Pågående
Planerade

Pågående

 • Linje 60, Redbergsplatsen - Masthugget klockan 05:30 är försenad cirka 15 minuter. Gäller 2017-06-25 - 2017-06-25
 • Spårarbete påverkar kollektivtrafiken över Göta Älvbron från 19 juni till 21 augusti Gäller 2017-06-19 - 2017-08-21
 • Evenemang samt Midsommarfirande påverkar kollektivtrafiken i Bohuslän mellan den 22 - 25 juni Gäller 2017-06-22 - 2017-06-25
 • Linje 3, ingen busstrafik sträckan Spolargatan, Svensgärdegatan och Stickargatan i båda riktningar på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-06-22 - 2017-07-09
 • Vägarbete påverkar kollektivtrafiken via Varlaskolan från måndagen den 19 juni Gäller 2017-06-19 - 2017-06-29
 • Linje 84, hållplats Stora Åvägen är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-06-22 - 2017-07-24
 • Linje 18, 19, 25 och 52, hållplats Lilla Bommen är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av ett spårarbete. Gäller 2017-06-19 - 2017-08-21
 • Linje 3, hållplats Torget är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-05-02 - 2017-06-26
 • Hållplats Kampenhof och Torp Terminalen, anslutningar för samtliga linjer kan inte garanteras på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-06-21 - 2017-08-25
 • Linje 2, hållplats Uddevalla Östra flyttas tillfälligt cirka 80 meter mot Östraboskolan på grusplanen på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-06-19 - 2017-08-20
 • 1 EXPRESS, hållplats Katedralskolan är tillfälligt indragen mot Lidköpings resecentrum på grund av vägarbete. Gäller 2017-06-12 - 2017-06-30
 • Linje 200, ingen busstrafik sträckan Katedralskolan - Viktoriaskolan mot Lidköpings resecentrum på grund av vägarbete. Gäller 2017-06-12 - 2017-06-30
 • Linje 710 och 720, hållplats Kvarnkullen är tillfälligt indragen på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-06-09 - 2017-06-30
 • Linje 202, ingen busstrafik sträckan Katedralskolan- Viktoriaskolan mot Skara busstation på grund av vägarbete. Gäller 2017-06-12 - 2017-06-30
 • Inställda tåg mellan Falköping och Skövde till 31 augusti Gäller 2016-01-11 - 2017-08-31
 • Kollelktivtrafiken via Brunnsparken och Centralstationen påverkas av ett spårarbete från den 25 juni Gäller 2017-06-25 - 2017-07-10
 • Linje 45, 184 och 185, hållplats Sjupundsgatan läge A mot Marklandsgatan/Frölunda Torg flyttas tillfälligt cirka 350 meter mot Marklandsgatan till ett tillfälligt läge vid korsningen mellan avfarten från Högsboleden och Guldmyntsgatan på grund av vägarbete. Gäller 2017-06-21 - 2017-06-30
 • Linje 60, hållplats Bockhornsgatan mot Masthugget flyttas tillfälligt cirka 100 meter mot Masthugget på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-06-19 - 2017-07-07
 • Linje 19, hållplats Djursjukhuset är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-06-19 - 2017-06-29
 • Linje 45, 184 och 185, hållplats Sjupundsgatan läge B mot Bäckebol/Arendalsvägen/Volvo Torslanda flyttas tillfälligt cirka 200 meter mot Marklandsgatan till ett tillfälligt hållplatsläge på Svaleboskogen på grund av vägarbete. Gäller 2017-06-19 - 2017-06-30
 • Linje 94, hållplats Opaltorget, bussläge C flyttas permanent till den nya vändslingan cirka 110 meter innan det gamla läget. Gäller 2017-06-19 - 2017-07-23
 • Linje 25, Svarte mosse mot Balltorp avgår från läge A. Gäller 2017-06-19 - 2017-06-26
 • Linje 159, hållplats John Bunyans väg och Hisingen Logistikspark är tillfälligt indragna i båda riktningar på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-06-19 - 2017-07-31
 • Linje 710 och 720, hållplats Viaduktsgatan flyttas till ett tillfälligt läge på Viaduktsgatan på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-06-09 - 2017-06-30
 • Linje 373, ingen busstrafik sträckan Norra Hjälmvik - Holm och omvänt på grund av vägarbete. Gäller 2017-06-12 - 2017-06-25
 • Hållplats Frölandsvägen, läge A är tillfälligt indragen för samtliga linjer på grund av ett arbete i Uddevallatunneln. Gäller 2017-06-04 - 2017-11-30
 • Linje 502, 504, 511 och 512, hållplats Johannesberg, Ladukärrsvägen samt Klippgatan är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av vägarbete. Gäller 2017-06-04 - 2017-12-31
 • Linje 52, hållplats Lillhagsparken Södra flyttas till en tillfällig hållplats på Lillhagsvägen på grund av vägarbete. Gäller 2017-06-07 - 2017-07-10
 • Hållplats Vist Festgård är tillfälligt indragen i båda riktningar för samtliga linjer på grund av vägarbete. Gäller 2017-05-08 - 2017-08-20
 • Marstrand express, hållplats Marstrands färjeläge flyttas på grund av begränsad framkomlighet under sommarens evenemang. Gäller 2017-05-18 - 2017-09-24
 • Linje 52, hållplats Lillhagsparken Norra är tillfälligt indragen i båda riktningarna på grund av vägarbete. Gäller 2017-06-07 - 2017-07-10
 • Linje 60 och 62, hållplats Kärralundsgatan läge B mot Masthugget/Redbergsplatsen flyttas tillfälligt cirka 50 meter mot Redbergsplatsen/Ingeborgsgatan på grund av vägarbete. Gäller 2017-05-22 - 2017-07-14
 • Hållplats Dalgatan, Ågatan och Bronäs är tillfälligt indragna i båda riktningar för samtliga linjer på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-03-27 - 2017-11-30
 • Linje 895, hållplats Strömstad station och Strömstads sjukhuset är tillfälligt indragna i båda riktningar på grund av vägarbete. Gäller 2017-04-10 - 2017-06-25
 • Linje 281, 282 och 283, platsbrist för cykel kan förekomma.. Gäller 2017-04-06 - 2017-10-30
 • Linje 27 och 145, hållplats Ruskvädersgatan mot Eketrägatan/Hinnebäcksgatan flyttas tillfälligt cirka 80 meter till Åskvädersgatan, mitt emot läge B, på grund av vägarbete. Gäller 2017-04-10 - 2017-07-22
 • Marstrand express, Kungälvs busstation - Marstrand klockan 14:00 är dagligen inställd sträckan Kongahällagatan - Solhultsgatan på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-03-08 - 2017-06-30
 • Broarbete påverkar kollektivtrafiken mellan Grönsakstorget - Vasaplatsen från 19 juni klockan 04:00 Gäller 2017-06-19 - 2018-04-09
 • Vägarbete påverkar busstrafiken vid Kungsbacka station i etapper med start den 19 juni Gäller 2017-06-19 - 2017-07-31
 • Banarbete påverkar tågtrafiken på sträckan Öxnered - Vänersborg i flera etapper till den 17 september Gäller 2017-05-01 - 2017-09-17
 • Inställda avgångar i tågtrafiken på sträckan Göteborg - Uddevalla kvällstid och nattetid till den 6 augusti Gäller 2017-03-27 - 2017-08-06
 • Vägarbete påverkar busstrafiken via Allégatan från 10 maj klockan 04:00 Gäller 2017-02-13 - tills vidare
 • Vägarbete påverkar busstrafiken mellan Kongahällagatan och Vikingatorget från 6 mars klockan 06:00 Gäller 2017-03-06 - 2017-07-01
 • Linje 381, hållplats Gullholmsbaden Piren är tillfälligt indragen på grund av underhållsarbete Gäller 2017-03-13 - 2017-08-20
 • Linje 5 och 6 hållplats Varmfrontgatan är tillfälligt indragen på grund av ett spårarbete. Gäller 2017-06-24 - 2017-08-21
 • Linje 5, 6 och 10, hållplatserna Mildvädersgatan, Gropegårdsgatan och Frihamnen är tillfälligt indragna på grund av framkomlighetsproblem till följd av ett spårarbete. Gäller 2017-06-24 - 2017-08-21
 • Linje 731, hållplats Varlaskolan mot Kungsbacka station flyttas tillfälligt till hållplatsläge F på grund av vägarbete. Gäller 2017-06-19 - 2017-06-29
 • Linje 60, Centralstationen mot Redbergsplatsen avgår för tillfället från läge J på grund av ett spårarbete. Gäller 2017-06-25 - 2017-07-10
 • Linje 60, Brunnsparken mot Redbergsplatsen avgår för tillfället från läge D på grund av ett spårarbete. Gäller 2017-06-25 - 2017-07-10
 • Linje 16, Brunnsparken mot Högsbohöjd avgår för tillfället från läge C på grund av ett spårarbete. Gäller 2017-06-25 - 2017-07-10
 • Linje 875 och 878, hållplats Grebbestad busstation flyttas till ett tillfälligt läge vid Coop på grund av sommarens evenemang i Grebbestad. Gäller 2017-06-20 - 2017-08-21
 • Linje 5, förseningar sträckan Hövikssnäs - Stenungsunds station och omvänt på grund av köer till följd av Midsommarfirande. Gäller 2017-06-22 - 2017-06-25
 • Linje 2, hållplatserna Smedjegatan och Westerbergsgatan är tillfälligt indragna i båda riktningar på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-03-06 - 2017-07-02
 • Västtågen och SJ Regional, Skövde - Falköping och omvänt, vissa tåg ställs in och ersätts av buss och några tåg gör extra uppehåll i Stenstorp på grund av kontaktledningsarbete. Gäller 2017-06-07 - 2017-08-31
 • Linje 5, 6 och 10, ingen spårvagnstrafik sträckan Nordstan/Lilla Bommen - Biskopsgården/Länsmansgården och omvänt på grund av spårarbete. Gäller 2017-06-19 - 2017-08-21
 • Linje 5 och 6, Brunnsparken mot Kortedala/Östra Sjukhuset och omvänt avgår för tillfället från läge G/H på grund av spårarbete. Gäller 2017-06-19 - 2017-08-21
 • Busstrafiken vid Kungsbacka station får ändrade hållplatslägen på grund av ett vägarbete som pågår i 3 etapper mellan 16 juni klockan 05:00 - 31 juli klockan 22:00. Gäller 2017-06-19 - 2017-07-31
 • Linje 10, Brunnsparken mot Guldheden avgår för tillfället från läge C på grund av spårarbete. Gäller 2017-06-19 - 2017-08-21
 • Västtågen, Öxnered - Vänersborg och omvänt, flera inställda avgångar på grund av banarbete. Gäller 2017-04-24 - 2017-09-18
 • Västtågen, Göteborg - Uddevalla och omvänt, inställda avgångar nattetid mellan Stenungsund och Uddevalla på grund av ett banarbete. Gäller 2017-04-18 - 2017-08-07
 • Linje 16 och 25, Grönsakstorget mot Högsbohöjd/Balltorp avgår för tillfället från läge D på grund av ett broarbete. Gäller 2017-06-19 - 2017-07-30
 • Linje 2, 19 och 158, hållplatserna Domkyrkan och Grönsakstorget är tillfälligt indragna i båda riktningar på grund av ett broarbete. Gäller 2017-06-19 - 2018-04-09
 • Linje 16 och 25, Grönsakstorget mot Eketrägatan/Länsmansgården avgår för tillfället från läge C på grund av ett broarbete. Gäller 2017-06-19 - 2017-07-30
 • Linje 381, hållplats Gullholmsbaden Piren är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av underhållsarbete. Gäller 2017-03-04 - 2017-08-20
 • Linje 1, indragna hållplatser och ändrad körväg på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-03-06 - 2017-07-01

Planerade

 • Vissa linjer kör förstärkningstrafik och extrainsatta avgångar 25 - 26 juni på grund av konserter på Ullevi Gäller 2017-06-25 - 2017-06-27
 • Linje 83, ingen busstrafik sträckan Varpemossen - Askim svartemosse och omvänt på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-06-26 - 2017-07-07
 • Evenemanget Power Big Meet påverkar busstrafiken i Lidköping från den 6 juli Gäller 2017-07-06 - 2017-07-10
 • Tågtrafiken till och från Göteborg C påverkas på grund av ett banarbete från den 22 juli Gäller 2017-07-22 - 2017-08-10
 • Linje 400 och 401, hållplats Igelstorp väg 49 är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av vägarbete. Gäller 2017-06-27 - 2017-06-30
 • Extrabuss, förstärker linje 6E från Nordstan i skytteltrafik via Hjalmar Brantingsplatsen, Vågmästareplatsen, Wieselgrensplatsen och Rambergsvallen till Eketrägatan och omvänt klockan 06.30-09.00 och klockan 14.30-17.30 på grund av många resande.. Gäller 2017-06-26 - 2017-06-26
 • Linje 16, Lindholmen - Nordstan klockan 14:00-18:00 förstärks på grund av många resande.. Gäller 2017-06-29 - 2017-06-29
 • Linje 16, Lindholmen - Nordstan klockan 14:00-18:00 förstärks på grund av många resande.. Gäller 2017-06-30 - 2017-06-30
 • Linje 16, Lindholmen - Nordstan klockan 14:00-18:00 förstärks på grund av många resande.. Gäller 2017-06-28 - 2017-06-28
 • Linje 16, Lindholmen - Nordstan klockan 14:00-18:00 förstärks på grund av många resande.. Gäller 2017-06-27 - 2017-06-27
 • Linje 16, Lindholmen - Nordstan klockan 14:00-18:00 förstärks på grund av många resande.. Gäller 2017-06-26 - 2017-06-26
 • Linje 850, hållplats Brastad centrum är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av vägarbete. Gäller 2017-06-27 - 2017-06-28
 • Linje 2, hållplats Norra Sparrås, Stålkullen och Stället mot Ytterby flyttas tillfälligt cirka 50 meter bakåt i bussens färdriktning på grund av vägarbete. Gäller 2017-06-26 - 2017-08-18
 • Linje 1, hållplats Bengtsgårdsgatan är tillfälligt indragen mot Fors på grund av vägarbete. Gäller 2017-06-26 - 2017-07-10
 • STENUNGSUND EXPRESS, hållplats Kodemotet är tillfälligt indragen mot Stenungsund på grund av vägarbete. Gäller 2017-06-26 - 2017-07-14
 • Linje 83, hållplats Askims Svartmosse och Varpemossen är tillfälligt indragna i båda riktningar på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-06-26 - 2017-07-07
 • Linje 8, ingen busstrafik sträckan Hultagatan - Blejdergatan och omvänt på grund av vägarbete. Gäller 2017-06-28 - 2017-07-07
 • STENUNGSUND EXPRESS, hållplats Kodemotet är tillfälligt indragen mot Stenungsund på grund av vägarbete. Gäller 2017-06-26 - 2017-06-27
 • Linje 3, hållplats Vävarbron och Steglängdsgatan är tillfälligt indragna mot Södra torget på grund av vägarbete. Gäller 2017-06-25 - 2017-07-07
 • Evenemang påverkar busstrafiken i Borås i etapper från 30 juni Gäller 2017-06-30 - 2017-07-06
 • Spårarbete påverkar spårvagnstrafiken via Scandinavium från den 3 augusti klockan 20:00. Gäller 2017-08-03 - 2017-08-04
 • Hållplatserna Agnebergshallen, Kungstorget och Kochska Gränden är tillfälligt indragna från den 1 juli Gäller 2017-07-01 - 2017-07-02
 • Påverkan på TJÖRN EXPRESS från den 26 juni klockan 07:15 Gäller 2017-06-26 - 2017-06-30
 • Busstrafiken i centrala Lidköping påverkas med indragna hållplatser och delsträckor på grund av evenemanget Power Big Meet. Gäller 2017-07-06 - 2017-07-09
 • Med anledning av Coldplays konserter på Ullevi den 25 och 26 juni förstärks vissa linjer och en del trafik får extrainsatta avgångar. Gäller 2017-06-25 - 2017-06-27
 • Linje 2, 5, 6, hållplatserna Agnebergshallen, Kungstorget och Kochska Gränden är tillfälligt indragna i båda riktningar på grund av evenemanget Häng på Hamngatan. Gäller 2017-07-01 - 2017-07-02
 • Linje 1, 2, 4, 6 och 7, Brunnsparken mot Kungsportplatsen/Domkyrkan/Järntorget avgår för tillfället från läge C. Gäller 2017-06-30 - 2017-07-03
 • Linje 9 och 11, Brunnsparken mot Centralstationen avgår för tillfället från läge D. Gäller 2017-06-30 - 2017-07-03
 • Linje 2, 4, 7, 9 och 11, Centralstationen mot Korsvägen/Gamlestadstorget avgår för tillfället från läge B. Gäller 2017-06-30 - 2017-07-03
 • Linje 1, 2, 4 och 7, Centralstationen mot Brunnsparken avgår för tillfället från läge D. Gäller 2017-06-30 - 2017-07-03
 • Bussersättning för akut inställda tåg, hållplats K flyttas till ett permanent läge på Stationsgatan den 10 juli.. Gäller 2017-07-10 - 2017-09-10
 • Busstrafiken i centrala Borås påverkas med indragna hållplatser och delsträckor på grund av ett evenemang. Gäller 2017-06-30 - 2017-07-06
 • TJÖRN EXPRESS, hållplats Skärhamn hamnen, Skärhamn torget, Skärhamn norra, Tubberöd västra, Tubberöd, Utäng västra, Utäng och Sirödär tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-06-26 - 2017-06-30
 • ORUST EXPRESS, hållplats Stenungsund station, Vårdcentralen och Stenungsön är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av köbildning till följd av Midsommarfirande. Gäller 2017-06-25 - 2017-06-25
 • Öresundstågen, Göteborg C - Åsa station (Malmö) är inställda sträckan Göteborg C - Mölndal station och omvänt på grund av banarbete. Gäller 2017-07-22 - 2017-08-08