Detta är icke-javascriptversionen av västtrafiks webbplats. För en bättre upplevelse slå på Javascript eller uppgradera din browser.

Skaraborg

Linje 4 Trädgårdsstaden-Skövde Resecentrum-Hasslum

Linje 4 förlängs till området Trädgårdsstaden. Ny linjesträckning blir Hasslum-Trädgårdsstaden via Resecentrum, Ekängen och Rosenhaga. Linje 4 kör inte längre sträckan Aspvägen – Hasselbacken, vilket innebär att linje 4 inte kör via hållplatserna Aspvägen, Vädursvägen och Hasselbacken. De kunder som idag reser från någon av dessa hållplatser hänvisas till hållplats Däldernas kapell eller hållplats Ulveket. Genom denna förändring, som genomförs tillsammans med en förändring av linje 6, får området Trädgårdsstaden utökad trafik och vi erbjuder boende i området fler resmöjligheter i och med den nya hållplatsen Jonstorpsgatan. Hållplats Lassagårdsgatan trafikeras nu av linje 4 istället för linje 6. Förändringen innebär också snabbare resor med linje 4.

Linje 6 Skövde Resecentrum-Stallsiken-Ryd

Linje 6 får en snabbare körväg då den inte längre kör via området Trädgårdsstaden (se även linje 4 ovan). Ny linjesträckning blir Resecentrum-Ryd via Elins Esplanad och Stallsiken. I området Norrmalm ändras linjesträckningen och ny körväg blir via Vallevägen-Gustav Adolfsgatan, linjen trafikerar därmed hållplatserna Vallevägen, Ännagatan och Helenius gata. Linje 6 kör inte via hållplats Kultomten, de kunder som idag reser från Kultomten hänvisas till hållplats Stallsiken Norra. Linjen kör inte heller via hållplats Lassagårdsgatan, de kunder som idag reser från hållplats Lassagårdsgatan med linje 6 hänvisas till linje 4. Genom denna förändring, som genomförs tillsammans med en förändring av linje 4, får linje 6 en snabbare körväg och linjen blir ett attraktivare alternativ för resor mellan Ryd och Resecentrum. 

Linje 1 Express Skövde-Lidköping-Trollhättan

Direktbussen som idag går 11.00 från Lidköping mot Skövde tidigareläggs och går nu 10:05, dessutom kör den via Skara. 

Linje 136 Såtenäs-Gillstad-Lidköping

Linje 136 får ändrad körväg och kommer även att gå via hållplatserna Vävaregatan och Lidåker, inga andra hållplatser berörs av förändringen.

Linje 200 Skövde-Skara-Lidköping

Linje 200 utökas med en avgång Skövde-Skara och en avgång Skara-Skövde på morgonen. 

Linje 211 Varnhem-Skara

Linje 211 får minskat utbud på morgonen då en avgång från Varnhem och en från Skara dras in. Avgångarna ersätts med två nya avgångar på linje 200. Genom denna förändring erbjuder vi bättre resmöjligheter för de som vill resa mellan Skövde och Skara på morgonen. De kunder som idag reser med dessa avgångar på linje 211 hänvisas till linje 200. 

Linje 302 Tidaholm-Falköping

Trafiken utökas på linje 302 under högtrafik. Passning med tågens avgångs- och ankomsttid i Falköping blir bättre. Vilket förbättrar för både arbetspendlare och nöjesresande mellan Tidaholm-Falköping och även för kunder som vill arbetspendla mellan Göteborg och Tidaholm. 

Linje 400/401 Skövde-Tibro-Karlsborg

Trafiken på linje 400/401 utökas under högtrafik med täta avgångar som inte är lika styrda av tågens avgångs- och ankomsttider i Skövde. Dessutom tillkommer hållplats Tidåkra på linje 401. Med fler resmöjligheter förbättrar vi för både arbetspendlare och nöjesresande mellan Skövde och Tibro/Karlsborg. Utökningen förbättrar även för kunder som vill arbetspendla mellan Göteborg och Tibro/Karlsborg. Genom att utöka antalet avgångar på helger erbjuder vi bättre möjligheter för boende i Tibro/Karlsborg att välja kollektivtrafiken.

Linje 402 Skövde-Hjo

Trafiken på linje 402 utökas under högtrafik så att vi kan erbjuda täta avgångar som inte är lika styrda av tågens avgångs- och ankomsttider i Skövde. Med fler resmöjligheter förbättrar vi för både arbetspendlare och nöjesresande mellan Skövde och Hjo. Utökningen förbättrar även för kunder som vill arbetspendla mellan Göteborg och Hjo. Genom att utöka antalet avgångar kvällstid fredag och lördag erbjuder vi bättre möjligheter för boende i Hjo att välja kollektvitrafiken för nöjesresor.

Linje 430 Hjo busstation-Ekestugan

Trafiken på linje 430 minskar under kvällar och dras in under helger på grund av lågt resande. Kvällstrafiken dras in efter klockan 19.00 och helgtrafiken dras in helt. Observera att nattrafiken inte dras in utan körs som vanligt. 

Linje 506 Mariestad-Götene

Linje 506 utökas med fyra avgångar på dagtid på vardagar, två från Götene och två från Mariestad. 

Linje 613 Skövde-Timmersdala-Lerdala

Avgångarna från Skövde kl. 22:50 och från Lerdala kl. 23:30 dras in på grund av lågt resande. De kunder som idag reser med någon av dessa avgångar hänvisas att resa med tidigare avgång. De kunder som idag reser med någon av dessa avgångar till och från Stöpen hänvisas till linje 500.

Linje 645 Nossebro-Grästorp

Linje 645 utökas med fyra avgångar på vardagar och två avgångar på lördagar. Turerna är komplement till dagens anropsstyrda turer för att kunna byta till buss i Grästorp för vidare resa både till Trollhättan och Lidköping. 

Linje 663 Nossebro-Vårgårda

Linje 663 utökas med två avgångar på vardagar. Turerna är komplement till dagens anropsstyrda turer för att kunna resa till/från Göteborg. 

Linje Ronden 10 Skövde-Falköping-Borås-Göteborg

Ronden 10 får ändrad körväg mellan Ulricehamn och Borås, linjen kommer att köra på den nya motorvägen och stanna vid ny hållplats Hökerumsmotet. Nuvarande hållplats Tolkabro upphör att trafikeras av linjen.

Hållplatsförändringar - namnbyten

Hållplats Dalängsvägen byter namn till Lunnelidsvägen, berör endast linje 1 i Lidköpings stadstrafik.

Reseplaneraren

Sök resa
Fler val