Detta är icke-javascriptversionen av västtrafiks webbplats. För en bättre upplevelse slå på Javascript eller uppgradera din browser.

Service updates

Sometimes bad weather, roadworks and other events mean that we are running late or have to take different routes. We announce diversions and major delays as soon as we become aware of them.

Here you can see current and future disruptions to services in your municipality.

Information about trains can be found on the Trafikverket website.

Information at our stops
We display up-to-date service information on TV screens at our stops across most of our network. We also make announcements over public address systems, mainly in Gothenburg, but also at some other major stops.


  • Planned
  • Current

Current

Line Situation information
Assberg station, Kinna station, ... Västtåg 13881, Borås central - Varberg klockan 21:03 är inställt på grund av personalbyte.
Borås central, Berghem station, ... Västtåg 13892, Varberg station - Borås klockan 18:43 är inställt på grund av personalbyte.
Varberg station, Tofta station, ... Västtåg 13873, Borås central - Varberg station klockan 17:00 är inställt på grund av personalbyte.
Rosa express 1013 2 488 Kollektivtrafiken påverkas i centrala Göteborg på grund av Kulturkalaset från 16 - 20 augusti
Västtågen 11 Västtågen 14 Inställda tåg mellan Jönköping - Falköping - Skövde till 31 augusti
Viaduktsgatan, Odengatan, Linje 710, 712 och 720, hållplats Viaduktsgatan och Odengatan flyttas till ett tillfälligt läge på Viaduktsgatan på grund av ett vägarbete.
31 1174 1 24 Vägarbete och Action run påverkar busstrafiken via Allégatan till 31 augusti 2018
Norra Sparrås, Stålkullen, ... Linje 2, hållplats Norra Sparrås, Stålkullen och Stället mot Ytterby flyttas tillfälligt cirka 50 meter bakåt i bussens färdriktning på grund av vägarbete.
Teatergatan, Linje 3, Teatergatan - Kungsbacka station och omvänt avgår för tillfället från Läraregatan på grund av vägarebete.
Johannesberg, Ladukärrsvägen, ... Linje 502, 504, 511 och 512, hållplats Johannesberg, Ladukärrsvägen samt Klippgatan är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av vägarbete.
Gamlestadstorget, Gamlestadstorget ers.hpl, Pågående ombyggnationer i området kring hållplats Gamlestadstorget påverkar tiden det tar att gå mellan hållplatsläge A/B och C/D.
Vargö, Köpstadsö, ... Linje 281, 282 och 283, platsbrist för cykel kan förekomma på grund av många resande..
Stora Åvägen, Linje 84, hållplats Stora Åvägen är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av ett vägarbete.
Oxledsvägen, Linje 514 och Svart Express, hållplats Oxledsvägen läge B mot Östra Sjukhuset/Ljungkullen flyttas tillfälligt cirka 50 meter bakåt mot Björnåsvägen på grund av vägarbete.
Torp terminal (stadstrafik), Torp terminal, ... Hållplats Kampenhof och Torp Terminalen, anslutningar för samtliga linjer kan inte garanteras på grund av ett vägarbete.
Lilla Bommen, Linje 18, 19, 25 och 52, hållplats Lilla Bommen är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av ett spårarbete.
Vist festgård, Hållplats Vist Festgård är tillfälligt indragen i båda riktningar för samtliga linjer på grund av vägarbete.
Fröland, Eskilsröd, ... Hållplats Frölandsvägen, läge A är tillfälligt indragen för samtliga linjer på grund av ett arbete i Uddevallatunneln.
Bronäs, Ågatan, ... Hållplats Dalgatan, Ågatan och Bronäs är tillfälligt indragna i båda riktningar för samtliga linjer på grund av ett vägarbete.
Marstrand hotelltorget, Marstrandsön, ... Marstrand express, hållplats Marstrands färjeläge flyttas på grund av begränsad framkomlighet under sommarens evenemang.
2 488 16 499 Broarbete påverkar kollektivtrafiken mellan Grönsakstorget - Vasaplatsen till 9 april 2018
Västtågen 4 Tågtrafiken sträckan Stora Höga och Uddevalla C påverkas på grund av ett banarbete till 3 september
Västtågen 16 Banarbete påverkar tågtrafiken på sträckan Öxnered - Vänersborg i flera etapper till den 17 september
6E Ersätter spårvagn 1051 55 1204 Spårarbete påverkar kollektivtrafiken över Göta Älvbron från 19 juni till 21 augusti
45 1135 18 501 Vägarbete påverkar busstrafiken sträckan Sägengatan - Körkarlens gata från 7 augusti
78 541 167 907 Linje 78 och 167, tillfälligt ändrade hållplatslägen vid Gamlestadstorget från den 6 augusti
1 643 Vägarbete påverkar busstrafiken mellan Kongahällagatan och Vikingatorget till 30 september klockan 16:00
381 691 Linje 381, hållplats Gullholmsbaden Piren är tillfälligt indragen på grund av underhållsarbete
Falköping resecentrum (tåg), Skövde resecentrum (tåg), Västtågen och SJ Regional, Skövde - Falköping - Jönköping och omvänt, kontaktledningsarbetet utökas och tågtrafiken ställs in även på sträckan Falköping - Jönköping mellan 18 augusti klockan 22:00 och 21 augusti klockan 06:00.
Valand, Linje 18, Valand i båda riktningar avgår för tillfället från läge A/B på grund av Kulturkalaset.
Götaplatsen, Linje 18 och 52, hållplats Götaplatsen är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av Kulturkalaset.
Polishuset, Hötorget, Linje 1, 3, 7 och 31, hållplats Hötorget och Polishuset är tillfälligt indragna på grund av vägarbete.
Amhult resecentrum, Frihamnsporten, ... Kulturkalaset påverkar kollektivtrafiken i centrala Göteborg från 16 augusti till 20 augusti.
Körkarlens gata, Linje 45, Körkarlens gata mot Bäckebol avgår för tillfället från läge D på grund av ett vägarbete.
Körkarlens gata, Linje 18, Körkarlens gata mot Skälltorpsvägen avgår för tillfället från läge A på grund av ett vägarbete.
Gamlestadstorget ers.hpl, Linje 167, Gamlestadstorget mot Utby avgår för tillfället från läge J på grund av ett vägarbete.
Gamlestadstorget ers.hpl, Linje 78 och 167, hållplats Gamlestadstorget ers.hpl E är tillfälligt indragen mot Gamlestadstorget på grund av ett vägarbete.
Körkarlens gata, Linje 18, 19 och 45, Körkarlens gata mot Johanneberg/Fredriksdal/Marklandsgatan avgår för tillfället från läge A på grund av ett vägarbete.
Sägengatan, Akkas gata, ... Linje 18, 19 och 45, hållplats Akkas gata är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av ett vägarbete.
Selma Lagerlöfs torg, Linje 18, 19 och 45, Selma Lagerlöfs torg mot Körkarlens gata/Hjalmar Brantingsplatsen avgår för tillfället från ett tillfälligt läge på Backadalen på grund av ett vägarbete.
Gamlestadstorget ers.hpl, Linje 78, Gamlestadstorget mot Eriksbo avgår för tillfället från läge L på grund av ett vägarbete.
Uddevalla östra, Stora Höga station, ... Västtågen, Göteborg - Uddevalla och omvänt, inställda avgångar nattetid mellan Stenungsund och Uddevalla på grund av ett banarbete.
Ytterby station, Ytterby vägskäl, ... Linje 1, indragna hållplatser och ändrad körväg på grund av ett vägarbete.
Skövde resecentrum (tåg), Skövde resecentrum, Bussersättning för akut inställda tåg, hållplats K flyttas till ett permanent läge på Stationsgatan den 10 juli..
Mildvädersgatan, Gropegårdsgatan, ... Linje 5, 6 och 10, hållplatserna Mildvädersgatan, Gropegårdsgatan och Frihamnen är tillfälligt indragna på grund av framkomlighetsproblem till följd av ett spårarbete.
Varmfrontsgatan, Linje 5 och 6 hållplats Varmfrontgatan är tillfälligt indragen på grund av ett spårarbete.
Brunnsparken, Linje 10, Brunnsparken mot Guldheden avgår för tillfället från läge C på grund av spårarbete.
Uddevalla central (tåg), Grästorp resecentrum, ... Västtågen, Öxnered - Vänersborg och omvänt, flera inställda avgångar på grund av banarbete.
Mildvädersgatan, Vårväderstorget, ... Linje 5, 6 och 10, ingen spårvagnstrafik sträckan Nordstan/Lilla Bommen - Biskopsgården/Länsmansgården och omvänt på grund av spårarbete.
Brunnsparken, Linje 5 och 6, Brunnsparken mot Kortedala/Östra Sjukhuset och omvänt avgår för tillfället från läge G/H på grund av spårarbete.
Töreboda resecentrum (tåg), Falköping resecentrum (tåg), ... Västtågen och SJ Regional, Skövde - Falköping och omvänt, vissa tåg ställs in och ersätts av buss och några tåg gör extra uppehåll i Stenstorp på grund av kontaktledningsarbete.
Domkyrkan, Grönsakstorget, Linje 2, 19 och 158, hållplatserna Domkyrkan och Grönsakstorget är tillfälligt indragna i båda riktningar på grund av ett broarbete.
Käringön, Gullholmsbaden Piren, ... Linje 381, hållplats Gullholmsbaden Piren är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av underhållsarbete.

Planned

Line State Situation information
Nsb regionaltåg 1214 Vissa avgångar i tågtrafiken ställs in Göteborg central – Halden/Oslo den 9-10 och 16-17 september
2 1211 741 771 Linje 2 och 741, hållplats Forsgläntevägen tillfälligt indragen mot Kungsbacka station från 21 augusti
Centralstationen, Linje 10, Centralstationen mot Guldheden klockan 00:53 avgår för tillfället från Nordstan läge A och kör via Brunnsparken läge E.
Centralstationen, Linje 10, Centralstationen mot Guldheden klockan 00:53 avgår för tillfället från Nordstan läge A och kör via Brunnsparken läge E.
Centralstationen, Linje 10, Centralstationen mot Guldheden klockan 00:53 avgår för tillfället från Nordstan läge A och kör via Brunnsparken läge E.
Centralstationen, Linje 10, Centralstationen mot Guldheden klockan 00:53 avgår för tillfället från Nordstan läge A och kör via Brunnsparken läge E.
Centralstationen, Linje 10, Centralstationen mot Guldheden klockan 00:53 avgår för tillfället från Nordstan läge A och kör via Brunnsparken läge E.
Centralstationen, Linje 10, Centralstationen mot Guldheden klockan 00:53 avgår för tillfället från Nordstan läge A och kör via Brunnsparken läge E.
Centralstationen, Linje 6, Centralstationen mot Kortedala klockan 04:48 avgår för tillfället från Nordstan läge A.
Centralstationen, Linje 6, Centralstationen mot Kortedala klockan 04:48 avgår för tillfället från Nordstan läge A.
Centralstationen, Linje 6, Centralstationen mot Kortedala klockan 04:48 avgår för tillfället från Nordstan läge A.
Centralstationen, Linje 6, Centralstationen mot Kortedala klockan 04:48 avgår för tillfället från Nordstan läge A.
Centralstationen, Linje 6, Centralstationen mot Kortedala klockan 04:48 avgår för tillfället från Nordstan läge A.
Centralstationen, Linje 6, Centralstationen mot Kortedala klockan 04:48 avgår för tillfället från Nordstan läge A.
Centralstationen, Linje 6, Centralstationen mot Kortedala klockan 04:48 avgår för tillfället från Nordstan läge A.
Centralstationen, Linje 6, Centralstationen mot Kortedala klockan 04:48 avgår för tillfället från Nordstan läge A.
Centralstationen, Linje 6, Centralstationen mot Kortedala klockan 04:48 avgår för tillfället från Nordstan läge A.
Centralstationen, Linje 6, Centralstationen mot Kortedala klockan 04:48 avgår för tillfället från Nordstan läge A.
Brunnsparken, Centralstationen, Linje 10, Centralstationen mot Guldheden klockan 00:53 avgår för tillfället från Nordstan läge A och kör via Brunnsparken läge E.
Brunnsparken, Centralstationen, Linje 10, Centralstationen mot Guldheden klockan 00:53 avgår för tillfället från Nordstan läge A och kör via Brunnsparken läge E.
Centralstationen, Linje 3, Centralstationen mot Marklandsgatan klockan 04:27 avgår för tillfället från Brunnsparken läge E.
11 497 Evenemang påverkar spårvagnstrafiken via Ekedal den 26 augusti
Linnéplatsen, Linje 52, hållplats Linnéplatsen är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av evenemang.
Radiotorget, Linje 84, 95 och 185, hållplats Radiotorget mot Frölunda Torg flyttas tillfälligt cirka 80 meter bakåt på grund av vägarbete.
Radiotorget, Linje 84, 95 och 185, hållplats Radiotorget mot Marklandsgatan flyttas tillfälligt cirka 80 meter framåt på grund av vägarbete.
2 1211 Linje 2, hållplats Varlaskolan tillfälligt indragen i riktning mot Kolla mellan 21-22 augusti
Amhult resecentrum, Linje 24, 121, Gul Express och Lila Express, Amhult resecentrum avgår för tillfället från läge C på grund av ett vägarbete.
Mellomkvarnsvägen, Horsås rondellen, ... Hållplats Sandtorget, Stadshuset och Arena Skövde är tillfälligt indragna i båda riktningar för samtliga linjer på grund av evenemanget Matfestivalen.
Lillhagsparken södra, Linje 52, hållplats Lillhagsparken södra flyttas tillfälligt till Lillhagsvägen på grund av vägarbete.
Kvillängen, Anekdotgatan, ... Linje 52, hållplats Lillhagsparken Norra är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av vägarbete.
Frölunda torg, Linje 20, Frölunda Torg mot Eketrägatan avgår från läge J på grund av begränsad framkomlighet.
Nordstan, Linje 121, Nordstan mot Torslanda avgår från läge B.
Krogen, Dyreby, ... TJÖRN EXPRESS, ingen busstrafik sträckan Kommunalhuset - Siröd och omvänt på grund av evenemang.
Vara resecentrum (tåg), Framnäs city, Västtåg 3356, Vara resecentrum - Framnäs City klockan 07:16 förstärks med buss endast skoldagar på grund av många resande.
Västtågen 7 Inställda avgångar i tågtrafiken sträckan Göteborg - Alingsås och omvänt på grund av ett banarbete från den 2 september
1 487 2 488 Spårarbete påverkar linje 1, 2, 7 och 8, genom Marklandsgatan den 24 september
3 489 9 495 Spårarbete påverkar spårvagnstrafiken vid Stigbergstorget från 23 augusti
6 492 11 497 Evenemang påverkar spårvagnstrafiken via Domkyrkan den 26 augusti
Tjörn express 637 Triathlontävling påverkar busstrafiken via Tjörn från lördagen den 26 augusti klockan 09.00
Öresundståg 1147 Förstärkningar i kollektivtrafiken under Bokmässan från den 28 september
Nsb regionaltåg 1214 Banarbete påverkar tågtrafiken Göteborg C – Oslo den 1-3 september
Västtågen 16 Banarbete påverkar tågtrafiken på sträckan Uddevalla - Borås den 13 augusti samt den 3 september
Sj regional 844 Tågtrafiken på sträckan Göteborg C - Säffle (Karlstad) påverkas från den 23 oktober klockan 09:00
2 488 4 490 Spårarbete påverkar sträckan Korsvägen - Mölndal centrum från den 10 september klockan 05:00
Öxnered station (tåg), Trollhättan station, ... SB-tågen, ingen tågtrafik sträckan Göteborg central - Halden/Oslo och omvänt på grund av barnarbete.
Linnéplatsen, Sahlgrenska huvudentré, ... Extrabuss, förstärker linje 25 från Sahlgrenska klockan 15:28 via Linnéplatsen och Brunnsparken till Hjalmar Brantingsplatsen på grund av många resande..
Linnéplatsen, Sahlgrenska huvudentré, ... Extrabuss, förstärker linje 25 från Sahlgrenska klockan 15:28 via Linnéplatsen och Brunnsparken till Hjalmar Brantingsplatsen på grund av många resande..
Linnéplatsen, Sahlgrenska huvudentré, ... Extrabuss, förstärker linje 25 från Sahlgrenska klockan 15:28 via Linnéplatsen och Brunnsparken till Hjalmar Brantingsplatsen på grund av många resande..
Linnéplatsen, Sahlgrenska huvudentré, ... Extrabuss, förstärker linje 25 från Sahlgrenska klockan 15:28 via Linnéplatsen och Brunnsparken till Hjalmar Brantingsplatsen på grund av många resande..
Linnéplatsen, Sahlgrenska huvudentré, ... Extrabuss, förstärker linje 25 från Sahlgrenska klockan 15:28 via Linnéplatsen och Brunnsparken till Hjalmar Brantingsplatsen på grund av många resande..
Linnéplatsen, Sahlgrenska huvudentré, ... Extrabuss, förstärker linje 25 från Sahlgrenska klockan 15:07 via Linnéplatsen och Brunnsparken till Hjalmar Brantingsplatsen på grund av många resande..
Linnéplatsen, Sahlgrenska huvudentré, ... Extrabuss, förstärker linje 25 från Sahlgrenska klockan 15:07 via Linnéplatsen och Brunnsparken till Hjalmar Brantingsplatsen på grund av många resande..
Brunnsparken, Linnéplatsen, ... Extrabuss, förstärker linje 25 från Sahlgrenska klockan 15:07 via Linnéplatsen och Brunnsparken till Hjalmar Brantingsplatsen på grund av många resande..
Linnéplatsen, Sahlgrenska huvudentré, ... Extrabuss, förstärker linje 25 från Sahlgrenska klockan 15:07 via Linnéplatsen och Brunnsparken till Hjalmar Brantingsplatsen på grund av många resande..
Linnéplatsen, Sahlgrenska huvudentré, ... Extrabuss, förstärker linje 25 från Sahlgrenska klockan 15:07 via Linnéplatsen och Brunnsparken till Hjalmar Brantingsplatsen på grund av många resande..
Svingeln, Extrabuss, förstärker GUL EXPRESS från Svingeln klockan 16:30 till Partille Centrum på grund av många resande..
Svingeln, Extrabuss, förstärker GUL EXPRESS från Svingeln klockan 16:30 till Partille Centrum på grund av många resande..
Svingeln, Extrabuss, förstärker GUL EXPRESS från Svingeln klockan 16:30 till Partille Centrum på grund av många resande..
Svingeln, Extrabuss, förstärker GUL EXPRESS från Svingeln klockan 16:30 till Partille Centrum på grund av många resande..
Svingeln, Extrabuss, förstärker GUL EXPRESS från Svingeln klockan 16:30 till Partille Centrum på grund av många resande..
Svingeln, Extrabuss, förstärker GUL EXPRESS från Svingeln klockan 15:45 till Partille Centrum på grund av många resande..
Svingeln, Extrabuss, förstärker GUL EXPRESS från Svingeln klockan 15:45 till Partille Centrum på grund av många resande..
Svingeln, Extrabuss, förstärker GUL EXPRESS från Svingeln klockan 15:45 till Partille Centrum på grund av många resande..
Svingeln, Extrabuss, förstärker GUL EXPRESS från Svingeln klockan 15:45 till Partille Centrum på grund av många resande..
Svingeln, Extrabuss, förstärker GUL EXPRESS från Svingeln klockan 15:45 till Partille Centrum på grund av många resande..
Svingeln, Extrabuss, förstärker GUL EXPRESS från Svingeln klockan 15:00 till Partille Centrum på grund av många resande..
Svingeln, Extrabuss, förstärker GUL EXPRESS från Svingeln klockan 15:00 till Partille Centrum på grund av många resande..
Svingeln, Extrabuss, förstärker GUL EXPRESS från Svingeln klockan 15:00 till Partille Centrum på grund av många resande..
Svingeln, Extrabuss, förstärker GUL EXPRESS från Svingeln klockan 15:00 till Partille Centrum på grund av många resande..
Svingeln, Extrabuss, förstärker GUL EXPRESS från Svingeln klockan 15:00 till Partille Centrum på grund av många resande..
Amhult resecentrum, Stenpiren, ... Extrabuss, förstärker RÖD EXPRESS från Centralstationen klockan 16:50 via Stenpiren, Järnvågen och Amhult resecentrum till Lilla Varholmen på grund av många resande..
Amhult resecentrum, Stenpiren, ... Extrabuss, förstärker RÖD EXPRESS från Centralstationen klockan 16:50 via Stenpiren, Järnvågen och Amhult resecentrum till Lilla Varholmen på grund av många resande..
Amhult resecentrum, Stenpiren, ... Extrabuss, förstärker RÖD EXPRESS från Centralstationen klockan 16:50 via Stenpiren, Järnvågen och Amhult resecentrum till Lilla Varholmen på grund av många resande..
Amhult resecentrum, Stenpiren, ... Extrabuss, förstärker RÖD EXPRESS från Centralstationen klockan 16:50 via Stenpiren, Järnvågen och Amhult resecentrum till Lilla Varholmen på grund av många resande..
Amhult resecentrum, Stenpiren, ... Extrabuss, förstärker RÖD EXPRESS från Centralstationen klockan 16:50 via Stenpiren, Järnvågen och Amhult resecentrum till Lilla Varholmen på grund av många resande..
Amhult resecentrum, Stenpiren, ... Extrabuss, förstärker RÖD EXPRESS från Centralstationen klockan 15:19 via Stenpiren, Järnvågen och Amhult resecentrum till Lilla Varholmen på grund av många resande..
Järnvågen, Centralstationen, ... Extrabuss, förstärker RÖD EXPRESS från Centralstationen klockan 15:19 via Stenpiren, Järnvågen och Amhult resecentrum till Lilla Varholmen på grund av många resande..
Amhult resecentrum, Stenpiren, ... Extrabuss, förstärker RÖD EXPRESS från Centralstationen klockan 15:19 via Stenpiren, Järnvågen och Amhult resecentrum till Lilla Varholmen på grund av många resande..
Amhult resecentrum, Stenpiren, ... Extrabuss, förstärker RÖD EXPRESS från Centralstationen klockan 15:19 via Stenpiren, Järnvågen och Amhult resecentrum till Lilla Varholmen på grund av många resande..
Amhult resecentrum, Stenpiren, ... Extrabuss, förstärker RÖD EXPRESS från Centralstationen klockan 15:19 via Stenpiren, Järnvågen och Amhult resecentrum till Lilla Varholmen på grund av många resande..
Stora Höga station, Kodemotet, ... Extrabuss, förstärker STENUNGSUND EXPRESS från Nils Ericson terminalen klockan 16:40 till Stenungsund station på grund av många resande..
Bäckebolsmotet, Stora Höga, ... Extrabuss, förstärker STENUNGSUND EXPRESS från Nils Ericson terminalen klockan 16:40 till Stenungsund station på grund av många resande..
Solgården, Vårdcentralen, ... Extrabuss, förstärker STENUNGSUND EXPRESS från Nils Ericson terminalen klockan 16:40 till Stenungsund station på grund av många resande..
Solgården, Vårdcentralen, ... Extrabuss, förstärker STENUNGSUND EXPRESS från Nils Ericson terminalen klockan 16:40 till Stenungsund station på grund av många resande..
Stora Höga station, Kodemotet, ... Extrabuss, förstärker STENUNGSUND EXPRESS från Nils Ericson terminalen klockan 16:40 till Stenungsund station på grund av många resande..
Kodemotet, Hjalmar Brantingsplatsen, ... Extrabuss, förstärker STENUNGSUND EXPRESS från Nils Ericson terminalen klockan 15:06 till Stenungsund station på grund av många resande..
Solgården, Vårdcentralen, ... Extrabuss, förstärker STENUNGSUND EXPRESS från Nils Ericson terminalen klockan 15:06 till Stenungsund station på grund av många resande..
Solgården, Vårdcentralen, ... Extrabuss, förstärker STENUNGSUND EXPRESS från Nils Ericson terminalen klockan 15:06 till Stenungsund station på grund av många resande..
Solgården, Vårdcentralen, ... Extrabuss, förstärker STENUNGSUND EXPRESS från Nils Ericson terminalen klockan 15:06 till Stenungsund station på grund av många resande..
Solgården, Kungälvsmotet, ... Extrabuss, förstärker STENUNGSUND EXPRESS från Nils Ericson terminalen klockan 15:06 till Stenungsund station på grund av många resande..
Linnéplatsen, Hjalmar Brantingsplatsen, ... Extrabuss, förstärker linje 25 från Hjalmar Brantingsplatsen klockan 08:01 via Brunnsparken och Linnéplatsen till Sahlgrenska på grund av många resande..
Linnéplatsen, Hjalmar Brantingsplatsen, ... Extrabuss, förstärker linje 25 från Hjalmar Brantingsplatsen klockan 08:01 via Brunnsparken och Linnéplatsen till Sahlgrenska på grund av många resande..
Linnéplatsen, Hjalmar Brantingsplatsen, ... Extrabuss, förstärker linje 25 från Hjalmar Brantingsplatsen klockan 08:01 via Brunnsparken och Linnéplatsen till Sahlgrenska på grund av många resande..
Linnéplatsen, Hjalmar Brantingsplatsen, ... Extrabuss, förstärker linje 25 från Hjalmar Brantingsplatsen klockan 08:01 via Brunnsparken och Linnéplatsen till Sahlgrenska på grund av många resande..
Linnéplatsen, Hjalmar Brantingsplatsen, ... Extrabuss, förstärker linje 25 från Hjalmar Brantingsplatsen klockan 07:45 via Brunnsparken och Linnéplatsen till Sahlgrenska på grund av många resande..
Linnéplatsen, Hjalmar Brantingsplatsen, ... Extrabuss, förstärker linje 25 från Hjalmar Brantingsplatsen klockan 07:45 via Brunnsparken och Linnéplatsen till Sahlgrenska på grund av många resande..
Linnéplatsen, Hjalmar Brantingsplatsen, ... Extrabuss, förstärker linje 25 från Hjalmar Brantingsplatsen klockan 07:45 via Brunnsparken och Linnéplatsen till Sahlgrenska på grund av många resande..
Hjalmar Brantingsplatsen, Brunnsparken, ... Extrabuss, förstärker linje 25 från Hjalmar Brantingsplatsen klockan 07:45 via Brunnsparken och Linnéplatsen till Sahlgrenska på grund av många resande..
Linnéplatsen, Hjalmar Brantingsplatsen, ... Extrabuss, förstärker linje 25 från Hjalmar Brantingsplatsen klockan 07:45 via Brunnsparken och Linnéplatsen till Sahlgrenska på grund av många resande..
Linnéplatsen, Hjalmar Brantingsplatsen, ... Extrabuss, förstärker linje 25 från Hjalmar Brantingsplatsen klockan 08:01 via Brunnsparken och Linnéplatsen till Sahlgrenska på grund av många resande..
Bolsheden, Lilla Bommen, ... Extrabuss, förstärker BLÅ EXPRESS från Snipen klockan 06:43 till Centralstationen på grund av många resande..
Stenpiren, Radiomotet, ... Extrabuss, förstärker BLÅ EXPRESS från Snipen klockan 06:43 till Centralstationen på grund av många resande..
Stenpiren, Radiomotet, ... Extrabuss, förstärker BLÅ EXPRESS från Snipen klockan 06:43 till Centralstationen på grund av många resande..
Bolsheden, Lilla Bommen, ... Extrabuss, förstärker BLÅ EXPRESS från Snipen klockan 06:43 till Centralstationen på grund av många resande..
Stenpiren, Radiomotet, ... Extrabuss, förstärker BLÅ EXPRESS från Snipen klockan 06:43 till Centralstationen på grund av många resande..
Stenpiren, Volvo Torslanda TK, ... Extrabuss, förstärker RÖD EXPRESS från Centralstationen klockan 07:47 via Stenpiren, Järnvågen, Volvo RA, Volvo PVH, Volvo PV, Volvo IT, Volvo City och Volvo TK till Sörredsvägen på grund av många resande..
Stenpiren, Volvo Torslanda TK, ... Extrabuss, förstärker RÖD EXPRESS från Centralstationen klockan 07:47 via Stenpiren, Järnvågen, Volvo RA, Volvo PVH, Volvo PV, Volvo IT, Volvo City och Volvo TK till Sörredsvägen på grund av många resande..
Stenpiren, Volvo Torslanda TK, ... Extrabuss, förstärker RÖD EXPRESS från Centralstationen klockan 07:47 via Stenpiren, Järnvågen, Volvo RA, Volvo PVH, Volvo PV, Volvo IT, Volvo City och Volvo TK till Sörredsvägen på grund av många resande..
Centralstationen, Volvo city, ... Extrabuss, förstärker RÖD EXPRESS från Centralstationen klockan 07:47 via Stenpiren, Järnvågen, Volvo RA, Volvo PVH, Volvo PV, Volvo IT, Volvo City och Volvo TK till Sörredsvägen på grund av många resande..
Stenpiren, Volvo Torslanda TK, ... Extrabuss, förstärker RÖD EXPRESS från Centralstationen klockan 07:47 via Stenpiren, Järnvågen, Volvo RA, Volvo PVH, Volvo PV, Volvo IT, Volvo City och Volvo TK till Sörredsvägen på grund av många resande..
Stenpiren, Lilla Varholmen, ... Extrabuss, förstärker RÖD EXPRESS från Lilla Varholmen klockan 07:42 via Järnvågen, Stenpiren och Lilla Bommen till Centralstationen på grund av många resande..
Stenpiren, Lilla Varholmen, ... Extrabuss, förstärker RÖD EXPRESS från Lilla Varholmen klockan 07:42 via Järnvågen, Stenpiren och Lilla Bommen till Centralstationen på grund av många resande..
Stenpiren, Lilla Varholmen, ... Extrabuss, förstärker RÖD EXPRESS från Lilla Varholmen klockan 07:42 via Järnvågen, Stenpiren och Lilla Bommen till Centralstationen på grund av många resande..
Stenpiren, Lilla Varholmen, ... Extrabuss, förstärker RÖD EXPRESS från Lilla Varholmen klockan 07:42 via Järnvågen, Stenpiren och Lilla Bommen till Centralstationen på grund av många resande..
Stenpiren, Lilla Varholmen, ... Extrabuss, förstärker RÖD EXPRESS från Lilla Varholmen klockan 07:42 via Järnvågen, Stenpiren och Lilla Bommen till Centralstationen på grund av många resande..
Stenpiren, Lilla Varholmen, ... Extrabuss, förstärker RÖD EXPRESS från Lilla Varholmen klockan 07:07 via Järnvågen, Stenpiren och Lilla Bommen till Centralstationen på grund av många resande..
Stenpiren, Lilla Varholmen, ... Extrabuss, förstärker RÖD EXPRESS från Lilla Varholmen klockan 07:07 via Järnvågen, Stenpiren och Lilla Bommen till Centralstationen på grund av många resande..
Stenpiren, Lilla Varholmen, ... Extrabuss, förstärker RÖD EXPRESS från Lilla Varholmen klockan 07:07 via Järnvågen, Stenpiren och Lilla Bommen till Centralstationen på grund av många resande..
Stenpiren, Lilla Varholmen, ... Extrabuss, förstärker RÖD EXPRESS från Lilla Varholmen klockan 07:07 via Järnvågen, Stenpiren och Lilla Bommen till Centralstationen på grund av många resande..
Stenpiren, Lilla Varholmen, ... Extrabuss, förstärker RÖD EXPRESS från Lilla Varholmen klockan 07:07 via Järnvågen, Stenpiren och Lilla Bommen till Centralstationen på grund av många resande..
Myggenäs korsväg, Hjalmar Brantingsplatsen, Extrabuss, förstärker TJÖRN EXPRESS från Myggenäs korsväg läge E klockan 07:48 via Hjalmar Brantingsplatsen till Nils Ericson terminalen på grund av många resande..
Myggenäs korsväg, Hjalmar Brantingsplatsen, Extrabuss, förstärker TJÖRN EXPRESS från Myggenäs korsväg läge E klockan 07:48 via Hjalmar Brantingsplatsen till Nils Ericson terminalen på grund av många resande..
Myggenäs korsväg, Hjalmar Brantingsplatsen, Extrabuss, förstärker TJÖRN EXPRESS från Myggenäs korsväg läge E klockan 07:48 via Hjalmar Brantingsplatsen till Nils Ericson terminalen på grund av många resande..
Myggenäs korsväg, Hjalmar Brantingsplatsen, Extrabuss, förstärker TJÖRN EXPRESS från Myggenäs korsväg läge E klockan 07:48 via Hjalmar Brantingsplatsen till Nils Ericson terminalen på grund av många resande..
Myggenäs korsväg, Hjalmar Brantingsplatsen, Extrabuss, förstärker TJÖRN EXPRESS från Myggenäs korsväg läge E klockan 07:48 via Hjalmar Brantingsplatsen till Nils Ericson terminalen på grund av många resande..
Forsgläntevägen, Linje 2 och 741, hållplats Forsgläntegatan är tillfälligt indragen mot Kungsbacka station på grund av ett vägarbete.
Myggenäs korsväg, Hjalmar Brantingsplatsen, Extrabuss, förstärker från Myggnäs korsväg klockan 07:48 via Hjalmar Brantingsplatsen till Nils Ericson terminalen på grund av många resande..
Lilla Varholmen, Järnvågen, ... Extrabuss, förstärker från Lilla Varholmen klockan 07:07 och 07:42 via Järnvågen, Stenpiren och Lilla Bommen till Centralstationen på grund av många resande..
Linnéplatsen, Sahlgrenska huvudentré, ... Extrabuss, förstärker från Sahlgrenska huvudentré klockan 15:07 och 15:28 via Linnéplatsen och Brunnsparken till Hjalmar Brantingsplatsen på grund av många resande..
Svingeln, Extrabuss, förstärker från Svingeln klockan 15:00, 15:45 och 16:30 direkt till Partille centrum på grund av många resande..
Amhult resecentrum, Stenpiren, ... Extrabuss, förstärker från Centralstationen klockan 15:19 och 16:50 via Stenpiren, Järnvågen och Amhult resecentrum till Lilla Varholmen på grund av många resande..
Stora Höga station, Kodemotet, ... Extrabuss, förstärker från Nils Ericson terminalen klockan 15:06 och 16:40 via mellanliggande stationer till Stenungsunds station på grund av många resande..
Linnéplatsen, Hjalmar Brantingsplatsen, ... Extrabuss, förstärker från Hjalmar Brantingsplatsen klockan 07:45 och 08:01 via Brunnsparken och Linnéplatsen till Sahlgrenska huvudentré på grund av många resande..
Stenpiren, Radiomotet, ... Extrabuss, förstärker från Snipen klockan 06:43 via Bolsheden, Radiomotet, Marklandsgatan, Linnéplatsen, Järntorget, Stenpiren och Lilla Bommen till Centralstationen på grund av många resande..
Volvo Torslanda PVH, Järnvågen, ... Extrabuss, förstärker från Centralstationen klockan 07:47 via Stenpiren, Järnvågen, Volvo RA, Volvo PVH, Volvo PV, Volvo IT, Volvo city och Volvo TK till Sörredsvägen på grund av många resande..
Varlaskolan, Linje 2, hållplats Varlaskolan är tillfälligt indragen mot Kolla på grund av ett vägarbete.
Kungssten, Sandarna, ... Linje 11, ingen spårvagnstrafik sträckan Fjällgatan - Mariaplan och omvänt på grund av evenemang.
Stigbergstorget, Linje 11, Stigbergstorget mot Saltholmen avgår för tillfället från läge B på grund av evenemang.
Järntorget, Hagakyrkan, ... Linje 6 och 11, ingen spårvagnstrafik sträckan Domkyrkan - Hagakyrkan och omvänt på grund av evenemang.
Vagnhallen Majorna, Jaegerdorffsplatsen, ... Linje 3 och 9, ingen spårvagnstrafik sträckan Stigbergstorget - Mariaplan/Ostindiegatan och omvänt på grund av spårarbete.
Uddevalla central (tåg), Öxnered station (tåg), ... Västtåg 13819, Uddevalla central - Borås central klockan 07:17 den 3 september är inställt sträckan Uddevalla - Herrljunga på grund av banarbete.
Ljung station, Knalleland station, ... Västtåg 13828, Borås central - Uddevalla central klockan 07:49 den 3 september är inställt sträckan Borås - Herrljunga på grund av banarbete.
Ed station, Göteborg central, ... NSB regionaltåg, Göteborg C - Halden/Oslo och omvänt, flera inställda avgångar på grund av banarbete.
Ed station, Göteborg central, ... NSB regionaltåg, Göteborg C - Halden/Oslo och omvänt, flera inställda avgångar på grund av banarbete.
Säffle station, Göteborg central, ... SJ Regional, Göteborg C - Säffle (Karlstad) är inställda sträckan Åmål - Karlstad och omvänt på grund av banarbete.

Travelplanner

Sök resa
More
Follow us