Detta är icke-javascriptversionen av västtrafiks webbplats. För en bättre upplevelse slå på Javascript eller uppgradera din browser.

Trafikläge

Ibland gör vädret, vägarbeten och annat att vi blir sena eller måste köra andra vägar än vi brukar. Så fort vi får vetskap om omläggningar och större förseningar informerar vi om dem.

Här kan du se aktuella och kommande störningar i trafiken i just din kommun.  Du kan också få informationen i mobilen eller via våra andra kanaler på webben. Information om tåg hittar du på Trafikverkets hemsida. Om du har frågor om eventuella störningar på sträckan Varberg-Borås-Herrljunga kan du ringa Trafikverket på telefon: 033-17 24 44.

Trafikläget i mobilen
Trafikläget på webben

Information ute på våra hållplatser
I stora delar av vårt område visar vi aktuell information om trafikläget på tv-skärmar vid våra hållplatser. Vi har även högtalarsystem, främst i Göteborg men även på några andra stora hållplatser, där vi gör utrop.


  • Planerade
  • Pågående

Pågående

Linjer/hållplatser Störningsinformation
Komettorget,Rymdtorget Buss... Linje 74, ingen busstrafik sträckan Patille Centrum - Komettorget och omvänt.
Nils Ericson terminalen,Centralstationen... Linje 519, ingen busstrafik sträckan Lemmingsgatan - Partille Centrum.
Varnumsvägen,Finnekumla Vsk... Linje 201, ingen busstrafik sträckan Varnum - Varnumsvägen och omvänt till 3 maj klockan 23.59.
Mölndal station Mölndal station, hissen till tågperrongen är ur funktion.
Nitta Linje 201, hållplats Nitta flyttas tillfälligt cirka 250 meter i riktning Ulricehamn till 3 maj klockan 23.59.
Lysekil Södra hamnen,Fiskebäckskil brygga... Linje 847, Östersidan - Lysekil, körs med annan fordonstyp till 25 april klockan 12.00.
1 24 3 26 Hållplatserna Högskolan samt Hötorget är tillfälligt indragna i riktning Södra Torget 25 april klockan 11.10-11.45
717 759 Hållplatserna Strandlid och Ledsgård tillfälligt indragna från 22 april
10 1182 1 123 Hållplats Vagnsbodsvägen tillfälligt indragen från 21 april
291 640 Hållplatserna Rödvägen, Lapposandsvägen, Hönö Röd och Hönö Norra är tillfälligt indragna från den 24 april
71 534 74 537 Hållplats Långavallsgatan läge B tillfälligt indragen från den 22 april
Västtågen 21 Tåg 7303, Göteborg C - Borås Central klockan 00.45 ersätts delvis med buss den 26 april
1 121 502 198 Ingen busstrafik sträckan Borgmästaregatan - Mariaskolan från den 20 april
404 101 159 64 Hållplatserna Nya Zeeland och Sjöhagens Skola tillfälligt indragna från 20 april klockan 06.00
Västtågen 11 Västtågen, inställda avgångar i tågtrafiken Skövde resecentrum - Töreboda resecentrum från 2 februari
156 1152 154 61 Broarbete påverkar kollektivtrafiken mellan Rydboholm och Viskafors från den 31 mars
Skövde resecentrum, hissen på Östra sidan är ur funktion från den 22 april
758 1022 186 586 Arbete påverkar busstrafiken mellan Heden och Korsvägen från den 20 april
24 285 47 297 Hållplats Moskén och Tandvingen tillfälligt indragna från 24 april klockan 17.00
955 110 31 1174 Hållplats Lilla Brogatan tillfälligt indragen för samtliga linjer från den 3 januari
758 1022 Hållplats Bergfotsgatan är tillfälligt indragen från den 13 april
281 1014 282 1015 Hållplats Styrsö Tången tillfälligt indragen från den 8 april
Gamlestaden station, gångtunneln mellan pendeltågshållplatsen och Gamlestadstorget stängs av från 2 februari
74 537 Hållplats Gråbacka permanent indragen från 1 april
Vissa hissar på Falköping station är ur funktion till och med vecka 21
16 499 50 523 Arbete påverkar busstrafiken i Brunnsparken från den 15 juni 2014
10 1182 1 123 Hållplats Tingsrätten Skövde tillfälligt indragen från 3 mars
9 ronden 1163 Hållplats Vänerparken tillfälligt indragen för Ronden 9 från den 16 mars
931 453 Hållplats Holmen är tillfälligt indragen för linje 931 från 16 februari klockan 09.00
425 1009 Linje 425, hållplats Nygård Rönnvägen är indragen i båda riktningar från 7 januari
5 367 12 371 Vägarbete påverkar linje 5 och 12 i Uddevalla från 4 januari
737 767 Hållplats Bärnstensvägen tillfälligt indragen från 1 december
605 752 Hållplats Teknologivägen hållplatsläge A flyttas tillfälligt från 26 augusti
566 736 Hållplats Simmenäs flyttas tillfälligt från 10 november
Lilla Brogatan Hållplats Lilla Brogatan är tillfälligt indragen i båda riktningar för linje 2, 5, 6, 8, 12, 30, och 955 till 31 december klockan 24.00.
Hönö Röd,Lapposandsvägen... Linje 291, ingen busstrafik sträckan Rödvägen - Hönö Norra och omvänt.
Borgmästargatan,Mariaskolan... Linje 1, 502, 504, 511 och 512, ingen busstrafik sträckan Borgmästaregatan - Mariaskolan och omvänt till 21 juni.
Vagnsbodsvägen Linje 1 och 10, hållplats Vagnsbodsvägen är tillfälligt indragen i båda riktningar till 5 maj klockan 23.59.
Korsvägen Linje 513, 601, 605, 610 och 753, hållplats Korsvägen i riktning Delsjömotet avgår för tillfället från hållplatsläge H till 27 april klockan 04.00.
Sjöhagens skola,Nya Zeeland... Linje 159 och 404, hållplats Nya Zeeland och Sjöhagens Skola är tillfälligt indragna i båda riktningar till 1 juni klockan 16.00.
Högskolan,Hötorget Hållplatserna Högskolan samt Hötorget är tillfälligt indragna i riktning Södra Torget för samtliga linjer 25 april klockan 11.10-11.45.
Resecentrum Skövde Resecentrum Skövde, hiss till parkering på Östra sidan är ur funktion till slutet av juni.
Vänerparken Ronden 9, hållplats Vänerparken är tillfälligt indragen i båda riktningar och gäller tillsvidare.
Moskén,Tandvingen Linje 24, 47, 52 och 93, hållplats Tandvingen och Moskén är tillfälligt indragna till 26 april klockan 19.00.
Skövde resecentrum Tåg,Töreboda resecentrum Tåg Västtågen, ingen tågtrafik sträckan Skövde - Töreboda och omvänt till 22 maj klockan 24.00.
Styrsö Tången Linje 281 och 282, hållplats Styrsö Tången är tillfälligt indragen i båda riktningar till 21 maj klockan 24.00.
Spadegatan,Storås... Linje 74, hållplats Gråbacka är permanent indragen i båda riktningar från 1 april klockan 04.00.
Heden Linje 186, 513, 601, 605, 610, 753 och 758, hållplats Heden mot Korsvägen avgår för tillfället från hållplatsläge F till 27 april klockan 04.00.
Långavallsgatan Linje 71, 74 och 179, hållplats Långavallsgatan är tillfälligt indragen i riktning Linnarhultsvägen till den 22 maj.
Berzeliigatan Linje 186, 513, 601, 605, 610, 753 och 758, hållplats Berzeliigatan är tillfälligt indragen i riktning Korsvägen till 27 april klockan 04.00.
Nygård Rönnvägen Linje 425, hållplats Nygård Rönnvägen är tillfälligt indragen i båda riktningar tillsvidare.
Holmen Linje 931, hållplats Holmen är tillfälligt indragen till 30 juni klockan 24.00.
Gamlestadstorget,Gamlestadstorget Ers.hpl... Gamlestaden station, gångtunneln mellan pendeltågshållplatsen och Gamlestadstorget stängs av på grund av byggnation vid Gamlestadstorget.
Tingsrätten Skövde Linje 1 och 10, Tingsrätten Skövde avgår från tillfällig hållplats Tingsrätten på Skolgatan till 26 juni klockan 24.00.
Falköping resecentrum Tåg,Falköping resecentrum Falköping station, vissa hissar är ur funktion på grund av reparationsarbeten.
Polishuset Linje 1, 2, 560, 565 och 566, hållplats Polishuset, läge B, flyttas tillfälligt cirka 40 meter framåt tillsvidare.
Bergfotsgatan Linje 758, hållplats Bergfotsgatan är tillfälligt indragen i båda riktningar till 4 maj klockan 17.00.
Tingsrätten Skövde Linje 1 och 10, Tingsrätten Skövde avgår från tillfällig hållplats Tingsrätten på Skolgatan till 26 juni klockan 24.00.
Strandlid,Ledsgård Linje 717, hållplatserna Ledsgård och Strandlid är tillfälligt indragna i båda riktningar till 8 maj klockan 23.59.
Teglaskolan,Katedralskolan Linje 1 Express, 200, 202, 203, 211 och 212, hållplatserna Teglaskolan och Katedralskolan är tillfälligt indragna i riktning Skövde till 30 april klockan 16.00.
Sandersdalskolan,Tyfonvägen... Linje 12 får ändrad körväg till/från Tureborgs centrum från 4 januari och tillsvidare.
Gryningsvägen,Kurveröds vändplan... Linje 5 får ändrad körväg till/från Tureborgs centrum främst i högtrafiken från 4 januari och tillsvidare.

Planerade

Reseplaneraren

Sök resa
Fler val