Detta är icke-javascriptversionen av västtrafiks webbplats. För en bättre upplevelse slå på Javascript eller uppgradera din browser.

Integritetspolicy

Västtrafik är mån om att bevara din integritet. Därför sparar vi ingen information om dig som inte är nödvändig för att webbplatsen ska fungera så lätt och enkelt som möjligt för dig.

Du kan om du vill skapa ett konto på vår webbplats och då kommer viss information att sparas, se nedan.

Cookies

När du besöker webbplatsen så sparas viss information i cookies.

Mer information om hur vi använder cookies

Mina sidor

Att registrera dig på ”Mina Sidor” och ta del av tjänsterna här är helt frivilligt och är inget krav för att kunna resa med Västtrafik. Men det är smart, för det innebär att du till exempel kan spärra ditt Västtrafikkort om du skulle råka tappa det och ta del av köp- och restransaktioner vid eventuella reklamationer.

Om du väljer att lämna dina personuppgifter är Västtrafik ansvarig för dem. Informationen kommer att behandlas konfidentiellt och enligt Personuppgiftslagen.
Vi sparar personnummer, förnamn, efternamn, gatuadress, postnummer, ort, telefonnummer och e-postadress. Vi registrerar även mobiltelefon och dina resvanor om du väljer att lämna dessa uppgifter. Adressinformation inhämtas månadsvis från SPAR (Statens Person Adress Register) och uppdateras löpande i samband med flytt eller namnbyte. Du kan själv se vilka uppgifter du lämnat genom att gå in på Mina sidor.

Västtrafik registrerar också dina köp- och restransaktioner. Endast du som är registrerad på Västtrafikkortet har rätt att ta del av uppgifterna. I övrigt är resandehistoriken sekretessbelagd enligt offentlighets- och sekretesslagen 29 kap 3 §, 1:a stycket.

Till vad används mina personuppgifter?
Dina uppgifter används till att erbjuda dig anpassad och relevant information. Men också för att utveckla våra tjänster och långsiktigt göra resandet bättre för så många som möjligt genom att se hur stora grupper av människor reser.

Informationen kan komma att användas i marknadsundersökningar. Att delta är helt frivilligt. Om du väljer att vara med i vår kundpanel kommer du att kontaktas på Mina Sidor, via e-post eller via telefon.

Kan mina uppgifter spridas?

Dina uppgifter används bara inom Västtrafik samt mot folkbokföringsregistret för adressuppdatering. Om du samtycker, så kan dina uppgifter även lämnas ut till våra samarbetspartners för marknadsföringsåtgärder och undersökningar för Västtrafiks räkning.

Hur länge sparar Västtrafik mina uppgifter?

Dina personuppgifter kommer att sparas hos Västtrafik tills du väljer att avregistrera dig. Köp- och restransaktioner finns tillgängliga för dig på Mina sidor i 90 dagar. Därefter gallras och arkiveras uppgifterna.

En gång per kalenderår kan du kostnadsfritt begära ett registerutdrag. Skicka din begäran till:

Västtrafik AB
Box 123
541 23 Skövde

Informationen kommer att sändas till din folkbokföringsadress inom en månad. Din begäran skall vara egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Om dina personuppgifter skulle vara ofullständiga eller felaktiga har du rätt att begära rättelse eller avregistrering.

Reseplaneraren

Sök resa
Fler val