Detta är icke-javascriptversionen av västtrafiks webbplats. För en bättre upplevelse slå på Javascript eller uppgradera din browser.

Frågor och svar om förändringar i Lerum och Gråbo

Varför tar ni bort Orange express?

Med nya Gråbosnabben skapar vi en attraktiv och snabb förbindelse från Sjövik och Gråbo till Göteborg. Genom att köra en annan väg till Göteborg får våra resenärer en pålitligare och punktligare linje och nya bytesmöjligheter vid Munkebäcksmotet och Svingeln. Det är exempelvis bra för dig som bor i Sjövik/Gråbo och jobbar på Östra sjukhuset.

Västtrafik har tillsammans med Lerums kommun gjort en översyn av trafiken. Resandet på linjen har inte utvecklats som förväntat och Orange express har haft stora problem med punktligheten på grund av många vägarbeten längs väg 190. Framöver kommer nya vägarbeten på E45 som kommer att försämra framkomligheten ytterligare.

Vad är det för planerade vägarbeten på E45 som kommer att ske?

Mellan Lilla Bommen och Marieholm i centrala Göteborg startar hösten 2016 ett arbete att sänka ned E45:an och det kommer att pågå fram till 2020. Detta påverkar framkomligheten på sträckan under flera års tid.

Vad är det som blir bättre nu?

Med nya Gråbosnabben skapar vi en attraktiv och snabb förbindelse från Sjövik och Gråbo till Göteborg. Genom att köra en annan väg till Nils Ericson terminalen blir linjen pålitligare och punktligare och det finns nya bytemöjligheter vid Munkebäcksmotet och Svingeln.

Vi vill erbjuda en punktligare resa och nya resmöjligheter samtidigt som vi vill skapa en attraktiv linje som attraherar nya resenärer. Vi kommer dessutom köra på söndagar och kan därför erbjuda trafik alla dagar veckan.

Ska Lerumsnabben förändras?

Ja, linjen förlängs från Lerum till Ingared och kör bland annat via Kyrkmossen och Nääs Fabriker. Det innebär att Ingaredborna får en snabbare förbindelse till Göteborg när den sträckningen ersätter gamla linje 533.

Kommer Gråbosnabben gå till Nils Ericson terminalen?

Ja, den kommer gå hela vägen till Nils Erikson terminalen men kommer från andra hållet och stannar vid både Munkebäcksmotet och Svingeln.

Vilka hållplatser kommer nya Gråbosnabben stanna vid?

Gråbosnabben kör från Sjövik till Gråbo samma väg som Orange Express kör idag. Från Gråbo stannar Gråbosnabben endast vid hållplatserna Hjällsnäsvägen, Stenkullens industriområde, Stilletorpsvägen, ny hållplats Hede Äng, Munkebäcksmotet, Svingeln och Nils Ericson Terminalen.

Varför gör ni så få stopp på linjen?

För att de som reser från Gråbo och Sjövik skall få en snabb och bekväm resa in till Göteborg. Att köra trafiken på E20 istället för väg 190 går snabbare och ju fler stopp desto längre blir restiden. Därför vill vi hålla nere antalet hållplatser. Vi vet att våra resenärer uppskattar korta restider med få stopp. Det blir en bekvämare resa.

Blir Gråbosnabben snabbare är Orange express?

Restiden med Gråbosnabben blir ungefär densamma men varierar något beroende på vilken tur och tidpunkt man väljer. Däremot kommer punktligheten att förbättras, vilket i sin tur gör att den verkliga restiden i många fall blir kortare än tidigare.

Varför blir det glesare trafik med nya Gråbosnabben, 15 min istället för 10 min som förut?

Det har varit för få resande på linjen för att motivera 10-minutertrafik i högtrafik. Vi kommer följa upp den här förändringen för att se om vi har hittat rätt nivå.

Vilka är de nya bytesmöjligheterna vid Munkebäcksmotet och Svingeln?

Vid Munkebäcksmotet blir det bland annat enkelt att byta till Svart express, som från och med tidtabellskiftet i juni kommer att stanna där, eller linje 514 för resor till Östra sjukhuset. Vid Svingeln finns både spårvagnar, till exempel linje 1,3, 6 och 8, samt stombuss 17 och ett flertal andra busslinjer.

Hur ska man göra om man bor vid de hållplatser som blir utan expressbuss nu?

Boende i Lekstorpsområdet kan istället åka från hållplats Hjällsnäsvägen och den nya Gråbosnabben. Boende vid Torgestorpsvägen och Signehill kan i vissa fall åka med nya buss 527 och byta till Gråbosnabben i Gråbo.

Med nya Gråbosnabben skapar vi en attraktiv och snabb förbindelse från Sjövik och Gråbo till Göteborg. 

Reseplaneraren

Sök resa
Fler val