Detta är icke-javascriptversionen av västtrafiks webbplats. För en bättre upplevelse slå på Javascript eller uppgradera din browser.

Göteborgsregionen

Linje 2  Alingsås–Brogården – Alingsås

Ny hållplats vid Kungegårdsgatan.

Linje 411 Älvängen – Alafors – Nödinge
Sommartidtabellen sträcker sig över sju veckor istället för sex veckor. Bussarnas tidtabell kommer nu synkas bättre med tågens tidtabell. 

Linje 434 Getås–Skepplanda–Älvängen
Linje 434 som tidigare kördes hela vägen till Getås på samtliga turer kommer att vända i Skepplanda på vardagar efter kl. 21:00, samt hela helgen, bortsett från en tur på natten.Den del av turen som sedan går mellan Getås – Skepplanda kommer istället att trafikeras av anropsstyrd trafik, som måste beställas på telefonnummer 0771-91 90 90 minst en timme i förväg. 

Linje 525 Gråbo–Stenkullen–Lerum
Turen kl.15:32 från Gråbo går inte 15 juni – 14 augusti på grund av för få resenärer på sträckan och tidpunkten. 

Linje 530 Öxeryd–Aspen–Hulan–Almekärr–Lerum
På grund av för få resenärer körs trafiken så här:

Turen 15:06 (mån-fre) från Lerum station går inte 15 juni-15 aug .
Turen 21:36 (mån – fre) från Aspen station går inte 29 juni-31 juli. 
Turen 21:59 från Lerum station går inte 29 juni-31 juli. 

Linje 540 Sollebrunn – Alingsås
Hållplatsen Bageriet byter namn till Bagerivägen. 

Linje 542 Sollebrunn –Långared –Alingsås
Turen från Alingsåsterminalen kl. 17:30 kommer inte gå 29 juni – 31 juli på grund av få resenärer.

Linje 560 Sollebrunn–Anten–Alingsås
Lördagsturen kl. 23:00 från Alingsås-Sollebrunn och åter kl 23:40 tas bort.
Hållplatsen Gräfsnäs kiosken byter namn till Bjärkevägen (kiosken finns inte kvar).

Linje 730 Mariedal-Onsala-Kungsbacka
Ny körväg inom Kungsbacka tätort. Bussen kör via Tingberget istället för via Aranäs och Inlag. Vi hänvisar dig som vill resa till eller från Aranäs eller Inlag till tätortstrafiken i Kungsbacka. 

Linje 730 kör även i kvartstrafik mellan Onsala och Kungsbacka. 

Linje 731 Älskogsbräcka-Onsala-Kungsbacka
Tidtabellen anpassas så att bussen bättre passar pendeltågets avgångar.  På så vis får vi en bättre och pålitligare trafik.

Ny körväg inom Kungsbacka tätort. Bussen kör via Tingberget istället för via Aranäs och Inlag. Vi hänvisar dig som vill resa till eller från Aranäs eller Inlag till tätortstrafiken i Kungsbacka.

Linje 734 Älskogsbräcka-Vallda-Kungsbacka
Tidtabellen anpassas så att bussen bättre passar pendeltågets avgångar.  På så vis får vi en bättre och pålitligare trafik.

Hållplats Toråsskolan trafikeras endast måndag-fredag på morgnar och eftermiddagar. 

Linje 749 (Onsalasnabben) Mariedal-Onsala-Kungsbacka
Linjen dras in. Resenärer hänvisas istället till linje 731.

Linje Grön Express Kungälv –Göteborg 
Vi förstärker med extra turer mellan Kungälv och Göteborg på morgonen under två veckor i juni och en vecka i augusti.

Linje Lila Express Torslanda – Frölunda – Mölndal – Mölnlycke 
Vi minskar sommarperioden till fyra veckor istället för sex veckor. Det innebär fler resmöjligheter för dig som arbetspendlar. 

Ny stadstrafik i Kungsbacka

Stadslinjenätet i Kungsbacka görs om för att kunna erbjuda bättre tätortstrafik och få bättre koppling mellan stadsbuss och pendeltåg. Detta är ett steg vi tar för att möta upp det ökade behovet i Kungsbacka. Den 14:e juni börjar våra nya linjer köra. Det kommer finnas personal vid knutpunkter som hjälper dig att hitta rätt linje, du kan även ta hjälp av Reseplaneraren för att se tider och linjesträckning. 

Linje 1 Fors – Kungsbacka station – Varla – Hede station
Linje 1 ersätter linjerna: 736, 738 och 739. Nya linje 1 kommer erbjuda bättre tätortstrafik med bättre koppling mellan stadsbusslinjerna och pendeltåg. Tidtabeller kommer uppdateras och bli jämnare när trafiken blir dubbelriktad. Hållplatserna Astergatan och Bellisgatan upphör, resande hänvisas till Söderåleden eller hållplatserna Forsgläntevägen och Forsvägen. 

Linje 2 Kolla – Kungsbacka station – Tölö – Hede station
Linje 2 ersätter linjerna: 736, 737 och 738 och ger boende i  Kolla och Tölö smartare resemöjligheter. Trafiken kommer bli jämnare när linjen kör i bägge riktningar. Linjen ger även resenärerna bättre passning till andra busslinjer samt pendeltåg. En annan positiv aspekt är att restiden för boende i Tölö kortas avsevärt. 

Linje 3 Britta Lena – Kungsbacka station – Torget – Aranäsgymnasiet
Linje 3 ersätter linje 739 och ger en tydligare trafik längs sträckningen. Boende i Britta Lena kommer på förmiddagen kunna resa raka vägen till Kungsbacka station på endast sju minuter. På vägen tillbaka går linjen via torget och Aranäsgymnasiet. På eftermiddagen går linjen raka vägen till Britta lena och stannar på Aranäsgymnasiet och torget på vägen tillbaka. Passningen kommer bli bättre till tåg och andra stadsbussar.

Linje 4 Hede station – Kraftvägen – Kungsbacka station
Linje 4 ersätter linjerna 736 och 738. Resenärer till och från industriområdet längst Göteborgsvägen får nu bättre bytesmöjligheter till stadsbussar och pendeltåg. Avgångarna kommer ha jämnare tidsintervall, rakare linjedragning samt trafik i bägge riktningar. Observera att några hållplatser kommer ha tillfälliga hållplatsskyltar vid trafikstart. 

Reseplaneraren

Sök resa
Fler val