Detta är icke-javascriptversionen av västtrafiks webbplats. För en bättre upplevelse slå på Javascript eller uppgradera din browser.

Andra kort och biljetter

En- och tredygnsbiljetter

En- och tredygnsbiljetter är periodbiljetter som du kan resa obegränsat med inom det område som anges på biljetten under 24 timmar med en dygnsbiljett och 72 timmar med en tredygnsbiljett.

En- och tredygnsbiljetter som finns på ett Västtrafikkort börjar gälla när de används första gången, men senast inom 90 dagar från köpet, annars förfaller de. Oaktiverade en- och tredygnsbiljetter får bytas inom 90 dagar från köptillfället.

En- och tredygnsbiljetter köpta i appen Västtrafik To Go aktiveras direkt vid köpet.

En- och tredygnsbiljetter i form av pappersbiljetter börjar gälla direkt vid köpet och kan inte bytas.

Femresorskort

Femresorskort har utgått ur sortimentet, men befintliga kort går att använda till och med 500 dagar efter köpet.

Skolkort

Skolkort ägs av skolan, är personliga och giltigheten för dem varierar från kommun till kommun.

Skolkort gäller inte för resa med Ronden. Skolkort Kungsbacka gäller inte för resa med Öresundståg.

Medföljandeerbjudandet gäller inte för skolkort och skolkort gäller heller inte som delbetalning för resa med SJ och Tågab.

Om du förlorar ditt skolkort ska du kontakta din skolexpedition som spärrar kortet och beställer ett ersättningskort.

Om du går i grundskolan och glömmer skolkortet hemma får du ändå resa till skolan. I skolan ber du skolexpeditionen om en ”biljett för hemresa”.

Om du går på gymnasiet och glömmer skolkortet hemma betalar du själv för resorna till och från skolan.

Om skolkortet inte fungerar ber du trafikpersonal om hjälp. Skulle det vara fel på kortet får du en tillfällig biljett. Den biljetten visar du för skolexpeditionen som beställer ett nytt kort och ger dig ett "Tillfälligt skolkort" som gäller tills det nya kortet kommer.

Mer information om skolkort.

Fritid 100 dagar

Fritid 100 dagar är en periodbiljett för ungdomar. Den gäller i 100 dagar för obegränsade resor med Västtrafik, förutom på Ronden, på vardagar 14:00 – 04:00 och dygnet runt på helger och under lovdagar.

Biljetten ska aktiveras inom 180 dagar från köpet. Den måste aktiveras före ungdomen fyller 20 år och sedan får den användas under hela giltigheten.

Information om Fritidskortet. 

Intygskort

Västtrafiks intygskort kan beställas av den som har Försäkringskassans ”intyg för förmånstagare”. Kortet ger dig rätt att resa med Västtrafiks periodbiljetter för ungdom, oavsett din ålder. Erbjudandet gäller inte övriga biljetter som t.ex. kontoladdning.

Intygskortens giltighetstid är vanligtvis tre år men kan variera beroende på ditt intyg från Försäkringskassan. Kortet används endast som ett intyg och går inte att ladda med en biljett.

Intygskortet är personligt och sista giltighetsdatum samt ditt namn finns tryckt på baksidan. Vid en biljettkontroll ska du kunna visa giltig biljett, intygskort samt giltig legitimation som överensstämmer med namnet på intygskortet.

Utökning Göteborg

Utökning Göteborg är en terminsbaserad periodbiljett för ungdomar som gäller för obegränsade resor med Västtrafik inom Göteborgs kommun på vardagar 14:00 – 04:00 och dygnet runt på helger och under lovdagar.

Chalmerskort

Chalmerskortet är ett Västtrafikkort med en Chalmersladdning. Kortet säljs enbart till anställda och studenter som studerar minst halvfart (15 högskolepoäng per termin) vid Chalmers Tekniska Högskola.

Chalmersladdningen är en terminsbaserad periodbiljett och gäller dygnet runt på linjerna 16, 16X och 55. Anställda får enbart använda laddningen för tjänsteresor. Chalmersladdningen är personlig och du ska skriva ditt namn på baksidan av kortet vid köptillfället. Vid en biljettkontroll måste du kunna legitimera dig och även styrka att du är anställd eller studerar vid Chalmers Tekniska Högskola.

Laddningen omfattas inte av Västtrafiks medföljandeerbjudande. Återköp tillämpas endast om det föreligger rätt till detta enligt lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter.

Om du avbryter dina studier eller din anställning får du inte längre resa med Chalmersladdningen. Har du en kontoladdning eller annan Västtrafikprodukt på ditt Chalmerskort kan du fortsätta resa med den produkten.

Information om Chalmerskortet.

Seniorkort

Flera kommuner erbjuder sina folk­bokförda seniorer fria resor inom kommunzonen med Västtrafik seniorkort. Villkoren varierar från kommun till kommun.

Seniorladdningen på kortet är personlig och vid en biljettkontroll ska du kunna legitimera dig. Det går bra att ladda andra Västtrafikprodukter på seniorkortet (t.ex. kontoladdning), är den biljetten inte personlig kan du även låta någon annan resa med den.

Information om Seniorkort. 

Skärgårdstrafiken

På vissa skärgårdslinjer gäller särskilda priser. 

Göteborg City Card

Göteborg City Card är ett personligt kort som gäller för bland annat obegränsade resor på Västtrafiks fordon i Göteborg och i en rad kommuner som omger Göteborg. Mer information finns på www.goteborg.com.

Provåkarkort

Provåkarkortet är ett Västtrafikkort med en periodbiljett som gäller för obegränsade antal resor inom ett angivet område och under en angiven tid. Provåkarkortet är personligt och får inte säljas vidare.

Det går inte att köpa provåkarkort utan de erbjuds av Västtrafik i marknadsföringssyfte.

Reseplaneraren

Sök resa
Fler val