Detta är icke-javascriptversionen av västtrafiks webbplats. För en bättre upplevelse slå på Javascript eller uppgradera din browser.

Trafikläge

Ibland gör vädret, vägarbeten och annat att vi blir sena eller måste köra andra vägar än vi brukar. Så fort vi får vetskap om omläggningar och större förseningar informerar vi om dem.

Här kan du se aktuella och kommande störningar i trafiken i just din kommun.  Du kan också få informationen i mobilen eller via våra andra kanaler på webben. Information om tåg hittar du på Trafikverkets hemsida. Om du har frågor om eventuella störningar på sträckan Varberg-Borås-Herrljunga kan du ringa Trafikverket på telefon: 033-17 24 44.

Trafikläget i mobilen
Trafikläget på webben

Information ute på våra hållplatser
I stora delar av vårt område visar vi aktuell information om trafikläget på tv-skärmar vid våra hållplatser. Vi har även högtalarsystem, främst i Göteborg men även på några andra stora hållplatser, där vi gör utrop.


  • Planerade
  • Pågående

Pågående

Linjer/hållplatser Störningsinformation
Herrljunga station,Floby Station... Västtågen 13446, Göteborg C - Skövde resecentrum klockan 16:35 är inställt sträckan Alingsås station - Skövde resecentrum på grund av ett fordonsfel.
Lilla Oxhagen,Uppegård... Linje 311, Klareberg - Kungälvs busstation klockan 17:03 är försenad cirka 15 minuter på grund av köbildning .
Hjalmar Brantingsplatsen,Tingstadsvass... Linje 40, förseningar upp till 20 minuter sträckan Angered Centrum mot Hjalmar Brantingsplatsen på grund av vägarbete.
Hova industriområde,Hova Torget... Linje 501, 512 samt 520, hållplats Hova industrigatan och Mogården är tillfälligt indragen bägge riktningar på grund av evenemang till 12 juli klockan 20:00.
Mullsjö resecentrum,Suntakstan Linje 308, Mullsjö resecentrum - Tidaholm busstation klockan 17:35 är inställd på grund av cykellopp samt vägarbete.
Von Döbelns Väg Linje 22 och 634, hållplats Von Döbelns Väg är tillfälligt indragen i båda riktningarna på grund av ett vägarbete.
Göteborg C,Sävenäs Station... SJ Regional, Västtågen och Alingsåspendeln, förseningar kan uppstå sträckan Göteborg C mot Alingsås och omvänt på grund av ett banarbete.
Öresundståg 1147 Pendeltåg 9 Kungsbackapendeln och Öresundstågen, Förseningar och inställda avgångar sträckan Göteborg C - Kungsbacka station och omvänt.
308 1130 Indragna avgångar för linje 308 under eftermiddagen den 7 juli
Västtågen 11 Västtågen 13 Spårarbete påverkar tågtrafiken mellan Göteborg - Alingsås mellan 26 juni - 17 augusti
Åsgatan,Bengtsfors busstation... Linje 752 och 775, ingen busstrafik sträckan Skolmyrsgatan - Sörgården i riktning Bengtsfors på grund av ett vägarbete till 10 juli klockan 16:00.
Bergfotsgatan Linje 758, hållplats Bergfotsgatan är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av ett vägarbete till 9 juli klockan 05:00.
Rådjuret Linje 52, kör åter vid hållplats Rådjuret.
561 731 562 732 Hållplats Västra Bodarna station tillfälligt indragen från 4 juli klockan 22:00
308 1130 302 170 Cykeltävlingen U6 i Tidaholm påverkar linje 302 och 303 från 6 juli klockan 04:00
35 514 37 516 Hållplats Bärby Korsväg hållplatsläge A flyttas tillfälligt från 15 juni klockan 07:00
Rosa express 1013 40 519 Linje 40, 402 och ROSA EXPRESS, vissa indragna hållplatser på grund av vägarbete 29 juni - 11 juli
Västtågen 11 Västtågen 13 Planned work affects trains between Alingsås station - Göteborg Central Station effective 26th June to 17th August
504 199 505 200 Törebodafestivalen påverkar busstrafiken till och från Töreboda mellan 2 - 4 juli
1 121 Ingen busstrafik sträckan Borgmästaregatan - Mariaskolan från den 20 april
1 487 2 488 Hållplats Domkyrkan och Grönsakstorget är tillfälligt indragen för linje 1, 2, 6, 9, 11, 16, 19, 25 samt linje X mellan 15 juni - 4 augusti
3 489 5 491 Spårarbete vid Kålltorp/Torp påverkar linje 3 och 5 från 6 juli klockan 04:00
47 522 Vägarbete påverkar linje 47 mellan 29 juni - 20 juli
875 413 877 415 Hållplats Grebbestad busstation flyttas tillfälligt från den 17 juni klockan 06.00
7 1181 200 156 Hållplats Stadshuset läge A flyttas tillfälligt för linje 7, 200 och 618 från den 8 juni klockan 07:00
158 572 Hållplatserna Domkyrkan och Grönsakstorget är tillfälligt indragna för linje 158 från den 15 juni klockan 04:00
Västtågen 11 Västtågen 13 Hissarna på Herrljunga station är ur funktion från vecka 22 till och med vecka 31
422 1007 311 1061 Hållplats Kongahällagatan, läge B, flyttas tillfälligt mellan 25 maj - 31 augusti
50 523 60 529 Hållplats Rosenlund läge A tillfälligt flyttad för samtliga linjer från den 25 maj klockan 06:00
62 304 Hållplatserna Maskrosvägen - Björkåsvägen tillfälligt indragna för linje 62 från den 11 maj
291 640 Hållplatserna Rödvägen, Lapposandsvägen, Hönö Röd och Hönö Norra är tillfälligt indragna från den 24 april
955 110 31 1174 Hållplats Lilla Brogatan tillfälligt indragen för samtliga linjer från den 3 januari
425 1009 Linje 425, hållplats Nygård Rönnvägen är indragen i båda riktningar från 7 januari
Solrosgatan,Kålltorp... Linje 3, ingen spårvagnstrafik sträckan Härlanda - Kålltorp på grund av ett spårarbete till 24 augusti klockan 04:00.
Göteborg C,Sävenäs Station... Alingsåspendeln, Göteborg C - Alingsås station och omvänt, förseningar samt vissa inställda avgångar på grund av banarbete till 17 augusti klockan 06:00.
Västra Bodarna station Linje 561 och 562, hållplats Västra Bodarna station är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av ett vägarbete tillsvidare.
Alingsås station,Vårgårda station... Västtågen och SJ Regional, Göteborg C - Skövde/Töreboda/Nässjö/Mariestad och omvänt, förseningar upp till 15 minuter kan förekomma på sträckan på grund av banarbete till 17 augusti klockan 06:00.
Ramstorpsvägen,Tidavallen... Linje 302 , ingen busstrafik sträckan Tidvallen - Ramstorpsvägen och omvänt på grund av cykeltävling till 11 juli klockan 24:00.
Styrsö Skäret,Vrångö... Linje 281, Vrångö - Saltholmens Brygga klockan 10:45 saknas i tidtabellen.
Mariaskolan,Milstensgatan... Linje 1, hållplats Mariaskolan, Björkgården, Milstensgatan och Borgmästaregatan är tillfälligt indragna i båda riktningar på grund av ett vägarbete till 7 juli klockan 20:00.
Domkyrkan Linje 1, 2, 6, 9, 11, 16, 19 och 25, hållplats Domkyrkan är tillfälligt indragen i båda riktningar till 4 augusti klockan 04:00 på grund av ett spårarbete.
Stadshuset Linje 7, 200 och 618, hållplats Stadshuset läge A flyttas tillfälligt cirka 100 meter i riktning Vasagatan och Vasaskolan på grund av ett arbete till 16 augusti klockan 16:00..
Kärra Kyrka,Klareberg... Linje 40, 402 och ROSA EXPRESS, får vissa ändrade hållplatslägen och hållplatserna Burmans Gata, Lillekärr Norra och Kärra Kyrka tillfälligt indragna i båda riktningar på grund av ett vägarbete till 11 juli klockan 04:00.
Bärby Korsväg Linje 35, 37 och 320, hållplats Bärby Korsväg läge A flyttas tillfälligt cirka 200 meter i riktning Hjalmar Brantingsplatsen på grund av ett vägarbete till 10 juli klockan 13:00..
Stadshuset Linje 7, 200 och 618, hållplats Stadshuset flyttas tillfälligt cirka 100 meter i riktning Skövde Arena på grund av ett vägarbete, till 16 augusti klockan 16:00..
Göteborg C,Anneberg station... Kungsbackapendeln och Öresundstågen, förseningar och inställda avgångar i tågtrafiken sträckan Göteborg C - Kungsbacka station och omvänt på grund av ett kontaktledningsfel.
Grönsakstorget Linje 1, 9, 11, 16, 19, 25 samt linje X, hållplats Domkyrkan och Grönsakstorget är tillfälligt indragen i båda riktningar till 4 augusti klockan 04:00 på grund av ett spårarbete.
Saltholmens Brygga,Brännö Husvik... Linje 282, Brännö Husvik - Saltholmens Brygga klockan 10:45 saknas i tidtabellen.
Tegelladan,Vulcan... Linje 303, ingen busstrafik sträckan Forsen - Vulcan och omvänt på grund av cykeltävling till 11 juli klockan 24:00.
Rosenlund Hållplats Rosenlund läge A flyttas till ett tillfälligt läge på Surbrunnsgatan i riktning Nils Ericson Terminalen och Centralstationen för samtliga linjer på grund av ett vägarbete till 16 augusti klockan 05:00..
Trämjölsfabriken,Stigs Center... Linje 47, hållplats Tingstadsvägen är indragen på grund av ett vägarbete till 20 juli klockan 04:00 och linjen är därmed delad i två delar.
Kongahällagatan Linje 1, 210, 308, 311, 422, 907, 914 och 918, hållplats Kongahällagatan flyttas tillfälligt till Gymnasiegatan i riktning Ytterby på grund av ett vägarbete till 31 augusti.
Tingstadsvägen Linje 47, hållplats Tingstadsvägen är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av ett vägarbete till 20 juli klockan 04:00.
Grebbestad busstation Linje 875, 877 och 878, hållplats Grebbestad busstation flyttas tillfälligt cirka 50 meter till Nedre Långgatan bakom Konsumbutiken till 18 augusti klockan 06:00 på grund av ett vägarbete.
Härlanda Linje 3, ingen spårvagnstrafik sträckan Härlanda - Kålltorp på grund av ett spårarbete till 24 augusti klockan 04:00.
Gamlestadstorget,Gamlestadstorget Ers.hpl... Gamlestaden station, gångtunneln mellan pendeltågshållplatsen och Gamlestadstorget stängs av på grund av byggnation vid Gamlestadstorget och gäller tillsvidare.
Nygård Rönnvägen Linje 425, hållplats Nygård Rönnvägen är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av ett vägarbete och gäller tillsvidare.
Herrljunga station Herrljunga station, hissar till samtliga spår är ur funktion från 25 maj till den 31 juli på grund av reparationsarbete.
Repelyckevägen,Björkåsvägen... Linje 62, ingen busstrafik sträckan Maskrosvägen - Björkåsvägen och omvänt på grund av ett vägarbete till 9 november.
Hönö Röd,Lapposandsvägen... Linje 291, ingen busstrafik sträckan Rödvägen - Hönö Norra och omvänt.

Planerade

Linjer/hållplatser Status Störningsinformation
Västtågen 11 Västtågen 13 Planned work affects trains to and from Gothenburg Central Station effective July 19th 9:00 PM to July 30th 12:00 PM
Västtågen 11 Västtågen 13 Inställda avgångar i tågtrafiken till och från Göteborg C från 19 juli klockan 21:00
3 489 5 491 Spårarbete på sträckan Sankt Sigfrids Plan - Solrosgatan påverkar linje 3 och 5 från 21 augusti till 24 augusti
3 489 5 491 Spårarbete på sträckan Sankt Sigfrids Plan - Solrosgatan påverkar linje 3 och 5 från 14 augusti till 17 augusti
10 1182 1 123 Hållplats Trumpetvägen tillfälligt indragen från den 8 juli
55 1121 Linje 55, hållplatserna Kinna Centrum och Stationsgatan indragna 31 juli
21 282 24 285 Hållplats Trollhättan resecentrum, läge C och D, flyttas tillfälligt från 16 augusti klockan 04.00
Sj regional 844 Planned work affects trains between Öxnered - Säffle effective 4 August - 6 August
Sj regional 844 SJ Regionaltåg 356, 359, 360 och 363 inställda på delsträcka vissa dygn under perioden 4 augusti - 19 november på grund av banarbete
406 191 Hållplats Gate gamla skolan tillfälligt indragen i båda riktningar från den 27 juli klockan 07.00
5 491 10 496 Spårarbete på Göta älvbron påverkar linje 5, 10 och 14 från den 9 juli klockan 04:00
320 657 Hållplats Tjuvkilshuvud är tillfälligt indragen den 19 juli
Öresundståg 1147 Vissa Öresundståg gör extra uppehåll för avstigande vid Liseberg station under Bokmässan 24 - 26 september
700 334 710 335 Vägarbete påverkar busstrafiken som passerar Dykällan mellan 25 juli - 18 augusti
1 487 2 488 Vissa spårvagnslinjer får alternativa körvägar på grund av ett spårarbete vid Järntorget 27 juli - 31 juli
3 489 6 492 Spårarbete vid Parkgatan/Viktoriagatan påverkar linje 3, 6 och 11 mellan 16 augusti - 14 september
755 354 Hållplatserna Televerket och Industrigatan tillfälligt indragna för linje 755 den 17 juli

Reseplaneraren

Sök resa
Fler val