Detta är icke-javascriptversionen av västtrafiks webbplats. För en bättre upplevelse slå på Javascript eller uppgradera din browser.

Förändringar på linje 300 och 330

Vid tidtabellsskiftet den 13 december genomför Västtrafik flera förändringar på linje 300 och 330. 

Västtrafik jobbar ständigt med att utveckla trafiken, både för att möta våra resenärers behov och för att göra trafiken attraktiv för fler. 

Vi har nu tittat på hur resandet i stråket mellan Kinna och Göteborg ser ut. 70 procent av resenärerna på sträckan reser mellan ändpunkterna Kinna och Göteborg. Siffrorna ger en stark indikation på att vi ska satsa på linje 300 som går mellan Kinna och Göteborg. Sträckan är dessutom utpekad av Västra Götalandsregionen som ett stråk där kollektivtrafiken ska utökas, eftersom vi ser att pendlingen till jobb och studier kommer att öka betydligt här de närmaste åren.

Västtrafik har nu därför beslutat om en trafikförändring som innebär att vi satsar på linje 300, där det kommer att bli tätare turer under tider då många reser. Vi snabbar också upp linjen något genom att dra in ett antal hållplatser där resandet har varit väldigt lågt. Samtidigt görs också förändringar på linje 330.

Förändringar på linje 300 Kinna-Göteborg

Det finns ett stort behov av en snabb expressbuss mellan Kinna och Göteborg då många reser på sträckan. Därför utökas trafiken från och med den 13 december med fler avgångar under högtrafik på linje 300. För att möta behovet av en snabb linje dras ett antal hållplatser in där resandet varit lågt. 

Hållplatser som dras in: Lillaskog södra, Dukared och Byhägnen

Vi hänvisar resenärer som rest från de indragna hållplatserna till att sig till närmsta pendelparkering eller närmsta hållplats. 

Ny tidtabell för linje 300

Förändringar på linje 330 Kinna-Sätila-Göteborg

Även linje 330 kommer att anpassas efter hur resandet ser ut, och vi kommer att dra in ett antal hållplatser där resandet har varit väldigt lågt. Från och med 13 december kommer linje 330 att gå direkt mellan Sätila och Göteborg under morgnar och eftermiddagar då resandet är högst, tre direktturer på morgonen, och tre direktturer på eftermiddagen, i båda riktningarna. 

Under dagtid, kvällar och helger, då resandet är lågt, förändras linjen så att de som vill resa mellan Sätila och Göteborg får ett byte. Dessa byten är planerade att ske vid Landvetter resecentrum, där det kommer att vara samtrafik med Röd express för ett smidigt byte. Samtrafik innebär att det är en kort bytestid, och att bussarna väntar in varandra vid mindre förseningar. Resegarantin gäller som vanligt. Utöver resmöjligheten med byte i Landvetter kommer det vid vissa tider även att finnas möjlighet att resa på annat sätt, exempelvis genom att byta till linje 300 vid Källarbacken. De resmöjligheter som finns kommer att visas i Reseplaneraren. 

På vardagar kommer linje 330 därmed att ha 21 turer (varav sex direktturer) in till Göteborg och i motsatt riktning 20 turer (varav sex direktturer). För resenärer mellan Sätila och Kinna finns på vardagar 20 turer med linje 330 i riktning mot Kinna och 21 turer i motsatt riktning.   

Hållplatser som dras in: Hestra, Smedstorp och Hulttorpet

Vi hänvisar resenärer som rest från de indragna hållplatserna till närmsta hållplats och pendelparkering. 

Ny tidtabell för linje 300

Har du frågor om förändringarna på linjen går det bra att kontakta vår kundservice på 0771-41 43 00, eller skicka in din fråga här på webben. 

Reseplaneraren

Sök resa
Fler val