Detta är icke-javascriptversionen av västtrafiks webbplats. För en bättre upplevelse slå på Javascript eller uppgradera din browser.

Trafikläge

Ibland gör vädret, vägarbeten och annat att vi blir sena eller måste köra andra vägar än vi brukar. Så fort vi får vetskap om omläggningar och större förseningar informerar vi om dem.

Här kan du se aktuella och kommande störningar i trafiken i just din kommun.  Du kan också få informationen i mobilen eller via våra andra kanaler på webben. Information om tåg hittar du på Trafikverkets hemsida. Om du har frågor om eventuella störningar på sträckan Varberg-Borås-Herrljunga kan du ringa Trafikverket på telefon: 033-17 24 44.

Trafikläget i mobilen
Trafikläget på webben

Information ute på våra hållplatser
I stora delar av vårt område visar vi aktuell information om trafikläget på tv-skärmar vid våra hållplatser. Vi har även högtalarsystem, främst i Göteborg men även på några andra stora hållplatser, där vi gör utrop.


  • Kommande
  • Aktuella

Aktuella

Linjer/hållplatser Störningsinformation
435 195 Linje 435, inställda avgångar Karlsberg - Rusarpsvägen och omvänt
731 761 Linje 731, inställda avgångar Kungsbacka station - Mariedal
200 156 Linje 200, Skara busstation - Skövde resecentrum klockan 16.50 är försenad cirka 15 minuter
Öresundståg 1147 Tåg 1105, Göteborg - Kungsbacka klockan 17.40 är inställt
52 524 Linje 52, förseningar upp till 10 minuter sträckan Korsvägen - Linnéplatsen och åter
Öresundståg 1147 Tåg 20179, Göteborg - Åsa klockan 18.10 är inställt
Öresundståg 1147 Tåg 20176, Åsa - Göteborg klockan 17.20 är inställt
Inställda tågavgångar sträckan Göteborg - Kungsbacka på grund av ett fordonsfel
Pendeltåg 996 Pendeltåg, vissa inställda avgångar mellan Göteborg C - Älvängen station och åter från klockan 15.00
Gul express 1012 27 509 Hållplats Volvo City, läge B, tillfälligt flyttad från 26 januari klockan 05.00
425 1009 Linje 425, hållplats Nygård Rönnvägen är indragen i båda riktningar.
190 1199 20 503 Vägarbete påverkar busstrafiken på hållplats Kungssten i två etapper från den 12 januari
Hissarna på Falköping station är avstängd från 12 januari på grund av ombyggnad
955 110 2 25 Hållplats Lilla Brogatan tillfälligt indragen för samtliga linjer från den 3 januari
Hållplats Trollhättan Resecentrum tillfälligt ändrade hållplatslägen från 7 januari
5 367 12 371 Vägarbete påverkar linje 5 och 12 i Uddevalla från 4 januari
32 512 128 563 Hållplats Sydatlanten flyttas permanent från den 7 januari
737 767 Hållplats Bärnstensvägen tillfälligt indragen från 1 den december
Hissen till spår 2 och 3 på Skövde Central är avstängd från 24 september
50 523 60 529 Arbete påverkar busstrafiken mellan Brunnsparken och Skeppsbron från den 15 juni
566 736 Hållplats Simmenäs flyttas tillfälligt från 10 november
605 752 Hållplats Teknologivägen, hållplatsläge A, flyttas tillfälligt från 26 augusti
5 367 12 371 Hållplats Dalgången tillfälligt indragen från den 20 oktober
201 68 Hållplats Nitta flyttas tillfälligt för linje 201 från 29 september
201 68 Hållplatserna Varnum, Mellsjön, Finnekumla Vsk och Varnumsvägen är indragna från 29 september
154 61 155 62 Broarbete påverkar kollektivtrafiken mellan Rydboholm och Viskafors från den 31 mars

Kommande

Reseplaneraren

Fler val
SERVER317