Detta är icke-javascriptversionen av västtrafiks webbplats. För en bättre upplevelse slå på Javascript eller uppgradera din browser.

Gamlestaden Resecentrum

En utbyggd stadsdel
Gamlestaden har länge uppfattats som en av de mest otrygga platserna som finns i Göteborg, därför väljer cirka 10 procent att inte resa kollektivt till och från Gamlestaden i dagsläget. Målsättningen är att ändra detta förhållande och skapa en attraktiv och trygg knutpunkt där man kan byta mellan olika typer av kollektivtrafik. Göteborgs stad har som vision att skapa en blandstad med ett varierat innehåll kring Gamlestadstorget. Detta ska bestå av kontor, bostäder, kultur- och fritidsverksamheter och service. Gamlestaden som stadsdel utgör ett strategiskt område för att förnya staden och skapa en mötesplats i nordost.
Göteborgs stad och Västtrafik har under flera års tid arbetat med kollektivtrafikprojektet K2020 samt satsningen på trafiken inom Göteborg i det Västsvenska paketet. I detta ingår att skapa en attraktiv knutpunkt för kollektivtrafikresenärerna i Gamlestaden genom ett nytt resecentrum. Redan när Alependeln startade i december 2012 blev Gamlestaden en bytespunkt mellan cykel, spårvagn, buss och pendeltåg. 
Service, handel och kontor:
Gamlestaden Resecentrum kommer att ge plats för väntande, både inomhus och utomhus. Det kommer att finnas ett stort antal parkeringsmöjligheter för cyklar. Utgångspunkten vid utformningen är att det ska vara god kontakt mellan olika sätt att resa och enkelt och bekvämt att ta sig till knutpunkten.
För själva byggnaden i resecentrum finns det möjlighet till en exploatering av cirka 10 000 kvm med service, handel och resenärsutrymmen i den nedre delen av byggnaden, varav cirka 7000 kvm omfattar kontor i de övre planen. Den södra delen kan vara lägre, medan den norra delen kan tillåtas stiga upp till 9-10 våningar.  I byggnaden ingår bland annat tak med solceller och gröna planteringar för att försörja byggnaden med energi och få in mer miljökänsla i bygget. Det färgglada kaklet kan ge byggnaden en egen karaktär och lite mer själ av Gamlestaden och dess invånare. En annan idé är att använda återvunna glasflaskor till fasaden och att placera vindsnurror utanför som också kan bidra med energi till byggnaden för att bygga hållbart.
Klart 2017:
 Under 2012 byggdes en gång och cykeltunnel från den nya pendeltågsstationen för anslutning till buss och spårvagn. Gång och cykeltunneln och det temporära busstorget var klart i december 2012 då Alependeln började trafikera sträckan Göteborg-Älvängen. Byggstart av resecentrumbyggnaden beräknas till våren 2014. Under 2017 kommer det nya resecentrat och spårvagnshållplats att vara klart. 
Är ni intresserade av att hyra lokaler i resecentrumbyggnaden?
Kontakta Lisa Dickson Dolietis på Västtrafik: lisa.dickson-dolietis@vasttrafik.se

En utbyggd stadsdel

Gamlestaden har länge uppfattas som en av de mest otrygga platserna som finns i Göteborg, därför väljer cirka 10 procent att inte resa kollektivt till och från Gamlestaden i dagsläget. Målsättningen är att ändra detta förhållande och skapa en attraktiv och trygg knutpunkt där man kan byta mellan olika typer av kollektivtrafik. Göteborgs stad har som vision att skapa en blandstad med ett varierat innehåll kring Gamlestadstorget. Detta ska bestå utav kontor, bostäder, kultur- och fritidsverksamheter och service. Gamlestaden som stadsdel utgör ett strategiskt område för att förnya staden och skapa en mötesplats i nordost.

Göteborgs stad och Västtrafik har under flera års tid arbetat med kollektivtrafikprojektet K2020 samt satsningen på trafiken inom Göteborg i det Västsvenska paketet. I detta ingår att skapa en attraktiv knutpunkt för kollektivtrafikresenärerna på nya Gamlestadstorg genom ett nytt resecentrum.

Film om Gamlestadens utveckling. 

Service, handel och kontor

Gamlestaden Resecentrum kommer att ge plats för väntande, både inomhus och utomhus. Det kommer att finnas ett stort antal parkeringsmöjligheter för cyklar. Utgångspunkten vid utformningen är att det ska vara god kontakt mellan olika sätt att resa och enkelt och bekvämt att ta sig till knutpunkten.

Platzer äger hela byggnaden. De övre våningarna utgörs av kontor. Västtrafik har tecknat ett långsiktigt hyresavtal för resecentrumdelen, den kommer att bjuda på vänthall och resenärsservice. Platzer och Västtrafik utvecklar tillsammans ett resecentrum med spännande innehåll. 

Klart 2018

Byggstart av resecentrumbyggnaden beräknas till våren 2016. I mitten av 2018 planeras det nya resecentrumet och spårvagnshållplats att vara klart. 

Mer information om projektet.

Illustration: Arkitektbyrån

 

Kontaktperson för frågor om etablering och uthyrning: Lisa Dickson Dolietis

lisa.dickson-dolietis@vasttrafik.se eller 031-62 91 28. 

Reseplaneraren

Sök resa
Fler val