Detta är icke-javascriptversionen av västtrafiks webbplats. För en bättre upplevelse slå på Javascript eller uppgradera din browser.

Trafikläge

Ibland gör vädret, vägarbeten och annat att vi blir sena eller måste köra andra vägar än vi brukar. Så fort vi får vetskap om omläggningar och större förseningar informerar vi om dem.

Här kan du se aktuella och kommande störningar i trafiken i just din kommun.  Du kan också få informationen i mobilen eller via våra andra kanaler på webben. Information om tåg hittar du på Trafikverkets hemsida. Om du har frågor om eventuella störningar på sträckan Varberg-Borås-Herrljunga kan du ringa Trafikverket på telefon: 033-17 24 44.

Trafikläget i mobilen
Trafikläget på webben

Information ute på våra hållplatser
I stora delar av vårt område visar vi aktuell information om trafikläget på tv-skärmar vid våra hållplatser. Vi har även högtalarsystem, främst i Göteborg men även på några andra stora hållplatser, där vi gör utrop.


  • Planerade
  • Pågående

Pågående

Linjer/hållplatser Störningsinformation
Limmared station,Hestra station SJ - Regionaltåg 347, Göteborg C - Hestra station klockan 20.00 är försenat cirka 10 minuter på grund av tågmöte.
Gårdsten Centrum Linje 73, hållplats Gårdsten Centrum är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av en ordningsstörande händelse.
Gustavas Plats,Lilla Edet busstation... Linje 421, förseningar sträckan Älvängen - Lilla Edet och omvänt kan förekomma på grund av ett vägarbete.
Karlsbergsgatan Linje 2, kör åter vid ordinarie hållplats Karlsbergsgatan i båda riktningar.
Smedjegatan Linje 3, hållplats Smedjegatan flyttas tillfälligt cirka 50 meter i båda riktningar på grund av ett vägarbete till 8 oktober klockan 24:00.
Bleketskolan vändplan Linje 355, 356, 966, 967 och 965, hållplats Bleketskolan Vändplan är tillsvidare indragen på grund av ett trafikhinder.
Lunnavägen,Brantbacken Linje 413 och 414, hållplats Lunnavägen och Brantbacken är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av ett vägarbete till 6 oktober.
Von Döbelns Väg Linje 22 och 634, hållplats Von Döbelns Väg är tillfälligt indragen i båda riktningarna på grund av ett vägarbete.
Västtågen 4 Banarbete påverkar tågtrafiken sträckan Göteborg - Ytterby 21 september - 16 oktober mellan klockan 11:30-12:30
2 364 4 366 Tillfälligt indragna hållplatser, Herrestads skola, Källdal och Frölandsvägen i riktning Uddevalla på grund av vägarbete 28 september - 30 oktober
751 606 Linje 751, hållplats Storgatan flyttas tillfälligt i båda riktningar från den 16 augusti
25 507 751 606 Hållplats Fässbergsgymnasiet och Storgatan flyttas tillfälligt från den 24 augusti
82 1136 Hållplats Sandås läge A flyttas permanent den 25 september klockan 09:00
31 511 Hållplats Skeppsbyggaregatan läge A flyttas tillfälligt från den 14 september klockan 09:00
402 188 403 189 Hållplats Rosenlund och Kvarngatan flyttas tillfälligt till den 7 oktober klockan 23:59
21 282 23 284 Hållplats Pilen och Familjehuset är tillfälligt indragen för linje 21, 23, 47, 93 och 630 från 31 augusti
Pendeltåg 996 Banarbete påverkar Alependeln lördagar och söndagar mellan 5 september - 22 november
700 334 710 335 Hållplatserna Ekenäs Mosse och Svagerud flyttas tillfälligt från den 20 augusti klockan 16:00
400 187 402 188 Hållplats Ösa och Åsen permanent indragen från 31 augusti 2015
246 73 Hållplatserna Skölverne, Ölanda och Lystorp är tillfälligt indragna från den 24 augusti
51 300 Hållplats Järnvägsgatan tillfälligt indragen 16 augusti klockan 04:00 - 1 november klockan 04:00
738 347 1 363 Kampenhof bussterminal byggs om mellan 10 augusti klockan 06:00 - 7 december klockan 16:00
5 367 Hållplats Helgonabacken och Tureborgsbron är tillfälligt indragna 17 augusti klockan 05:00 - 1 december klockan 23:59
62 304 Linje 62, ingen busstrafik sträckan Maskrosvägen - Björkåsvägen och omvänt till 9 november
Rosa express 1013 Hållplats Lyckhem hållplatsläge B flyttas tillfälligt från den 7 augusti
16 38 Hållplatserna Vejlegatan - Göta är tillfälligt indragna för linje 16 från den 1 augusti
246 73 Hållplatserna Ölanda - Lystorp tillfälligt indragna för linje 246 från den 24 augusti klockan 04:00
21 282 24 285 Hållplats Trollhättan resecentrum, läge C och D, flyttas tillfälligt från 16 augusti klockan 04.00
Sj regional 844 SJ Regionaltåg 356, 359, 360 och 363 inställda på delsträcka vissa dygn under perioden 4 augusti - 19 november på grund av banarbete
955 110 31 1174 Hållplats Lilla Brogatan tillfälligt indragen för samtliga linjer från den 3 januari
425 1009 Linje 425, hållplats Nygård Rönnvägen är indragen i båda riktningar från 7 januari
Storgatan Linje 25 och 751, Storgatan mot Mölndal centrum avgår för tillfället från hållplatsläge E på grund av ett arbete till 16 oktober klockan 14:00.
Fässbergsgymnasiet Linje 25, Fässbergsgymnasiet mot Mölndal centrum avgår för tillfället från hållplatsläge E på grund av ett arbete till 16 oktober klockan 17:00.
Herrestads skola,Källdal... Hållplatserna Herrestadsskolan, Källdal, och Frölandsvägen är tillfälligt indragna i riktning Uddevalla på grund av vägarbete till 30 oktober klockan 23:59.
Pilen Linje 21, 23, 47 och 93, hållplats Pilen läge B är tillfälligt indragen i riktning Sandhem/Trollhättan på grund av ett vägarbete till den 30 november klockan 23:59.
Kvarngatan Linje 402 och 403, hållplats Kvarngatan flyttas tillfälligt till korsningen Skövdevägen - Industrigatan på grund av vägarbete till 7 oktober klockan 23:59.
Rosenlund Linje 402 och 403, hållplats Rosenlund flyttas tillfälligt till korsningen Skövdevägen - Industrigatan på grund av vägarbete till 7 ocktober klockan 23:59.
Familjehuset Linje 630, hållplats Familjehuset är tillfälligt indragen i riktning Upphärad på grund av ett vägarbete till 30 november klockan 23:59.
Sandås Linje 82, hållplats Sandås flyttas permanent till Brottkärrsvägen den 25 september klockan 09:00..
Helgonabacken,Tureborgsbron Linje 5, hållplats Helgonabacken och Tureborgsbron är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av vägarbetet till 1 december klockan 23:59.
Järnvägsgatan Linje 51, hållplats Järnvägsgatan är tillfälligt indragen i riktning Stavre på grund av ett hållplatsarbete till 1 november klockan 04:00.
Ekenäs Mosse,Svagerud Linje 700, 710 och 712, hållplatserna Ekenäs Mosse och Svagerud flyttas tillfälligt vardagar mellan klockan 16:00-18:00 till tillfälliga hållplatser på väg 2059 på grund av ett vägarbete till 31 oktober klockan 18:00.
Moldegatan,Göta... Linje 16, ingen busstrafik sträckan Vejlegatan - Göta på grund av vägarbete till 1 november klockan 16:00.
Lystorp,Ölanda... Linje 246, hållplats Skölverne, Ölanda och Lystorp är tillfälligt indragna på grund av ett broarbete, till 25 oktober klockan 23:59.
Nygård Rönnvägen Linje 425, hållplats Nygård Rönnvägen är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av ett vägarbete och gäller tillsvidare.
Storgatan Linje 751, Storgatan mot Frölunda Torg avgår för tillfället från hållplatsläge A på grund av ett vägarbete.
Trollhättan resecentrum Linje 21, 24, 51 och 710, hållplats Trollhättan resecentrum läge C flyttas tillfälligt till ett läge på Bangårdsgatan på grund av hållplatsarbete till 31 oktober klockan 24:00.
Storgatan Linje 751, Storgatan mot Mölnlycketerminalen avgår för tillfället från hållplatsläge B på grund av ett vägarbete.
Trollhättan resecentrum Linje 21, 24, 51 och 710, hållplats Trollhättan resecentrum läge D flyttas tillfälligt till hållplatsläge L på grund av hållplatsarbete till 31 oktober klockan 24:00.
Repelyckevägen,Björkåsvägen... Linje 62, ingen busstrafik sträckan Maskrosvägen - Björkåsvägen och omvänt på grund av ett vägarbete till 9 november.

Planerade

Reseplaneraren

Sök resa
Fler val