Linjer/hållplatser Status Störningsinformation
VÄSTTÅG 3770, Ytterby station - Uddevalla C klockan 18:00 är försenat cirka 15 minuter på grund av fordonsfel.
Linje 1, förseningar upp till 15 minuter sträckan Hässleholmen - Sjöbo och omvänt på grund av ett vägarbete.
Västtågen 1241 Banarbete påverkar tågtrafiken på sträckan Mariestad - Lidköping från den 23 april
Linje 3, hållplats Ålleberg Center är tillfälligt indragen mot Warodells väg på grund av ett vägarbete.
Linje 291, hållplats Hönö Klåva mot Nils Ericson terminalen flyttas tillfälligt till ett hållplatsläge utanför Hemköp på grund av ett vägarbete.
Västtåg, Falköping - Nässjö och omvänt, flera inställda avgångar på sträckan Jönköping - Nässjö på grund av banarbete.
Linje 159, hållplats Kullastigen är tillfälligt indragen mot Dalsjöfors på grund av vägarbete.
Linje 159, hållplats Björkvägen mot Dalsjöfors flyttas tillfälligt cirka 50 meter mot Skogshill Övre på grund av vägarbete.
Linje 361, Rönnängs brygga - Åstol - Rönnängs brygga, realtidssystemet på färjan är ur funktion på grund av ett fordonsbyte till följd av ett underhållsarbete..
Linje 381, hållplats Gullholmsbaden Piren är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av underhållsarbete av bryggan.
Hållplats Lysekil station, läge B flyttas tillfälligt cirka 100 meter i riktning mot centrum för samtliga linjer på grund av vägarbete.
Linje 281, 282 och 283, platsbrist för cykel kan förekomma..
Linje 27 och 145, hållplats Ruskvädersgatan mot Eketrägatan/Hinnebäcksgatan flyttas tillfälligt cirka 80 meter till Åskvädersgatan, mitt emot läge B, på grund av vägarbete.
Linje 895, hållplats Strömstad station och Strömstads sjukhuset är tillfälligt indragna i båda riktningar på grund av vägarbete.
Gamlestaden station, hiss till spår 1 är ur funktion på grund av tekniskt fel.
Marstrand express, Kungälvs busstation - Marstrand klockan 14:00 är dagligen inställd sträckan Kongahällagatan - Solhultsgatan på grund av ett vägarbete.
Linje 47, 52 och 93, hållplatserna Sädesbingen, Kronogårds Torg och Hovslagaregatan är tillfälligt indragna mot Sylte/Drottningtorget på grund av ett vägarbete.
Linje 4, 12, 13, 400 och 402, hållplats Mariesjö mot Hasslum/Sjukhuset/Tibro/Hjo flyttas tillfälligt cirka 250 meter mot centrum på grund av ett vägarbete.
Hållplats Dalgatan, Ågatan och Bronäs är tillfälligt indragna i båda riktningar för samtliga linjer på grund av ett vägarbete.
ROSA EXPRESS, hållplats Heden mot Snipen flyttas cirka 70 meter fram till ett tillfälligt läge i höjd med Stora teatern på grund av framkomlighetsproblem.
Hållplats Oden, läge A är tillfälligt indragen för samtliga linjer på grund av ett vägarbete.
Linje 2, hållplatserna Smedjegatan och Westerbergsgatan är tillfälligt indragna i båda riktningar på grund av ett vägarbete.
Linje 1 och 10, hållplats Tingsrätten flyttas tillfälligt cirka 100 meter söderut mot Skultorp på grund av vägarbete.
Linje 945, hållplatserna Bergslycke, Kalleby och Orrekläpp är tillfälligt indragna i båda riktningar på grund av ett vägarbete.
Västtåg 3356, Vara resecentrum - Framnäs City klockan 07:16 förstärks med buss endast skoldagar på grund av många resande.
Västtågen 4 Inställda avgångar i tågtrafiken mellan Uddevalla och Stenungsund nattetid till den 2 augusti
Västtågen 16 Västtågen 18 Banarbete påverkar tågtrafiken på sträckan Öxnered - Vänersborg i flera etapper från den 24 april
60 529 Linje 60 får tillfälligt ändrat hållplatsläge på Centralstationen från den 23 april
1 487 2 488 3 489 4 490 5 491 7 493 9 495 11 497 60 529 Spårarbete påverkar kollektivtrafiken mellan Brunnsparken och Centralstationen från den 1 maj
55 1204 18 501 52 524 753 608 Spårarbete påverkar busstrafiken mellan Brunnsparken och Valand till den 30 april
743 773 Hållplatserna Fågelsång, Bykärr och Skår tillfälligt indragna från den 24 april klockan 05:00
Sj regional 844 Banarbete påverkar tågtrafiken mellan Göteborg och Säffle (Karlstad) till den 15 juni
Västtågen 18 Banarbeten påverkar vissa tåg mellan Öxnered och Vänersborg nattetid till den 18 maj
Västtågen 11 Västtågen 14 Sj regional 838 Inställda tåg mellan Skövde och Töreboda till augusti 2017
31 1174 1 24 3 26 7 30 Hållplats Högskolan och Järnvägsgatan i Borås är tillfälligt indragna från 13 februari klockan 04:00
1 643 Vägarbete påverkar busstrafiken mellan Kongahällagatan och Vikingatorget från 6 mars klockan 06:00
381 691 Linje 381, hållplats Gullholmsbaden Piren är tillfälligt indragen på grund av underhållsarbete
Sj regional 1281 Banarbete påverkar Västtågen på sträckan Göteborg - Halden till den 16 juni
Västtågen 14 Västtågen 20 Banarbete påverkar Västtågen på sträckan Falköping - Nässjö från den 24 april
6 RONDEN 1161 2 364 4 366 6 368 830 380 840 389 908 439 833 884 845 391 850 393 860 401 870 409 903 434 905 436 Hållplats Frölandsvägen, läge A tillfälligt indragen för samtliga linjer från den 9 mars
Linje 743, hållplatserna Fågelsång, Bykärr och Skår är tillfälligt indragna i båda riktningar på grund av ett vägarbete.
SJ Regional, Göteborg - Säffle (Karlstad) och omvänt, vissa inställda avgångar på sträckan Åmål - Karlstad på grund av ett banarbete.
Västtågen, Öxnered - Vänersborg och omvänt, flera inställda avgångar på grund av banarbete.
Västtågen, Göteborg - Uddevalla och omvänt, inställda avgångar mellan Stenungsund och Uddevalla på grund av banarbete.
Linje 7, hållplats Järnsvägsgatan är tillfälligt indragen mot Norrmalm på grund av ett vägarbete.
Linje 753, Vasaplatsen läge A mot Heden, avgår för tillfället från det allmänna körfältet.
Linje 18 och 55, Götaplatsen i båda riktningar avgår för tillfället från läge C samt D på grund av spårarbete.
Hållplats Frölandsvägen, läge A är tillfälligt indragen för samtliga linjer på grund av ett arbete i Uddevallatunneln.
Linje 52, hållplats Götaplatsen är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av spårarbete.
Linje 18, 52, 55 och 753, hållplats Valand är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av spårarbete.
Hållplats Högskolan är tillfälligt indragen i båda riktningar för samtliga linjer på grund av ett vägarbete.
Linje 381, hållplats Gullholmsbaden Piren är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av underhållsarbete.
Linje 1, indragna hållplatser och ändrad körväg på grund av ett vägarbete.
Västtågen och SJ Regional, Töreboda - Skövde och omvänt, vissa tåg ställs in på delsträckor och ersätts av buss och vissa tåg får justerade avgångstider på grund av underhållsarbete.
Västtåg 3200 och 3288 är inställda mellan Öxnered och Vänersborg på grund av underhållsarbete.
Västtåg 10050 och 10051, Göteborg - Halden - Göteborg är inställda mellan Mellerud och Halden och omvänt på grund av ett banarbete.
Västtågen, Göteborg - Örebro och omvänt, inställda avgångar mellan Mariestad och Lidköping på grund av ett banarbete.