Linjer/hållplatser Status Störningsinformation
Västtåg 3791, Uddevalla central - Göteborg central klockan 23:07 kan komma att avgå med försening på grund av ett trafikhinder.
Rosa express 1013 2 488 3 489 4 490 5 491 7 493 10 496 18 501 19 502 50 523 52 524 753 608 Flygbussarna 854 Kollektivtrafiken påverkas i centrala Göteborg på grund av Kulturkalaset från 16 augusti.
Linje 710, 712 och 720, hållplats Viaduktsgatan och Odengatan flyttas till ett tillfälligt läge på Viaduktsgatan på grund av ett vägarbete.
Linje 65, får ändrad körväg på grund av ett vägarbete vid hållplats Överby.
Linje 83, hållplats Askims Svartemosse läge A och Varpemossen läge A och B, är tillfälligt indragna.
Linje 3, Teatergatan - Kungsbacka station och omvänt avgår för tillfället från Läraregatan på grund av vägarebete.
Linje 502, 504, 511 och 512, hållplats Johannesberg, Ladukärrsvägen samt Klippgatan är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av vägarbete.
Pågående ombyggnationer i området kring hållplats Gamlestadstorget påverkar tiden det tar att gå mellan hållplatsläge A/B och C/D.
Linje 84, hållplats Stora Åvägen är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av ett vägarbete.
Linje 514 och Svart Express, hållplats Oxledsvägen läge B mot Östra Sjukhuset/Ljungkullen flyttas tillfälligt cirka 50 meter bakåt mot Björnåsvägen på grund av vägarbete.
Linje 281, 282 och 283, platsbrist för cykel kan förekomma på grund av många resande..
Hållplats Kampenhof och Torp Terminalen, anslutningar för samtliga linjer kan inte garanteras på grund av ett vägarbete.
Linje 2, hållplats Uddevalla Östra flyttas tillfälligt cirka 80 meter mot Östraboskolan på grusplanen på grund av ett vägarbete.
Hållplats Vist Festgård är tillfälligt indragen i båda riktningar för samtliga linjer på grund av vägarbete.
Linje 2, hållplats Norra Sparrås, Stålkullen och Stället mot Ytterby flyttas tillfälligt cirka 50 meter bakåt i bussens färdriktning på grund av vägarbete.
Linje 18, 19, 25 och 52, hållplats Lilla Bommen är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av ett spårarbete.
Hållplats Frölandsvägen, läge A är tillfälligt indragen för samtliga linjer på grund av ett arbete i Uddevallatunneln.
Hållplats Dalgatan, Ågatan och Bronäs är tillfälligt indragna i båda riktningar för samtliga linjer på grund av ett vägarbete.
Marstrand express, hållplats Marstrands färjeläge flyttas på grund av begränsad framkomlighet under sommarens evenemang.
Västtågen 11 Västtågen 14 Sj regional 838 Inställda tåg mellan Falköping och Skövde till 31 augusti
2 488 16 499 19 502 25 507 158 572 Broarbete påverkar kollektivtrafiken mellan Grönsakstorget - Vasaplatsen till 9 april 2018
31 1174 1 24 3 26 7 30 Vägarbete påverkar busstrafiken via Allégatan till 31 augusti 2018
Västtågen 4 Tågtrafiken sträckan Stora Höga och Uddevalla C påverkas på grund av ett banarbete till 3 september
Västtågen 16 Banarbete påverkar tågtrafiken på sträckan Öxnered - Vänersborg i flera etapper till den 17 september
83 543 Tillfälligt indragna hållplatser, Askims Svartmosse och Varpmossen
6E Ersätter spårvagn 1051 55 1204 5 491 6 492 10 496 18 501 19 502 25 507 52 524 Spårarbete påverkar kollektivtrafiken över Göta Älvbron från 19 juni till 21 augusti
45 1135 18 501 19 502 Vägarbete påverkar busstrafiken sträckan Sägengatan - Körkarlens gata från 7 augusti
78 541 167 907 Linje 78 och 167, tillfälligt ändrade hållplatslägen vid Gamlestadstorget från den 6 augusti
1 643 Vägarbete påverkar busstrafiken mellan Kongahällagatan och Vikingatorget till 30 september klockan 16:00
381 691 Linje 381, hållplats Gullholmsbaden Piren är tillfälligt indragen på grund av underhållsarbete
Linje 18, Valand i båda riktningar avgår för tillfället från läge A/B på grund av Kulturkalaset.
Linje 18 och 52, hållplats Götaplatsen är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av Kulturkalaset.
Linje 1, 3, 7 och 31, hållplats Hötorget och Polishuset är tillfälligt indragna på grund av vägarbete.
Kulturkalaset påverkar kollektivtrafiken i centrala Göteborg från 16 augusti till 20 augusti.
Extrabuss, förstärker linje 6E från Nordstan i skytteltrafik via Hjalmar Brantingsplatsen, Vågmästareplatsen, Wieselgrensplatsen, Rambergsvallen, Eketrägatan, Sälöfjordsgatan, Vårväderstorget, Önskevädersgatan, Friskväderstorget, Väderilsgatan och Temperaturgatan till Solstrålegatan och omvänt klockan 06:30-09:00 och klockan 14:30-17:30 på grund av många resande..
Linje 45, Körkarlens gata mot Bäckebol avgår för tillfället från läge D på grund av ett vägarbete.
Linje 18, 19 och 45, Selma Lagerlöfs torg mot Körkarlens gata/Hjalmar Brantingsplatsen avgår för tillfället från ett tillfälligt läge på Backadalen på grund av ett vägarbete.
Linje 18, 19 och 45, hållplats Akkas gata är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av ett vägarbete.
Linje 167, Gamlestadstorget mot Utby avgår för tillfället från läge J på grund av ett vägarbete.
Linje 78, Gamlestadstorget mot Eriksbo avgår för tillfället från läge L på grund av ett vägarbete.
Linje 25, förstärks med extra turer mellan Svarte mosse/Wieselgrensplatsen och Linnéplatsen på vardagar mellan klockan 06:30-18:30 på grund av många resande..
Linje 78 och 167, hållplats Gamlestadstorget ers.hpl E är tillfälligt indragen mot Gamlestadstorget på grund av ett vägarbete.
Linje 18, Körkarlens gata mot Skälltorpsvägen avgår för tillfället från läge A på grund av ett vägarbete.
Linje 18, 19 och 45, Körkarlens gata mot Johanneberg/Fredriksdal/Marklandsgatan avgår för tillfället från läge A på grund av ett vägarbete.
Västtågen, Göteborg - Uddevalla och omvänt, inställda avgångar nattetid mellan Stenungsund och Uddevalla på grund av ett banarbete.
Linje 1, indragna hållplatser och ändrad körväg på grund av ett vägarbete.
Bussersättning för akut inställda tåg, hållplats K flyttas till ett permanent läge på Stationsgatan den 10 juli..
Linje 5 och 6 hållplats Varmfrontgatan är tillfälligt indragen på grund av ett spårarbete.
Linje 5, 6 och 10, hållplatserna Mildvädersgatan, Gropegårdsgatan och Frihamnen är tillfälligt indragna på grund av framkomlighetsproblem till följd av ett spårarbete.
Västtågen och SJ Regional, Skövde - Falköping och omvänt, vissa tåg ställs in och ersätts av buss och några tåg gör extra uppehåll i Stenstorp på grund av kontaktledningsarbete.
Linje 10, Brunnsparken mot Guldheden avgår för tillfället från läge C på grund av spårarbete.
Linje 5 och 6, Brunnsparken mot Kortedala/Östra Sjukhuset och omvänt avgår för tillfället från läge G/H på grund av spårarbete.
Linje 5, 6 och 10, ingen spårvagnstrafik sträckan Nordstan/Lilla Bommen - Biskopsgården/Länsmansgården och omvänt på grund av spårarbete.
Västtågen, Öxnered - Vänersborg och omvänt, flera inställda avgångar på grund av banarbete.
Linje 381, hållplats Gullholmsbaden Piren är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av underhållsarbete.
Linje 2, 19 och 158, hållplatserna Domkyrkan och Grönsakstorget är tillfälligt indragna i båda riktningar på grund av ett broarbete.