Linjer/hållplatser Status Störningsinformation
Linje P2, ingen busstrafik sträckan Strömstad torg - Bojarparkeringen - Strömstad torg och omvänt på grund av personalbrist.
Linje 1, 2, 23, 565 och 567, hållplats Polishuset läge A är tillfälligt indragen mot Alingsåsterminalen på grund av trafikhinder.
Gul express 1012 Västtågen 11 Nsb regionaltåg 1214 Västtågen 1241 Västtågen 18 2 488 4 490 5 491 9 495 Grön express 634 Västtågen 7 Sj regional 838 Sj regional 848 Västtågen 9 Västtågen 996 Tågtrafiken till och från Göteborg C påverkas på grund av ett banarbete från den 23 juli
Öresundståg 1147 Västtågen 21 Grön express 634 Tågtrafiken på sträckan Göteborg C - Borås respektive Göteborg - Kungsbacka/Malmö påverkas från den 23 juli klockan 00:01
Linje 141, 148 och 178, hållplats Volvo Tuve LB är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av ett vägarbete.
Västtågen 11 Västtågen 14 Sj regional 838 Inställda tåg mellan Falköping och Skövde till 31 augusti
Linje 84, hållplats Stora Åvägen är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av ett vägarbete.
Hållplats Kvarnkullen och Fagerlid är tillfälligt indragna i båda riktningar för samtliga linjer på grund av ett vägarbete.
Linje 281, 282 och 283, platsbrist för cykel kan förekomma på grund av många resande..
Linje 502, 504, 511 och 512, hållplats Johannesberg, Ladukärrsvägen samt Klippgatan är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av vägarbete.
Pågående ombyggnationer i området kring hållplats Gamlestadstorget påverkar tiden det tar att gå mellan hållplatsläge A/B och C/D.
302 170 Vägarbete påverkar busstrafiken på linje 302 från den 10 augusti klockan 19:00
Västtågen 11 Öresundståg 1147 Nsb regionaltåg 1214 Västtågen 1241 Västtågen 1266 Västtågen 14 Västtågen 18 Västtågen 20 Västtågen 21 Västtågen 7 Sj regional 838 Planned work at Gothenburg Central Station train services will be suspended from July 22nd
720 1039 1 1210 2 1211 3 1212 4 1213 717 759 730 760 731 761 732 762 733 763 734 764 735 765 741 771 742 772 744 774 Vägarbete påverkar busstrafiken vid Kungsbacka station i etapper med start den 19 juni
Västtågen 4 Inställda avgångar i tågtrafiken på sträckan Göteborg - Uddevalla kvällstid och nattetid till den 6 augusti
Västtågen 16 Banarbete påverkar tågtrafiken på sträckan Öxnered - Vänersborg i flera etapper till den 17 september
55 1204 5 491 6 492 10 496 18 501 19 502 25 507 52 524 Spårarbete påverkar kollektivtrafiken över Göta Älvbron från 19 juni till 21 augusti
2 488 16 499 19 502 25 507 158 572 Broarbete påverkar kollektivtrafiken mellan Grönsakstorget - Vasaplatsen från 19 juni klockan 04:00
31 1174 1 24 3 26 7 30 Vägarbete påverkar busstrafiken via Allégatan från 10 maj klockan 04:00
1 643 Vägarbete påverkar busstrafiken mellan Kongahällagatan och Vikingatorget till 30 september klockan 16:00
381 691 Linje 381, hållplats Gullholmsbaden Piren är tillfälligt indragen på grund av underhållsarbete
Linje 16, Brunnsparken mot Högsbohöjd avgår från läge E..
Linje 710, 712 och 720, hållplats Viaduktsgatan och Odengatan flyttas till ett tillfälligt läge på Viaduktsgatan på grund av ett vägarbete.
Linje 16, hållplats Brunnsparken mot Högsbohöjd avgår från läge E,..
Hållplats Vist Festgård är tillfälligt indragen i båda riktningar för samtliga linjer på grund av vägarbete.
Linje 21, 47 och 92, hållplats Thunbergsgatan i båda riktningar flyttas tillfälligt cirka 50 meter bakåt på grund av vägarbete.
Linje 7, Järnvägsgatan mot Hedvigsborg/Norrmalm avgår för tillfället från ett tillfälligt hållplatsläge på Sturegatan på grund av vägarbete.
Linje 2, hållplats Norra Sparrås, Stålkullen och Stället mot Ytterby flyttas tillfälligt cirka 50 meter bakåt i bussens färdriktning på grund av vägarbete.
Linje 18, 19, 25 och 52, hållplats Lilla Bommen är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av ett spårarbete.
Hållplats Kampenhof och Torp Terminalen, anslutningar för samtliga linjer kan inte garanteras på grund av ett vägarbete.
Linje 2, hållplats Uddevalla Östra flyttas tillfälligt cirka 80 meter mot Östraboskolan på grusplanen på grund av ett vägarbete.
Linje 94, hållplats Opaltorget, bussläge C flyttas permanent till den nya vändslingan cirka 110 meter innan det gamla läget.
Linje 159, hållplats John Bunyans väg och Hisingen Logistikspark är tillfälligt indragna i båda riktningar på grund av ett vägarbete.
Hållplats Frölandsvägen, läge A är tillfälligt indragen för samtliga linjer på grund av ett arbete i Uddevallatunneln.
Marstrand express, hållplats Marstrands färjeläge flyttas på grund av begränsad framkomlighet under sommarens evenemang.
Hållplats Dalgatan, Ågatan och Bronäs är tillfälligt indragna i båda riktningar för samtliga linjer på grund av ett vägarbete.
Västtåg, Göteborg C - Kungsbacka är inställda sträckan Göteborg C - Liseberg och omvänt på grund av banarbete.
Västtåg, Göteborg C - Älvängen och Vänersborg är inställda sträckan Göteborg C - Gamlestaden station och omvänt på grund av banarbete.
SJ Regional, Göteborg C - Hestra (Kalmar) har en ny tillfällig avgångstid till följd av alternativ körväg på grund av banarbete.
Öresundstågen, Göteborg C - Åsa station (Malmö) är inställda sträckan Göteborg C - Mölndal station och omvänt på grund av banarbete.
Västtåg, Göteborg C - Borås är inställda sträckan Göteborg C - Mölnlycke och omvänt på grund av banarbete.
Linje 1, indragna hållplatser och ändrad körväg på grund av ett vägarbete.
Linje 5 och 6 hållplats Varmfrontgatan är tillfälligt indragen på grund av ett spårarbete.
Linje 5, 6 och 10, hållplatserna Mildvädersgatan, Gropegårdsgatan och Frihamnen är tillfälligt indragna på grund av framkomlighetsproblem till följd av ett spårarbete.
Bussersättning för akut inställda tåg, hållplats K flyttas till ett permanent läge på Stationsgatan den 10 juli..
Västtågen och SJ Regional, Skövde - Falköping och omvänt, vissa tåg ställs in och ersätts av buss och några tåg gör extra uppehåll i Stenstorp på grund av kontaktledningsarbete.
Busstrafiken vid Kungsbacka station får ändrade hållplatslägen på grund av ett vägarbete som pågår i 3 etapper mellan 16 juni klockan 05:00 - 31 juli klockan 22:00.
Linje 5, 6 och 10, ingen spårvagnstrafik sträckan Nordstan/Lilla Bommen - Biskopsgården/Länsmansgården och omvänt på grund av spårarbete.
Linje 10, Brunnsparken mot Guldheden avgår för tillfället från läge C på grund av spårarbete.
Linje 5 och 6, Brunnsparken mot Kortedala/Östra Sjukhuset och omvänt avgår för tillfället från läge G/H på grund av spårarbete.
Västtågen, Öxnered - Vänersborg och omvänt, flera inställda avgångar på grund av banarbete.
Västtågen, Göteborg - Uddevalla och omvänt, inställda avgångar nattetid mellan Stenungsund och Uddevalla på grund av ett banarbete.
Linje 16 och 25, Grönsakstorget mot Högsbohöjd/Balltorp avgår för tillfället från läge D på grund av ett broarbete.
Linje 2, 19 och 158, hållplatserna Domkyrkan och Grönsakstorget är tillfälligt indragna i båda riktningar på grund av ett broarbete.
Linje 16 och 25, Grönsakstorget mot Eketrägatan/Länsmansgården avgår för tillfället från läge C på grund av ett broarbete.
Linje 381, hållplats Gullholmsbaden Piren är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av underhållsarbete.