Detta är icke-javascriptversionen av västtrafiks webbplats. För en bättre upplevelse slå på Javascript eller uppgradera din browser.

Registrera företagets kort

För att kunna spärra era Västtrafikkort vid förlust och därmed erhålla förlustgaranti behöver ni registrera ert företag och era Västtrafikkort på vasttrafik.se ”Mina Sidor”.

Skulle ni förlora ett kort spärrar ni det själva enkelt och får inom 5 arbetsdagar ett nytt kort med det innehåll som fanns på kortet vid spärrtillfället. Eftersom det gamla kortet är spärrat kan det inte användas igen om det återfinns.

Har ditt kort plötsligt ändrat färg från blått till svart? Det är en del av Västtrafiks nya företagssatsning som syftar till att göra det enklare för företag att förse sina anställda med resor i kollektivtrafiken.

Inhämta samtycke från kortanvändaren

Genom att registrera era kort på Mina Sidor kan ni även få tillgång till historiken över de resor som gjorts på respektive kort och vad de har kostat. För att skydda de anställdas personliga integritet är denna resandehistorik sekretessbelagd enligt 29 kap. 3 § första stycke offentlighets- och sekretesslagen. Därför behöver ni som företag inhämta samtycke från de personer som använder företagets Västtrafikkort för att ni ska kunna ta del av köp- och resetransaktioner via Mina Sidor på Västtrafiks hemsida.

Blankett för inhämtande av samtycke, ”Samtycke angående resandehistorik”, hittar ni på sidan Blanketter.

Företaget åtar sig att bevara inhämtade samtycken och på begäran av Västtrafik tillsända Västtrafik bevis om inhämtade samtycken.

Vad finns det på kortet?

För att se vad det finns på kortet är det lättast att på ett Västtrafikfordon trycka på knappen ? på kortläsaren ombord samtidigt som kortet hålls framför kortläsaren. Saldot visas så länge kortet hålls kvar. Våra försäljningsställen och Västtrafikbutiker (även bussförare) kan även skriva ut en kortinspektion som visar kortets aktuella saldo och vad den senast avslutade resan kostade.

Reseplaneraren

Sök resa
Fler val