Detta är icke-javascriptversionen av västtrafiks webbplats. För en bättre upplevelse slå på Javascript eller uppgradera din browser.

Trafikläge

Ibland gör vädret, vägarbeten och annat att vi blir sena eller måste köra andra vägar än vi brukar. Så fort vi får vetskap om omläggningar och större förseningar informerar vi om dem.

Här kan du se aktuella och kommande störningar i trafiken i just din kommun.  Du kan också få informationen i mobilen eller via våra andra kanaler på webben. Information om tåg hittar du på Trafikverkets hemsida. Om du har frågor om eventuella störningar på sträckan Varberg-Borås-Herrljunga kan du ringa Trafikverket på telefon: 033-17 24 44.

Trafikläget i mobilen
Trafikläget på webben

Information ute på våra hållplatser
I stora delar av vårt område visar vi aktuell information om trafikläget på tv-skärmar vid våra hållplatser. Vi har även högtalarsystem, främst i Göteborg men även på några andra stora hållplatser, där vi gör utrop.


  • Planerade
  • Pågående

Pågående

Linjer/hållplatser Störningsinformation
Lindholmspiren,Rosenlund Älvsnabbare 286, Rosenlund - Lindholmen vissa avgångar är inställda på grund av fordonsfel.
Öresundståg 1147 Vissa avgångar på Öresundståget stannar på Liseberg Station för avstigande i samband med Göteborgsvarvet den 23 maj mellan klockan 10:00 - 12:00
Gul express 1012 Rosa express 1013 Göteborgsvarvet påverkar kollektivtrafiken i centrala Göteborg den 23 maj mellan klockan 12:30 - 19:00
Bergfotsgatan Linje 758, hållplats Bergfotsgatan är tillfälligt indragen i båda riktning på grund av vägarbete till 8 juni klockan 07:00.
Västtågen 11 Västtågen, inställda avgångar i tågtrafiken Skövde resecentrum - Töreboda resecentrum från 2 februari
281 1014 Förseningar i båttrafiken Södra Skärgården kan förekomma mellan 18 - 22 maj
62 304 Hållplatserna Maskrosvägen - Björkåsvägen tillfälligt indragna för linje 62 från den 11 maj
18 501 52 524 Hållplats Götaplatsen är tillfälligt indragen från den 4 maj klockan 04.00
584 745 Vägarbete påverkar linje 584 mellan 4 maj till 26 juni
291 640 Hållplatserna Rödvägen, Lapposandsvägen, Hönö Röd och Hönö Norra är tillfälligt indragna från den 24 april
71 534 74 537 Hållplats Långavallsgatan läge B tillfälligt indragen från den 22 april
1 121 502 198 Ingen busstrafik sträckan Borgmästaregatan - Mariaskolan från den 20 april
156 1152 154 61 Broarbete påverkar kollektivtrafiken mellan Rydboholm och Viskafors från den 31 mars
Skövde resecentrum, hissen på Östra sidan är ur funktion från den 22 april
955 110 31 1174 Hållplats Lilla Brogatan tillfälligt indragen för samtliga linjer från den 3 januari
Gamlestaden station, gångtunneln mellan pendeltågshållplatsen och Gamlestadstorget stängs av från 2 februari
74 537 Hållplats Gråbacka permanent indragen från 1 april
Vissa hissar på Falköping station är ur funktion till och med vecka 21
16 499 50 523 Arbete påverkar busstrafiken i Brunnsparken från den 15 juni 2014
10 1182 1 123 Hållplats Tingsrätten Skövde tillfälligt indragen från 3 mars
9 ronden 1163 Hållplats Vänerparken tillfälligt indragen för Ronden 9 från den 16 mars
931 453 Hållplats Holmen är tillfälligt indragen för linje 931 från 16 februari klockan 09.00
425 1009 Linje 425, hållplats Nygård Rönnvägen är indragen i båda riktningar från 7 januari
737 767 Hållplats Bärnstensvägen tillfälligt indragen från 1 december
605 752 Hållplats Teknologivägen hållplatsläge A flyttas tillfälligt från 26 augusti
566 736 Hållplats Simmenäs flyttas tillfälligt från 10 november
Götaplatsen Linje 18 och 52, hållplats Götaplatsen är indragen i båda riktningar till 14 juni klockan 04.00.
Repelyckevägen,Björkåsvägen... Linje 62, ingen busstrafik sträckan Maskrosvägen - Björkåsvägen och omvänt på grund av ett vägarbete till 9 november.
Styrsö Skäret,Vrångö... Södra Skärgården linje 281, förseningar kan förekomma på vissa avgångar mellan Saltholmen - Vrångö och omvänt då Rivö är på underhållsarbete och ersätts med Vipan.
Skövde resecentrum Tåg,Töreboda resecentrum Tåg Västtågen, ingen tågtrafik sträckan Skövde - Töreboda och omvänt på grund av kontaktledningsupprustning till 22 maj klockan 24:00.
Tingsrätten Skövde Linje 1 och 10, Tingsrätten Skövde avgår från tillfällig hållplats Tingsrätten på Skolgatan på grund av ombyggnad av Kungsgatan till 26 juni klockan 24:00.
Lilla Brogatan Hållplats Lilla Brogatan är tillfälligt indragen i båda riktningar för linje 2, 5, 6, 8, 12, 30, och 955 på grund av ett vägarbete till 31 december klockan 24:00.
Nygård Rönnvägen Linje 425, hållplats Nygård Rönnvägen är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av ett vägarbete och gäller tillsvidare.
Gamlestadstorget,Gamlestadstorget Ers.hpl... Gamlestaden station, gångtunneln mellan pendeltågshållplatsen och Gamlestadstorget stängs av på grund av byggnation vid Gamlestadstorget och gäller tillsvidare.
Långavallsgatan Linje 71, 74 och 179, hållplats Långavallsgatan är tillfälligt indragen i riktning Linnarhultsvägen till den 22 maj.
Hönö Röd,Lapposandsvägen... Linje 291, ingen busstrafik sträckan Rödvägen - Hönö Norra och omvänt.
Sjöhagens skola,Nya Zeeland... Linje 159 och 404, hållplats Nya Zeeland och Sjöhagens Skola är tillfälligt indragna i båda riktningar till 1 juni klockan 16.00.
Resecentrum Skövde Resecentrum Skövde, hiss till parkering på Östra sidan är ur funktion till slutet av juni.
Borgmästargatan,Mariaskolan... Linje 1, 502, 504, 511 och 512, ingen busstrafik sträckan Borgmästaregatan - Mariaskolan och omvänt till 21 juni.
Polishuset Linje 1, 2, 560, 565 och 566, hållplats Polishuset, läge B, flyttas tillfälligt cirka 40 meter framåt tillsvidare.
Holmen Linje 931, hållplats Holmen är tillfälligt indragen på grund av ett vägarbete till 30 juni klockan 24:00.
Falköping resecentrum Tåg,Falköping resecentrum Falköping station, vissa hissar är ur funktion på grund av reparationsarbeten.

Planerade

Linjer/hållplatser Status Störningsinformation
1 487 3 489 Spårarbete påverkar kollektivtrafiken vid Brunnsparken och Centralstationen den 7 juni klockan 08:00 - 16:00
Sj regional 844 Inställda avgångar i tågtrafiken på sträckan Säffle - Åmål från den 25 maj mellan klockan 09:10 - 14:10
4 490 8 494 Sträckan Gamlestadstorget - Angered Centrum är tillfälligt indragen för linjerna 4, 8 och 9 den 9 - 11 juni
4 490 8 494 Sträckan Gamlestadstorget - Angered Centrum är tillfälligt indragen för linjerna 4, 8 och 9 från 22 juni - 6 juli
1 487 2 488 Spårarbete påverkar linjerna 1, 2, 6, 9, 11, 16, 19 och 25 mellan 15 juni - 4 augusti
404 101 611 755 Hållplatserna Vinkelvägen och Kungsbackavägen tillfälligt indragna från 25 maj klockan 07.00
1 487 3 489 Spårarbete vid Munkebäckstorget påverkar linje 1, 3 och 5 nattetid mellan 25 - 27 maj
3 489 5 491 Spårarbete vid Torp/Kålltorp påverkar linje 3 och 5 mellan14 juni - 6 juli
Västtågen 11 Västtågen 13 Hissarna på Herrljunga station är ur funktion från vecka 22 till och med vecka 31
1 115 Hållplatserna Botan, Källeskolan och Katedralskolan Brunsbogatan är tillfälligt indragna från den 25 maj klockan 07:00
50 523 60 529 Hållplats Rosenlund läge A tillfälligt flyttad för samtliga linjer från den 25 maj klockan 06:00
Sj regional 844 Inställda avgångar i tågtrafiken på sträckan Säffle - Trollhättan från 1 juni från klockan 09:40
4 490 8 494 Sträckan Gamlestadstorget - Angered Centrum är tillfälligt indragen för linjerna 4, 8 och 9 den 24 maj och ersätts med buss
311 1061 Grön express 634 Kungälvs Cruising påverkar busstrafiken i Kungälv 23 maj klockan 17:30-23:00
755 354 Hållplatserna Televerket och Industrigatan tillfälligt indragna för linje 755 den 17 juli
Öresundståg 1147 Banarbete påverkar Öresundståg nattetid den 25 - 27 maj

Reseplaneraren

Sök resa
Fler val