Detta är icke-javascriptversionen av västtrafiks webbplats. För en bättre upplevelse slå på Javascript eller uppgradera din browser.

Köpvillkor Autoladda

Köp- och leveransvillkor när du autoladdar 

Dessa villkor gäller från och med 2 november 2015

1. Villkorens ändamål och tillämpning 

1.1 Dessa villkor tillämpas när du autoladdar ditt Västtrafikkort och aktiverar tjänsten Autoladda via Västtrafiks hemsida www.vasttrafik.se

1.2 För att kunna genomföra en beställning krävs att du vid beställningstillfället har fyllt 18 år och är registrerad som kund hos Västtrafik. 

1.3 Beställningen betalas med bankkort. Information om alla genomförda betalningar finns tillgängliga på Mina Sidor. 

1.4 Dessa villkor kompletteras av Västtrafiks allmänna resevillkor. 

1.5 Ditt Västtrafikkort kan autoladdas med både period och/eller konto. Tjänsten Autoladda erbjuds endast på Västtrafiks hemsida.

2. Autoladda Västtrafikkort 

2.1 Autoladda period 

Med tjänsten Autoladda period, laddas ditt Västtrafikkort om automatiskt med en ny period när din befintliga period går ut. Laddning av ny period sker automatiskt när du visar kortet för en kortläsare. Ångrar du aktivering av en laddning kan du annullera denna ombord på fordonets kortläsare inom 10 minuter genom att trycka på knappen Å (”Ångra”) och visa ditt kort. 

För att kunna aktivera Autoladda period krävs att det redan finns en period på ditt kort. Denna kan vara påbörjad,utgången eller vilande. Exempelvis, har du en period Skövde 30 dagar sedan tidigare på ditt kort är det den perioden som kan autoladdas. Vill du att kortet ska autoladdas med en annan period, får du först köpa den perioden hos något av Västtrafiks försäljningsställen. Tänk då på att det tar 48 timmar från köpet innan du kan beställa tjänsten Autoladda via hemsidan. 

2.2 Autoladda konto 

Med tjänsten Autoladda konto fylls ditt Västtrafikkort på med 200 kr varje gång saldot kommer ner till, eller understiger, 0 kr. Kontot fylls på automatiskt när du visar kortet för en kortläsare.

2.3 Leveranstid av tjänsten Autoladda 

Det kan ta upp till 7 dagar från beställningstillfället innan tjänsten Autoladda aktiveras på ditt Västtrafikkort. När tjänsten har aktiverats, laddas ditt kort automatiskt när du visar kortet för en kortläsare. Reser du innan tjänsten har aktiverats är du skyldig att kunna visa annan giltig biljett för din resa. 

2.4 Aktiveringstid 

När du har beställt tjänsten Autoladda period eller Autoladda konto måste du börja resa med laddningen inom 180 dagar från beställningstillfället, annars blir laddningen ogiltig. Återbetalning medges inte. 

3. Betalning 

3.1 Autoladda period 

När du aktiverar tjänsten Autoladda period, betalar du för första perioden vid beställningstillfället. Varje ny period betalas i förskott 7 dagar innan den förevarande perioden går ut. 2 dagar innan betalningen får du ett sms som talar om attVästtrafik kommer att göra en dragning från ditt bankkort. Samtidigt skickas en orderbekräftelse till din e-postadress. Exempel: Första gången kortet autoladdas gäller laddningen från den 1 till 30 juni. Den 21 juni får du ett sms samt en orderbekräftelse via e-post, och den 23 juni betalas nästkommande autoladda. Det bankkort som används för betalning vid beställningstillfället är det som Västtrafik kommer att fortsätta dra pengar ifrån. 

Är kortbetalning inte möjlig att genomföra kommer tjänsten Autoladda tas bort från Västtrafikkortet. Du får då ett meddelande via sms och e-post om att tjänsten Autoladda är borttagen. Vill du återigen ha tjänsten måste du beställa den på nytt via Västtrafiks hemsida. 

3.2 Autoladda konto 

När du aktiverar tjänsten Autoladda konto betalar du 200 kr vid beställningstillfället. Pengarna fylls på när saldot kommerner till, eller understiger, 0 kr på ditt Västtrafikkort. Kommande betalningar sker i efterskott. Du får ett sms när Västtrafikkortet autoladdats. Samtidigt skickas en orderbekräftelse till din e-postadress. Betalningen sker cirka 2-4 dagar därefter. Pengar dras från det bankkort som användes vid betalning första gången. Du får ett meddelande via e-post om att betalningen har genomförts. 

Är kortbetalningen inte möjlig kan det bero på att det inte finns tillräckligt med pengar på bankkortet eller att du bytt bankkort. Vi gör ytterligare ett försök att dra pengarna för vilken betalningspåminnelse skickas via sms och e-post. Kan vi inte dra pengar från ditt bankkort vid andra dragningstillfället kommer tjänsten Autoladda att tas bort frånVästtrafikkortet. Du får då ett meddelande via sms och e-post om att tjänsten är borttagen samt information om nästa dragningsförsök. Vi gör ytterligare ett tredje och sista dragningsförsök för vilken betalningspåminnelse skickas via sms och e-post. Om betalningen nekas skickas ärendet till inkasso och eventuella påminnelse- och inkassoavgifter kan tillkomma. Vill du återigen ha tjänsten Autoladda konto måste du beställa på nytt via Västtrafiks hemsida. Beställningenkan inte genomföras om du har en skuld till Västtrafik. 

3.3 Betalningsmedel 

Du kan betala med VISA eller Mastercard. Västtrafiks varucheckar kan inte användas som delbetalning när du autoladdar ditt kort. 

3.4 Säkerhet 

När du handlar Västtrafikkort och laddningar via Västtrafiks hemsida genomförs samtliga köp via en betalväxel. Vi samarbetar med DIBS Payment Services AB (www.dibs.se), som via en krypterad anslutning till din bank kontrollerar att ditt bankkort är giltigt för köp. Du lämnar alltså ingen känslig information om ditt betalkort till Västtrafik. DIBS garanterar att säkerhetskrav, ställda av bankerna, efterlevs, vilket innebär att din betalning hanteras på ett säkert sätt. 

4. Bekräftelse 

En beställning anses mottagen när du får bekräftelse på beställningen. Bekräftelsen får du direkt på Mina Sidor på Västtrafiks hemsida i samband med beställningen. Bekräftelsen utgör kvitto på köpet. Västtrafik skickar även en bekräftelse till den e-postadress du har uppgett vid beställningen. 

5. Avbeställning 

5.1 Avbeställning och kvittens 

Du kan avbeställa tjänsten Autoladda via Mina sidor på Västtrafiks hemsida. Du får kvittens via e-post. Vid avbeställning kommer tjänsten att tas bort från Västtrafikkortet. Vill du återigen ha tjänsten måste du beställa den på nytt via Västtrafiks hemsida. 

5.2 Avbeställning av Autoladda period 

Avbeställning av Autoladda period måste göras senast 8 dagar innan den aktuella giltighetsperioden går ut, för att nästkommande betalning inte ska hinna genomföras. 

5.3 Avbeställning av Autoladda konto 

Avbeställning av Autoladda konto tar upp till 7 dagar från avbeställningstillfället. Om kontot autoladdas med pengar under denna tid ska betalning ske enligt dessa villkor. 

6. Ångerrätt, återköp och byte 

Lagstadgad ångerrätt, enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59), är inte tillämplig på avtal som avser transporter. Köp av tjänsten autoladda på Västtrafikkortet medför därför inte någon ångerrätt. Däremot kan du avbeställa kommande autoladdningar enligt punkt 5 ovan. Återköp och byte tillämpas inte vid köp av laddningar via tjänsten Autoladda. 

7. Övrigt 

7.1 När du genomför ett köp på Västtrafiks hemsida godkänner du samtidigt att Västtrafik, i egenskap av personuppgiftsansvarig, registrerar och behandlar uppgifterna du lämnar i samband med beställningen. Information om hur Västtrafik behandlar dina personuppgifter hittar du här (Personuppgiftslagen). Västtrafik behandlar dina personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204). 

7.2 Du åtar dig att omgående informera Västtrafik om ändring av mobiltelefonnummer eller bankkortsnummer (t.ex. på grund av att det gamla har gått ut eller att du har bytt bank).

7.3 Du ansvarar för att avisering via sms och e-post är möjlig och är skyldig att lämna korrekt mobiltelefonnummer oche-postadress. 

7.4 Västtrafik har rätt att säga upp tjänsten Autoladda om:

- Betalning från ditt bankkort i enskilt fall inte godkänns eller medges.
- Du bryter mot Västtrafiks köpvillkor eller Västtrafiks allmänna resevillkor.
- Du missbrukar tjänsten Autoladda.
- Tjänsten Autoladda förändras eller utgår. 

7.5 Västtrafiks vid var tid gällande priser för respektive laddning framgår av Västtrafiks hemsida.Västtrafik kan från tid till annan komma att justera dessa priser. Västtrafik reserverar sig för att i skälig omfattning ändra dessa villkor, till exempel på grund av ändringar i tjänstens innehåll. 

7.6 Dessa villkor finns endast tillgängliga på svenska. 

7.7 Västtrafik arkiverar samtliga äldre versioner av dessa villkor. Om du vill veta vilken version som gällde vid viss tidpunkt skriv till Västtrafik AB, Box 123, 541 23 Skövde eller mejla till vasttrafik@vasttrafik.se med angivande av tidpunkt, så skickar Västtrafik villkoren till dig. 

7.8 Tvist med anledning av dessa villkor ska avgöras enligt svensk rätt och vid svensk allmän domstol. Vid tvist med privatperson har Västtrafik som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN:s) rekommendationer.

Reseplaneraren

Sök resa
Fler val