Detta är icke-javascriptversionen av västtrafiks webbplats. För en bättre upplevelse slå på Javascript eller uppgradera din browser.

Framtida Resecentrum

Västtrafik bygger för Västsverige

Västsverige växer så det knakar. Men för att befolkningsökningen ska ske på ett hållbart sätt är ett av de viktigaste målen i Västra Götalandsregionen att ge kollektivtrafiken plats att växa. Det gillar vi på Västtrafik. Vi har som mål att fördubbla det kollektiva resandet och göra plats för ännu fler resenärer.

Därför gör Västtrafik stora investeringar varje år i olika infrastrukturprojekt såsom resecentrum och knutpunkter för att förbättra reskvalitén. 

Ett byggprojekt tar tid ifrån planering och idéskiss till verklighet. Det är också många olika aktörer involverade, allt från kommuner och markägare till medborgare. För Västtrafik är det viktigt att möta kundernas behov i våra projekt för att skapa attraktiva bytespunkter och bidra till enkla och pålitliga resor med kollektivtrafiken.

Under de kommande åren planeras, förbereds och utreds flera stora resecentrum och bytespunkter i Västra Götaland.

Läs mer om projekten i rubrikerna till vänster.

 

Illustration: Sweco

Reseplaneraren

Sök resa
Fler val