Detta är icke-javascriptversionen av västtrafiks webbplats. För en bättre upplevelse slå på Javascript eller uppgradera din browser.

Trafikläge

Vägarbeten, väderlek, evenemang och annat gör att vi ibland måste köra andra vägar eller riskerar att bli sena. För att du ska bli så lite drabbad som möjligt informerar vi om alla omläggningar och större förseningar så fort vi får vetskap om dem.

Välj kommun nedan för att se aktuella och kommande störningar i trafiken. Du kan även ta del av störningsinformation via mobilen eller våra andra informationskanaler på webben. Realtidsinformation för tåg hittar du på Trafikverkets hemsida.

Om du redan påbörjat din resa kan du få reda på aktuellt trafikläge genom att läsa på våra displayer i de områden där vi har sådana på hållplatserna. Vi gör även utrop på våra hållplatser i främst Göteborg samt på några andra större hållplatser.


  • Kommande
  • Aktuella

Aktuella

Linjer/hållplatser Status Störningsinformation
435 707 Linje 435 vänder för närvarande busstrafiken vid Slerebo
Västtågen 4 Inställda avgångar i tågtrafiken Uddevalla C - Strömstad station 21 - 25 augusti
103 136 105 138 Linje 103 och 105, hållplats Jung Preem är tillfälligt indragen i båda riktningar
632 321 Hållplatserna Ingelsgården, Änga och Ängarna tillfälligt indragna för linje 632
542 724 Linje 542, ingen busstrafik sträckan Erska kyrka - Hagalund och åter
540 722 Linje 540, ingen busstrafik sträckan Hallavadet - Skakeltorp
543 725 581 742 Evenemang påverkar busstrafiken i Vårgårda från 22 augusti
24 285 Linje 24, hållplats Sylte Center flyttas tillfälligt cirka 100 meter bakåt i riktning Ryrbäcksparken till 21 augusti
721 341 740 348 Ett vägarbete påverkar busstrafiken i Åmål från 19 augusti
550 106 2 25 Vägarbete påverkar busstrafiken i Borås från 18 augusti
Västtågen 11 Västtågen 14 Arbete med gångbro på Skövde Resecentrum kan medföra spårändring 18 augusti till 29 oktober
764 357 Ett vägarbete påverkar linje 764 Rörviken - Nössemark från 18 augusti
760 613 761 614 Hållplats Möbelgatan läge A och B flyttas tillfälligt från den 11 augusti
21 132 8 870 Hållplats Billingskolan flyttas tillfälligt från 19 augusti
5 367 7 369 Hållplats Kungstorget, Kochska Gränden och Agnebergshallen tillfälligt indragna från 5 augusti
700 334 710 335 Linje 700, 710, 711, 712 och 714, förseningar upp till 25 minuter i båda riktningar
Sj regional 848 SJ Regional, förseningar upp till 30 minuter sträckan Hestra - Göteborg och åter
871 410 878 416 Hållplats Oppen flyttas tillfälligt från 17 augusti
17 500 Hållplats Bovallstrandsgatan flyttas tillfälligt från 20 augusti
530 714 Hållplats Lerum Andersvägen tillfälligt indragen från den 4 augusti
32 512 128 563 Vägarbete i Göteborgs Hamn påverkar linje 32, 128 och 184 från 11 augusti
1 487 2 488 Spårarbete påverkar linje 1, 2 och 3 den 21 augusti
519 1060 58 1137 Hållplats Bellevue ändrade hållplatslägen för en del busslinjer från 21 juli
50 523 60 529 Arbete påverkar kollektivtrafiken mellan Brunnsparken och Skeppsbron från 15 juni
Tågab regiontåg 846 Tidigareläggning på avgångar sträckan Göteborg - Säffle från den 26 maj
Repelyckevägen,Björkåsvägen... Linje 62, ingen busstrafik sträckan Maskrosvägen - Björkåsvägen och omvänt från 12 maj klockan 07.00 till 30 september klockan 17.00.
62 304 Ingen busstrafik sträckan Maskrosvägen - Björkåsvägen från den 12 maj klockan 07.00
6 492 7 493 Hållplats Gamlestadstorget flyttas tillfälligt mellan 22 april - 3 november
154 61 155 62 Broarbete påverkar kollektivtrafiken mellan Rydboholm och Viskafors från den 31 mars
50 523 60 529 Hållplats Skeppsbron, läge A, flyttas tillfälligt från den 17 mars
155 62 Hållplats Osdal är tillfälligt indragen från 17 februari
76 53 209 70 Linje 76, 209, 261, 263 och 265 hållplats Nyboholm, Ulricehamn flyttas tillfälligt från den 17 februari
Rådande väderlek påverkar kollektivtrafiken i Bohuslän, Dalsland och Skaraborg
Nyboholm Linje 76, 209, 261, 263 och 265, hållplats Nyboholm flyttas tillfälligt till Alängsgatan mitt emot Toyota.
Gamlestadstorget Linje 6, 7 och 11 hållplats Gamlestadstorget läge A och B flyttas tillfälligt cirka 150 meter i riktning hållplats SKF från 22 april klockan 04.00 till 3 november klockan 04.00.

Kommande

ReseplanerarenFler val