Detta är icke-javascriptversionen av västtrafiks webbplats. För en bättre upplevelse slå på Javascript eller uppgradera din browser.

Trafikläge

Ibland gör vädret, vägarbeten och annat att vi blir sena eller måste köra andra vägar än vi brukar. Så fort vi får vetskap om omläggningar och större förseningar informerar vi om dem.

Här kan du se aktuella och kommande störningar i trafiken i just din kommun.  Du kan också få informationen i mobilen eller via våra andra kanaler på webben. Information om tåg hittar du på Trafikverkets hemsida. Om du har frågor om eventuella störningar på sträckan Varberg-Borås-Herrljunga kan du ringa Trafikverket på telefon: 033-17 24 44.

Trafikläget i mobilen
Trafikläget på webben

Information ute på våra hållplatser
I stora delar av vårt område visar vi aktuell information om trafikläget på tv-skärmar vid våra hållplatser. Vi har även högtalarsystem, främst i Göteborg men även på några andra stora hållplatser, där vi gör utrop.


  • Planerade
  • Pågående

Pågående

Linjer/hållplatser Störningsinformation
294 641 Hållplatserna Missionskyrkan - Distriktssköterskemottagningen är tillfälligt indragna för linje 294 från 27 maj klockan 05:39
422 1007 311 1061 Hållplats Kongahällagatan, läge B, flyttas tillfälligt mellan 25 maj - 31 augusti
10 1182 1 123 Hållplats Källegården, läge B, flyttas tillfälligt från 19 maj
Sj regional 844 Inställda avgångar i tågtrafiken på sträckan Säffle - Åmål från den 25 maj mellan klockan 09:10 - 14:10
404 101 611 755 Hållplatserna Vinkelvägen och Kungsbackavägen tillfälligt indragna från 25 maj klockan 07.00
Västtågen 11 Västtågen 13 Hissarna på Herrljunga station är ur funktion från vecka 22 till och med vecka 31
1 115 Hållplatserna Botan, Källeskolan och Katedralskolan Brunsbogatan är tillfälligt indragna från den 25 maj klockan 07:00
50 523 60 529 Hållplats Rosenlund läge A tillfälligt flyttad för samtliga linjer från den 25 maj klockan 06:00
62 304 Hållplatserna Maskrosvägen - Björkåsvägen tillfälligt indragna för linje 62 från den 11 maj
18 501 52 524 Hållplats Götaplatsen är tillfälligt indragen från den 4 maj klockan 04.00
584 745 Vägarbete påverkar linje 584 mellan 4 maj till 26 juni
291 640 Hållplatserna Rödvägen, Lapposandsvägen, Hönö Röd och Hönö Norra är tillfälligt indragna från den 24 april
1 121 502 198 Ingen busstrafik sträckan Borgmästaregatan - Mariaskolan från den 20 april
156 1152 154 61 Broarbete påverkar kollektivtrafiken mellan Rydboholm och Viskafors från den 31 mars
Skövde resecentrum, hissen på Östra sidan är ur funktion från den 22 april
955 110 31 1174 Hållplats Lilla Brogatan tillfälligt indragen för samtliga linjer från den 3 januari
Gamlestaden station, gångtunneln mellan pendeltågshållplatsen och Gamlestadstorget stängs av från 2 februari
74 537 Hållplats Gråbacka permanent indragen från 1 april
16 499 50 523 Arbete påverkar busstrafiken i Brunnsparken från den 15 juni 2014
10 1182 1 123 Hållplats Tingsrätten Skövde tillfälligt indragen från 3 mars
9 ronden 1163 Hållplats Vänerparken tillfälligt indragen för Ronden 9 från den 16 mars
931 453 Hållplats Holmen är tillfälligt indragen för linje 931 från 16 februari klockan 09.00
425 1009 Linje 425, hållplats Nygård Rönnvägen är indragen i båda riktningar från 7 januari
737 767 Hållplats Bärnstensvägen tillfälligt indragen från 1 december
605 752 Hållplats Teknologivägen hållplatsläge A flyttas tillfälligt från 26 augusti
566 736 Hållplats Simmenäs flyttas tillfälligt från 10 november

Planerade

Reseplaneraren

Sök resa
Fler val