Detta är icke-javascriptversionen av västtrafiks webbplats. För en bättre upplevelse slå på Javascript eller uppgradera din browser.

Trafikläge

Ibland gör vädret, vägarbeten och annat att vi blir sena eller måste köra andra vägar än vi brukar. Så fort vi får vetskap om omläggningar och större förseningar informerar vi om dem.

Här kan du se aktuella och kommande störningar i trafiken i just din kommun.  Du kan också få informationen i mobilen eller via våra andra kanaler på webben. Information om tåg hittar du på Trafikverkets hemsida. Om du har frågor om eventuella störningar på sträckan Varberg-Borås-Herrljunga kan du ringa Trafikverket på telefon: 033-17 24 44.

Trafikläget i mobilen
Trafikläget på webben

Information ute på våra hållplatser
I stora delar av vårt område visar vi aktuell information om trafikläget på tv-skärmar vid våra hållplatser. Vi har även högtalarsystem, främst i Göteborg men även på några andra stora hållplatser, där vi gör utrop.


  • Planerade
  • Pågående

Pågående

Linjer/hållplatser Störningsinformation
Linje 4E, Angered Centrum - Gamlestadstorget klockan 23:06 är försenad cirka 10 minuter på grund av köer.
Linje 22 och 634, hållplats Von Döbelns Väg är tillfälligt indragen i båda riktningarna på grund av ett vägarbete.
6 ronden 1161 870 409 Vägarbete påverkar busstrafiken som kör i höjd med Tanum från den 30 juni klockan 06:00
Västtågen 11 Västtågen 13 Spårarbete påverkar tågtrafiken mellan Göteborg - Alingsås mellan 26 juni - 17 augusti
421 316 Linje 421, indragen hållplats och ändrade hållplatslägen på grund av ett vägarbete från 30 juni till 3 juli
Rosa express 1013 40 519 Linje 40, 402 och ROSA EXPRESS, vissa indragna hållplatser på grund av vägarbete 29 juni - 11 juli
Västtågen 11 Västtågen 13 Planned work affects trains between Alingsås station - Göteborg Central Station effective 26th June to 17th August
Linje 752 och 775, ingen busstrafik sträckan Skolmyrsgatan - Sörgården i riktning Bengtsfors på grund av ett vägarbete till 10 juli klockan 16:00.
Linje 758, hållplats Bergfotsgatan är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av ett vägarbete till 9 juli klockan 05:00.
630 319 Hållplats Sjuntorps Skola tillfälligt indragen den 1 juli och 6 juli på grund av vägarbete
504 199 505 200 Törebodafestivalen påverkar busstrafiken till och från Töreboda mellan 2 - 4 juli
1 121 Ingen busstrafik sträckan Borgmästaregatan - Mariaskolan från den 20 april
Marstrand express 638 Marstrands express förstärks mellan Göteborg - Marstrand från den 30 juni klockan 16:00
1 487 2 488 Hållplats Domkyrkan och Grönsakstorget är tillfälligt indragen för linje 1, 2, 6, 9, 11, 16, 19, 25 samt linje X mellan 15 juni - 4 augusti
47 522 Vägarbete påverkar linje 47 mellan 29 juni - 20 juli
4 490 8 494 Spårvagnstrafiken är indragen på sträckan Gamlestadstorget - Angered Centrum från 22 juni klockan 04:00
3 489 5 491 Spårarbete vid Torp/Kålltorp påverkar linje 3 och 5 mellan 14 juni - 6 juli
875 413 877 415 Hållplats Grebbestad busstation flyttas tillfälligt från den 17 juni klockan 06.00
31 1174 1 24 Hållplatserna Högskolan - Alideberg tillfälligt indragna för linje 1, 3, 11 och 31 från den 6 juni
7 1181 200 156 Hållplats Stadshuset läge A flyttas tillfälligt för linje 7, 200 och 618 från den 8 juni klockan 07:00
35 514 37 516 Hållplats Bärby Korsväg hållplatsläge A flyttas tillfälligt från 15 juni klockan 07:00
158 572 Hållplatserna Domkyrkan och Grönsakstorget är tillfälligt indragna för linje 158 från den 15 juni klockan 04:00
158 154 Hållplats Vinköl Bygdegård, Vinköl, Västtorp och Baggetorp indragna för linje 158 från 8 juni
Västtågen 11 Västtågen 13 Hissarna på Herrljunga station är ur funktion från vecka 22 till och med vecka 31
153 60 Hållplatserna Björkäng och Tabor är tillfälligt indragna från den 11 juni klockan 05:00
422 1007 311 1061 Hållplats Kongahällagatan, läge B, flyttas tillfälligt mellan 25 maj - 31 augusti
50 523 60 529 Hållplats Rosenlund läge A tillfälligt flyttad för samtliga linjer från den 25 maj klockan 06:00
62 304 Hållplatserna Maskrosvägen - Björkåsvägen tillfälligt indragna för linje 62 från den 11 maj
291 640 Hållplatserna Rödvägen, Lapposandsvägen, Hönö Röd och Hönö Norra är tillfälligt indragna från den 24 april
955 110 31 1174 Hållplats Lilla Brogatan tillfälligt indragen för samtliga linjer från den 3 januari
425 1009 Linje 425, hållplats Nygård Rönnvägen är indragen i båda riktningar från 7 januari
Alingsåspendeln, Göteborg C - Alingsås station och omvänt, förseningar samt vissa inställda avgångar på grund av banarbete till 17 augusti klockan 06:00.
Linje 421, Hjärtums kyrkogård, Hjärtumskolan och Envägen i riktning Älvängen avgår för tillfället från hållplatsläge på motsatt sida vägen på grund av ett vägarbete till 3 juli 24:00.
Linje 421, hållplats Klockarelunden är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av ett vägarbete till 3 juli 24:00.
Västtågen och SJ Regional, Göteborg C - Skövde/Töreboda/Nässjö/Mariestad och omvänt, förseningar upp till 10 minuter kan förekomma på sträckan på grund av banarbete till 17 augusti klockan 06:00.
Linje 14 är en tillfällig spårvagnslinje som kör under sommaren till den 4 augusti.
Linje 5, ingen spårvagnstrafik sträckan Liseberg - Östra Sjukhuset på grund av ett spårarbete till 6 juli klockan 04:00.
Ersättningsbuss 5E, Korsvägen mot Härlanda avgår från hållplatsläge G till 6 juli klockan 04:00.
Linje 870, 871, 876, 878, 882, 884 och Ronden 6 förseningar förbi Tanumshede i båda riktningar på grund av ett vägarbete.
Linje 4, 8 och 9, Gamlestadstorget mot Mölndal/Frölunda/Saltholmen avgår för tillfället från hållplatsläge A till 6 juli klockan 04:00..
Linje 1, hållplats Mariaskolan, Björkgården, Milstensgatan och Borgmästaregatan är tillfälligt indragna i båda riktningar på grund av ett vägarbete till 7 juli klockan 20:00.
Linje 281, Vrångö - Saltholmens Brygga klockan 10:45 saknas i tidtabellen.
Linje 1, 2, 6, 9, 11, 16, 19 och 25, hållplats Domkyrkan är tillfälligt indragen i båda riktningar till 4 augusti klockan 04:00 på grund av ett spårarbete.
Linje 7, 200 och 618, hållplats Stadshuset läge A flyttas tillfälligt cirka 100 meter i riktning Vasagatan och Vasaskolan på grund av ett arbete till 16 augusti klockan 16:00..
Linje 35, 37 och 320, hållplats Bärby Korsväg läge A flyttas tillfälligt cirka 200 meter i riktning Hjalmar Brantingsplatsen på grund av ett vägarbete till 10 juli klockan 13:00..
Linje 40, 402 och ROSA EXPRESS, får vissa ändrade hållplatslägen och hållplatserna Burmans Gata, Lillekärr Norra och Kärra Kyrka tillfälligt indragna i båda riktningar på grund av ett vägarbete till 11 juli klockan 04:00.
Linje 7, 200 och 618, hållplats Stadshuset flyttas tillfälligt cirka 100 meter i riktning Skövde Arena på grund av ett vägarbete, till 16 augusti klockan 16:00..
Linje 114 Ö-snabben, det är för närvarande fel i realtidssystemet vilket gör att vissa turer visas som försenade.
Linje 1, 9, 11, 16, 19, 25 samt linje X, hållplats Domkyrkan och Grönsakstorget är tillfälligt indragen i båda riktningar till 4 augusti klockan 04:00 på grund av ett spårarbete.
Linje 1, 3, 11 och 31, ingen busstrafik sträckan Alideberg - Högskolan på grund av ett vägarbete till 3 juli.
Linje 158, ingen busstrafik sträckan Baggevalla - Vinköl Bygdegård i båda riktningar på grund av ett vägarbete till 3 juli klockan 16:00.
Linje 282, Brännö Husvik - Saltholmens Brygga klockan 10:45 saknas i tidtabellen.
Linje 5, ingen spårvagnstrafik sträckan Liseberg - Östra Sjukhuset på grund av ett spårarbete till 6 juli klockan 04:00.
Hållplats Rosenlund läge A flyttas till ett tillfälligt läge på Surbrunnsgatan i riktning Nils Ericson Terminalen och Centralstationen för samtliga linjer på grund av ett vägarbete till 16 augusti klockan 05:00..
Linje 47, hållplats Tingstadsvägen är indragen på grund av ett vägarbete till 20 juli klockan 04:00 och linjen är därmed delad i två delar.
Linje 1, 210, 308, 311, 422, 907, 914 och 918, hållplats Kongahällagatan flyttas tillfälligt till Gymnasiegatan i riktning Ytterby på grund av ett vägarbete till 31 augusti.
Linje 153, hållplatserna Björkäng och Tabor är tillfälligt indragna i båda riktningar på grund av ett vägarbete till 3 juli klockan 16:00.
Linje 875, 877 och 878, hållplats Grebbestad busstation flyttas tillfälligt cirka 50 meter till Nedre Långgatan bakom Konsumbutiken till 18 augusti klockan 06:00 på grund av ett vägarbete.
Linje 47, hållplats Tingstadsvägen är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av ett vägarbete till 20 juli klockan 04:00.
Linje 5, hållplats Bäckeliden är tillfälligt indragen i båda riktningar för både spårvagnstrafik och bussersättning på grund av ett spårarbete till 6 juli klockan 04:00.
Linje 504 och 505, vissa avgångar förstärks på grund av Törebodafestivalen till den 5 juli klockan 04.00.
Gamlestaden station, gångtunneln mellan pendeltågshållplatsen och Gamlestadstorget stängs av på grund av byggnation vid Gamlestadstorget och gäller tillsvidare.
Linje 4, 8 och 9 , ingen spårvagnstrafik sträckan Gamlestadstorget - Angered centrum och omvänt på grund av ett spårarbete till 6 juli klockan 04:00.
Linje 425, hållplats Nygård Rönnvägen är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av ett vägarbete och gäller tillsvidare.
Herrljunga station, hissar till samtliga spår är ur funktion från 25 maj till den 31 juli på grund av reparationsarbete.
Linje 3 och 5, ingen spårvagnstrafik sträckan Härlanda/Liseberg - Kålltorp/Östra Sjukhuset på grund av ett spårarbete till 6 juli klockan 04:00.
Linje 871, hållplats Tanums Shoppingcenter är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av ett vägarbete till 6 juli klockan 18:00.
Linje 62, ingen busstrafik sträckan Maskrosvägen - Björkåsvägen och omvänt på grund av ett vägarbete till 9 november.
Linje 291, ingen busstrafik sträckan Rödvägen - Hönö Norra och omvänt.

Planerade

Linjer/hållplatser Status Störningsinformation
130 142 Flygets dag Lidköping påverkar linje 130 den 4 juli
Sj regional 844 SJ Regionaltåg 356 och 359, inställda på delsträcka på grund av banarbete Grums - Åmål den 4 augusti, 22 september och 17 november
1 487 2 488 Linje 1, 2, 3, 6, 9, 10 och 11, spårarbete vid Järntorget orsakar ändrade körvägar 27 juli - 30 juli
55 1121 Linje 55, hållplatserna Kinna Centrum och Stationsgatan indragna 31 juli
55 1121 Linje 55, hållplatserna Kinna Centrum och Stationsgatan indragna 3 juli
3 489 5 491 Spårarbete på sträckan Sankt Sigfrids Plan - Solrosgatan påverkar linje 3 och 5 från 21 augusti till 24 augusti
3 489 5 491 Spårarbete på sträckan Sankt Sigfrids Plan - Solrosgatan påverkar linje 3 och 5 från 14 augusti till 17 augusti
406 191 Hållplats Gate gamla skolan tillfälligt indragen i båda riktningar från den 27 juli klockan 07.00
5 491 10 496 Spårarbete på Göta älvbron påverkar linje 5, 10 och 14 från den 9 juli klockan 04:00
3 489 5 491 Spårarbete vid Kålltorp/Torp påverkar linje 3 och 5 från 6 juli klockan 04:00
561 731 562 732 Hållplats Västra Bodarna station tillfälligt indragen från 4 juli klockan 22:00
320 657 Hållplats Tjuvkilshuvud är tillfälligt indragen den 19 juli
Öresundståg 1147 Vissa Öresundståg gör extra uppehåll för avstigande vid Liseberg station under Bokmässan 24 - 26 september
700 334 710 335 Vägarbete påverkar busstrafiken som passerar Dykällan mellan 25 juli - 18 augusti
1 487 2 488 Vissa spårvagnslinjer får alternativa körvägar på grund av ett spårarbete vid Järntorget 27 juli - 31 juli
3 489 6 492 Spårarbete vid Parkgatan/Viktoriagatan påverkar linje 3, 6 och 11 mellan 16 augusti - 14 september
755 354 Hållplatserna Televerket och Industrigatan tillfälligt indragna för linje 755 den 17 juli

Reseplaneraren

Sök resa
Fler val