Detta är icke-javascriptversionen av västtrafiks webbplats. För en bättre upplevelse slå på Javascript eller uppgradera din browser.

Trafikläge

Ibland gör vädret, vägarbeten och annat att vi blir sena eller måste köra andra vägar än vi brukar. Så fort vi får vetskap om omläggningar och större förseningar informerar vi om dem.

Här kan du se aktuella och kommande störningar i trafiken i just din kommun.  Du kan också få informationen i mobilen eller via våra andra kanaler på webben. Information om tåg hittar du på Trafikverkets hemsida. Om du har frågor om eventuella störningar på sträckan Varberg-Borås-Herrljunga kan du ringa Trafikverket på telefon: 033-17 24 44.

Trafikläget i mobilen
Trafikläget på webben

Information ute på våra hållplatser
I stora delar av vårt område visar vi aktuell information om trafikläget på tv-skärmar vid våra hållplatser. Vi har även högtalarsystem, främst i Göteborg men även på några andra stora hållplatser, där vi gör utrop.


  • Planerade
  • Pågående

Pågående

Linjer/hållplatser Störningsinformation
Göteborg C,Alingsås station... SJ Regional 176, Göteborg C - Stockholm C klockan 11:55 är försenat cirka 10 minuter på grund av sent vändande tåg.
Munkedal station,Stenungsunds station... Västtågen 3742, Göteborg C - Strömstad station klockan 10:40 är försenat cirka 10 minuter på grund av ett kontaktledningsfel.
Håkantorp station,Stora Levene station... Västtågen 3359, Mariestad resecentrum - Herrljunga klockan 10:08 är inställt sträckan Lidköping - Herrljunga på grund av fordonsfel.
Håkantorp station,Stora Levene station... Västtågen 3360, Herrljunga station - Lidköping resecentrum klockan 12:05 är inställt på grund av fordonsfel.
Västtågen 4 Banarbete sträckan Göteborg - Ytterby 21 september - 16 oktober AVSLUTAD 8 oktober
435 707 Linje 435, ingen busstrafik sträckan Garnvindeskolan - Granvattnet och omvänt till och med 16 oktober
10 1182 1 123 Linje 1 och 10, hållplats Tingsrätten flyttas tillfälligt från den 9 oktober klockan 09:00.
Himlaskolan Linje 411 och 412, hållplats Himlaskolan flyttas tillfälligt till hållplatsen utanför Kommunhuset på grund av begränsad framkomlighet.
Grönnäs,Älvängen resecentrum... Linje 421, förseningar sträckan Älvängen - Lilla Edet och omvänt kan förekomma på grund av ett vägarbete.
Bleketskolan vändplan Linje 355, 356, 966, 967 och 965, hållplats Bleketskolan Vändplan är tillsvidare indragen på grund av ett trafikhinder.
Von Döbelns Väg Linje 22 och 634, hållplats Von Döbelns Väg är tillfälligt indragen i båda riktningarna på grund av ett vägarbete.
311 1061 1 643 Broarbete Kongahällagatan påverkar linje 1 och 311 från den 5 oktober
1 112 Linje 1, hållplats Fridhemsparken är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av ett vägarbete till 20 oktober klockan 16:00
762 615 763 616 Linje 762 och 763, hållplats Sinntorpsskolan flyttas tillfälligt i båda riktningar från den 5 oktober
753 608 Linje 753, hållplats Åby Fritidscentrum, läge B flyttas tillfälligt från den 7 oktober klockan 07:00
937 1101 333 661 Banarbete påverkar busstrafiken i Stenungsund från den 7 oktober
Blå express 632 Hållplats Ekeredsvägen läge A flyttas tillfälligt från den 5 oktober
2 364 4 366 Tillfälligt indragna hållplatser, Herrestads skola, Källdal och Frölandsvägen i riktning Uddevalla på grund av vägarbete 28 september - 30 oktober
751 606 Linje 751, hållplats Storgatan flyttas tillfälligt i båda riktningar från den 16 augusti
25 507 751 606 Hållplats Fässbergsgymnasiet och Storgatan flyttas tillfälligt från den 24 augusti
82 1136 Hållplats Sandås läge A flyttas permanent den 25 september klockan 09:00
31 511 Hållplats Skeppsbyggaregatan läge A flyttas tillfälligt från den 14 september klockan 09:00
21 282 23 284 Hållplats Pilen och Familjehuset är tillfälligt indragen för linje 21, 23, 47, 93 och 630 från 31 augusti
Pendeltåg 996 Banarbete påverkar Alependeln lördagar och söndagar mellan 5 september - 22 november
3 489 4 490 Linje 3, 4, 5, 7 och 10, vissa indragna hållplatser på grund av ett spårarbete 9 oktober - 12 oktober
700 334 710 335 Hållplatserna Ekenäs Mosse och Svagerud flyttas tillfälligt från den 20 augusti klockan 16:00
400 187 402 188 Hållplats Ösa och Åsen permanent indragen från 31 augusti 2015
51 300 Hållplats Järnvägsgatan tillfälligt indragen 16 augusti klockan 04:00 - 1 november klockan 04:00
738 347 1 363 Kampenhof bussterminal byggs om mellan 10 augusti klockan 06:00 - 7 december klockan 16:00
5 367 Hållplats Helgonabacken och Tureborgsbron är tillfälligt indragna 17 augusti klockan 05:00 - 1 december klockan 23:59
62 304 Linje 62, ingen busstrafik sträckan Maskrosvägen - Björkåsvägen och omvänt till 9 november
Rosa express 1013 Hållplats Lyckhem hållplatsläge B flyttas tillfälligt från den 7 augusti
16 38 Hållplatserna Vejlegatan - Göta är tillfälligt indragna för linje 16 från den 1 augusti
21 282 24 285 Hållplats Trollhättan resecentrum, läge C och D, flyttas tillfälligt från 16 augusti klockan 04.00
Sj regional 844 SJ Regionaltåg 356, 359, 360 och 363 inställda på delsträcka vissa dygn under perioden 4 augusti - 19 november på grund av banarbete
955 110 31 1174 Hållplats Lilla Brogatan tillfälligt indragen för samtliga linjer från den 3 januari
425 1009 Linje 425, hållplats Nygård Rönnvägen är indragen i båda riktningar från 7 januari
Tingsrätten Skövde Linje 1 och 10, hållplats Tingsrätten flyttas tillfälligt cirka 100 meter i riktning Skulltorp tillsvidare på grund av ett trafikhinder..
Garnvindeskolan,Grandalen västra... Linje 435, ingen busstrafik sträckan Garnvindeskolan - Granvattnet och omvänt på grund av vägarbete till klockan 14:53.
Ytterby station,Göteborg C Västtågen 3743 och 3746, har återtagit sin trafik enligt ordinarie tidtabell tidigare än planerat.
Fridhemsparken Linje 1, hållplats Fridhemsparken är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av ett vägarbete till 20 oktober klockan 16:00.
Lindome station Linje 760, hållplats Lindome station flyttas tillfälligt cirka 60 meter i riktning Lindome centrum på grund av ett hållplatsarbete, som beräknas pågå till 30 oktober klockan 14:00.
Ekeredsvägen BLÅ EXPRESS, hållplats Ekeredsvägen, läge A, flyttas tillfälligt cirka 100 meter i riktning Kullavik på grund av ett vägarbete, som beräknas pågå till 1 februari 2016..
Ytterby station,Ytterby vägskäl... Linje 1 och 311, hållplats Kongahällagatan, Vikingatorget, Nordmannatorget, Christian IV:s väg och Solhultsgatan är tillfälligt indragna i båda riktningar på grund av ett broarbete till den 14 oktober Närmaste hållplats är Mimers hus.
Sinntorpsskolan Linje 762 och 763, hållplats Sinntorpsskolan flyttas till ett tillfälligt läge på Industrivägen på grund av ett hållplatsarbete till 31 december klockan 23:59.
Trollhättan resecentrum,Gustavas Plats... Linje 22, 53, 61, 62, 65 samt 421, förseningar upp till 10 minuter kan förekomma på grund av vägarbete på Klaffbron.
Åby fritidscentrum Linje 753, hållplats Åby Fritidscentrum, läge B flyttas tillfälligt cirka 85 meter i riktning Heden på grund av ett hållplatsarbete till 20 november klockan 14:00..
Solgården,Vårdcentralen... Linje 3, påverkas i båda riktningar av ett banarbete till 31 oktober klockan 04:00.
Nösnässkolan Linje 357 och 359, hållplats Nösnässkolan är tillfälligt indragen på grund av ett banarbete till den 31 oktober klockan 04:00.
Gymnasiet Linje 333, hållplats Gymnasiet är tillfälligt indragen på grund av ett banarbete.
Storgatan Linje 25 och 751, Storgatan mot Mölndal centrum avgår för tillfället från hållplatsläge E på grund av ett arbete till 16 oktober klockan 14:00.
Fässbergsgymnasiet Linje 25, Fässbergsgymnasiet mot Mölndal centrum avgår för tillfället från hållplatsläge E på grund av ett arbete till 16 oktober klockan 17:00.
Pilen Linje 21, 23, 47 och 93, hållplats Pilen läge B är tillfälligt indragen i riktning Sandhem/Trollhättan på grund av ett vägarbete till den 30 november klockan 23:59.
Källdal,Frölandsvägen... Hållplatserna Herrestadsskolan, Källdal, och Frölandsvägen är tillfälligt indragna i riktning Uddevalla på grund av vägarbete till 30 oktober klockan 23:59.
Sandås Linje 82, hållplats Sandås flyttas permanent till Brottkärrsvägen den 25 september klockan 09:00..
Familjehuset Linje 630, hållplats Familjehuset är tillfälligt indragen i riktning Upphärad på grund av ett vägarbete till 30 november klockan 23:59.
Vejlegatan,Moldegatan... Linje 16, ingen busstrafik sträckan Vejlegatan - Göta på grund av vägarbete till 1 november klockan 16:00.
Ekenäs Mosse,Svagerud Linje 700, 710 och 712, hållplatserna Ekenäs Mosse och Svagerud flyttas tillfälligt vardagar mellan klockan 16:00-18:00 till tillfälliga hållplatser på väg 2059 på grund av ett vägarbete till 31 oktober klockan 18:00.
Järnvägsgatan Linje 51, hållplats Järnvägsgatan är tillfälligt indragen i riktning Stavre på grund av ett hållplatsarbete till 1 november klockan 04:00.
Helgonabacken,Tureborgsbron Linje 5, hållplats Helgonabacken och Tureborgsbron är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av vägarbetet till 1 december klockan 23:59.
Trollhättan resecentrum Linje 21, 24, 51 och 710, hållplats Trollhättan resecentrum läge C flyttas tillfälligt till ett läge på Bangårdsgatan på grund av hållplatsarbete till 31 oktober klockan 24:00.
Storgatan Linje 751, Storgatan mot Mölnlycketerminalen avgår för tillfället från hållplatsläge B på grund av ett vägarbete.
Storgatan Linje 751, Storgatan mot Frölunda Torg avgår för tillfället från hållplatsläge A på grund av ett vägarbete.
Trollhättan resecentrum Linje 21, 24, 51 och 710, hållplats Trollhättan resecentrum läge D flyttas tillfälligt till hållplatsläge L på grund av hållplatsarbete till 31 oktober klockan 24:00.
Nygård Rönnvägen Linje 425, hållplats Nygård Rönnvägen är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av ett vägarbete och gäller tillsvidare.
Repelyckevägen,Björkåsvägen... Linje 62, ingen busstrafik sträckan Maskrosvägen - Björkåsvägen och omvänt på grund av ett vägarbete till 9 november.

Planerade

Reseplaneraren

Sök resa
Fler val