Linjer/hållplatser Status Störningsinformation
Linje 11, ingen spårvagnstrafik sträckan Stigbergstorget - Mariaplan i riktning mot Saltholmen.
Västtåg 17297, Falköping resecentrum - Göteborg C klockan 17:59 är försenat cirka 20 minuter på grund av ett fordonsfel.
Västtåg 3368, Herrljunga station - Hallsberg klockan 16:11 är försenat cirka 20 minuter på grund av ett fordonsfel.
Västtåg 3774, Göteborg C - Strömstad station klockan 18:40 är inställt Uddevalla C - Strömstad på grund av ett spårfel.
Väståg 3779, Strömstad station - Göteborg C klockan 18:35 är inställt sträckan Strömstad station - Uddevalla C på grund av ett spårfel.
SJ Regional 10175, Örebro C - Göteborg C klockan 15:26 är försenat cirka 20 minuter på grund av spårfel..
SJ Regional 184, Göteborg C - Örebro C klockan 15:50 är försenat cirka ca 75 minuter på grund av ett fordonsfel..
Västtågen, stopp i tågtrafiken vid Uddevalla mot Strömstad och omvänt på grund av ett spårfel..
Linje 3, ingen busstrafik sträckan Spolargatan - Stickargatan mot Svensgärde och omvänt på grund av ett vägarbete.
Parkeringsbuss 1, hållplats Strömstad torg är tillfälligt indragen på grund av evenemang.
Linje 4, förseningar sträckan Stenungsund - Kollhättan och omvänt på grund av ett vägarbete.
3 489 1 487 2 488 Spårarbete påverkar spårvagnstrafiken nattetid mellan Centralstationen och Olskrokstorget från den 16 maj
Linje 22, 53, 61, 62, 65, 67, 93 och 421, förseningar i båda riktningar på grund av vägarbete.
Västtågen 11 Västtågen 14 Sj regional 838 Inställda tåg mellan Skövde och Töreboda till augusti 2017
Linje 60 och 62, hållplats Kärralundsgatan läge B mot Masthugget/Redbergsplatsen flyttas tillfälligt cirka 50 meter mot Redbergsplatsen/Ingeborgsgatan på grund av vägarbete.
Linje 60, Centralstationen mot Masthugget avgår för tillfället från läge K på grund av ett spårarbete.
Marstrand express, hållplats Marstrands färjeläge flyttas på grund av begränsad framkomlighet under sommarens evenemang.
Linje 2, hållplats Teknikgatan är flyttad till ett tillfälligt läge på Fjällgatan.
Linje 84, hållplats Stora Åvägen är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av ett vägarbete.
Linje 745, hållplats Idala, Kärrakulle och Idala är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av ett vägarbete.
Linje 62 och 641, hållplats Kassaretorpet är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av ett vägarbete.
Linje 895, hållplats Strömstad station och Strömstads sjukhuset är tillfälligt indragna i båda riktningar på grund av vägarbete.
Linje 3, hållplats Torget är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av ett vägarbete.
Hållplats Vist Festgård är tillfälligt indragen i båda riktningar för samtliga linjer på grund av vägarbete.
Hållplats Södra Älvsborgs sjukhus flyttas tillfälligt för samtliga linjer cirka 50 meter söderut mot Brämhultsvägen på grund av ett vägarbete.
Linje 745, hållplats Idala, Kärrakulle och Idala Korsväg är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av ett vägarbete.
Linje 27 och 145, hållplats Ruskvädersgatan mot Eketrägatan/Hinnebäcksgatan flyttas tillfälligt cirka 80 meter till Åskvädersgatan, mitt emot läge B, på grund av vägarbete.
Linje 2, hållplatserna Smedjegatan och Westerbergsgatan är tillfälligt indragna i båda riktningar på grund av ett vägarbete.
Hållplats Dalgatan, Ågatan och Bronäs är tillfälligt indragna i båda riktningar för samtliga linjer på grund av ett vägarbete.
Linje 1 och 10, hållplats Tingsrätten flyttas tillfälligt cirka 100 meter söderut mot Skultorp på grund av vägarbete.
Marstrand express, Kungälvs busstation - Marstrand klockan 14:00 är dagligen inställd sträckan Kongahällagatan - Solhultsgatan på grund av ett vägarbete.
Linje 281, 282 och 283, platsbrist för cykel kan förekomma..
Hållplats Oden, läge A är tillfälligt indragen för samtliga linjer på grund av ett vägarbete.
Västtåg 3356, Vara resecentrum - Framnäs City klockan 07:16 förstärks med buss endast skoldagar på grund av många resande.
512 204 504 199 511 203 502 198 Vägarbete påverkar kollektivtrafiken via hållplatserna Johannesberg, Ladukärrsvägen och Klippgatan
Västtågen 4 Inställda avgångar i tågtrafiken mellan Uddevalla och Stenungsund nattetid till den 2 augusti
Sj regional 1281 Banarbete påverkar Västtågen på sträckan Göteborg - Halden till den 16 juni
Sj regional 844 Banarbete påverkar tågtrafiken mellan Göteborg och Säffle (Karlstad) till den 22 juni
Västtågen 16 Banarbete påverkar tågtrafiken på sträckan Öxnered - Vänersborg i flera etapper till den 17 september
Öresundståg 1147 Västtågen 9 Banarbete påverkar tågtrafiken mellan Göteborg och Kungsbacka från 14 maj klockan 22:30
7 30 31 1174 1 24 3 26 Vägarbete påverkar busstrafiken via Allégatan från 10 maj klockan 04:00
1 643 Vägarbete påverkar busstrafiken mellan Kongahällagatan och Vikingatorget från 6 mars klockan 06:00
381 691 Linje 381, hållplats Gullholmsbaden Piren är tillfälligt indragen på grund av underhållsarbete
905 436 903 434 908 439 4 366 6 368 6 RONDEN 1161 870 409 850 393 833 884 2 364 860 401 845 391 840 389 830 380 Hållplats Frölandsvägen, läge A tillfälligt indragen för samtliga linjer från den 9 mars
Linje 502, 504, 511 och 512, hållplats Johannesberg, Ladukärrsvägen samt Klippgatan är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av vägarbete.
Linje 84, 95 och 185, hållplats Radiomotet mot Frölunda Torg flyttas tillfälligt cirka 80 meter mot Frölunda Torg på grund av vägarbete.
Linje 84, 95 och 185, hållplats Radiomotet mot Marklandsgatan flyttas tillfälligt cirka 80 meter mot Marklandsgatan på grund av vägarbete.
Linje 381, hållplats Gullholmsbaden Piren är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av underhållsarbete.
Västtågen, Öxnered - Vänersborg och omvänt, flera inställda avgångar på grund av banarbete.
Västtågen, Göteborg - Uddevalla och omvänt, inställda avgångar mellan Stenungsund och Uddevalla på grund av banarbete.
Linje 1, indragna hållplatser och ändrad körväg på grund av ett vägarbete.
Västtågen och SJ Regional, Töreboda - Skövde och omvänt, vissa tåg ställs in på delsträckor och ersätts av buss och vissa tåg får justerade avgångstider på grund av underhållsarbete.
Hållplats Frölandsvägen, läge A är tillfälligt indragen för samtliga linjer på grund av ett arbete i Uddevallatunneln.
Västtåg 10050 och 10051, Göteborg - Halden - Göteborg är inställda mellan Mellerud och Halden och omvänt på grund av ett banarbete.