Detta är icke-javascriptversionen av västtrafiks webbplats. För en bättre upplevelse slå på Javascript eller uppgradera din browser.

Köpvillkor för Västtrafik To Go

Köpvillkor när du köper färdbevis via Västtrafik To Go

Dessa villkor gäller från och med 1 februari 2016.

1. Villkorens ändamål och tillämpning

1.1 Dessa villkor tillämpas när du köper färdbevis via appen Västtrafik To Go.

1.2 Dessa villkor kompletteras av Västtrafiks Allmänna rese- och köpvillkor (www.vasttrafik.se).

2. Köp av biljett

2.1 Köp och leverans av enkelbiljett

Färdbeviset levereras till den enhet varifrån köpet genomfördes och aktiveras direkt. Levererat färdbevis får inte kopieras eller överföras till annan mobil enhet utan västtrafiks tillstånd, och är endast giltig för resa i den mobila enheten som användes vid köpet.

2.2 Köp och leverans av periodbiljett

Färdbeviset levereras till den mobila enhet varifrån köpet genomfördes. Aktiveringstidpunkt för färdbeviset måste infalla senast 30 dagar från köptillfället. Levererat färdbevis får inte kopieras eller överföras till annan mobiltelefon utan Västtrafiks tillstånd, och är endast giltig för resa i den mobila enhet som angavs vid köpet.

2.3 Återköp och byte

Färdbevis som köpts via Västtrafik To Go (mobilbiljett) återköps inte och kan inte bytas. För reklamation se nedan. 

3. Färdbevisets giltighet och bytestider

3.1 Biljettens giltighet

Färdbeviset gäller inom den giltighetstid som anges på färdbeviset. Du får resa inom och mellan de zoner som anges på färdbevisets baksida. Därmed kan du fortsätta att resa i ankomstzonen sluthållplatsen tillhör inom biljettens giltighetstid om du reser på enkelbiljett.

   Färdbeviset är giltig för resa så snart den aktiverats i din mobila enhet.  För resa mellan två hållplatser som ligger i samma eller olika zoner, men som går via hållplatser i annan zon, krävs Färdbevis som är giltigt för resa mellan samtliga dessa zoner.

3.2 Bytestider

Vid en resa med enkelbiljett inom en zon är bytestiden 90 minuter och vid resa mellan flera zoner är bytestiden 180 minuter.

3.3 Delbetalning

Du kan använda ditt färdbevis som delbetalning vid köp av nytt färdbevis om du önskar resa vidare till ny zon.

4. Betalning

4.1 Betalningsmedel

Du kan betala med VISA eller MasterCard.

4.2 Säkerhet

Västtrafik samarbetar med DIBS Payment Services AB (www.dibs.se), som via en krypterad anslutning till din bank kontrollerar att ditt bankkort är giltigt för köp. Du lämnar alltså ingen känslig information om ditt bankkort till Västtrafik. DIBS garanterar att säkerhetskraven ställda av bankerna efterlevs, vilket innebär att din betalning hanteras på ett säkert sätt.

5. Betalningsbekräftelse

Så snart ditt köp godkänts finns bekräftelsen på ditt köp på färdbevisets baksida. Kvitto skickas på begäran till angiven epost-adress.

6. Reklamation – fel och försening

Om leverans av färdbevis är felaktig kontaktar du vår Kundservice, telefon 0771‐41 43 00.

7. Personuppgiftsbehandling

7.1 Västtrafik behandlar personuppgifter inom ramen för ditt köp av färdbevis och dina resor med Västtrafik i enlighet med tillämplig lagstiftning med ändamål att administrera ditt köp och dina resor. Närmare information om Västtrafiks behandling av personuppgifter och dina rättigheter framgår av Västtrafiks Allmänna rese- och köpvillkor.

8. Övrigt

8.1 Vid kontroll av ditt färdbevis som utgörs av mobilbiljett är du skyldig att på din mobiltelefon, efter trafiktjänstemans begäran och instruktion, visa att du har ett giltigt färdbevis. Eftersom mobilbiljetten finns tillgänglig i den mobila enheten från vilken mobilbiljetten är köpt är du skyldig att på begäran tillfälligt lämna över din mobila enhet till biljettkontrollanten, om denne bedömer det som nödvändigt för att kunna utföra kontrollen. Det innebär bland annat att du måste säkerställa att den mobila enhet är laddad under hela resan och att mobilbiljetten kan uppvisas.

8.2 Tvist med anledning av dessa villkor skall avgöras enligt svensk rätt och vid svensk allmän domstol. Vid tvist med privatperson har Västtrafik som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN:s) rekommendationer.

 

1. Villkorens ändamål och tillämpning
1.1 Dessa villkor tillämpas när du köper färdbevis via appen Västtrafik To Go.

 1.2 Dessa villkor kompletteras av Västtrafiks  Allmänna rese- och köpvillkor (www.vasttrafik.se).

Reseplaneraren

Sök resa
Fler val