Linjer/hållplatser Status Störningsinformation
2 488 4 490 Linje 2 och 4, ingen spårvagnstrafik mellan Lana och Mölndal c på grund av ett fordonsfel.
13 498 Linje 13, förseningar sträckan Centralstationen mot Sahlgrenska på grund av tidigare stopp.
Västtåg 3836, Varberg station - Uddevalla central klockan 10:37 är försenat cirka 30 minuter på grund av ett tågmöte.
Västtåg 3302, Göteborg C - Mariestad resecentrum klockan 09:30 är inställt på grund av fordonsbrist.
847 392 Linje 847, Lysekil - Skaftö, körs med annan fordonstyp på grund av underhållsarbete.
Gul express 1012 841 390 17 500 60 529 Röd express 631 Stenungsund express 914 Extrabussar förstärker vissa busslinjer måndag till fredag
2 122 Linje 2, hållplats Karlsholme är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av ett vägarbete.
Linje 82 och 758, hållplats Fältspatsgatan är tillfälligt indragen i båda riktningar.
59 1190 Linje 59, hållplats Falutorget mot Nils Ericson Terminalen flyttas tillfälligt cirka 50 meter mot Torsgatan på grund av vägarbete.
Hållplats Svingeln mot Centralstationen/Heden flyttas tillfälligt för samtliga linjer cirka 75 meter framåt mot Centralstationen på grund av ett vägarbete.
71 1223 201 68 209 70 262 75 Hållplats Dalgatan, Ågatan och Bronäs är tillfälligt indragna i båda riktningar för samtliga linjer på grund av ett vägarbete.
502 198 504 199 511 203 512 204 Linje 502, 504, 511 och 512, hållplats Johannesberg, Ladukärrsvägen samt Klippgatan är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av vägarbete.
Linje 21, 22, 23, 24, 42, 46, 47, 51, 52, 53, 61, 62, 91, 92, 421, 423, 424, 630, 632 och 633, hållplats Drottningtorget läge A, B, C, E, J, K och L flyttas tillfälligt till Drottninggatan och Polhemsgatan på grund av hållplatsarbete.
Linje 860, 865, 866 och 867, hållplats Hovenäsgård i båda riktningar flyttas cirka 200 meter mot Amborsröd och ändrar namn till Hogenäs industriområde..
302 170 312 174 317 179 Linje 302, 312 och 317, hållplats Odenhallen mot Tidaholm/Floby/Åsarp flyttas tillfälligt cirka 200 meter i bussens färdriktning på grund av vägarbete.
Linje 25, hållplats Gundas gata flyttas tillfälligt i båda riktningar cirka 50 meter mot Peppareds torg på grund av ett vägarbete.
Linje 758 och Lila express, hållplats Johannefred flyttas tillfälligt i båda riktningar cirka 50 meter mot Mölndal centrum på grund av ett vägarbete.
Hållplats Vårbergsskolan är tillfälligt indragen för samtliga linjer i båda riktningar på grund av ett vägarbete.
3 1212 Linje 3, Torget läge B mot Britta Lena avgår för tillfället från ett tillfälligt hållplatsläge placerad i korsningen Östergatan/Södra torggatan på grund av vägarbete.
730 760 731 761 Linje 730 och 731, Varlaskolan mot Kungsbacka avgår för tillfället från läge F på grund av ett vägarbete.
519 1060 173 577 503 594 513 600 Linje 173, 503, 513 och 519, hållplats Polhemsplatsen mot Svingeln flyttas permanent till ett nytt läge vid Hotell Scandic Crown.
Linje 2 och 4, hållplats Mölndal centrum mot Högsbotorp/Angered flyttas tillfälligt cirka 50 meter mot Mölndalsbro/viadukten på grund av ett hållplatsarbete.
Linje 20 och 32, hållplats Vårvindsgatan i båda riktningar flyttas tillfälligt cirka 75 meter bakåt i riktning mot Ivarsbergsmotet på grund av ett vägarbete.
106 139 116 141 Linje 106 och 116, hållplats Skeby väg och Källby väg 44 är tillfälligt indragna på grund av ett vägarbete.
12 130 13 131 300 169 303 171 Linje 12, 13, 300 och 303, hållplats Volvo F-port och Volvobron är tillfälligt indragna i båda riktningar på grund av vägarbete.
Linje 755, 760 och 765, hållplats Kållered köpstad är tillfälligt indragen mot Mölndal/Kållered på grund av ett vägarbete.
65 306 Linje 65, hållplats Älvdalen och Karlsberg är tillfälligt indragna mot Trollhättan på grund av ett vägarbete.
1 121 Linje 1, ingen busstrafik sträckan Sjöstaden - Esplanaden och omvänt på grund av ett vägarbete.
31 1174 Linje 31, hållplats Högskolan är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av vägarbete.
Stenungsund express, Stenungsunds station-Stenungsund vårdcentral klockan 16:48 är inställd dagligen på grund av köer.
Västtåg 3303, Örebro central - Göteborg central klockan 07:45 är inställt på sträckan Herrljunga station - Göteborg central på grund av banarbete.
Västtåg 3302, Göteborg central - Mariestad resecentrum klockan 09:30 är inställt på sträckan Göteborg - Herrljunga på grund av banarbete.
Linje 61 och 65, hållplats Älvdalen läge B är tillfälligt indragen på grund av ett vägarbete.
Hållplats Isbadet Oasen är tillfälligt indragen i båda riktningar för samtliga linjer på grund av ett vägarbete.
52 524 Linje 52, hållplats Lillhagsparken Norra är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av vägarbete.
52 524 Linje 52, hållplats Lillhagsparken södra flyttas tillfälligt till Lillhagsvägen på grund av vägarbete.
Västtågen 18 Västtåg 3201 och 3289, Göteborg - Vänersborg är inställt från Öxnered på grund av ett banarbete.
Västtåg 3356, Vara resecentrum - Framnäs City klockan 07:16 förstärks med buss endast skoldagar på grund av många resande.
Västtågen 1266 Inställda avgångar i tågtrafiken Göteborg central - Kungsbacka station från 19 november klockan 23:45
21 282 47 297 630 319 Hållplats Skoftebyskolan, Frälsegårdsgatan, Härdaregårdsgatan och Gullriset tillfälligt indragna från 20 november
Västtågen 4 Tågtrafiken mellan Uddevalla C och Stora Höga station påverkas i flera etapper till 20 december
Tillfälligt flyttad hållplats Carlandersplatsen läge A från 30 oktober
53 302 61 303 62 304 65 306 91 309 Hållplats Älvdalen och Karlsberg påverkade på grund av ett vägarbete från den 27 oktober
106 139 116 141 Vägarbete påverkar busstrafiken via väg 44, i höjd med Skeby
Västtågen 1241 Västtågen 16 Banarbete påverkar tågtrafiken sträckan Alingsås - Herrljunga till 9 december
Västtågen 7 Inställda avgångar i tågtrafiken sträckan Göteborg - Alingsås och omvänt på grund av ett banarbete till 9 december
Sj regional 1281 Tågtrafiken på sträckan Göteborg C - Halden påverkas i olika etapper till 9 december
Västtågen 18 Banarbete påverkar tågtrafiken på sträckan Öxnered - Vänersborg i två etapper till 9 december
16 499 158 572 753 608 Påverkan på linje 16, 158 och 753 från den 23 oktober
31 1174 1 24 3 26 7 30 Vägarbete påverkar busstrafiken via Allégatan till 31 augusti 2018
1 643 Vägarbete påverkar busstrafiken mellan Kongahällagatan och Vikingatorget från 6 mars klockan 06:00
16 499 158 572 753 608 Påverkan på linje 16, 158 och 753 på hållplats Vasaplatsen från den 16 oktober
2 488 16 499 19 502 25 507 158 572 Broarbete påverkar kollektivtrafiken mellan Grönsakstorget - Vasaplatsen till 9 april 2018
16 499 158 572 753 608 Linje 16, hållplats Vasaplatsen är tillfälligt indragen i båda riktningar.
47 297 513 600 Linje 21, 47 samt natturerna på linje 630, hållplats Skoftebyskolan, Frälsegårdsgatan, Härdaregårdsgatan och Gullriset är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av ett vägarbete.
761 614 Linje 761, Mölndal centrum mot Linnéplatsen avgår för tillfället från läge E på grund av ett arbete.
25 507 Linje 25, Mölndal centrum mot Balltorp avgår för tillfället från läge J på grund av ett arbete.
25 507 Linje 25, Mölndal centrum mot Länsmansgården avgår för tillfället från läge E på grund av ett arbete.
1 643 Linje 1, Bohus - Ytterby, indragna hållplatser och ändrad körväg på grund av ett vägarbete.
Pågående ombyggnationer i området kring hållplats Gamlestadstorget påverkar tiden det tar att gå mellan hållplatsläge A/B och C/D.
Linje 302, 312 och 317, hållplats Odenhallen mot Tidaholm/Floby/Åsarp flyttas tillfälligt cirka 200 meter i bussens färdriktning på grund av vägarbete.
52 524 Linje 52, hållplats Carlandersplatsen läge A mot Skogome flyttas tillfälligt cirka 75 meter bakåt mot Pilbågsgatan på grund av ett vägarbete.
Västtågen och NSB, flera inställda avgångar på sträckan Mellerud - Halden och omvänt på grund av banarbete.
Västtågen 4 Västtåg, Uddevalla - Stora Höga och omvänt, inställda avgångar på grund av ett banarbete.
2 488 19 502 158 572 Linje 2, 19 och 158, hållplatserna Domkyrkan och Grönsakstorget är tillfälligt indragna i båda riktningar på grund av ett broarbete.