Detta är icke-javascriptversionen av västtrafiks webbplats. För en bättre upplevelse slå på Javascript eller uppgradera din browser.

Trafikläge

Ibland gör vädret, vägarbeten och annat att vi blir sena eller måste köra andra vägar än vi brukar. Så fort vi får vetskap om omläggningar och större förseningar informerar vi om dem.

Här kan du se aktuella och kommande störningar i trafiken i just din kommun.  Du kan också få informationen i mobilen eller via våra andra kanaler på webben. Information om tåg hittar du på Trafikverkets hemsida. Om du har frågor om eventuella störningar på sträckan Varberg-Borås-Herrljunga kan du ringa Trafikverket på telefon: 033-17 24 44.

Trafikläget i mobilen
Trafikläget på webben

Information ute på våra hållplatser
I stora delar av vårt område visar vi aktuell information om trafikläget på tv-skärmar vid våra hållplatser. Vi har även högtalarsystem, främst i Göteborg men även på några andra stora hållplatser, där vi gör utrop.


  • Planerade
  • Pågående

Pågående

Linjer/hållplatser Störningsinformation
Göteborg C,Liseberg Station... Västtågen 7357, Göteborg - Borås klockan 14.20 är försenat cirka 20 minuter på grund av personalbyte.
Västtågen 4 Tidigare stopp i tågtrafiken Uddevalla - Strömstad skapar förseningar
Von Döbelns Väg Linje 22 och 634, hållplats Von Döbelns Väg är tillfälligt indragen i båda riktningarna på grund av ett vägarbete.
Rådjuret Linje 52, hållplats Rådjuret är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av ett trafikhinder och gäller tillsvidare.
Västtågen 11 Västtågen 13 Spårarbete påverkar tågtrafiken mellan Göteborg - Alingsås mellan 26 juni - 17 augusti
421 316 Linje 421, indragen hållplats och ändrade hållplatslägen på grund av ett vägarbete från 30 juni till 3 juli
Rosa express 1013 40 519 Linje 40, 402 och ROSA EXPRESS, vissa indragna hållplatser på grund av vägarbete 29 juni - 11 juli
Västtågen 11 Västtågen 13 Planned work affects trains between Alingsås station - Göteborg Central Station effective 26th June to 17th August
Abberyd Västtrafik testar 02..
Bergfotsgatan Linje 758, hållplats Bergfotsgatan är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av ett vägarbete till 9 juli klockan 05:00.
1 738 Hållplatserna Kvarnbacken, Kvarntorpsgatan och Kvarnberget tillfälligt indragna från 14 juni klockan 04:00
1 121 Ingen busstrafik sträckan Borgmästaregatan - Mariaskolan från den 20 april
Marstrand express 638 Marstrands express förstärks mellan Göteborg - Marstrand från den 30 juni klockan 16:00
1 487 2 488 Hållplats Domkyrkan och Grönsakstorget är tillfälligt indragen för linje 1, 2, 6, 9, 11, 16, 19, 25 samt linje X mellan 15 juni - 4 augusti
6 ronden 1161 870 409 Vägarbete påverkar busstrafiken som kör i höjd med Tanum från den 30 juni klockan 06:30
47 522 Vägarbete påverkar linje 47 mellan 29 juni - 20 juli
4 490 8 494 Spårvagnstrafiken är indragen på sträckan Gamlestadstorget - Angered Centrum från 22 juni klockan 04:00
3 489 5 491 Spårarbete vid Torp/Kålltorp påverkar linje 3 och 5 mellan 14 juni - 6 juli
875 413 877 415 Hållplats Grebbestad busstation flyttas tillfälligt från den 17 juni klockan 06.00
31 1174 1 24 Hållplatserna Högskolan - Alideberg tillfälligt indragna för linje 1, 3, 11 och 31 från den 6 juni
7 1181 200 156 Hållplats Stadshuset läge A flyttas tillfälligt för linje 7, 200 och 618 från den 8 juni klockan 07:00
35 514 37 516 Hållplats Bärby Korsväg hållplatsläge A flyttas tillfälligt från 15 juni klockan 07:00
158 572 Hållplatserna Domkyrkan och Grönsakstorget är tillfälligt indragna för linje 158 från den 15 juni klockan 04:00
158 154 Hållplats Vinköl Bygdegård, Vinköl, Västtorp och Baggetorp indragna för linje 158 från 8 juni
Västtågen 11 Västtågen 13 Hissarna på Herrljunga station är ur funktion från vecka 22 till och med vecka 31
153 60 Hållplatserna Björkäng och Tabor är tillfälligt indragna från den 11 juni klockan 05:00
422 1007 311 1061 Hållplats Kongahällagatan, läge B, flyttas tillfälligt mellan 25 maj - 31 augusti
50 523 60 529 Hållplats Rosenlund läge A tillfälligt flyttad för samtliga linjer från den 25 maj klockan 06:00
62 304 Hållplatserna Maskrosvägen - Björkåsvägen tillfälligt indragna för linje 62 från den 11 maj
291 640 Hållplatserna Rödvägen, Lapposandsvägen, Hönö Röd och Hönö Norra är tillfälligt indragna från den 24 april
Skövde resecentrum, hissen på Östra sidan är ur funktion från den 22 april
955 110 31 1174 Hållplats Lilla Brogatan tillfälligt indragen för samtliga linjer från den 3 januari
931 453 Hållplats Holmen är tillfälligt indragen för linje 931 från 16 februari klockan 09.00
425 1009 Linje 425, hållplats Nygård Rönnvägen är indragen i båda riktningar från 7 januari
566 736 Hållplats Simmenäs flyttas tillfälligt från 10 november
Abberyd Västtrafik testar 08
Abberyd Västtrafik testar 07..
Munkedal station,Stenungsunds station... Västtågen Uddevalla - Strömstad, ett tidigare stopp i tågtrafiken vid Rabbalshede skapar förseningar.
Abberyd Västtrafik testar 06
Klockarelunden Linje 421, hållplats Klockarelunden är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av ett vägarbete till 3 juli 24:00.
Göteborg C,Sävenäs Station... Alingsåspendeln, Göteborg C - Alingsås station och omvänt, förseningar samt vissa inställda avgångar på grund av banarbete till 17 augusti klockan 06:00.
Hjärtums kyrkogård,Hjärtumskolan... Linje 421, Hjärtums kyrkogård, Hjärtumskolan och Envägen i riktning Älvängen avgår för tillfället från hållplatsläge på motsatt sida vägen på grund av ett vägarbete till 3 juli 24:00.
Alingsås station,Tenhult station... Västtågen och SJ Regional, Göteborg C - Skövde/Töreboda/Nässjö/Mariestad och omvänt, förseningar upp till 10 minuter kan förekomma på sträckan på grund av banarbete till 17 augusti klockan 06:00.
Krokslätts torg,Krokslätts Fabriker... Linje 14 är en tillfällig spårvagnslinje som kör under sommaren till den 4 augusti.
Munkebäckstorget,Ättehögsgatan... Linje 5, ingen spårvagnstrafik sträckan Liseberg - Östra Sjukhuset på grund av ett spårarbete till 6 juli klockan 04:00.
Gamlestadstorget Linje 4, 8 och 9, Gamlestadstorget mot Mölndal/Frölunda/Saltholmen avgår för tillfället från hållplatsläge A till 6 juli klockan 04:00..
Korsvägen Ersättningsbuss 5E, Korsvägen mot Härlanda avgår från hållplatsläge G till 6 juli klockan 04:00.
Abberyd Västtrafik testar 03
Styrsö Skäret,Vrångö... Linje 281, Vrångö - Saltholmens Brygga klockan 10:45 saknas i tidtabellen.
Milstensgatan,Björkgården... Linje 1, hållplats Mariaskolan, Björkgården, Milstensgatan och Borgmästaregatan är tillfälligt indragna i båda riktningar på grund av ett vägarbete till 7 juli klockan 20:00.
Ridskolan Tanum,Resö östra... Linje 870, 871, 876, 878, 882, 884 och Ronden 6 förseningar förbi Tanumshede i båda riktningar på grund av ett vägarbete.
Domkyrkan Linje 1, 2, 6, 9, 11, 16, 19 och 25, hållplats Domkyrkan är tillfälligt indragen i båda riktningar till 4 augusti klockan 04:00 på grund av ett spårarbete.
Burmans Gata,Lillekärr Södra... Linje 40, 402 och ROSA EXPRESS, får vissa ändrade hållplatslägen och hållplatserna Burmans Gata, Lillekärr Norra och Kärra Kyrka tillfälligt indragna i båda riktningar på grund av ett vägarbete till 11 juli klockan 04:00.
Stadshuset Linje 7, 200 och 618, hållplats Stadshuset läge A flyttas tillfälligt cirka 100 meter i riktning Vasagatan och Vasaskolan på grund av ett arbete till 16 augusti klockan 16:00..
Bärby Korsväg Linje 35, 37 och 320, hållplats Bärby Korsväg läge A flyttas tillfälligt cirka 200 meter i riktning Hjalmar Brantingsplatsen på grund av ett vägarbete till 10 juli klockan 13:00..
Stadshuset Linje 7, 200 och 618, hållplats Stadshuset flyttas tillfälligt cirka 100 meter i riktning Skövde Arena på grund av ett vägarbete, till 16 augusti klockan 16:00..
Baggevalla,Västtorp... Linje 158, ingen busstrafik sträckan Baggevalla - Vinköl Bygdegård i båda riktningar på grund av ett vägarbete till 3 juli klockan 16:00.
Nils Ericson terminalen,Packhusplatsen... Linje 114 Ö-snabben, det är för närvarande fel i realtidssystemet vilket gör att vissa turer visas som försenade.
Rydsgatan,Spolargatan... Linje 1, 3, 11 och 31, ingen busstrafik sträckan Alideberg - Högskolan på grund av ett vägarbete till 3 juli.
Grönsakstorget Linje 1, 9, 11, 16, 19, 25 samt linje X, hållplats Domkyrkan och Grönsakstorget är tillfälligt indragen i båda riktningar till 4 augusti klockan 04:00 på grund av ett spårarbete.
Brännö Husvik,Styrsö Tången... Linje 282, Brännö Husvik - Saltholmens Brygga klockan 10:45 saknas i tidtabellen.
Korsvägen,Liseberg... Linje 5, ingen spårvagnstrafik sträckan Liseberg - Östra Sjukhuset på grund av ett spårarbete till 6 juli klockan 04:00.
Kvarntorpsgatan,Kvarnberget... Linje 1, hållplatserna Kvarnbacken, Kvarntorpsgatan och Kvarnberget är tillfälligt indragna på grund av hållplatsarbete till 30 juni klockan 24:00.
Rosenlund Hållplats Rosenlund läge A flyttas till ett tillfälligt läge på Surbrunnsgatan i riktning Nils Ericson Terminalen och Centralstationen för samtliga linjer på grund av ett vägarbete till 16 augusti klockan 05:00..
Resecentrum Skövde Resecentrum Skövde, hiss till parkering på Östra sidan är ur funktion till slutet av juni.
Importgatan,Backa Bergö... Linje 47, hållplats Tingstadsvägen är indragen på grund av ett vägarbete till 20 juli klockan 04:00 och linjen är därmed delad i två delar.
Kongahällagatan Linje 1, 210, 308, 311, 422, 907, 914 och 918, hållplats Kongahällagatan flyttas tillfälligt till Gymnasiegatan i riktning Ytterby på grund av ett vägarbete till 31 augusti.
Björkäng,Tabor Linje 153, hållplatserna Björkäng och Tabor är tillfälligt indragna i båda riktningar på grund av ett vägarbete till 3 juli klockan 16:00.
Tingstadsvägen Linje 47, hållplats Tingstadsvägen är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av ett vägarbete till 20 juli klockan 04:00.
Bäckeliden Linje 5, hållplats Bäckeliden är tillfälligt indragen i båda riktningar för både spårvagnstrafik och bussersättning på grund av ett spårarbete till 6 juli klockan 04:00.
Grebbestad busstation Linje 875, 877 och 878, hållplats Grebbestad busstation flyttas tillfälligt cirka 50 meter till Nedre Långgatan bakom Konsumbutiken till 18 augusti klockan 06:00 på grund av ett vägarbete.
Abberyd Västtrafik testar 05
Storås,Angered Centrum... Linje 4, 8 och 9 , ingen spårvagnstrafik sträckan Gamlestadstorget - Angered centrum och omvänt på grund av ett spårarbete till 6 juli klockan 04:00.
Holmen Linje 931, hållplats Holmen är tillfälligt indragen på grund av ett vägarbete till 30 juni klockan 24:00.
Gamlestadstorget,Gamlestadstorget Ers.hpl... Gamlestaden station, gångtunneln mellan pendeltågshållplatsen och Gamlestadstorget stängs av på grund av byggnation vid Gamlestadstorget och gäller tillsvidare.
Härlanda,Torp... Linje 3 och 5, ingen spårvagnstrafik sträckan Härlanda/Liseberg - Kålltorp/Östra Sjukhuset på grund av ett spårarbete till 6 juli klockan 04:00.
Nygård Rönnvägen Linje 425, hållplats Nygård Rönnvägen är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av ett vägarbete och gäller tillsvidare.
Herrljunga station Herrljunga station, hissar till samtliga spår är ur funktion från 25 maj till den 31 juli på grund av reparationsarbete.
Repelyckevägen,Björkåsvägen... Linje 62, ingen busstrafik sträckan Maskrosvägen - Björkåsvägen och omvänt på grund av ett vägarbete till 9 november.
Hönö Röd,Lapposandsvägen... Linje 291, ingen busstrafik sträckan Rödvägen - Hönö Norra och omvänt.

Planerade

Linjer/hållplatser Status Störningsinformation
55 1121 Linje 55, hållplatserna Kinna Centrum och Stationsgatan indragna 31 juli
55 1121 Linje 55, hållplatserna Kinna Centrum och Stationsgatan indragna 3 juli
3 489 5 491 Spårarbete på sträckan Sankt Sigfrids Plan - Solrosgatan påverkar linje 3 och 5 från 21 augusti till 24 augusti
3 489 5 491 Spårarbete på sträckan Sankt Sigfrids Plan - Solrosgatan påverkar linje 3 och 5 från 14 augusti till 17 augusti
504 199 505 200 Törebodafestivalen påverkar busstrafiken till och från Töreboda mellan 2 - 4 juli
5 491 10 496 Spårarbete på Göta älvbron påverkar linje 5, 10 och 14 från den 9 juli klockan 04:00
3 489 5 491 Spårarbete vid Kålltorp/Torp påverkar linje 3 och 5 från 6 juli klockan 04:00
561 731 562 732 Hållplats Västra Bodarna station tillfälligt indragen från 4 juli klockan 22:00
320 657 Hållplats Tjuvkilshuvud är tillfälligt indragen den 19 juli
Öresundståg 1147 Vissa Öresundståg gör extra uppehåll för avstigande vid Liseberg station under Bokmässan 24 - 26 september
700 334 710 335 Vägarbete påverkar busstrafiken som passerar Dykällan mellan 25 juli - 18 augusti
1 487 2 488 Vissa spårvagnslinjer får alternativa körvägar på grund av ett spårarbete vid Järntorget 27 juli - 31 juli
3 489 6 492 Spårarbete vid Parkgatan/Viktoriagatan påverkar linje 3, 6 och 11 mellan 16 augusti - 14 september
755 354 Hållplatserna Televerket och Industrigatan tillfälligt indragna för linje 755 den 17 juli

Reseplaneraren

Sök resa
Fler val