Detta är icke-javascriptversionen av västtrafiks webbplats. För en bättre upplevelse slå på Javascript eller uppgradera din browser.

Dagsläget

Varje dag görs det närmare 950 000 resor med kollektivtrafiken i Västra Götaland, varav cirka hälften utförs med förnybar energi. 94 procent av personkilometrarna utförs med förnybar energi. Om alla dessa resor istället gjorts med bil hade utsläppen från trafiken varit ungefär fyra gånger större än vad de är idag.

Trafikens miljöpåverkan
Ett effektivt sätt att minska miljöpåverkan per resande är att anpassa fordonens storlek efter resebehovet. Ett annat sätt är att verka för att allt fler reser med kollektivtrafiken så att fordonen inte kör med tomma säten. 

Under år 2016 utfördes 94 procent av personkilometrarna och 91 procent av fordonskilometrarna med förnybar energi.

I Västtrafiks fordon används flera olika motortekniker och drivmedel. Dieselmotorn är den vanligaste motortypen i bussar. Förutom på fossil dieselolja kan den köras på olika biobaserade drivmedel, till exempel rapsolja. All eldriven spårtrafik i Västra Götaland körs idag med förnybar el och har därför mycket låg miljöpåverkan.

I Västtrafiks bussupphandlingar ställs krav på drivmedel med låg klimatbelastning.

Västtrafik deltar i demonstrationsprojekt för att stimulera till energieffektivare fordon: Exempel på sådana projekt är Hyperbus, ElectriCity och elbuss i Ale.

Kollektivtrafiken i länet står för ungefär en procent av koldioxidutsläppen. Det innebär ett årligt utsläpp av cirka 55 000 ton koldioxid. Mängden utsläpp av kväveoxid och partiklar är förhållandevis låg för buss- och personbilstrafiken, men högre för fartygs- och dieseltågstrafiken. Kollektivresandet med fartyg i regionen står för cirka två procent av resandet med för cirka 20 procent av koldioxidutsläppen. När det gäller tågtrafik i regionen är det idag endast Kinnekullebanan som drivs med dieselmotorer, där används fossil diesel med 20 procent förnybar inblandning.

Fastigheternas miljöpåverkan

Västtrafik äger 27 fastigheter (2016). Flera av fastigheterna är eller är på väg att bli miljöcertifierade. En plan för hur certifieringen av återstående byggnader ska ske, har tagits fram.

Reseplaneraren

Sök resa
Fler val