Detta är icke-javascriptversionen av västtrafiks webbplats. För en bättre upplevelse slå på Javascript eller uppgradera din browser.

Trafikläge

Ibland gör vädret, vägarbeten och annat att vi blir sena eller måste köra andra vägar än vi brukar. Så fort vi får vetskap om omläggningar och större förseningar informerar vi om dem.

Här kan du se aktuella och kommande störningar i trafiken i just din kommun.  Du kan också få informationen i mobilen eller via våra andra kanaler på webben. Information om tåg hittar du på Trafikverkets hemsida. Om du har frågor om eventuella störningar på sträckan Varberg-Borås-Herrljunga kan du ringa Trafikverket på telefon: 033-17 24 44.

Trafikläget i mobilen
Trafikläget på webben

Information ute på våra hållplatser
I stora delar av vårt område visar vi aktuell information om trafikläget på tv-skärmar vid våra hållplatser. Vi har även högtalarsystem, främst i Göteborg men även på några andra stora hållplatser, där vi gör utrop.


  • Kommande
  • Aktuella

Aktuella

Linjer/hållplatser Störningsinformation
Öresundståg 1147 Tåg 11008, Kungsbacka station - Göteborg C klockan 09.00 är försenat cirka 25 minuter
Västtågen 16 Västtågen, förseningar på sträckan Herrljunga - Borås - Varberg
510 1128 266 78 Hållplats Tranemo bussterminal flyttas tillfälligt från den 31 oktober
761 614 765 618 Hållplats Kållered station tillfälligt ändrat för linje 761 och 765 från den 10 november
47 522 Hållplats Risbindaregatan permanent indragen från 14 december
Hissen till spår 2 och 3 på Skövde Central är avstängd från 24 september
50 523 60 529 Arbete påverkar busstrafiken mellan Brunnsparken och Skeppsbron från den 15 juni
560 730 565 735 Hållplats Polishuset, läge B, flyttas från 24 november tillsvidare
566 736 Hållplats Simmenäs flyttas tillfälligt från 10 november
605 752 Hållplats Teknologivägen, hållplatsläge A, flyttas tillfälligt från 26 augusti
5 367 12 371 Hållplats Dalgången tillfälligt indragen från den 20 oktober
404 101 159 64 Hållplats Nya Zeeland är tillfälligt indragen från den 20 oktober
201 68 Hållplats Nitta flyttas tillfälligt för linje 201 från 29 september
Röd express 631 Hållplats Amhults Torg permanent indragen för Röd Express från 1 oktober
201 68 Linje 201, hållplats Tolkabro flyttas cirka 100 meter i riktning Hökerum från 1 september
504 595 Linje 504, hållplats Torsvägen är tillfälligt indragen från 2 september
424 1008 1 111 Hållplats Trollhättan Resecentrum får tillfälliga hållplatslägen från 8 september
201 68 Hållplatserna Varnum, Mellsjön, Finnekumla Vsk och Varnumsvägen är indragna från 29 september
154 61 155 62 Broarbete påverkar kollektivtrafiken mellan Rydboholm och Viskafors från den 31 mars

Kommande

Reseplaneraren

Fler val