Detta är icke-javascriptversionen av västtrafiks webbplats. För en bättre upplevelse slå på Javascript eller uppgradera din browser.

Göteborgsregionen

Buss Kungsbacka

Linje 720 Kullavik – Särö – Kungsbacka station 

Linje 720 får ny tidtabell för att bättre passa byten vid Särögården (Blå Express) och Kungsbacka Station (Västtågen). Morgonavgången vänder mån-fre i Kullaviks hamn (tidigare i Snipen). Resande mellan hamnen och Snipen hänvisas till Blå Express. 

Linje 745 Fjärås – Åsa – Frillesås - Idala

Avgång kl 17.25 från Frillesås skola till Idala ersätts under veckorna 27-31 av en ny avgång kl 15.55. OBS! Ny tid. 

Linje 748 Kyrkobyn – Breared – Landa – Kläppa - Åsa

Avgång kl 06.42 från Kyrkobyn till Åsa station är inställd under veckorna 27-31. Avgång kl 16.52 från Åsaskolan till Kyrkobyn ersätts av en ny avgång kl 19.52 under veckorna 27-31. OBS! Ny tid. 

Buss Lerum och Gråbo

Frågor och svar om trafikförändringarna i Lerum och Gråbo. 

Orange Express

Linjen läggs ner och ersätts av nya Gråbosnabben, se nedan. Syftet är att skapa en ny attraktiv, snabb förbindelse från Sjövik och Gråbo till Göteborg och säkerställa bra framkomlighet och punktlighet.

Karta över Orange Express, Gråbosnabben och linje 527.

Gråbosnabben Brobacka – Sjövik – Gråbo – Göteborg

Linjen kör från Sjövik till Gråbo samma väg som Orange Express kört. Efter Gråbo stannar Gråbosnabben vid hållplatserna Hjällsnäsvägen, Stenkullen industriområde, Stilletorpsvägen, Hede Äng (ny hållplats), Munkebäcksmotet, Svingeln och Nils Ericson terminalen. 

Gråbosnabben avgår en gång i kvarten morgon och eftermiddag mån-fre höst/vinter/vår (sommartidtabell gäller 19 juni-12 augusti) då tidtabellen anpassats till antalet resenärer.  Linjen körs även lör- och söndag c:a kl. 10:00-18:00 var 60 min. 

Gråbosnabben ger en bra förbindelse till Östra Sjukhuset med byte vid Munkebäcksmotet till Svart Express eller linje 514 mot Östra Sjukhuset. resan blir snabbare mellan Gråbo och Svingeln. Vid Svingeln finns också bra nya bytesmöjligheter.

Förändringen berör också dig som bor i Lekstorpsområdet, vi hänvisar dig till Gråbosnabbens hållplats Hjällsnäsvägen. Resenärer mellan Gråbo och Hjällbo hänvisas till Blå Express.

Karta över Orange Express, Gråbosnabben och linje 527.

Lerumsnabben 

Ny snabb förbindelse till Ingared via bland annat Kyrkmossen och Nääs Fabriker enligt följande:

Linjen kör som idag från Nils Ericson Terminanalen via hållplatserna Svingeln, Munkebäcksmotet, Hulan centrum och Ekebacken till Almekärrs centrum och därifrån vidare till två nya hållplatserna Hedlunds Backe och Kastenhof, båda belägna på Södra Långvägen. Därefter via E20 till Floda Portar, Kyrkmossen, Lilla Nääs, Nääs Fabriker, Sandudden, Tollered skog, Högelid, Kärrbogärdevägen till Ingared och omvänt. 

Linjen körs endast mån-fre morgon och eftermiddag och stannar bara vid ovanstående hållplatser. Hållplats Lerum station dras in. Res via hållplatsen Hedlunds backe, som ligger på andra sidan järnvägen, istället. 

Karta över Lerumsnabben och linje 533.

Linje 525 Sjövik – Gråbo – Lerum

Tidtabellen anpassas för byten till/från Västtågen i Lerum, avgångar minst en gång i timmen alla dagar. 
Kör alltid mellan Lerum och Gråbo, men bara till Sjövik när Gråbosnabben inte gör det och även mån-fre morgon och eftermiddag (vintertidtabell) för skolornas skull. 

De flesta avgångarna mån-fre, fram till kl 18.00, kör i båda riktningarna via hållplatserna Tollestorpsvägen, Plåtvägen och Elvägen istället för hållplatserna Stenkullens industriområde och Stillestorpsvägen.

Linje 526 Aggetorp – Gråbo

Linjen delas upp i två linjer, 526 Aggetorp – Gråbo och 527 Tolsjöhult - Gråbo, för att förenkla linjesträckningen. 

Linje 526 kör samma väg i båda riktningarna. Antalet förbeställda avgångar utökas till två avgångar på söndagar samt fler avgångar under sommaren. 

Vissa förbeställda avgångar körs enbart om någon beställt dem i förväg.

Karta över linje 526 och 527.

Linje 527 Tolsjöhult – Gråbo

Linjen delas upp i två linjer, 526 Aggetorp – Gråbo och 527 Tolsjöhult - Gråbo, för att förenkla linjesträckningen.

Linje 527 kör från Gråbo till Tolsjöhult via Stannums by men mot Gråbo via Skepplaskogsvägen. Antalet förbeställda avgångar utökas till två avgångar på söndagar och fler avgångar sätts in under sommaren. 

Vissa förbeställda avgångar körs enbart om någon beställt dem i förväg. 

Karta över linje 526 och 527.

Linje 530 Öxeryd – Hulan – Lerum station

Tidtabellen anpassas för byten till/från Västtågen i Aspen. Linjen får förbeställda avgångar lör-sön varannan timme på hela linjesträckningen. Alla avgångar kör samma väg till Häckenvägen.

Vissa förbeställda avgångar körs enbart om någon beställt dem i förväg. 

Linje 531 Floda – Ryggebol – Hallsås – Lerum

Tidtabellen anpassas för byten till/från Västtågen i Lerum.

Linje 531 mot Lerum kör inte via Hallsås efter kl 13:00 och resten av dagen för att hinna till tåganslutning i Lerum. Linje 537 mot Lerum kör då via Hallsås istället.

Linje 531 mot Floda kör inte via Hallsås före kl. 12:00 för att kunna invänta tåganslutning i Lerum. Linje 537 mot Floda kör då istället via Hallsås. 

Linje 533 Floda station – Tollered – Floda station

Linjen vänder i Tollered. Sträckan Tollered (Nääs Fabriker) – Ingared ersätts av Lerumsnabben. 

Tidtabellen är anpassad för byten till/från Västtågen från Floda till Göteborg. Linjen avgår en gång i timmen mån-fre förmiddag. Nattavgången på fre-lör förblir oförändrad.

Karta över Lerumsnabben och linje 533.

Linje 536 Olofstorp – Häcksjöbäck – Lerum station

Linje 539 delas upp i två linjer: 536 och 539.

Linje 536 kör samma väg i båda riktningarna. Linjesträckningen förlängs till Olofstorp Västra (jämfört med gamla linje 539).

Linjen får några avgångar som kan förbeställas lör-sön samt kvällstid mån-fre. De flesta förbeställda avgångarna kör endast mellan Lerum station och Södra Häcksjöbäcksvägen och då direkt mellan stationen och Riddarsten.

Avgången för skolresor från Delabäcken till Vattenpalatset (linje 539) utgår.

Vissa förbeställda avgångar körs enbart om någon beställt dem i förväg. 

Karta över linje 536 och 539.

Linje 537 Floda – Uddared – Stenkullen – Lerum

Tidtabellen anpassas för byten till/från Västtågen från Floda till Göteborg. Linjen kör via Hallsås före lunchtid (c:a kl 12-13) på vägen mot Floda och efter lunchtid på vägen mot Lerum (se även linje 531). Nuvarande nattavgång fre-lör förblir oförändrad. 

Linje 538 Lerum station – Slätthult – Lerum station

Linje 538 kör på morgonen från Lerum station via Slätthult till Stenkullen (Alingsåsvägen - Dageborgsleden – Härskogsvägen – Brunstorpsvägen – Slätthultsvägen – hållplats Gamlebobacken – Hedeforsvägen – Alingsåsvägen – Stenkullen – Alingsåsvägen – Lerum station).

Eftermiddagsavgångarna som kör via Stenkullen kör samma sträcka i motsatt riktning.
De avgångar som inte kör via Stenkullen, kör alltid samma varv: Lerum station – Dageborgsleden – Härskogsvägen – Brunstorpsvägen – Slätthultsvägen – hållplats Gamlebobacken – Dageborgsleden – Alingsåsleden - Lerum station oavsett om det är en förbeställd avgång eller inte. 

Vissa förbeställda avgångar (mån-fre förmiddag, lördag eftermiddag samt söndag) körs enbart om någon beställt dem i förväg.

Linje 539 Aspenäs – Lerum station

Linjen delas upp i två linjer; 536 och 539 för att förenkla linjesträckningen.

Linje 539 kör samma väg i båda riktningarna. Linjen får några nya avgångar som ska förbeställas på lör-sön och på kvällstid mån-fre.

Vissa förbeställda avgångar körs enbart om någon beställt dem i förväg. 

Karta över linje 536 och 539.

Buss Stenungsund 

Tätortstrafiken i Stenungsund anpassas till förändringar på Tjörn-, Orust och Stenungsundsexpresserna i juni.

Linje 1 Stenungsund – Doteröd – Munkeröd

Linjen kör en ny väg i centrala Stenungsund: Stenungsunds station - ICA Kvantum -Borealis polyeten - Doteröds industriområde – brandstationen – Timotejvägen - Shell Ekbacken - Munkeröds industriområde - Sylvägen och åter. Linsträckningen justeras till samma körväg kvällstid. 

Linje 2 Stenungsund – Hasselbacken – Stenungsund

Linjen kör en ny väg: Stenungsunds station – Doterödsvägen – Söbacken – Brudhammar – Bergsvägen – Uppegårdsvägen – Kattfotsvägen – Vitmossevägen – Vårlöksvägen –Ängskrassevägen – Solvändevägen – Bollstensvägen – Torpsvägen – Kornvivelvägen –Ärtvivelvägen - Norums kyrka – Håldalen – Hasselbackevägen – Hasselbacken –Uppegårdsvägen – Bergsvägen – Brudhammar – Söbacken – Nyborg – Doterödsvägen -Stenungsunds station.

Linjen trafikerar inte längre Stora Höga. Resande till Stora Höga hänvisas till Stenungsundsexpressen. 

Linje 3 Stenungsund – Hallerna - Högenorum – Stenungsund Stenungsund – Badhustorget – Stenungsund 

Linjen får en ny sträckning: Stenungsunds station-Stenungstorg-Vårdcentralen-Solgården-Nösnäsvallen-Bäckmans väg-Hallerna-Hallerna Ängen-Övergård-Ärtvivelvägen-Norums kyrka-Håldalen-Gymnasiet-Solgården-Vårdcentralen-Stenungstorg-Stenungsunds station, samt Stenungsunds station-Oasen-Kommunhuset-Badhustorget-Strandplan-Stenungsunds station. Det innebär fler och senare avgångar på vardagskvällar. 

Linje 4 Kolhättan – Stenungsund 

Linjen får en ny tidtabell för att bättre passa till Svanesundsfärjans avgångar. Det vill säga, när färjan går med 20-minutersintervall (under högtrafik), så gör bussen det också. Går färjan med 30-minutersintervall, gör bussen det också. 

Linje 5 Höviksnäs – Stenungsund

Ny tidtabell för att bättre passa med förändringar som gjorts på övriga linjer. 

Linje 13 Nattlinje Stationen – Hallerna – Högenorum - Stationen

Ny tidtabell för att bättre passa med förändringar på övriga linjer. 

Stenungsundsexpress

Linjen får ny tidtabell med tätare trafik samt viss passning till linje 4 i Stenungsund. 

Linje 334 Stenungsund – Svenshögen – Stora Höga

Hållplats Kännestorp dras in. 

Buss Tjörn

För att skapa tydligare linjestruktur på Tjörn och få bättre samordning med Orustexpressen och Stenungssundtrafiken görs följande förändringar:

Linje 364, 366 och 367

Tre ordinarie linjer som nu även kan förbeställas: linjerna 364, 366 och 367. 
Vissa förbeställda avgångar körs enbart om någon beställt dem i förväg. 

Buss Orust

För att skapa fler resmöjligheter genomförs följande ändringar:

Orust Express Uddevalla – Henån – Varekil – Myggenäs – Stenungsund

Linjen fortsätter inte längre till Göteborg. Du som reser till Göteborg kan byta till Tjörn Express i Myggenäs. 

Linje 371 Tuvesvik – Ellös – VarekilLinjen kortas av till Varekil. En skolanpassad avgång på morgonen fortsätter till Svanesund. Linje 377 ersätter sträckan Svanesund-Varekil. 

Linjen kommer att stanna vid Torpterminalen. Linjen kör inte via Hållplatsen Torp. 

Linje 371 Tuvesvik – Ellös – Varekil

Linjen vänder i Varekil. En skolanpassad avgång på morgonen fortsätter till Svanesund. Linje 377 ersätter sträckan Svanesund-Varekil.

Linje 377 Henån – Svanesund – Varekil

Linjen får delvis ny linjesträckning. Ersätter linje 371 på sträckan Svanesund-Varekil.

Reseplaneraren

Sök resa
Fler val