Detta är icke-javascriptversionen av västtrafiks webbplats. För en bättre upplevelse slå på Javascript eller uppgradera din browser.

Trafikläge

Ibland gör vädret, vägarbeten och annat att vi blir sena eller måste köra andra vägar än vi brukar. Så fort vi får vetskap om omläggningar och större förseningar informerar vi om dem.

Här kan du se aktuella och kommande störningar i trafiken i just din kommun.  Du kan också få informationen i mobilen eller via våra andra kanaler på webben. Information om tåg hittar du på Trafikverkets hemsida. Om du har frågor om eventuella störningar på sträckan Varberg-Borås-Herrljunga kan du ringa Trafikverket på telefon: 033-17 24 44.

Trafikläget i mobilen
Trafikläget på webben

Information ute på våra hållplatser
I stora delar av vårt område visar vi aktuell information om trafikläget på tv-skärmar vid våra hållplatser. Vi har även högtalarsystem, främst i Göteborg men även på några andra stora hållplatser, där vi gör utrop.


  • Planerade
  • Pågående

Pågående

Linjer/hållplatser Störningsinformation
Västtågen 11 Västtågen 14 Inställda avgångar i tågtrafiken till och från Göteborg C 17 april klockan 00.00 - 19 april klockan 11.00
Västtågen 11 Västtågen, inställda avgångar i tågtrafiken Skövde resecentrum - Töreboda resecentrum från 2 februari
Västtågen 14 Västtågen 20 Inställda avgångar i tågtrafiken Jönköping resecentrum - Nässjö Central 20 april - 24 april
Verkstadsgatan östra Linje 501, 505 och 514, hållplats Verkstadsgatan Östra flyttad till ett tillfälligt hållplatsläge vid korsningen Verkstadsgatan/Skövdevägen till 21 april klockan 16.00.
Alingsås station Alingsås, ersättningsbuss avgår från ersättningshållplats fö...
Uddevalla östra Linje 2, hållplats Uddevalla östra är tillfälligt indragen i båda riktningar till klockan 15.30.
Nitta Linje 201, hållplats Nitta flyttas tillfälligt cirka 250 meter i riktning Ulricehamn till 3 maj klockan 23.59.
Mölndal station Mölndal station, hissen till tågperrongen är ur funktion.
Varnumsvägen,Finnekumla Vsk... Linje 201, ingen busstrafik sträckan Varnum - Varnumsvägen och omvänt till 3 maj klockan 23.59.
Borrbäck,Jönköpingsvägen Linje 405 och 406, hållplatserna Jönköpingsvägen och Borrbäck är tillfälligt indragna i båda riktningar till 24 april klockan 23.59.
156 1152 154 61 Broarbete påverkar kollektivtrafiken mellan Rydboholm och Viskafors från den 31 mars
955 110 31 1174 Hållplats Lilla Brogatan tillfälligt indragen för samtliga linjer från den 3 januari
758 1022 Hållplats Bergfotsgatan är tillfälligt indragen från den 13 april
281 1014 282 1015 Hållplats Styrsö Tången tillfälligt indragen från den 8 april
Gamlestaden station, gångtunneln mellan pendeltågshållplatsen och Gamlestadstorget stängs av från 2 februari
74 537 Hållplats Gråbacka permanent indragen från 1 april
Vissa hissar på Falköping station är ur funktion till och med vecka 21
16 499 50 523 Arbete påverkar busstrafiken i Brunnsparken från den 15 juni 2014
Sj regional 844 Inställda avgångar i tågtrafiken mellan Grums - Åmål 24 mars, 31 mars samt 21 april
Sj regional 844 Inställda avgångar i tågtrafiken mellan Mellerud - Säffle 25 mars, 1 april samt 22 april
10 1182 1 123 Hållplats Tingsrätten Skövde tillfälligt indragen från 3 mars
9 ronden 1163 Hållplats Vänerparken tillfälligt indragen för Ronden 9 från den 16 mars
404 101 159 64 Linje 159 och 404 hållplats Nya Zeeland är indragen från 20 februari
931 453 Hållplats Holmen är tillfälligt indragen för linje 931 från 16 februari klockan 09.00
425 1009 Linje 425, hållplats Nygård Rönnvägen är indragen i båda riktningar från 7 januari
5 367 12 371 Vägarbete påverkar linje 5 och 12 i Uddevalla från 4 januari
737 767 Hållplats Bärnstensvägen tillfälligt indragen från 1 december
605 752 Hållplats Teknologivägen hållplatsläge A flyttas tillfälligt från 26 augusti
566 736 Hållplats Simmenäs flyttas tillfälligt från 10 november
Sävenäs Station Alingsåspendeln, hållplats Sävenäs station är tillfälligt indragen för tågtrafiken i båda riktningar till 19 april klockan 11.00.
Aspedalen station Alingsåspendeln, hållplats Aspedalen station är tillfälligt indragen för tågtrafiken i båda riktningar till 19 april klockan 11.00.
Gamlestaden station Alependeln, hållplats Gamlestaden station är tillfälligt indragen för tågtrafiken i båda riktningar till 19 april klockan 11.00.
Vänerparken Ronden 9, hållplats Vänerparken är tillfälligt indragen i båda riktningar och gäller tillsvidare.
Göteborg C Göteborg C, tillfälligt indragen för viss tågtrafik till 19 april klockan 11.00.
Stenungsunds station,Stora Höga station... Alingsåspendeln, Västtågen, SJ Regionaltåg, Arriva och TÅGAB, ingen tågtrafik mellan Göteborg och Lerum respektive Vårgårda och omvänt till den 19 april klockan 11.00.
Lilla Brogatan Hållplats Lilla Brogatan är tillfälligt indragen i båda riktningar för linje 2, 5, 6, 8, 12, 30, och 955 till 31 december klockan 24.00.
Aspen station Alingsåspendeln, hållplats Aspen station är tillfälligt indragen för tågtrafiken i båda riktningar till 19 april klockan 11.00.
Jonsered station Alingsåspendeln, hållplats Jonsered station är tillfälligt indragen för tågtrafiken i båda riktningar till 19 april klockan 11.00.
Spadegatan,Storås... Linje 74, hållplats Gråbacka är permanent indragen i båda riktningar från 1 april klockan 04.00.
Styrsö Tången Linje 281 och 282, hållplats Styrsö Tången är tillfälligt indragen i båda riktningar till 21 maj klockan 24.00.
Tingsrätten Skövde Linje 1 och 10, Tingsrätten Skövde avgår från tillfällig hållplats Tingsrätten på Skolgatan till 26 juni klockan 24.00.
Stenungsunds station,Stora Höga station... Västtågen, ingen tågtrafik sträckan Göteborg C - Ytterby station för tåg som kör Göteborg C - Uddevalla C och omvänt, till 19 april klockan 11.00.
Holmen Linje 931, hållplats Holmen är tillfälligt indragen till 30 juni klockan 24.00.
Nygård Rönnvägen Linje 425, hållplats Nygård Rönnvägen är tillfälligt indragen i båda riktningar tillsvidare.
Falköping resecentrum Tåg,Falköping resecentrum Falköping station, vissa hissar är ur funktion på grund av reparationsarbeten.
Göteborg C,Nödinge station... Alependeln, ingen tågtrafik sträckan Göteborg C - Gamlestaden station och omvänt till 19 april klockan 11.00.
Polishuset Linje 1, 2, 560, 565 och 566, hållplats Polishuset, läge B, flyttas tillfälligt cirka 40 meter framåt tillsvidare.
Gamlestadstorget,Gamlestadstorget Ers.hpl... Gamlestaden station, gångtunneln mellan pendeltågshållplatsen och Gamlestadstorget stängs av på grund av byggnation vid Gamlestadstorget.
Nya Zeeland Linje 159 och 404 hållplats Nya Zeeland är indragen tills vidare.
Bergfotsgatan Linje 758, hållplats Bergfotsgatan är tillfälligt indragen i båda riktningar till 4 maj klockan 17.00.
Tingsrätten Skövde Linje 1 och 10, Tingsrätten Skövde avgår från tillfällig hållplats Tingsrätten på Skolgatan till 26 juni klockan 24.00.
Gryningsvägen,Kurveröds vändplan... Linje 5 får ändrad körväg till/från Tureborgs centrum främst i högtrafiken från 4 januari och tillsvidare.
Sandersdalskolan,Tyfonvägen... Linje 12 får ändrad körväg till/från Tureborgs centrum från 4 januari och tillsvidare.
Skövde resecentrum Tåg,Töreboda resecentrum Tåg Västtågen, ingen tågtrafik sträckan Skövde - Töreboda och omvänt till 22 maj klockan 24.00.
Stenungsunds station,Stora Höga station... Västtågen, ingen tågtrafik sträckan Göteborg C - Ytterby station för tåg som kör Göteborg C - Uddevalla C och omvänt, till 19 april klockan 11.00.

Planerade

Reseplaneraren

Sök resa
Fler val