna på morgonen hänvisas till andra avgångar. 

Linje 200 Borås-Ulricehamn-Jönköping

Linje 200 snabbas upp mellan Borås Resecentrum och Ulricehamns busstation och stannar endast vid hållplatserna Sjukhuset Borås, Solvarvsgatan, Dalsjöforsmotet, Rångedalamotet, Hökerumsmotet och Ulricehamnsmotet. Samtliga avgångar som idag kör Borås-Ulricehamn börjar och slutar vid hållplats Hester (idag Ulricehamns busstation). Linje 200 stannar inte vid hållplatserna Hagen, Dållebo, Nedre Hule, Getared, Ekeslunda, Sjögården, Torp, Tolkabro, Bredaslätt, Toppsjön, Visala, Redvägsbrunn, Brunnsnäs, Bronäs och Dalgatan.

Hållplatserna Hagen, Dållebo, Nedre Hule, Getared, Ekeslunda, Sjögården, Torp, Redvägsbrunn och Brunnsnäs dras in helt. För de kunder som idag reser från dessa hållplatser hänvisar vi till närmsta hållplats för linje 201. För skolresor kan även linje 263 vara ett alternativ. 

Linje 201 Ulricehamn-Rångedala

Linjen får justerad linjesträckning och kör nu samtliga turer via Brunns kyrka.

Linje 263 Tolkabro-Getared-Ulricehamn

Linjen får justerad linjesträckning på eftermiddagen då den inte längre kör till Rångedala utan istället kör till Gamlegården. Dessutom byter hållplats Getared namn till Gamlegården.

Linje 300 Göteborg-Kinna

Linje 300 snabbas upp och stannar endast vid hållplatserna Kinna resecentrum, Kunskapens hus, Sjukhuset Skene, Gästgivaregården, Hjorttorp, Hyssna Handel, Härsjön och Stjärnhult, Björlanda, Källarbacken, Stora Övattnet, Landvettermotet, Delsjömotet, Korsvägen och Nils Ericson Terminalen. Följande hållplatser dras in: Lillaskog södra, Dukared och Byhägnen

Mer information om förändringen.

Linje 330 Kinna-Sätila-Göteborg

Linje 330 kör endast till Göteborg under morgon och eftermiddag.  På dagtid, kvällar och helger, kör linje 330 mellan Kinna och Landvetter Resecentrum. Samtliga avgångar med linje 330 kör via Sätila. De kunder som reser med linje 330 till och från Göteborg, på dagtid, hänvisas till byte vid Landvetter Resecentrum till Röd Express. För dessa kunder innebär förändringen både för- och nackdelar då antalet direktförbindelser till och från Göteborg minskas samtidigt som bytet i Landvetter ger direktresor till centrala hållplatser i Göteborg som Heden och Stenpiren. Följande tre hållplatser dras in i samband med förändringen: Hestra, Smedstorp och Hulttorpet.

Mer information om förändringen.

Linje 400 Skene-Borås

För att snabba upp trafiken och erbjuda bättre resmöjligheter startar vi upp linje 400. Linje 400 är en snabblinje, som kommer att stanna vid färre hållplatser än linje 450. Linje 400 kommer att köra under högtrafiken morgon och kväll och i kombination med tågtrafiken kommer vi att erbjuda en resmöjlighet till och från Borås var 15 minut. 

Linje 450 Skene-Borås

Utbudet på linje 450 minskas ner till en avgång i timmen under hela dagen. De kunder som idag reser med linje 450 kommer även fortsatt att kunna resa om än med ett något glesare utbud vissa tider på dagarna. 

Linje 246 Herrljunga-Skölvene-Od

Linje 246 kör inte längre mellan hållplats Parkudden och Herrljunga station vid avgången kl 05.46 på grund av lågt resande på sträckan. Avgången startar istället vid Herrljunga station kl 06.15.

Hållplatsförändringar - namnbyten

Hållplats Myrås byter namn till Öngatan, berör endast linje 5.
Hållplats Sörbo byter namn till Duvgatan, berör endast linje 6.
Hållplats Sjukhuset byter namn till Södra Älvsborgs sjukhus, berör flera linjer.
Hållplats Getared byter namn till Gamlegården, berör endast linje 263.

Reseplaneraren

Sök resa
Fler val