Linjer/hållplatser Status Störningsinformation
Västtåg 3750, Uddevalla C Tåg - Strömstad station klockan 14:00 är försenat cirka 35 minuter på grund av ett fordonsfel.
Västtåg 3750, Göteborg C - Strömstad station klockan 12:40 är inställt på sträckan Göteborg C - Uddevalla östra på grund av ett fordonsfel.
Västtåg 3651, Älvängen station - Göteborg C klockan 13:28 är inställt på grund av ett fordonsfel.
Linje 75, Persiljegatan - Angered C klockan 13:03 är försenad cirka 15 minuter på grund av personalbrist.
Nsb regionaltåg 1214 Inställda avgångar NSB tåg mellan Göteborg C - Halden den 26 oktober på grund av strejk.
Hållplats Nya stadens torg är tillfälligt indragen i båda riktningar för samtliga linjer på grund av ett vägarbete.
Linje 1 och 11, hållplatserna Bergslena, Knalleland och Alideberg är tillfälligt indragna i båda riktningar på grund av ett vägarbete.
Västtågen 11 Västtågen 7 Sj regional 838 Sj regional 839 Underhållsarbete påverkar tågtrafiken mellan Göteborg och Alingsås under oktober - december
Västtågen 4 Underhållsarbete påverkar tågtrafiken Göteborg - Uddevalla under oktober - december
Linje 55, 371 och 372, hållplats Vallgatan läge A är tillfälligt indragen mot Skene/Överlida/Älekulla på grund av ett vägarbete.
Linje 310, Kungälvs busstation - Nils ericson Terminalen klockan 07:30 är försenad cirka 10 minuter på grund av en olycka.
Linje 281, vissa avgångar på sträckan Vrångö - Saltholmens brygga och omvänt, körs med annan fordonstyp på grund av underhållsarbete.
Björköfärjan, Lilla Varholmen - Björkö, kör enligt en tillfällig tidtabell som finns på www.trafikverket.se/bjorkoleden.
Linje 502, 504, 511 och 512, hållplats Johannesberg, Ladukärrsvägen samt Klippgatan är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av vägarbete.
Linje 55, hållplatserna Hedbo och Hedbovägen är tillfälligt indragna i båda riktningar på grund av ett vägarbete.
NSB tåg, Göteborg C - Halden och omvänt, flera inställda avgångar den 26 oktober på grund av strejk.
Västtåg 13356, Herrljunga station - Mariestad resecentrum klockan 07:02 förstärks med buss på grund av fordonsbrist.
Linje 47, hållplats Stena Metall mot Hjalmar Brantingsplatsen flyttas tillfälligt cirka 100 meter på grund av ett vägarbete.
Västtåg 3722, Göteborg C - Uddevalla C klockan 05:25 är inställt på grund av banarbete.
Västtåg 3722, Göteborg C - Uddevalla C klockan 05:25 är inställt på grund av banarbete.
Linje 51, hållplats Järnvägsgatan är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av ett vägarbete.
Linje 3, hållplats Smedjegatan och Westerbergsgatan är tillfälligt indragna i rikning mot Ålleberg Center på grund av ett vägarbete.
Linje 159, hållplats Björkvägen mot Borås flyttas tillfälligt cirka 50 meter mot Skogshill Övre på grund av ett vägarbete.
Orust Express, förseningar upp till 10 minuter sträckan Henån - Uddevalla och omvänt på grund av tunnelarbete.
Linje 25, 52, 753 och 761, hållplats Sahlgrenska Södra mot Linnéplatsen flyttas tillfälligt cirka 80 meter mot Södermalmsgatan på grund av vägarbete.
Linje 59, hållplats Vikingsgatan mot Nils Ericson terminalen flyttas tillfälligt cirka 50 meter mot Nils Ericson terminalen på grund av ett vägarbete.
Hållplats Frölandsvägen är tillfälligt indragen i riktning mot Torp för samtliga linjer på grund av tunnelarbete.
Linje 208, hållplats Sparregatan Läge A mot Tranemo flyttas tillfälligt cirka 80 meter framåt i bussens färdriktning mot Tranemo på grund av ett vägarbete.
Linje 371, hållplats Skene Torget är tillfälligt indragen i riktning mot Överlida.
Linje 302, 362 och 371, hållplats Mjöbäck flyttas permanent cirka 150 meter, in på Älvseredsvägen..
Linje 1 och 10, hållplats Tingsrätten Skövde mot Skultorp flyttas tillfälligt cirka 100 meter mot Nils Ericsons gata på grund av ett vägarbete.
Linje 2, 8, 12, 21, 153 och 550, hållplats Almåsskolan, läge A flyttas tillfälligt cirka 75 meter mot centrum på grund av vägarbete.
Linje 331, Sätila Centrum - Kinna klockan 05:52 är dagligen inställd sträckan Stomshöjd - Hyssna Gamla kyrka på grund av ett broarbete.
Linje 302, 362 och 371, hållplats Mjöbäck flyttas permanent cirka 150 meter in på Älvseredsvägen.
Västtåg 3768, Göteborg C - Uddevalla C klockan 17:10 är inställt sträckan Svenshögen - Uddevalla på grund av banarbete.
Linje 514 och 515, avgår för tillfället från Vallhamra torg läge C i båda riktningar på grund av ett hållplatsarbete.
Hållplats Södra Älvsborgs Sjukhus i båda riktningar flyttas tillfälligt för samtliga linjer cirka 50 meter mot Brämhultsvägen på grund av ett vägarbete.
Linje 308, hållplats Dösebacka och Timmervik är tillfälligt indragna på grund av ett vägarbete.
4 490 6 492 7 493 8 494 9 495 11 497 Spårarbeten påverkar kollektivtrafiken via Gamlestadstorget 8 augusti – 7 november
10 32 14 36 Vägarbete påverkar busstrafiken via Sturegatan från 17 oktober klockan 04:30
Västtågen 11 Västtågen 14 Sj regional 838 Inställda avgångar i tågtrafiken Falköping - Skövde - Töreboda under 2016 och 2017
308 649 Linje 308, Dösebacka och Timmervik är indragna till den 9 juni 2017
Västtågen 18 Tågtrafiken ställs in mellan Öxnered och Vänersborg vissa nätter till den 10 december
Västtåg 3440, Göteborg C - Skövde resecentrum klockan 17:35 är ej sökbart i Reseplaneraren på grund av ett tekniskt fel.
Vissa tåg, sträckan Göteborg C- Stenungsunds station och omvänt förstärks med buss på grund av underhållsarbete.
Linje 8, ingen spårvagnstrafik på sträckan Redbergsplatsen - Angered och omvänt på grund av spårarbete från den 21 augusti klockan 04:00 till den 5 november klockan 05:14 ..
Linje 7 och 11, kör via Redbergsplatsen - Olskrokstorget - Centralstationen i båda riktningar från den 8 augusti klockan 04:00 till den 29 oktober klockan 05:15 på grund av spårarbete.
Västtågen, Skövde - Töreboda och omvänt, vissa avgångar ställs in och ersätts med buss på grund av ett kontaktledningsarbete.
Västtågen, Uddevalla - Vänersborg och omvänt, flera inställda avgångar måndagar mellan klockan 11:00 - 13:00 på grund av banarbete.
Västtågen, Vänersborg - Öxnered och omvänt, flera inställda avgångar nattetid på grund av ett underhållsarbete.
Linje 8, Redbergsplatsen mot Frölunda avgår för tillfället från läge B på grund av ett spårarbete.
Västtågen, Göteborg C - Uddevalla C och omvänt, förseningar och flera inställda avgångar på grund av underhållsarbete.
Västtåg, Göteborg - Alingsås och omvänt, flera inställda avgångar under helger på grund av underhållsarbete.
Linje 10 och 14, ingen busstrafik sträckan Sturegatan - Salängsgatan och omvänt på grund av ett vägarbete.
SVART EXPRESS, avgår för tillfället från Vallhamra torg läge C i båda riktningar på grund av ett hållplatsarbete.
Linje 159, hållplats Kullastigen är tillfälligt indragen mot Borås på grund av ett vägarbete.
Linje 371, 400, 440 och 450, hållplats Skene busstation i båda riktningar flyttas tillfälligt cirka 100 meter till Kronogatan på grund av vägarbete.