Linjer/hållplatser Status Störningsinformation
Västtågen 11 Västtågen 14 Västtågen 20 Sj regional 838 Inställda tåg mellan Falköping - Skövde - Töreboda till september 2017
Hållplats Svingeln mot Centralstationen/Heden flyttas tillfälligt för samtliga linjer cirka 75 meter framåt mot Centralstationen på grund av ett vägarbete.
Linje 1, 2 och 3, hållplats Solvarvsgatan är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av vägarbete.
Linje 618, hållplats Trumpetvägen är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av ett vägarbete.
Linje 1, 10 och 618, hållplats Billingdalsskolan är indragen i båda riktningar på grund av ett vägarbete.
Linje 24, 27, 121, 145, 148, 178, Lila-, Röd- och Gul express, hållplats Volvohallen läge B flyttas tillfälligt cirka 50 meter mot Gunnar Engellaus väg på grund av underhållsarbete.
Linje 310, hållplats Sandbolet läge A är tillfälligt indragen mot Borgunda på grund av vägarbete.
Samtliga linjer, hållplats Mariedal i båda riktningar flyttas tillfälligt cirka 50 meter mot Preem på grund av ett vägarbete.
Linje 59, hållplats Falutorget mot Nils Ericson Terminalen flyttas tillfälligt cirka 50 meter mot Torsgatan på grund av vägarbete.
Linje 918, hållplatserna Ljungskile station, Oskarsberg, Berg och Strandbadet är tillfälligt indragna mot Uddevalla på grund av vägarbete.
Linje 319, ingen busstrafik sträckan Drägved - Håcksvik i båda riktningar på grund av vägarbete.
Linje 918, Kampenhof - Ulvesund klockan 12:45, resande på sträckan Dramviksvägen - Ulvesund hänvisas till byte vid Råssbyn Östra läge C (Lerbomotets pendelparkering) till linje 822.
Linje 822 och 918, hållplatserna Strandbaden och Berg är tillfälligt indragna i båda riktningar för linje 822 och i riktning mot Uddevalla för linje 918 på grund av ett vägarbete.
Linje 2, hållplats Norra Sparrås, Stålkullen och Stället mot Ytterby flyttas tillfälligt cirka 50 meter bakåt i bussens färdriktning på grund av vägarbete.
Linje 51, hållplats Minerva är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av vägarbete.
Västtåg 3356, Vara resecentrum - Framnäs City klockan 07:16 förstärks med buss endast skoldagar på grund av många resande.
Linje 502, 504, 511 och 512, hållplats Johannesberg, Ladukärrsvägen samt Klippgatan är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av vägarbete.
Pågående ombyggnationer i området kring hållplats Gamlestadstorget påverkar tiden det tar att gå mellan hållplatsläge A/B och C/D.
Hållplats Frölandsvägen, läge A är tillfälligt indragen för samtliga linjer på grund av ett arbete i Uddevallatunneln.
Linje 281, 282 och 283, platsbrist för cykel kan förekomma på grund av många resande..
Marstrand express, hållplats Marstrands färjeläge flyttas på grund av begränsad framkomlighet under sommarens evenemang.
Hållplats Dalgatan, Ågatan och Bronäs är tillfälligt indragna i båda riktningar för samtliga linjer på grund av ett vägarbete.
Sj regional 1281 Tågtrafiken på sträckan Göteborg C - Halden påverkas i olika etapper från den 28 augusti
Västtågen 1241 Västtågen 14 Västtågen 16 Tågtrafiken påverkas på sträckan Borås/Vedum/Vara-Herrljunga från 23 september
Västtågen 1241 Västtågen 16 Banarbete påverkar tågtrafiken på sträckan Uddevalla - Borås - Mariestad - Herrljunga från den 2 september
1 487 2 488 7 493 8 494 Spårarbete påverkar spårvagnstrafiken mellan Marklandsgatan - Opaltorget från söndagen den 24 september klockan 05:00
Västtågen 18 Banarbete påverkar tågtrafiken på sträckan Öxnered - Vänersborg i två etapper från den 18 september
Västtågen 4 Banarbete påverkar tågtrafiken sträckan Göteborg - Stenungsund - Uddevalla till 29 september
Västtågen 7 Inställda avgångar i tågtrafiken sträckan Göteborg - Alingsås och omvänt på grund av ett banarbete från den 4 september
Västtågen 11 Västtågen 14 Viss tågtrafik på sträckan Göteborg - Skövde - Töreboda (Stockholm) är inställd mellan Göteborg och Alingsås från 4 september
1 643 Vägarbete påverkar busstrafiken mellan Kongahällagatan och Vikingatorget till 10 december klockan 16:00
Gul express 1012 121 1268 27 509 145 569 148 570 178 578 24 629 Röd express 631 Lila express 633 Tillfälligt flyttad hållplats Volvohallen, läge A.
Sj regional 838 Viss tågtrafik på sträckan Göteborg - Hallsberg (Stockholm) är inställd mellan Göteborg och Falköping från 23 september
1 487 2 488 7 493 8 494 Spårarbete påverkar linje 1, 2, 7 och 8, genom Marklandsgatan den 24 september
52 524 Påverkan på hållplats Lillhagsparken södra och Lillhagsparken norra från den 4 september
31 1174 1 24 3 26 7 30 Vägarbete påverkar busstrafiken via Allégatan till 31 augusti 2018
2 488 16 499 19 502 25 507 158 572 Broarbete påverkar kollektivtrafiken mellan Grönsakstorget - Vasaplatsen till 9 april 2018
Linje 1, 7 och 8, ingen spårvagnstrafik sträckan Marklandsgatan - Opaltorget i båda riktningar på grund av spårarbete.
Linje 2, ingen spårvagnstrafik sträckan Linnéplatsen - Axel Dahlströms torg och omvänt grund av spårarbete.
Linje 1, 7 och 8, ingen spårvagnstrafik mellan Opaltorget-Marklandsgatan samt linje 2, ingen spårvagnstrafik mellan Linnéplatsen-Axel Dahlströms torg den 24 september mellan klockan 05:00-16:00 på grund av ett växelarbete.
Västtågen och NSB, flera inställda avgångar på sträckan Mellerud - Halden och omvänt på grund av banarbete.
Linje 1, indragna hållplatser och ändrad körväg på grund av ett vägarbete.
Västtågen, Herrljunga - Borås - Mariestad och omvänt, banarbete med inställda avgångar i fyra etapper.
Västtågen, Töreboda - Falköping och omvänt, förseningar och vissa inställda avgångar på grund av banarbete.
Västtågen, Herrljunga-Borås/Vedum/Vara och omvänt, inställda delsträckor på grund av banarbete.
Linje 4, hållplats Grenanders gata är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av ett vägarbete.
Falköping resecentrum, esättningsbuss för Västtåg, avgår från läge R samt ersättninsbuss för SJ Regional avgår från läge N/H/J.
Stenungsund express, Stenungsunds station-Stenungsund vårdcentral klockan 16:48 är inställd dagligen på grund av köer.
Linje 52, hållplats Lillhagsparken Norra är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av vägarbete.
Linje 52, hållplats Lillhagsparken södra flyttas tillfälligt till Lillhagsvägen på grund av vägarbete.
Linje 1, 3, 7 och 31, hållplats Hötorget och Polishuset är tillfälligt indragna på grund av vägarbete.
Linje 2, 19 och 158, hållplatserna Domkyrkan och Grönsakstorget är tillfälligt indragna i båda riktningar på grund av ett broarbete.
Hållplats Svingeln flyttas tillfälligt från 18 september