Pågående
Planerade

Pågående

 • Linje 4, 8 och 9, stopp i spårvargnstrafiken vid Hjällbo mot Mölndal/Frölunda/Saltholmen på grund av sjukdomsfall.. Gäller 2017-07-28 - 2017-07-28
 • Linje 84, Marklandsgatan - Sisjön klockan 14:37 är försenad cirka 10 minuter på grund av personalbyte. Gäller 2017-07-28 - 2017-07-28
 • Förstärkning i kollektivtrafiken under Håkan Hellström och Way Out West Gäller 2017-07-28 - 2017-08-13
 • Tågtrafiken på sträckan Göteborg C - Borås respektive Göteborg - Kungsbacka/Malmö påverkas från den 23 juli Gäller 2017-07-23 - 2017-08-10
 • Tågtrafiken till och från Göteborg C påverkas på grund av ett banarbete från den 23 juli Gäller 2017-07-23 - 2017-07-30
 • Hållplats Lilla Torget är tillfälligt indragen i båda riktningar för linjerna 1, 2, 560 och 567 på grund av evenemang. Gäller 2017-07-28 - 2017-07-29
 • Vägarbete påverkar busstrafiken via Allégatan från 10 maj klockan 04:00 Gäller 2017-02-13 - tills vidare
 • Västtågen och SJ Regional, på grund av ett tekniskt fel ser det ut som att samtliga tåg sträckan Göteborg C - Älvängen/Vänersborg är inställda i Reseplaneraren, vilket är felaktigt. Gäller 2017-07-27 - 2017-07-30
 • Spårarbete påverkar kollektivtrafiken över Göta Älvbron från 19 juni till 21 augusti Gäller 2017-06-19 - 2017-08-21
 • Inställda avgångar i tågtrafiken på sträckan Göteborg - Uddevalla kvällstid och nattetid till den 6 augusti Gäller 2017-03-27 - 2017-08-06
 • Banarbete påverkar tågtrafiken på sträckan Öxnered - Vänersborg i flera etapper till den 17 september Gäller 2017-05-01 - 2017-09-17
 • Inställda tåg mellan Falköping och Skövde till 31 augusti Gäller 2016-01-11 - 2017-08-31
 • Planned work at Gothenburg Central Station train services will be suspended from July 22nd Gäller 2017-07-22 - 2017-08-10
 • Linje 141, 148 och 178, hållplats Volvo Tuve LB är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-07-24 - 2017-08-07
 • Linje 84, hållplats Stora Åvägen är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-06-22 - 2017-09-01
 • Hållplats Kvarnkullen och Fagerlid är tillfälligt indragna i båda riktningar för samtliga linjer på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-07-20 - 2017-08-13
 • Linje 281, 282 och 283, platsbrist för cykel kan förekomma på grund av många resande.. Gäller 2017-07-20 - 2017-10-30
 • Linje 502, 504, 511 och 512, hållplats Johannesberg, Ladukärrsvägen samt Klippgatan är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av vägarbete. Gäller 2017-07-20 - 2017-11-30
 • Pågående ombyggnationer i området kring hållplats Gamlestadstorget påverkar tiden det tar att gå mellan hållplatsläge A/B och C/D. Gäller 2017-07-19 - 2017-12-31
 • Vägarbete påverkar busstrafiken på linje 302 från den 10 augusti klockan 19:00 Gäller 2017-07-19 - 2017-08-14
 • Vägarbete påverkar busstrafiken vid Kungsbacka station i etapper med start den 19 juni Gäller 2017-06-19 - 2017-07-31
 • Broarbete påverkar kollektivtrafiken mellan Grönsakstorget - Vasaplatsen från 19 juni klockan 04:00 Gäller 2017-06-19 - 2018-04-09
 • Vägarbete påverkar busstrafiken mellan Kongahällagatan och Vikingatorget till 30 september klockan 16:00 Gäller 2017-03-06 - 2017-09-30
 • Linje 381, hållplats Gullholmsbaden Piren är tillfälligt indragen på grund av underhållsarbete Gäller 2017-03-13 - 2017-08-20
 • Linje 16, Brunnsparken mot Högsbohöjd avgår från läge E.. Gäller 2017-07-13 - 2017-07-31
 • Linje 710, 712 och 720, hållplats Viaduktsgatan och Odengatan flyttas till ett tillfälligt läge på Viaduktsgatan på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-07-14 - 2017-08-13
 • Hållplats Vist Festgård är tillfälligt indragen i båda riktningar för samtliga linjer på grund av vägarbete. Gäller 2017-05-08 - 2017-08-20
 • Linje 21, 47 och 92, hållplats Thunbergsgatan i båda riktningar flyttas tillfälligt cirka 50 meter bakåt på grund av vägarbete. Gäller 2017-06-28 - 2017-07-30
 • Linje 7, Järnvägsgatan mot Hedvigsborg/Norrmalm avgår för tillfället från ett tillfälligt hållplatsläge på Sturegatan på grund av vägarbete. Gäller 2017-07-03 - 2017-08-13
 • Linje 2, hållplats Norra Sparrås, Stålkullen och Stället mot Ytterby flyttas tillfälligt cirka 50 meter bakåt i bussens färdriktning på grund av vägarbete. Gäller 2017-06-26 - 2017-08-18
 • Linje 18, 19, 25 och 52, hållplats Lilla Bommen är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av ett spårarbete. Gäller 2017-06-19 - 2017-08-21
 • Hållplats Kampenhof och Torp Terminalen, anslutningar för samtliga linjer kan inte garanteras på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-06-21 - 2017-08-25
 • Linje 2, hållplats Uddevalla Östra flyttas tillfälligt cirka 80 meter mot Östraboskolan på grusplanen på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-06-19 - 2017-08-20
 • Linje 159, hållplats John Bunyans väg och Hisingen Logistikspark är tillfälligt indragna i båda riktningar på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-06-19 - 2017-07-31
 • Hållplats Frölandsvägen, läge A är tillfälligt indragen för samtliga linjer på grund av ett arbete i Uddevallatunneln. Gäller 2017-06-04 - 2017-11-30
 • Marstrand express, hållplats Marstrands färjeläge flyttas på grund av begränsad framkomlighet under sommarens evenemang. Gäller 2017-05-18 - 2017-09-24
 • Hållplats Dalgatan, Ågatan och Bronäs är tillfälligt indragna i båda riktningar för samtliga linjer på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-03-27 - 2017-11-30
 • Extrabåt förstärker från Saltholmen till Vrångö natten till lördag och söndag klockan 02:00. Gäller 2017-07-28 - 2017-07-30
 • Extrabuss, förstärker linje 6E från Nordstan i skytteltrafik via Hjalmar Brantingsplatsen, Vågmästareplatsen, Wieselgrensplatsen, Rambergsvallen, Eketrägatan, Sälöfjordsgatan, Vårväderstorget, Önskevädersgatan, Friskväderstorget, Väderilsgatan och Temperaturgatan till Solstrålegatan och omvänt klockan 06:30-09:00 och klockan 14:30-17:30 på grund av många resande.. Gäller 2017-07-28 - 2017-07-28
 • Extrabuss, förstärker linje 25 från Hjalmar Brantingsplatsen via mellanliggande stationer till Svarte mosse klockan 14:30-17:30 på grund av många resande.. Gäller 2017-07-28 - 2017-07-28
 • Västtåg, Göteborg C - Älvängen och Vänersborg är inställda mellan Göteborg C - Gamlestaden station och omvänt på grund av banarbete. Gäller 2017-07-23 - 2017-07-30
 • Västtåg, Göteborg C - Borås är inställda sträckan Göteborg C - Mölnlycke och omvänt på grund av banarbete. Gäller 2017-07-23 - 2017-08-10
 • Västtåg, Göteborg C - Kungsbacka är inställda sträckan Göteborg C - Liseberg och omvänt på grund av banarbete. Gäller 2017-07-23 - 2017-08-10
 • Öresundstågen, Göteborg C - Åsa station (Malmö) är inställda sträckan Göteborg C - Mölndal station och omvänt på grund av banarbete. Gäller 2017-07-23 - 2017-08-10
 • Västtågen, Göteborg - Uddevalla och omvänt, inställda avgångar nattetid mellan Stenungsund och Uddevalla på grund av ett banarbete. Gäller 2017-04-18 - 2017-09-03
 • SJ Regional, Göteborg C - Hestra (Kalmar) har en ny tillfällig avgångstid till följd av alternativ körväg på grund av banarbete. Gäller 2017-07-23 - 2017-07-30
 • Linje 1, indragna hållplatser och ändrad körväg på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-06-27 - 2017-09-30
 • Linje 5 och 6 hållplats Varmfrontgatan är tillfälligt indragen på grund av ett spårarbete. Gäller 2017-06-24 - 2017-08-21
 • Linje 5, 6 och 10, hållplatserna Mildvädersgatan, Gropegårdsgatan och Frihamnen är tillfälligt indragna på grund av framkomlighetsproblem till följd av ett spårarbete. Gäller 2017-06-24 - 2017-08-21
 • Bussersättning för akut inställda tåg, hållplats K flyttas till ett permanent läge på Stationsgatan den 10 juli.. Gäller 2017-07-10 - 2017-09-10
 • Västtågen och SJ Regional, Skövde - Falköping och omvänt, vissa tåg ställs in och ersätts av buss och några tåg gör extra uppehåll i Stenstorp på grund av kontaktledningsarbete. Gäller 2017-06-07 - 2017-08-31
 • Linje 5 och 6, Brunnsparken mot Kortedala/Östra Sjukhuset och omvänt avgår för tillfället från läge G/H på grund av spårarbete. Gäller 2017-06-19 - 2017-08-21
 • Busstrafiken vid Kungsbacka station får ändrade hållplatslägen på grund av ett vägarbete som pågår i 3 etapper mellan 16 juni klockan 05:00 - 31 juli klockan 22:00. Gäller 2017-06-19 - 2017-07-31
 • Linje 5, 6 och 10, ingen spårvagnstrafik sträckan Nordstan/Lilla Bommen - Biskopsgården/Länsmansgården och omvänt på grund av spårarbete. Gäller 2017-06-19 - 2017-08-21
 • Linje 10, Brunnsparken mot Guldheden avgår för tillfället från läge C på grund av spårarbete. Gäller 2017-06-19 - 2017-08-21
 • Västtågen, Öxnered - Vänersborg och omvänt, flera inställda avgångar på grund av banarbete. Gäller 2017-04-24 - 2017-09-18
 • Linje 16 och 25, Grönsakstorget mot Eketrägatan/Länsmansgården avgår för tillfället från läge C på grund av ett broarbete. Gäller 2017-06-19 - 2017-07-30
 • Linje 16 och 25, Grönsakstorget mot Högsbohöjd/Balltorp avgår för tillfället från läge D på grund av ett broarbete. Gäller 2017-06-19 - 2017-07-30
 • Linje 2, 19 och 158, hållplatserna Domkyrkan och Grönsakstorget är tillfälligt indragna i båda riktningar på grund av ett broarbete. Gäller 2017-06-19 - 2018-04-09
 • Linje 381, hållplats Gullholmsbaden Piren är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av underhållsarbete. Gäller 2017-03-04 - 2017-08-20

Planerade

 • Linje 775 och 780, hållplats Biblioteket och Åmål torg är tillfälligt indragna i båda riktningar på grund av evenemang. Gäller 2017-08-05 - 2017-08-05
 • Linje 6 och 8, hållplatserna Ullevi Södra och Scandinavium är tillfälligt indragna i båda riktningar på grund av spårarbete. Gäller 2017-08-03 - 2017-08-04
 • Linje 2, hållplatserna Vasa Viktoriagatan, Vasaplatsen, Centralstationen, Ullevi Södra och Scandinavium är tillfälligt indragna i båda riktningar på grund av spårarbete. Gäller 2017-08-03 - 2017-08-04
 • Evenemang påverkar busstrafiken i centrala Strömstad den 5 augusti Gäller 2017-08-05 - 2017-08-05
 • Evenemang påverkar busstrafiken genom Lidköping från den 17 augusti klockan 16:00 Gäller 2017-08-17 - 2017-08-17
 • Spårarbete påverkar kollektivtrafiken mellan Ullevi Södra och Scandinavium från 3 augusti klocka 20:00 Gäller 2017-08-03 - 2017-08-04
 • Spårarbete påverkar spårvagnstrafiken via Scandinavium från den 3 augusti klockan 20:00 Gäller 2017-08-03 - 2017-08-04
 • Evenemang påverkar busstrafiken via centrala Uddevalla från klockan 09:00 lördag 29 juli Gäller 2017-07-29 - 2017-07-30
 • Förstärkning och extrainsatt avgång på linje 200 under musikfestivalen U-port, den 3-5 augusti Gäller 2017-08-03 - 2017-08-06
 • Vägarbete påverkar busstrafiken sträckan Sägengatan - Körkarlens gata från 7 augusti Gäller 2017-08-07 - 2017-08-28
 • Banarbete påverkar tågtrafiken Göteborg C – Oslo den 8-10 september Gäller 2017-09-08 - 2017-09-10
 • Linje 78 och 167, tillfälligt ändrade hållplatslägen vid Gamlestadstorget från den 6 augusti Gäller 2017-08-06 - 2017-08-28
 • Tågtrafiken sträckan Stora Höga och Uddevalla C påverkas i två etapper på grund av ett banarbete från den 7 augusti Gäller 2017-08-07 - 2017-09-03
 • Banarbete påverkar tågtrafiken Göteborg C – Oslo den 1-3 september Gäller 2017-09-01 - 2017-09-03
 • Spårarbete påverkar spårvagnstrafiken vid Stigbergstorget från 23 augusti Gäller 2017-08-23 - 2017-08-24
 • Planned work affects trains between Uddevalla – Borås effective August 13th Gäller 2017-08-12 - 2017-08-13
 • Västtåg 3356, Vara resecentrum - Framnäs City klockan 07:16 förstärks med buss endast skoldagar på grund av många resande. Gäller 2017-08-21 - 2017-12-21
 • Banarbete påverkar tågtrafiken på sträckan Uddevalla - Borås den 13 augusti samt den 3 september Gäller 2017-09-02 - 2017-09-03
 • Spårarbete påverkar linje 1, 2, 7 och 8, genom Marklandsgatan den 24 september Gäller 2017-09-24 - 2017-09-24
 • Tågtrafiken på sträckan Göteborg C - Säffle (Karlstad) påverkas från den 23 oktober klockan 09:00 Gäller 2017-10-23 - 2017-10-26
 • Spårarbete påverkar sträckan Korsvägen - Mölndal centrum från den 10 september klockan 05:00 Gäller 2017-09-10 - 2017-09-10
 • Extrabuss, förstärker linje 25 från Hjalmar Brantingsplatsen via mellanliggande stationer till Svarte mosse klockan 14:30-17:30 på grund av många resande.. Gäller 2017-07-31 - 2017-07-31
 • Extrabuss, förstärker linje 6E från Nordstan i skytteltrafik via Hjalmar Brantingsplatsen, Vågmästareplatsen, Wieselgrensplatsen, Rambergsvallen, Eketrägatan, Sälöfjordsgatan, Vårväderstorget, Önskevädersgatan, Friskväderstorget, Väderilsgatan och Temperaturgatan till Solstrålegatan och omvänt klockan 06:30-09:00 och klockan 14:30-17:30 på grund av många resande.. Gäller 2017-07-31 - 2017-07-31
 • Västtåg, Göteborg C - Lerum - Alingsås är inställda sträckan Göteborg C - Partille och omvänt på grund av banarbete. Gäller 2017-07-29 - 2017-07-30
 • Linje P2, 111 och 894, hållplatserna Räddningsstationen, Oslovägen, Fredrikshaldsvägen och Norrtullsgatan är tillfälligt indragna i båda riktningar på grund av evenemang Grenserittet. Gäller 2017-08-05 - 2017-08-05
 • Linje 1, 2, 9, 100, 102, 105, 106, 134, 135, 137 och 138, flera hållplatser är tillfälligt indragna på grund av evenemang. Gäller 2017-08-17 - 2017-08-17
 • Linje 6 och 11, hållplats Domkyrkan, Grönsakstorget och Hagakyrkan är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av Ridsports-EM. Gäller 2017-08-26 - 2017-08-26
 • Hållplats Kochska gränden, Kungstorget och Agnesbergshallen är tillfälligt indragna i båda riktningar för samtliga linjer på grund av evenemang. Gäller 2017-07-29 - 2017-07-30
 • Linje 200, Ulricehamn till Borås klockan 22:52 förstärks under musikfestivalen U-port den 3-5 augusti. Gäller 2017-08-03 - 2017-08-06
 • Linje 18, 19 och 45, Selma Lagerlöfs torg mot Körkarlens gata/Hjalmar Brantingsplatsen avgår för tillfället från ett tillfälligt läge på Backadalen på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-08-07 - 2017-08-28
 • Linje 18, 19 och 45, hållplats Akkas gata är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-08-07 - 2017-08-28
 • NSB regionaltåg, Göteborg C - Halden/Oslo och omvänt, flera inställda avgångar på grund av banarbete. Gäller 2017-09-08 - 2017-09-10
 • Linje 78, Gamlestadstorget mot Eriksbo avgår för tillfället från läge L på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-08-06 - 2017-08-28
 • Linje 167, Gamlestadstorget mot Utby avgår för tillfället från läge J på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-08-06 - 2017-08-28
 • Linje 78 och 167, hållplats Gamlestadstorget ers.hpl E är tillfälligt indragen mot Gamlestadstorget på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-08-06 - 2017-08-28
 • NSB regionaltåg, Göteborg C - Halden/Oslo och omvänt, flera inställda avgångar på grund av banarbete. Gäller 2017-09-01 - 2017-09-03
 • Västtåg 13828, Borås central - Uddevalla central klockan 07:49 den 13 augusti är inställt sträckan Borås - Herrljunga på grund av banarbete. Gäller 2017-08-13 - 2017-08-13
 • Västtåg 13819, Uddevalla central - Borås central klockan 07:17 den 13 augusti är inställt sträckan Uddevalla - Herrljunga på grund av banarbete. Gäller 2017-08-13 - 2017-08-13
 • Västtåg 13828, Borås central - Uddevalla central klockan 07:49 den 3 september är inställt sträckan Borås - Herrljunga på grund av banarbete. Gäller 2017-09-03 - 2017-09-03
 • Västtåg 13819, Uddevalla central - Borås central klockan 07:17 den 3 september är inställt sträckan Uddevalla - Herrljunga på grund av banarbete. Gäller 2017-09-03 - 2017-09-03
 • Linje 302, ingen busstrafik sträckan Nätered - Hångsdala och omvänt på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-08-10 - 2017-08-14
 • Linje 2, hållplatserna Vasa Viktoriagatan, Vasaplatsen, Centralstationen, Ullevi Södra och Scandinavium är tillfälligt indragna i båda riktningar. Gäller 2017-08-03 - 2017-08-04
 • SJ Regional, Göteborg C - Säffle (Karlstad) är inställda sträckan Åmål - Karlstad och omvänt på grund av banarbete. Gäller 2017-10-23 - 2017-10-26