Detta är icke-javascriptversionen av västtrafiks webbplats. För en bättre upplevelse slå på Javascript eller uppgradera din browser.

Trafikläge

Ibland gör vädret, vägarbeten och annat att vi blir sena eller måste köra andra vägar än vi brukar. Så fort vi får vetskap om omläggningar och större förseningar informerar vi om dem.

Här kan du se aktuella och kommande störningar i trafiken i just din kommun.  Du kan också få informationen i mobilen eller via våra andra kanaler på webben. Information om tåg hittar du på Trafikverkets hemsida. Om du har frågor om eventuella störningar på sträckan Varberg-Borås-Herrljunga kan du ringa Trafikverket på telefon: 033-17 24 44.

Trafikläget i mobilen
Trafikläget på webben

Information ute på våra hållplatser
I stora delar av vårt område visar vi aktuell information om trafikläget på tv-skärmar vid våra hållplatser. Vi har även högtalarsystem, främst i Göteborg men även på några andra stora hållplatser, där vi gör utrop.


  • Planerade
  • Pågående

Pågående

Linjer/hållplatser Störningsinformation
Virginsgatan,Vagnhallen Majorna... Linje 3, Kålltorp - Marklandsgatan och omvänt, se realtidsskylten eller sök din resa i Västtrafiks reseplanerare i appen eller på hemsidan för att finna rätt avgångstider.
Västtågen 4 Västtågen, all tågtrafik inställd på sträckan Tanum - Strömstad och omvänt på grund av spårbyte 17 augusti - 6 september
Viaredsmotet Linje 20 och 21, hållplats Viaredsmotet läge A och B flyttas permanent cirka 200 meter i riktning Viared på grund av ett vägarbete av ny väg.
Stenpiren,Saltholmen... Linje 11, kan avgå upp till 5 minuter tidigare på grund av att linjen är omlagd via Stenpiren fram till den 14 september.
Bleketskolan vändplan Linje 355, 356, 966, 967 och 965, hållplats Bleketskolan Vändplan är tillsvidare indragen på grund av ett trafikhinder.
Krokslätts södra industriområde Linje 758, hållplats Krokslätts södra industriområde mot Heden är tillfälligt flyttad cirka 100 meter i riktning Mölndal till den 31 augusti klockan 05:00.
Von Döbelns Väg Linje 22 och 634, hållplats Von Döbelns Väg är tillfälligt indragen i båda riktningarna på grund av ett vägarbete.
1 487 3 489 Spårarbete vid Hagakyrkan påverkar linje 1, 3, 6 och 11 mellan 16 augusti - 14 september samt linje 3 mellan 14-28 september
700 334 710 335 Hållplatserna Ekenäs Mosse och Svagerud flyttas tillfälligt från den 20 augusti klockan 16:00
400 187 402 188 Hållplats Ösa och Åsen permanent indragen från 31 augusti 2015
Grön express 634 Grön Express, Hållplats Högadal är tillfälligt indragen
246 73 Hållplatserna Skölverne, Ölanda och Lystorp är tillfälligt indragna från den 24 augusti
Västtågen 4 Planned work effects trains between Tanum station and Strömstad station effective August 17th to September 6th
25 507 751 606 Hållplats Fässbergsgymnasiet och Storgatan flyttas tillfälligt från den 24 augusti
541 723 551 728 Hållplatserna Lilla Torget - Lendahlsskolan tillfälligt indragna för linje 1, 541 och 551 den 17 augusti 05:30 - 28 augusti 23:59
51 300 Hållplats Järnvägsgatan tillfälligt indragen 16 augusti klockan 04:00 - 1 november klockan 04:00
Svart express 1011 23 506 Hållplats Änghagen flyttas tillfälligt 19 augusti klockan 08:00 - 28 augusti klockan 17:00
402 188 403 189 Hållplats Rosenlund och Kvarngatan flyttas tillfälligt till den 25 september 23:59
1 111 1 123 Hållplatserna Sandtorget, Stadshuset och Arena Skövde tillfälligt indragna från 28 augusti klockan 17:00 till 30 augusti klockan 04:00
738 347 1 363 Kampenhof bussterminal byggs om mellan 10 augusti klockan 06:00 - 7 december klockan 16:00
751 606 Linje 751, hållplats Storgatan flyttas tillfälligt i båda riktningar från den 16 augsuti
5 367 Hållplats Helgonabacken och Tureborgsbron är tillfälligt indragna 17 augusti klockan 05:00 - 1 december klockan 23:59
62 304 Linje 62, ingen busstrafik sträckan Maskrosvägen - Björkåsvägen och omvänt till 9 november
Rosa express 1013 Hållplats Lyckhem hållplatsläge B flyttas tillfälligt från den 7 augusti
16 38 Hållplatserna Vejlegatan - Göta är tillfälligt indragna för linje 16 från den 1 augusti
246 73 Hållplatserna Ölanda - Lystorp tillfälligt indragna för linje 246 från den 24 augusti klockan 04:00
670 329 679 331 Hållplats Ramseröd hållplatsläge B flyttas tillfälligt från 10 augusti klockan 06:00
21 282 24 285 Hållplats Trollhättan resecentrum, läge C och D, flyttas tillfälligt från 16 augusti klockan 04.00
35 514 37 516 Hållplats Bärby Korsväg hållplatsläge A flyttas tillfälligt från 15 juni klockan 07:00
Sj regional 844 SJ Regionaltåg 356, 359, 360 och 363 inställda på delsträcka vissa dygn under perioden 4 augusti - 19 november på grund av banarbete
422 1007 311 1061 Hållplats Kongahällagatan, läge B, flyttas tillfälligt mellan 25 maj - 31 augusti
291 640 Hållplatserna Rödvägen, Lapposandsvägen, Hönö Röd och Hönö Norra är tillfälligt indragna från den 24 april
955 110 31 1174 Hållplats Lilla Brogatan tillfälligt indragen för samtliga linjer från den 3 januari
425 1009 Linje 425, hållplats Nygård Rönnvägen är indragen i båda riktningar från 7 januari
Storgatan Linje 25 och 751, Storgatan mot Mölndal centrum avgår för tillfället från hållplatsläge E på grund av ett arbete till 2 oktober klockan 17:00.
Fässbergsgymnasiet Linje 25, Fässbergsgymnasiet mot Mölndal centrum avgår för tillfället från hållplatsläge E på grund av ett arbete till 2 oktober klockan 17:00.
Ekenäs Mosse,Svagerud Linje 700, 710 och 712, hållplatserna Ekenäs Mosse och Svagerud flyttas tillfälligt vardagar mellan klockan 16:00-18:00 till tillfälliga hållplatser på väg 2059 på grund av ett vägarbete till 31 oktober klockan 18:00.
Högadal Grön Express, Hållplats Högadal är tillfälligt indragen i riktning Nysätersvägen på grund av hållplatsarbete till 14 augusti klockan 17:00.
Lystorp,Ölanda... Linje 246, hållplats Skölverne, Ölanda och Lystorp är tillfälligt indragna på grund av ett broarbete, till 25 oktober klockan 23:59.
Järnvägsgatan Linje 51, hållplats Järnvägsgatan är tillfälligt indragen i riktning Stavre på grund av ett hållplatsarbete till 1 november klockan 04:00.
Änghagen Linje 23 och Svart Express, hållplats Änghagen läge A flyttas tillfälligt cirka 100 meter i riktning Sillvik/Vallhamra på grund av ett vägarbete till 28 augusti klockan 17:00.
Domkyrkan,Grönsakstorget... Linje 11, ingen spårvagnstrafik sträckan Hagakyrkan - Domkyrkan och omvänt på grund av ett spårarbete till 14 september klockan 03:30.
Lilla torget,Stora torget... Linje 1, 541 och 551, ingen busstrafik sträckan Lilla Torget - Lendahlsskolan på grund av ett vägarbete till 28 augusti klockan 23:59.
Hova station På grund av ett ställverksarbete är plattformsbelysningen tillfälligt ur funktion.
Prinsgatan,Järntorget... Linje 1, ingen spårvagnstrafik nattetid sträckan Prinsgatan - Hagakyrkan och omvänt på grund av ett spårarbete till 14 september klockan 03:30.
Kvarngatan Linje 402 och 403, hållplats Kvarngatan flyttas tillfälligt till korsningen Skövdevägen - Industrigatan på grund av vägarbete till 25 september klockan 23:59.
Rosenlund Linje 402 och 403, hållplats Rosenlund flyttas tillfälligt till korsningen Skövdevägen - Industrigatan på grund av vägarbete till 25 september klockan 23:59.
Helgonabacken,Tureborgsbron Linje 5, hållplats Helgonabacken och Tureborgsbron är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av vägarbetet till 1 december klockan 23:59.
Moldegatan,Göta... Linje 16, ingen busstrafik sträckan Vejlegatan - Göta på grund av vägarbete till 1 november klockan 16:00.
Munkedal station,Överby... Västtågen, ingen tågtrafik sträckan Tanum station - Strömstad station och omvänt på grund av banarbete till och med den 6 september.
Storgatan Linje 751, Storgatan mot Mölnlycketerminalen avgår för tillfället från hållplatsläge B på grund av ett vägarbete.
Storgatan Linje 751, Storgatan mot Frölunda Torg avgår för tillfället från hållplatsläge A på grund av ett vägarbete.
Prinsgatan,Järntorget... Linje 6, ingen spårvagnstrafik sträckan Hagakyrkan - Prinsgatan och omvänt på grund av ett spårarbete till 14 september klockan 03:30.
Grönsakstorget Linje 6, Grönsakstorget mot Länsmansgården avgår för tillfället från hållplatsläge A på grund av ett spårarbete till 14 september klockan 03:30.
Grönsakstorget Linje 6, Grönsakstorget mot Kortedala avgår för tillfället från hållplatsläge B på grund av ett spårarbete till 14 september klockan 03:30.
Hagakyrkan Hållplats Hagakyrkan är tillfälligt indragen i båda riktningar för samtliga linjer på grund av ett spårarbete till 14 september klockan 03:30.
Olivedalsgatan Linje 6, Olivedalsgatan mot Kortedala avgår för tillfället från hållplatsläge D på grund av ett spårarbete till 14 september klockan 03:30.
Olivedalsgatan Linje 6, Olivedalsgatan mot Länsmansgården avgår för tillfället från hållplatsläge C på grund av ett spårarbete till 14 september klockan 03:30.
Järntorget Linje 3, Järntorget mot Marklandsgatan avgår för tillfället från reservhållplatsen på Första Långgatan på grund av ett spårarbete till 14 september klockan 03:30.
Järntorget Linje 3, Järntorget mot Kålltorp avgår för tillfället från reservhållplatsen på Första Långgatan på grund av ett spårarbete till 14 september klockan 03:30.
Trollhättan resecentrum Linje 21, 24, 51 och 710, hållplats Trollhättan resecentrum läge D flyttas tillfälligt till hållplatsläge L på grund av hållplatsarbete till 31 oktober klockan 24:00.
Trollhättan resecentrum Linje 21, 24, 51 och 710, hållplats Trollhättan resecentrum läge C flyttas tillfälligt till ett läge på Bangårdsgatan på grund av hållplatsarbete till 31 oktober klockan 24:00.
Kongahällagatan Linje 1, 210, 308, 311, 422, 907, 914 och 918, hållplats Kongahällagatan flyttas tillfälligt till Gymnasiegatan i riktning Ytterby på grund av ett vägarbete till 31 augusti.
Nygård Rönnvägen Linje 425, hållplats Nygård Rönnvägen är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av ett vägarbete och gäller tillsvidare.
Hönö Röd,Lapposandsvägen... Linje 291, ingen busstrafik sträckan Rödvägen - Hönö Norra och omvänt.
Repelyckevägen,Björkåsvägen... Linje 62, ingen busstrafik sträckan Maskrosvägen - Björkåsvägen och omvänt på grund av ett vägarbete till 9 november.

Planerade

Reseplaneraren

Sök resa
Fler val