Linjer/hållplatser Status Störningsinformation
Västtåg 13204, Göteborg C - Vänersborg Central klockan 14:30 är inställt sträckan Trollhättan - Vänersborg på grund av ett växelfel.
Linje 9 och 11, kör åter mot Kungssten och Saltholmen i båda riktningar.
Linje 404, Borås resecentrum - Erikstorp klockan 14:10 är försenad cirka 25 minuter på grund av ett fordonsfel.
Linje 47, hållplats Exportgatan mot Hjalmar Brantingsplatsen flyttas tillfälligt cirka 50 meter bakåt mot Bäckebolsmotet på grund av ett vägarbete.
Linje 47, hållplats Exportgatan mot Tuve flyttas tillfälligt cirka 50 meter framåt mot Bäckebolsmotet på grund av ett vägarbete.
Linje 332, 932 och 935, hållplats Sylvägen och Hyvelvägen är tillfälligt indragna i båda riktningar på grund av ett vägarbete.
Linje 332, hållplats Munkeröd är tillfälligt indragna i båda riktningar på grund av ett vägarbete.
Nsb regionaltåg 1214 Banarbete påverkar Västtåg och NSB tåg på sträckan Göteborg - Halden från den 9 januari
Hållplatserna Johannesberg, Ladukärrsvägen och Klippgatan är tillfälligt indragna i båda riktningarna för samtliga linjer på grund av ett vägarbete.
Linje 71, hållplats Lassalyckan är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av Världscupen i skidor.
Västtåg 3356, Vara resecentrum - Framnäs City klockan 07:16 förstärks med buss endast skoldagar på grund av många resande.
Hållplats Södra Älvsborgs Sjukhus i båda riktningar flyttas tillfälligt för samtliga linjer cirka 50 meter mot Brämhultsvägen på grund av ett vägarbete.
Linje 17, 22 och 35, hållplats Vågmästareplatsen mot Tuve/Säve/Kippholmen flyttas tillfälligt cirka 100 meter mot Tuve/Säve/Kippholmen på grund av ett vägarbete.
Linje 945, hållplatserna Bergslycke, Kalleby och Orrekläpp är tillfälligt indragna i båda riktningar på grund av ett vägarbete.
Västtågen 11 Västtågen 14 Sj regional 838 Inställda tåg mellan Skövde och Töreboda till augusti 2017
Västtågen 18 Arbete påverkar tåg 3200 och 3288 mellan Öxnered - Vänersborg nätterna till torsdag från den 4 januari
200 67 Linje 200 får ändrad körväg och ersätts på sträckan Sparbanken - Stenbocksgatan av ersättningsbuss 200.
Västtågen 4 Inställda avgångar i tågtrafiken sträckan Uddevalla - Stenungsund 3 januari - 22 mars
Västtåg 3200 och 3288 är inställda mellan Öxnered och Vänersborg på grund av underhållsarbete.
Inställda avgångar i tågtrafiken Uddevalla - Stenungsund och omvänt på grund av underhållsarbete.
Västtåg 10050 och 10051, Göteborg - Halden - Göteborg är inställda mellan Mellerud och Halden och omvänt på grund av ett banarbete.
Västtågen och SJ Regional, Töreboda - Skövde och omvänt, vissa tåg ställs in på delsträckor och ersätts av buss och vissa tåg får justerade avgångstider på grund av underhållsarbete.