Detta är icke-javascriptversionen av västtrafiks webbplats. För en bättre upplevelse slå på Javascript eller uppgradera din browser.

Trafikläge

Vägarbeten, väderlek, evenemang och annat gör att vi ibland måste köra andra vägar eller riskerar att bli sena. För att du ska bli så lite drabbad som möjligt informerar vi om alla omläggningar och större förseningar så fort vi får vetskap om dem.

Välj kommun nedan för att se aktuella och kommande störningar i trafiken. Du kan även ta del av störningsinformation via mobilen eller våra andra informationskanaler på webben. Realtidsinformation för tåg hittar du på Trafikverkets hemsida.

Om du redan påbörjat din resa kan du få reda på aktuellt trafikläge genom att läsa på våra displayer i de områden där vi har sådana på hållplatserna. Vi gör även utrop på våra hållplatser i främst Göteborg samt på några andra större hållplatser.


  • Kommande
  • Aktuella

Aktuella

Linjer/hållplatser Status Störningsinformation
730 343 738 347 Linje 730 och 738, förseningar upp till 60 minuter sträckan Kampenhof - Bengtsfors och åter
5 ronden 1159 103 136 Indragna hållplatser på sträckan Jung - Västgötagatan
Västtågen 4 Arbete påverkar tågtrafiken på sträckan Munkedal - Strömstad från 25 augusti
5 367 7 369 Hållplats Kungstorget, Kochska Gränden och Agnebergshallen tillfälligt indragna från 5 augusti
540 722 Linje 540, ingen busstrafik sträckan Hallavadet - Skakeltorp
111 312 Vägarbete kan påverka linje 111 (Gränsependeln) sträckan Blomholmsmotet - Hogdal kyrka från den 26 augusti
550 106 2 25 Vägarbete påverkar busstrafiken i Borås från 18 augusti
Västtågen 11 Västtågen 14 Arbete med gångbro på Skövde Resecentrum kan medföra spårändring 18 augusti till 29 oktober
764 357 Ett vägarbete påverkar linje 764 Rörviken - Nössemark från 18 augusti
530 714 Hållplats Lerum Andersvägen tillfälligt indragen från den 4 augusti
50 523 60 529 Arbete påverkar kollektivtrafiken mellan Brunnsparken och Skeppsbron från 15 juni
Tågab regiontåg 846 Tidigareläggning på avgångar sträckan Göteborg - Säffle från den 26 maj
Repelyckevägen,Björkåsvägen... Linje 62, ingen busstrafik sträckan Maskrosvägen - Björkåsvägen och omvänt från 12 maj klockan 07.00 till 30 september klockan 17.00.
62 304 Ingen busstrafik sträckan Maskrosvägen - Björkåsvägen från den 12 maj klockan 07.00
154 61 155 62 Broarbete påverkar kollektivtrafiken mellan Rydboholm och Viskafors från den 31 mars
155 62 Hållplats Osdal är tillfälligt indragen från 17 februari
605 752 Hållplats Teknologivägen, hållplatsläge A, flyttas tillfälligt
6 492 7 493 Hållplats Gamlestadstorget flyttas tillfälligt mellan 22 april - 3 november
519 1060 58 1137 Hållplats Bellevue ändrade hållplatslägen för en del busslinjer från 21 juli
17 500 Hållplats Bovallstrandsgatan flyttas tillfälligt från 20 augusti
50 523 60 529 Hållplats Skeppsbron, läge A, flyttas tillfälligt från den 17 mars
871 410 878 416 Hållplats Oppen flyttas tillfälligt från 17 augusti
760 613 761 614 Hållplats Möbelgatan läge A och B flyttas tillfälligt från den 11 augusti
Nyboholm Linje 76, 209, 261, 263 och 265, hållplats Nyboholm flyttas tillfälligt till Alängsgatan mitt emot Toyota.
Gamlestadstorget Linje 6, 7 och 11 hållplats Gamlestadstorget läge A och B flyttas tillfälligt cirka 150 meter i riktning hållplats SKF från 22 april klockan 04.00 till 3 november klockan 04.00.

Kommande

ReseplanerarenFler val