Linjer/hållplatser Status Störningsinformation
Västtågen 11 Öresundståg 1147 Västtågen 18 Västtågen 21 Västtågen 4 100 54 Västtågen 7 330 89 Västtågen 9 Stenungsund express 914 Västtågen 996 Vissa linjer kör förstärkningstrafik och extrainsatta avgångar 26 juni på grund av konsert på Ullevi
1 EXPRESS, förseningar sträckan Skövde - Trollhättan och omvänt på grund av ett vägarbete.
Linje 2, indragen sträckan Blomstervägen - Drottning Kristinas väg i båda riktnignar på grund av vägarbete.
Linje 155, ingen busstrafik sträckan Åsahagsvägen - Parkgatan Ögärdet i båda riktningarna på grund av vägarbete.
55 1204 5 491 6 492 10 496 18 501 19 502 25 507 52 524 Spårarbete påverkar kollektivtrafiken över Göta Älvbron från 19 juni till 21 augusti
Linje 83, ingen busstrafik sträckan Varpemossen - Askim svartemosse och omvänt på grund av ett vägarbete.
TJÖRN EXPRESS, På grund av ett vägarbete är hållplatserna Skärhamn Hamnen, Skärhamn torget, Skärhamn norra, Tubberöd västra, Tubberöd, Utäng västra, Utäng och Siröd tillfälligt indragna i båda riktningar mellan 26 juni klockan 07:15 till 30 juli klockan 23:59.
Västtågen 11 Västtågen 14 Sj regional 838 Inställda tåg mellan Falköping och Skövde till 31 augusti
Linje 3, ingen busstrafik sträckan Spolargatan, Svensgärdegatan och Stickargatan i båda riktningar på grund av ett vägarbete.
731 761 Vägarbete påverkar kollektivtrafiken via Varlaskolan från måndagen den 19 juni
Linje 2, hållplats Norra Sparrås, Stålkullen och Stället mot Ytterby flyttas tillfälligt cirka 50 meter bakåt i bussens färdriktning på grund av vägarbete.
Linje 84, hållplats Stora Åvägen är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av ett vägarbete.
Linje 1, hållplats Bengtsgårdsgatan är tillfälligt indragen mot Fors på grund av vägarbete.
Linje 18, 19, 25 och 52, hållplats Lilla Bommen är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av ett spårarbete.
STENUNGSUND EXPRESS, hållplats Kodemotet är tillfälligt indragen mot Stenungsund på grund av vägarbete.
Hållplats Kampenhof och Torp Terminalen, anslutningar för samtliga linjer kan inte garanteras på grund av ett vägarbete.
Linje 83, hållplats Askims Svartmosse och Varpemossen är tillfälligt indragna i båda riktningar på grund av ett vägarbete.
Linje 2, hållplats Uddevalla Östra flyttas tillfälligt cirka 80 meter mot Östraboskolan på grusplanen på grund av ett vägarbete.
1 EXPRESS, hållplats Katedralskolan är tillfälligt indragen mot Lidköpings resecentrum på grund av vägarbete.
Linje 200, ingen busstrafik sträckan Katedralskolan - Viktoriaskolan mot Lidköpings resecentrum på grund av vägarbete.
Linje 710 och 720, hållplats Kvarnkullen är tillfälligt indragen på grund av ett vägarbete.
Linje 202, ingen busstrafik sträckan Katedralskolan- Viktoriaskolan mot Skara busstation på grund av vägarbete.
STENUNGSUND EXPRESS, hållplats Kodemotet är tillfälligt indragen mot Stenungsund på grund av vägarbete.
1 487 2 488 4 490 6 492 7 493 9 495 11 497 16 499 60 529 Kollelktivtrafiken via Brunnsparken och Centralstationen påverkas av ett spårarbete från den 25 juni
Linje 3, hållplats Vävarbron och Steglängdsgatan är tillfälligt indragna mot Södra torget på grund av vägarbete.
Linje 45, 184 och 185, hållplats Sjupundsgatan läge A mot Marklandsgatan/Frölunda Torg flyttas tillfälligt cirka 350 meter mot Marklandsgatan till ett tillfälligt läge vid korsningen mellan avfarten från Högsboleden och Guldmyntsgatan på grund av vägarbete.
Linje 19, hållplats Djursjukhuset är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av ett vägarbete.
Linje 60, hållplats Bockhornsgatan mot Masthugget flyttas tillfälligt cirka 100 meter mot Masthugget på grund av ett vägarbete.
Linje 45, 184 och 185, hållplats Sjupundsgatan läge B mot Bäckebol/Arendalsvägen/Volvo Torslanda flyttas tillfälligt cirka 200 meter mot Marklandsgatan till ett tillfälligt hållplatsläge på Svaleboskogen på grund av vägarbete.
Linje 94, hållplats Opaltorget, bussläge C flyttas permanent till den nya vändslingan cirka 110 meter innan det gamla läget.
Linje 159, hållplats John Bunyans väg och Hisingen Logistikspark är tillfälligt indragna i båda riktningar på grund av ett vägarbete.
Linje 710 och 720, hållplats Viaduktsgatan flyttas till ett tillfälligt läge på Viaduktsgatan på grund av ett vägarbete.
Linje 52, hållplats Lillhagsparken Södra flyttas till en tillfällig hållplats på Lillhagsvägen på grund av vägarbete.
Hållplats Frölandsvägen, läge A är tillfälligt indragen för samtliga linjer på grund av ett arbete i Uddevallatunneln.
Linje 502, 504, 511 och 512, hållplats Johannesberg, Ladukärrsvägen samt Klippgatan är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av vägarbete.
Linje 60 och 62, hållplats Kärralundsgatan läge B mot Masthugget/Redbergsplatsen flyttas tillfälligt cirka 50 meter mot Redbergsplatsen/Ingeborgsgatan på grund av vägarbete.
Linje 52, hållplats Lillhagsparken Norra är tillfälligt indragen i båda riktningarna på grund av vägarbete.
Marstrand express, hållplats Marstrands färjeläge flyttas på grund av begränsad framkomlighet under sommarens evenemang.
Hållplats Vist Festgård är tillfälligt indragen i båda riktningar för samtliga linjer på grund av vägarbete.
Linje 281, 282 och 283, platsbrist för cykel kan förekomma..
Hållplats Dalgatan, Ågatan och Bronäs är tillfälligt indragna i båda riktningar för samtliga linjer på grund av ett vägarbete.
Linje 27 och 145, hållplats Ruskvädersgatan mot Eketrägatan/Hinnebäcksgatan flyttas tillfälligt cirka 80 meter till Åskvädersgatan, mitt emot läge B, på grund av vägarbete.
Marstrand express, Kungälvs busstation - Marstrand klockan 14:00 är dagligen inställd sträckan Kongahällagatan - Solhultsgatan på grund av ett vägarbete.
2 488 16 499 19 502 25 507 158 572 Broarbete påverkar kollektivtrafiken mellan Grönsakstorget - Vasaplatsen från 19 juni klockan 04:00
Tjörn express 637 Påverkan på TJÖRN EXPRESS från den 26 juni klockan 07:15
720 1039 1 1210 2 1211 3 1212 4 1213 717 759 730 760 731 761 732 762 733 763 734 764 735 765 741 771 742 772 744 774 Vägarbete påverkar busstrafiken vid Kungsbacka station i etapper med start den 19 juni
Västtågen 16 Banarbete påverkar tågtrafiken på sträckan Öxnered - Vänersborg i flera etapper till den 17 september
Västtågen 4 Inställda avgångar i tågtrafiken på sträckan Göteborg - Uddevalla kvällstid och nattetid till den 6 augusti
31 1174 1 24 3 26 7 30 Vägarbete påverkar busstrafiken via Allégatan från 10 maj klockan 04:00
1 643 Vägarbete påverkar busstrafiken mellan Kongahällagatan och Vikingatorget från 6 mars klockan 06:00
381 691 Linje 381, hållplats Gullholmsbaden Piren är tillfälligt indragen på grund av underhållsarbete
Linje 5 och 6 hållplats Varmfrontgatan är tillfälligt indragen på grund av ett spårarbete.
Linje 5, 6 och 10, hållplatserna Mildvädersgatan, Gropegårdsgatan och Frihamnen är tillfälligt indragna på grund av framkomlighetsproblem till följd av ett spårarbete.
Linje 731, hållplats Varlaskolan mot Kungsbacka station flyttas tillfälligt till hållplatsläge F på grund av vägarbete.
Med anledning av Coldplays konserter på Ullevi den 25 och 26 juni förstärks vissa linjer och en del trafik får extrainsatta avgångar.
Linje 60, Centralstationen mot Redbergsplatsen avgår för tillfället från läge J på grund av ett spårarbete.
Linje 60, Brunnsparken mot Redbergsplatsen avgår för tillfället från läge D på grund av ett spårarbete.
Linje 16, Brunnsparken mot Högsbohöjd avgår för tillfället från läge C på grund av ett spårarbete.
Linje 875 och 878, hållplats Grebbestad busstation flyttas till ett tillfälligt läge vid Coop på grund av sommarens evenemang i Grebbestad.
TJÖRN EXPRESS, hållplats Skärhamn hamnen, Skärhamn torget, Skärhamn norra, Tubberöd västra, Tubberöd, Utäng västra, Utäng och Sirödär tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av ett vägarbete.
Linje 2, hållplatserna Smedjegatan och Westerbergsgatan är tillfälligt indragna i båda riktningar på grund av ett vägarbete.
Västtågen och SJ Regional, Skövde - Falköping och omvänt, vissa tåg ställs in och ersätts av buss och några tåg gör extra uppehåll i Stenstorp på grund av kontaktledningsarbete.
Linje 5, 6 och 10, ingen spårvagnstrafik sträckan Nordstan/Lilla Bommen - Biskopsgården/Länsmansgården och omvänt på grund av spårarbete.
Linje 10, Brunnsparken mot Guldheden avgår för tillfället från läge C på grund av spårarbete.
Busstrafiken vid Kungsbacka station får ändrade hållplatslägen på grund av ett vägarbete som pågår i 3 etapper mellan 16 juni klockan 05:00 - 31 juli klockan 22:00.
Linje 5 och 6, Brunnsparken mot Kortedala/Östra Sjukhuset och omvänt avgår för tillfället från läge G/H på grund av spårarbete.
Västtågen, Öxnered - Vänersborg och omvänt, flera inställda avgångar på grund av banarbete.
Västtågen, Göteborg - Uddevalla och omvänt, inställda avgångar nattetid mellan Stenungsund och Uddevalla på grund av ett banarbete.
Linje 16 och 25, Grönsakstorget mot Högsbohöjd/Balltorp avgår för tillfället från läge D på grund av ett broarbete.
Linje 2, 19 och 158, hållplatserna Domkyrkan och Grönsakstorget är tillfälligt indragna i båda riktningar på grund av ett broarbete.
Linje 16 och 25, Grönsakstorget mot Eketrägatan/Länsmansgården avgår för tillfället från läge C på grund av ett broarbete.
Linje 381, hållplats Gullholmsbaden Piren är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av underhållsarbete.
Linje 1, indragna hållplatser och ändrad körväg på grund av ett vägarbete.