Detta är icke-javascriptversionen av västtrafiks webbplats. För en bättre upplevelse slå på Javascript eller uppgradera din browser.

Trafikläge

Ibland gör vädret, vägarbeten och annat att vi blir sena eller måste köra andra vägar än vi brukar. Så fort vi får vetskap om omläggningar och större förseningar informerar vi om dem.

Här kan du se aktuella och kommande störningar i trafiken i just din kommun.  Du kan också få informationen i mobilen eller via våra andra kanaler på webben. Information om tåg hittar du på Trafikverkets hemsida. Om du har frågor om eventuella störningar på sträckan Varberg-Borås-Herrljunga kan du ringa Trafikverket på telefon: 033-17 24 44.

Trafikläget i mobilen
Trafikläget på webben

Information ute på våra hållplatser
I stora delar av vårt område visar vi aktuell information om trafikläget på tv-skärmar vid våra hållplatser. Vi har även högtalarsystem, främst i Göteborg men även på några andra stora hållplatser, där vi gör utrop.


  • Planerade
  • Pågående

Pågående

Linjer/hållplatser Störningsinformation
Bergfotsgatan Linje 758, hållplats Bergfotsgatan är tillfälligt indragen i båda riktning på grund av vägarbete till 8 juni klockan 07:00.
10 1182 1 123 Hållplats Källegården, läge B, flyttas tillfälligt från 19 maj
4 490 8 494 Sträckan Gamlestadstorget - Angered Centrum är tillfälligt indragen för linjerna 4, 8 och 9 den 24 maj och ersätts med buss
62 304 Hållplatserna Maskrosvägen - Björkåsvägen tillfälligt indragna för linje 62 från den 11 maj
18 501 52 524 Hållplats Götaplatsen är tillfälligt indragen från den 4 maj klockan 04.00
584 745 Vägarbete påverkar linje 584 mellan 4 maj till 26 juni
291 640 Hållplatserna Rödvägen, Lapposandsvägen, Hönö Röd och Hönö Norra är tillfälligt indragna från den 24 april
1 121 502 198 Ingen busstrafik sträckan Borgmästaregatan - Mariaskolan från den 20 april
156 1152 154 61 Broarbete påverkar kollektivtrafiken mellan Rydboholm och Viskafors från den 31 mars
Skövde resecentrum, hissen på Östra sidan är ur funktion från den 22 april
955 110 31 1174 Hållplats Lilla Brogatan tillfälligt indragen för samtliga linjer från den 3 januari
Gamlestaden station, gångtunneln mellan pendeltågshållplatsen och Gamlestadstorget stängs av från 2 februari
74 537 Hållplats Gråbacka permanent indragen från 1 april
Vissa hissar på Falköping station är ur funktion till och med vecka 21
16 499 50 523 Arbete påverkar busstrafiken i Brunnsparken från den 15 juni 2014
10 1182 1 123 Hållplats Tingsrätten Skövde tillfälligt indragen från 3 mars
9 ronden 1163 Hållplats Vänerparken tillfälligt indragen för Ronden 9 från den 16 mars
931 453 Hållplats Holmen är tillfälligt indragen för linje 931 från 16 februari klockan 09.00
425 1009 Linje 425, hållplats Nygård Rönnvägen är indragen i båda riktningar från 7 januari
737 767 Hållplats Bärnstensvägen tillfälligt indragen från 1 december
605 752 Hållplats Teknologivägen hållplatsläge A flyttas tillfälligt från 26 augusti
566 736 Hållplats Simmenäs flyttas tillfälligt från 10 november
Hjällbo Ersättningsbuss 4E, Hjällbo mot Angered Centrum, avgår från hållplatsläge D på grund av ett spårarbete till klockan 17:00.
Gamlestadstorget Ersättningsbuss 4E, Gamlestadstorget mot Angered Centrum, avgår från hållplatsläge C på grund av ett spårarbete till klockan 17:00.
Götaplatsen Linje 18 och 52, hållplats Götaplatsen är indragen i båda riktningar till 14 juni klockan 04.00.
Hjällbo,Hammarkullen... Linje 4, 8 och 9, ingen spårvagnstrafik sträckan Gamlestadstorget - Angered Centrum och åter på grund av ett spårarbete till klockan 17.00.
Hammarkullen Ersättningsbuss 4E, hållplats Storås , avgår från läge E på grund av ett spårarbete till klockan 17:00.
Angered Centrum Linje 73, Angered Centrum mot Gårdsten avgår för tillfället ...
Hjällbo Ersättningsbuss 4E, Hjällbo mot Gamlestadstorget, avgår från hållplatsläge C på grund av ett spårarbete till klockan 17:00.
Gamlestadstorget Ersättningsbuss 8E, Gamlestadstorget direkt till Angered Centrum, avgår från hållplatsläge D på grund av ett spårarbete till klockan 17:00.
Repelyckevägen,Björkåsvägen... Linje 62, ingen busstrafik sträckan Maskrosvägen - Björkåsvägen och omvänt på grund av ett vägarbete till 9 november.
Hjällbo Ersättningsbuss 4E, Hjällbo mot Gamlestadstorget, avgår från hållplatsläge C på grund av ett spårarbete till klockan 17:00.
Hammarkullen Ersättningsbuss 4E, hållplats Hammarkullen , avgår från reservhållplatsen vid parkeringen på grund av ett spårarbete till klockan 17:00.
Nygård Rönnvägen Linje 425, hållplats Nygård Rönnvägen är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av ett vägarbete och gäller tillsvidare.
Angered Centrum Ersättningsbuss 8E, Angered Centrum direkt till Gamlestadstorget, avgår från hållplatsläge M på grund av ett spårarbete till klockan 17:00.
Tingsrätten Skövde Linje 1 och 10, Tingsrätten Skövde avgår från tillfällig hållplats Tingsrätten på Skolgatan på grund av ombyggnad av Kungsgatan till 26 juni klockan 24:00.
Källegården Linje 1, 10 och 618, hållplats Källegården flyttas tillfälligt cirka 100 meter i riktning Skövde Resecentrum på grund av hållplatsarbete till cirka 19 juni klockan.
Gamlestadstorget,Gamlestadstorget Ers.hpl... Gamlestaden station, gångtunneln mellan pendeltågshållplatsen och Gamlestadstorget stängs av på grund av byggnation vid Gamlestadstorget och gäller tillsvidare.
Sjöhagens skola,Nya Zeeland... Linje 159 och 404, hållplats Nya Zeeland och Sjöhagens Skola är tillfälligt indragna i båda riktningar till 1 juni klockan 16.00.
Hönö Röd,Lapposandsvägen... Linje 291, ingen busstrafik sträckan Rödvägen - Hönö Norra och omvänt.
Borgmästargatan,Mariaskolan... Linje 1, 502, 504, 511 och 512, ingen busstrafik sträckan Borgmästaregatan - Mariaskolan och omvänt till 21 juni.
Lilla Brogatan Hållplats Lilla Brogatan är tillfälligt indragen i båda riktningar för linje 2, 5, 6, 8, 12, 30, och 955 på grund av ett vägarbete till 31 december klockan 24:00.
Resecentrum Skövde Resecentrum Skövde, hiss till parkering på Östra sidan är ur funktion till slutet av juni.
Polishuset Linje 1, 2, 560, 565 och 566, hållplats Polishuset, läge B, flyttas tillfälligt cirka 40 meter framåt tillsvidare.
Holmen Linje 931, hållplats Holmen är tillfälligt indragen på grund av ett vägarbete till 30 juni klockan 24:00.
Falköping resecentrum,Falköping resecentrum Tåg Falköping station, vissa hissar är ur funktion på grund av reparationsarbeten.

Planerade

Linjer/hållplatser Status Störningsinformation
422 1007 311 1061 Hållplats Kongahällagatan, läge B, flyttas tillfälligt mellan 25 maj - 31 augusti
1 487 3 489 Spårarbete påverkar kollektivtrafiken vid Brunnsparken och Centralstationen den 7 juni klockan 08:00 - 16:00
Sj regional 844 Inställda avgångar i tågtrafiken på sträckan Säffle - Åmål från den 25 maj mellan klockan 09:10 - 14:10
4 490 8 494 Sträckan Gamlestadstorget - Angered Centrum är tillfälligt indragen för linjerna 4, 8 och 9 den 9 - 11 juni
4 490 8 494 Sträckan Gamlestadstorget - Angered Centrum är tillfälligt indragen för linjerna 4, 8 och 9 från 22 juni - 6 juli
1 487 2 488 Spårarbete påverkar linjerna 1, 2, 6, 9, 11, 16, 19 och 25 mellan 15 juni - 4 augusti
404 101 611 755 Hållplatserna Vinkelvägen och Kungsbackavägen tillfälligt indragna från 25 maj klockan 07.00
1 487 3 489 Spårarbete vid Munkebäckstorget påverkar linje 1, 3 och 5 nattetid mellan 25 - 27 maj
3 489 5 491 Spårarbete vid Torp/Kålltorp påverkar linje 3 och 5 mellan14 juni - 6 juli
Västtågen 11 Västtågen 13 Hissarna på Herrljunga station är ur funktion från vecka 22 till och med vecka 31
1 115 Hållplatserna Botan, Källeskolan och Katedralskolan Brunsbogatan är tillfälligt indragna från den 25 maj klockan 07:00
50 523 60 529 Hållplats Rosenlund läge A tillfälligt flyttad för samtliga linjer från den 25 maj klockan 06:00
Sj regional 844 Inställda avgångar i tågtrafiken på sträckan Säffle - Trollhättan från 1 juni från klockan 09:40
755 354 Hållplatserna Televerket och Industrigatan tillfälligt indragna för linje 755 den 17 juli
Öresundståg 1147 Banarbete påverkar Öresundståg nattetid den 25 - 27 maj

Reseplaneraren

Sök resa
Fler val