Detta är icke-javascriptversionen av västtrafiks webbplats. För en bättre upplevelse slå på Javascript eller uppgradera din browser.

Åkareplatsen Resecentrum

Bussterminal vid Åkareplatsen i Göteborg

Bildkälla: White arkitekter

Under våren 2018 börjar flera busslinjer trafikera Åkareplatsen Resecentrum istället för Nils Ericssonterminalen. Vi flyttar bussarna för att en del av Nils Ericssonterminalen monteras ner när området runt Centralstationen byggs om.   

Göteborg växer och utvecklas. Inom 20 år får staden 150 000 nya invånare och massor av ny bebyggelse. En förutsättning för att skapa en hållbar, grön och förtätad stad är att kollektivtrafiken fungerar bra. I samband med att Centralenområdet byggs om behöver delar av Nils Ericsonterminalen monteras ner temporärt. En del av busstrafiken kommer därför att flyttas till nya Åkareplatsen Resecentrum och andra närliggande hållplatser med start under 2018. Åkareplatsen ligger intill Centralstationen, mellan Polhemsplatsen och den gamla postterminalen, nuvarande Clarion Hotel Post och används idag som uppställningsplats för bussar samt för bil-och cykelparkering. Parkeringshuset som idag finns på platsen kommer att rivas.

Flera linjer flyttas från Nils Ericssonterminalen till närliggande hållplatser

Under den kommande byggtiden då fler förväntas resa kollektivt kommer framkomligheten runt Centralstationen att begränsas och vi behöver se över vilka linjer som kan vända vid andra hållplatser än Nils Ericsonterminalen för att förbättra framkomligheten i centrum. Det innebär att en del linjer som tidigare kört från Nils Ericsonterminalen kommer köra från närliggande hållplatser som Svingeln, Hjalmar Brantingsplatsen och Åkareplatsen. Vi flyttar trafiken i två etapper, när Åkareplatsen Resecentrum är klart och i december 2018. 

Genomförda förändringar på linjer som kör kring centralenområdet. 

Resecentrum med vänthall och service 

Vi kommer att bygga en enklare resecentrumbyggnad. Det kommer att finnas motsvarande funktioner som på våra övriga Resecentrum. Vänthall inomhus och någon form av handel och biljettförsäljning är sådant som vi planerar i nuläget. Med närheten till både Drottningtorget och Centralstationen kommer Resecentrumet erbjuda bra bytesmöjligheter mellan buss, tåg, spårvagn och cykel. 

Återvinning och hållbarhet är ett genomgående tema vid bygget av Åkareplatsen Resecentrum. Terminaldelen återanvänds från Nils Ericsonterminalen genom att sågas isär flyttas och monteras upp på Åkareplatsen. Materialen som används till byggnaden är hållbara material som går att återanvända i andra projekt. 

Nils Ericssonterminalen monteras ned

Till en början monterar vi ner den friliggande terminaldelen som ligger utomhus, öster om terminalbyggnaden och flyttar den till Åkareplatsen Resecentrum. Längre fram, när det nya Resecentrumet är färdigt, nedmonteras den nordliga änden av huvudbyggnaden (mot Gullbergsvass) till dess att Centralenområdets ombyggnad är färdig. En del av de parkeringsplatser som finns under Nils Ericson terminalen kommer att försvinna i samband med nedmonteringen. Det sker när det nya Resecentrumet är färdigbyggt. I nuläget är det inte klart hur många parkeringsplatser som försvinner permanent.

Tidplan

Januari 2017 Parkeringsbolaget påbörjar rivning av parkeringshuset på platsen
Februari/Mars 2017 Trafikkontoret påbörjar markarbeten på platsen för att förbereda för resecentrum
Sommar 2017 Västtrafik flyttar en del av busstrafiken
Vintern 2017/2018 Västtrafik bygger Åkareplatsen Resecentrum
Våren 2018 Bussar börjar köra till och från Åkareplatsen

Reseplaneraren

Sök resa
Fler val