Detta är icke-javascriptversionen av västtrafiks webbplats. För en bättre upplevelse slå på Javascript eller uppgradera din browser.

Trafikläge

Ibland gör vädret, vägarbeten, tekniska problem och annat att vi blir sena eller måste köra andra vägar än vi brukar. Så fort vi får vetskap om omläggningar och större förseningar informerar vi om dem.

Här kan du se aktuella och kommande störningar i trafiken i just din kommun.  Du kan också få informationen på vår mobilwebb.

Information om tåg hittar du på Trafikverkets hemsida. 

Information ute på våra hållplatser
I stora delar av vårt område visar vi aktuell information om trafikläget på tv-skärmar vid våra hållplatser. Vi har även högtalarsystem, främst i Göteborg men även på några andra stora hållplatser, där vi gör utrop.


  • Planerade
  • Pågående

Pågående

Linjer/hållplatser Störningsinformation
Floda station, Norsesund station, ... Västtåg 3561, Alingsås - Göteborg C klockan 16:10 är inställt på grund av växelfel.
Svarte mosse, Länsmanstorget, ... Linje 25, Wieselgrensgatan - Länsmansgården klockan 16:27 är försenad cirka 10 minuter på grund av trafikhinder.
Göteborg C, Sävenäs Station, ... Västtåg 3567, Alingsås - Göteborg C klockan 17:35 är inställt på grund av växelfel.
Stenkullen station, Floda station, ... Västtåg 3566, Göteborg C - Alingsås station klockan 16:35 inställt på grund av växelfel.
Bergfotsgatan, AstraZeneca, ... Linje 758, förseningar sträckan Heden - Marklandsgatan och omvänt på grund av köbildning.
Ytterby station, Göteborg C, ... Västtåg 3765, Stenungsunds station - Göteborg C klockan 17:09 är inställt på grund av fordonsfel.
Stora Höga station, Kode station, ... Västtåg 3764, Göteborg C - Stenungsunds station klockan 16:10 är inställt på grund av fordonsfel.
Falköping resecentrum Tåg, Stenstorp station, ... Västtåg 7253, Skövde resecentrum - Falköping resecentrum klockan 17:45 är inställt på grund av fordonsfel.
Högagärdsgatan, Svenljungagatan 4, ... Linje 2, Högagärdsgatan - Tullen klockan 15:53 är inställd på grund av fordonsfel.
Göteborg C, Aspen station, ... Västtåg 13520, Göteborg C- Floda station klockan 17:15 är inställt på grund av växelfel.
Töreboda resecentrum, Vassbacken, ... Linje 514, Högelidskolan - Töreboda klockan 15:40 är försenad cirka 25 minuter på grund av vägarbete.
Öresundståg 1147 Västtågen 1266 Stopp i tågtrafiken i Varberg på grund av en olycka
Ålleberg Center, Linje 3, hållplats Ålleberg Center är tillfälligt indragen mot Warodells väg på grund av ett vägarbete.
Västtågen 1241 Banarbete påverkar tågtrafiken på sträckan Mariestad - Lidköping från den 23 april
Lysekil station, Hållplats Lysekil station, läge B flyttas tillfälligt cirka 100 meter i riktning mot centrum för samtliga linjer på grund av vägarbete.
Amhult resecentrum, Stenpiren, ... Extrabuss, förstärker från Centralstationen läge K klockan 15:19 och 16:50 via Stenpiren, Järnvågen och Amhult resecentrum till Lilla Varholmen på grund av många resande..
Platåvägen, Solsten, ... Extrabuss, förstärker från Heden klockan 15:06, 16:08 och 17:08 via Korsvägen och Delsjömotet och för avstigande via Råda portar, Platåvägen och Solsten till Mölnlycketerminalen på grund av många resande..
Solgården, Vårdcentralen, ... Extrabuss, förstärker från Nils Ericson terminalen klockan 15:06 och 16:40 via mellanliggande stationer till Stenungsunds station på grund av många resande..
Hjalmar Brantingsplatsen, Kungälvsmotet, ... Extrabuss, förstärker från Nils Ericson terminalen klockan 16:21 via Hjalmar Brantingsplatsen och Kungälvsmotet till Torp terminalen på grund av många resande..
Fiskebäckskil brygga, Östersidans färjeläge, ... Linje 847, Lysekil Södra hamnen - Östersidans färjeläge och omvänt, körs med annan fordonstyp på grund av underhållsarbete.
Björkvägen, Linje 159, hållplats Björkvägen mot Dalsjöfors flyttas tillfälligt cirka 50 meter mot Skogshill Övre på grund av vägarbete.
Jönköping resecentrum, Huskvarna station, ... Västtåg, Falköping - Nässjö och omvänt, flera inställda avgångar på sträckan Jönköping - Nässjö på grund av banarbete.
Kullastigen, Linje 159, hållplats Kullastigen är tillfälligt indragen mot Dalsjöfors på grund av vägarbete.
Dyrön norra, Tjörnekalv, ... Linje 361, Rönnängs brygga - Åstol - Rönnängs brygga, realtidssystemet på färjan är ur funktion på grund av ett fordonsbyte till följd av ett underhållsarbete..
Gullholmen hamnen, Tuvesvik, Linje 381, hållplats Gullholmsbaden Piren är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av underhållsarbete av bryggan.
Vargö, Brännö Husvik, ... Linje 281, 282 och 283, platsbrist för cykel kan förekomma..
Hönö Klåva, Linje 291, hållplats Hönö Klåva mot Nils Ericson terminalen flyttas tillfälligt till ett hållplatsläge utanför Hemköp på grund av ett vägarbete.
Strömstad Spa, Strömstads sjukhus, ... Linje 895, hållplats Strömstad station och Strömstads sjukhuset är tillfälligt indragna i båda riktningar på grund av vägarbete.
Ruskvädersgatan, Linje 27 och 145, hållplats Ruskvädersgatan mot Eketrägatan/Hinnebäcksgatan flyttas tillfälligt cirka 80 meter till Åskvädersgatan, mitt emot läge B, på grund av vägarbete.
Gamlestaden station, Gamlestaden station, hiss till spår 1 är ur funktion på grund av tekniskt fel.
Sädesbingen, Hovslagaregatan, ... Linje 47, 52 och 93, hållplatserna Sädesbingen, Kronogårds Torg och Hovslagaregatan är tillfälligt indragna mot Sylte/Drottningtorget på grund av ett vägarbete.
Mariesjö, Linje 4, 12, 13, 400 och 402, hållplats Mariesjö mot Hasslum/Sjukhuset/Tibro/Hjo flyttas tillfälligt cirka 250 meter mot centrum på grund av ett vägarbete.
Solhultsgatan, Christian IV:s väg, ... Marstrand express, Kungälvs busstation - Marstrand klockan 14:00 är dagligen inställd sträckan Kongahällagatan - Solhultsgatan på grund av ett vägarbete.
Heden, ROSA EXPRESS, hållplats Heden mot Snipen flyttas cirka 70 meter fram till ett tillfälligt läge i höjd med Stora teatern på grund av framkomlighetsproblem.
Bronäs, Ågatan, ... Hållplats Dalgatan, Ågatan och Bronäs är tillfälligt indragna i båda riktningar för samtliga linjer på grund av ett vägarbete.
Oden Vårdcentral, Smedjegatan, ... Linje 2, hållplatserna Smedjegatan och Westerbergsgatan är tillfälligt indragna i båda riktningar på grund av ett vägarbete.
Oden, Hållplats Oden, läge A är tillfälligt indragen för samtliga linjer på grund av ett vägarbete.
Tingsrätten Skövde, Linje 1 och 10, hållplats Tingsrätten flyttas tillfälligt cirka 100 meter söderut mot Skultorp på grund av vägarbete.
Vara resecentrum Tåg, Framnäs City, Västtåg 3356, Vara resecentrum - Framnäs City klockan 07:16 förstärks med buss endast skoldagar på grund av många resande.
Orrekläpp, Linje 945, hållplatserna Bergslycke, Kalleby och Orrekläpp är tillfälligt indragna i båda riktningar på grund av ett vägarbete.
Västtågen 4 Inställda avgångar i tågtrafiken mellan Uddevalla och Stenungsund nattetid till den 2 augusti
Västtågen 16 Västtågen 18 Banarbete påverkar tågtrafiken på sträckan Öxnered - Vänersborg i flera etapper från den 24 april
60 529 Linje 60 får tillfälligt ändrat hållplatsläge på Centralstationen från den 23 april
1 487 2 488 Spårarbete påverkar kollektivtrafiken mellan Brunnsparken och Centralstationen från den 1 maj
25 507 31 511 Linje 25 och 31, hållplats Wieselgrensplatsen indragen nattetid 24-26 april
55 1204 18 501 Spårarbete påverkar busstrafiken mellan Brunnsparken och Valand till den 30 april
743 773 Hållplatserna Fågelsång, Bykärr och Skår tillfälligt indragna från den 24 april klockan 05:00
Sj regional 844 Banarbete påverkar tågtrafiken mellan Göteborg och Säffle (Karlstad) till den 15 juni
Västtågen 18 Banarbeten påverkar vissa tåg mellan Öxnered och Vänersborg nattetid till den 18 maj
Västtågen 11 Västtågen 14 Inställda tåg mellan Skövde och Töreboda till augusti 2017
31 1174 1 24 Hållplats Högskolan och Järnvägsgatan i Borås är tillfälligt indragna från 13 februari klockan 04:00
1 643 Vägarbete påverkar busstrafiken mellan Kongahällagatan och Vikingatorget från 6 mars klockan 06:00
381 691 Linje 381, hållplats Gullholmsbaden Piren är tillfälligt indragen på grund av underhållsarbete
Sj regional 1281 Banarbete påverkar Västtågen på sträckan Göteborg - Halden till den 16 juni
Västtågen 14 Västtågen 20 Banarbete påverkar Västtågen på sträckan Falköping - Nässjö från den 24 april
6 RONDEN 1161 2 364 Hållplats Frölandsvägen, läge A tillfälligt indragen för samtliga linjer från den 9 mars
Varberg station, Tofta station, ... Västtågen, Varberg - Uddevalla C och omvänt, flera inställda avgångar på hel och delsträckor på grund av olycka.
Göteborg C, Mölndal station, ... Öresundståg och Västtågen, Göteborg - Varberg och omvänt, flera inställda avgångar på grund av olycka.
Skår, Bykärr, ... Linje 743, hållplatserna Fågelsång, Bykärr och Skår är tillfälligt indragna i båda riktningar på grund av ett vägarbete.
Stenungsunds station, Stora Höga station, ... Västtågen, Göteborg - Uddevalla och omvänt, inställda avgångar mellan Stenungsund och Uddevalla på grund av banarbete.
Fritsla station, Viskafors station, ... Västtågen, Öxnered - Vänersborg och omvänt, flera inställda avgångar på grund av banarbete.
Göteborg C, Öxnered station (Tåg), ... SJ Regional, Göteborg - Säffle (Karlstad) och omvänt, vissa inställda avgångar på sträckan Åmål - Karlstad på grund av ett banarbete.
Vasaplatsen, Linje 753, Vasaplatsen läge A mot Heden, avgår för tillfället från det allmänna körfältet.
Järnvägsgatan, Linje 7, hållplats Järnsvägsgatan är tillfälligt indragen mot Norrmalm på grund av ett vägarbete.
Götaplatsen, Linje 18 och 55, Götaplatsen i båda riktningar avgår för tillfället från läge C samt D på grund av spårarbete.
Götaplatsen, Linje 52, hållplats Götaplatsen är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av spårarbete.
Valand, Linje 18, 52, 55 och 753, hållplats Valand är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av spårarbete.
Fröland, Frölandsvägen, Hållplats Frölandsvägen, läge A är tillfälligt indragen för samtliga linjer på grund av ett arbete i Uddevallatunneln.
Högskolan, Hållplats Högskolan är tillfälligt indragen i båda riktningar för samtliga linjer på grund av ett vägarbete.
Käringön, Gullholmsbaden Piren, ... Linje 381, hållplats Gullholmsbaden Piren är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av underhållsarbete.
Kungälvs busstation, Kexbageriet, ... Linje 1, indragna hållplatser och ändrad körväg på grund av ett vägarbete.
Falköping resecentrum Tåg, Stenstorp station, ... Västtågen och SJ Regional, Töreboda - Skövde och omvänt, vissa tåg ställs in på delsträckor och ersätts av buss och vissa tåg får justerade avgångstider på grund av underhållsarbete.
Ed station, Göteborg C, ... Västtåg 10050 och 10051, Göteborg - Halden - Göteborg är inställda mellan Mellerud och Halden och omvänt på grund av ett banarbete.
Öxnered station (Tåg), Vänersborg Central, Västtåg 3200 och 3288 är inställda mellan Öxnered och Vänersborg på grund av underhållsarbete.
Göteborg C, Alingsås station, ... Västtågen, Göteborg - Örebro och omvänt, inställda avgångar mellan Mariestad och Lidköping på grund av ett banarbete.
31 511 Linje 31, hållplats Bjurslättsskolan indragen nattetid 24-26 april

Planerade

Linjer/hållplatser Status Störningsinformation
Lidåkersgatan, Linje 1, hållplats Lidåkersgatan är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av ett vägarbete.
Hjalmar Brantingsplatsen, Eriksdal, Extrabuss, förstärker från Eriksdal klockan 06:27, 07:15 samt 08:15 via Hjalmar Brantingsplatsen till Nordstan på grund av många resande..
Volvo IT, Volvo Torslanda PV, ... Extrabuss, förstärker från Centralstationen läge K klockan 07:45 via Stenpiren, Järnvågen, Volvo Torslanda RA, Volvo Torslanda PVH, Volvo Torslanda PV, Volvo IT, Volvo City och Volvo Torslanda TK till Sörredsvägen på grund av många resande..
Stenpiren, Lilla Varholmen, ... Extrabuss, förstärker från Lilla Varholmen klockan 07:07 och 07:40 via Järnvågen, Stenpiren och Lilla Bommen till Centralstationen på grund av många resande..
Myggenäs korsväg, Hjalmar Brantingsplatsen, ... Extrabuss, förstärker från Myggenäs korsväg klockan 07:48 via Hjalmar Brantingsplatsen till Nils Ericson Terminalen på grund av många resande..
2 25 3 26 Kortége påverkar busstrafiken i Borås den 30 april
Nils Ericson terminalen, Centralstationen, ... Linje 519, förseningar sträckan Jons väg Nils Ericson terminalen och omvänt på grund av en Orienteringstävling mellan Kåhög och Lexby.
SKF, Linje 58, 159, 167, 519 och 11E, SKF läge B, avgår för tillfället från det allmänna körfältet på grund av spårarbete..
Rosa express 1013 1 487 Kollektivtrafiken stängs av genom centrala Göteborg på grund av 1:a maj demonstrationer.
2 488 3 489 Chalmerscortégen påverkar kollektivtrafiken genom Kungsportsavenyn och Vasagatan den 30 april klockan 17:30 - 21:15
Västtågen 4 Inställda avgångar i tågtrafiken mellan Göteborg och Uddevalla nattetid den 1 maj
Västtågen 4 Banarbete påverkar tågtrafiken mellan Strömstad och Uddevalla från den 8 maj
6 492 7 493 Spårarbete påverkar spårvagnstrafiken på sträckan Nymånegatan – Kortedala/Bergsjön från 4 juni klockan 05:10
6 492 7 493 Spårarbete påverkar spårvagnstrafiken på sträckan Gamlestadstorget - Bergsjön från 8 maj klockan 22:00
11 497 Spårarbete påverkar spårvagnstrafiken mellan Kungssten och Saltholmen den 21 maj
1 487 2 488 Spårarbete påverkar spårvagnstrafiken i två etapper mellan Centralstationen och Olskrokstorget nattetid från den 16 maj
Nsb regionaltåg 1214 Banarbete påverkar tågtrafiken mellan Göteborg - Halden (Oslo) från den 6 maj
55 1204 18 501 Hållplats Götaplatsen tillfälligt indragen den 5 maj 17:30-21:00
Öresundståg 1147 Banarbete påverkar tågtrafiken mellan Göteborg och Kungsbacka (Malmö) 29 - 30 april
Öresundståg 1147 Banarbete påverkar tågtrafiken mellan Göteborg och Kungsbacka från 14 maj klockan 22:30
Söderbro, Linje 2, 3, 5, 6 och 8, hållplats Borås resecentrum mot Södra torget flyttas tillfälligt cirka 50 meter till Varbergsvägen på grund av Kortegé.
Söderbro, Linje 2, 3, 5, 6 och 8, hållplats Söderbro är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av Kortegé.
Söderbro, Vasastaden, Linje 159 och 204, ingen busstrafik sträckan Söderbro - Vasastaden i båda riktningar på grund av Kortegé.
Chalmers, Linje 753, Chalmers mot Mölndal station avgår från Wavrinskys Plats på grund av Chalmerscortégen.
Kungsportsplatsen, Valand, ... Linje 18 och 52, Götaplatsen/Kungsportsplatsen mot Johanneberg/Skälltorp samt Linnéplatsen/Skogome avgår från Brunnsparken på grund av Chalmerscortégen.
Järntorget, Linje 60, Järntorget i bådar riktningar avgår för tillfället från Järnvågen läge A/B på grund av 1:a maj demonstrationer.
Järntorget, Linje 60 och BLÅ EXPRESS, Järntorget i båda riktningar avgår för tillfället från Järnvågen läge A/B på grund av 1:a maj demonstrationer.
Vasaplatsen, Kapellplatsen, Linje 16 och 19, Vasaplatsen/Kapellplatsen mot Högsbohöjd/Eketrägatan samt Fredriksdal/Backa avgår från Domkyrkan på grund av Chalmerscortégen.
Centralstationen, Linje 60, Centralstationen i båda riktningar avgår för tillfället från läge J/K på grund av 1:a maj demonstrationer.
Brunnsparken, Linje 50, Brunnsparken i båda riktningar avgår för tillfället från Lilla Bommen läge C/D på grund av 1:a maj demonstrationer.
Vasa Viktoriagatan, Vasaplatsen, ... Linje 2 och 3, Valand/Vasaplatsen mot Högsbotorp/Mölndal samt Marklandsgatan/Kålltorp avgår från Grönsakstorget läge C/D på grund av Chalmerscortégen.
Kapellplatsen, Linje 16, Kapellplatsen mot Högsbohöjd avgår för tillfället från läge E på grund av 1:a maj demonstrationer.
Kapellplatsen, Linje 7 och 10, Kapellplatsen mot Tynnered/Guldheden och Bergsjön/Biskopsgården avgår från Chalmer på grund av Chalmerscortégen.
Berzeliigatan, Korsvägen, Linje 4, Berzeliigatan/Korsvägen mot Angered/Mölndal avgår från Korsvägen läge E/F på grund av Chalmerscortégen.
Berzeliigatan, Korsvägen, ... Linje 5, Berzeliigatan/Korsvägen mot Östra Sjukhuset/Länsmansgården avgår från Liseberg på grund av Chalmerscortégen.
Nordstan, Linje 6, Nordstan mot Kortedala/Länsmansgården avgår från Brunnsparken läge A/B på grund av Chalmerscortégen.
Brunnsparken, Linje 16, Brunnsparken i båda riktningar avgår för tillfället från Centralstationen läge J/K på grund av 1:a maj demonstrationer.
Stenungsunds station, Stora Höga station, ... Västtåg 3702, Göteborg - Uddevalla klockan 00:40 är inställt på grund av ett banarbete.
Lilla Bommen, Brunnsparken, Linje 5, 10, 18, 19, 25 och 52, Brunnsparken/Lilla Bommen i båda riktningar avgår från Nordstan läge A/B på grund av 1:a maj demonstrationer.
Lilla Bommen, Brunnsparken, Linje 18 och 52, Brunnsparken/Lilla Bommen i båda riktningar avgår från Nordstan läge A/B på grund av 1:a maj demonstrationer.
Brunnsparken, Centralstationen, Linje 4 och 7, Brunnsparken/Centralstationen mot Angered/Bergsjön avgår från tillfällig hållplats vid Polhemsplatsen och Centralstationen läge B mot Mölndal/Tynnered på grund av Chalmerscortégen.
Stenungsunds station, Stora Höga station, ... Västtåg 3795, Uddevalla - Göteborg klockan 00:07 är inställt på grund av ett banarbete.
Gamlestadstorget, Linje 11, Gamlestadstorget mot Saltholmen avgår för tillfället från läge C på grund av spårarbete.
Gamlestadstorget, Linje 11, Gamlestadstorget mot Saltholmen avgår för tillfället från läge C på grund av spårarbete.
Gamlestadstorget, Linje 11, Gamlestadstorget mot Saltholmen avgår för tillfället från läge C på grund av spårarbete.
Redbergsplatsen, Linje 6, Redbergsplatsen mot Länsmansgården avgår för tillfället från läge B på grund av spårarbete.
Redbergsplatsen, Linje 6, Redbergsplatsen mot Länsmansgården avgår för tillfället från läge B på grund av spårarbete.
Centralstationen, Linje 60, Centralstationen mot Masthugget avgår för tillfället från läge K.
Centralstationen, Linje 60, Centralstationen mot Masthugget avgår för tillfället från läge K.
Centralstationen, Linje 60, Centralstationen mot Masthugget avgår för tillfället från läge K.
Centralstationen, Linje 4 och 7, Centralstationen mot Mölndal/Tynnered avgår för tillfället från läge B på grund av 1:a maj demonstrationer.
Centralstationen, Linje 60, Centralstationen mot Masthugget avgår för tillfället från läge K.
Centralstationen, Linje 60, Centralstationen mot Masthugget avgår för tillfället från läge K.
Centralstationen, Linje 60, Centralstationen mot Masthugget avgår för tillfället från läge K.
Redbergsplatsen, Linje 6, Redbergsplatsen mot Länsmansgården avgår för tillfället från läge B på grund av spårarbete.
Stenpiren, Vagnhallen Majorna, ... Kollektivtrafiken stängs av genom centrala Göteborg på grund av 1:a maj demonstrationer.
Järntorget, Linje 1, Järntorget mot Östra Sjukhuset/Tynnered avgår för tillfället från läge A/B på grund av 1:a maj demonstrationer.
Redbergsplatsen, Linje 6, Redbergsplatsen mot Länsmansgården avgår för tillfället från läge B på grund av spårarbete.
Bjurslättsskolan, Wieselgrensplatsen, ... Linje 25 och 31, ingen busstrafik på sträckan Vågmästareplatsen - Wieselgrensplatsen/Bjurslättsskolan mot Länsmansgården/Eketrägatan på grund av ett vägarbete.
Centralstationen, Linje 60, Centralstationen mot Masthugget avgår för tillfället från läge K.
Centralstationen, Linje 60, Centralstationen mot Masthugget avgår för tillfället från läge K.
Centralstationen, Linje 60, Centralstationen mot Masthugget avgår för tillfället från läge K.
Centralstationen, Linje 60, Centralstationen mot Masthugget avgår för tillfället från läge K.
Vågmästareplatsen, Linje 25 och 31, Vågmästareplatsen mot Länsmansgården/Eketrägatan avgår för tillfället från läge E i Gustaf Dahlénsgatan på grund av ett vägarbete.
Centralstationen, Linje 2, 3, 4, 7, 9 och 11, Centralstationen mot Brunnsparken avgår för tillfället från läge F.
Brunnsparken, Linje 3, 9 och 11, Brunnsparken mot Marklandsgatan/Kungssten/Saltholmen avgår för tillfället från läge E.
Bjurslättsskolan, Wieselgrensplatsen, ... Linje 25 och 31, ingen busstrafik på sträckan Vågmästareplatsen - Wieselgrensplatsen/Bjurslättsskolan mot Länsmansgården/Eketrägatan på grund av ett vägarbete.
Centralstationen, Linje 1 och 3, Centralstationen mot Östra Sjukhuset/Kålltorp avgår för tillfället från läge A på grund av ett spårarbete.
Götaplatsen, Linje 18, 52 och 55, hållplats Götaplatsen är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av en cykeltävling.
Centralstationen, Linje 1 och 3, Centralstationen mot Östra Sjukhuset/Kålltorp avgår för tillfället från läge A på grund av ett spårarbete.
Centralstationen, Linje 2, 3, 4, 7, 9 och 11, Centralstationen mot Brunnsparken avgår för tillfället från läge F.
Korsvägen, Linje 4, Korsvägen mot Angered/Mölndal avgår för tillfället från läge E/F på grund av 1:a maj demonstrationer.
Vågmästareplatsen, Linje 25 och 31, Vågmästareplatsen mot Länsmansgården/Eketrägatan avgår för tillfället från läge E i Gustaf Dahlénsgatan på grund av ett vägarbete.
Brunnsparken, Linje 1 och 3, Brunnsparken mot Östra Sjukhuset/Kålltorp avgår för tillfället från läge F.
Lilla Bommen, Brunnsparken, Linje 5, Lilla Bommen/Brunnsparken mot Östra Sjukhuset/Länsmansgården avgår från Centralstationen läge B/D på grund av Chalmerscortégen.
Centralstationen, Linje 1 och 3, Centralstationen mot Östra Sjukhuset/Kålltorp avgår för tillfället från läge A på grund av ett spårarbete på grund av ett spårarbete.
Centralstationen, Linje 2, 3, 4, 7, 9 och 11, Centralstationen mot Brunnsparken avgår för tillfället från läge F.
Brunnsparken, Linje 1 och 3, Brunnsparken mot Östra Sjukhuset/Kålltorp avgår för tillfället från läge F.
Centralstationen, Linje 1 och 3, Centralstationen mot Östra Sjukhuset/Kålltorp avgår för tillfället från läge A på grund av ett spårarbete.
Göteborg C, Mölndal station, ... Öresundståg, Göteborg - Kungsbacka (Malmö) och omvänt, tågtrafiken ställs in på sträckan Halmstad - Laholm på grund av banarbete.
Brunnsparken, Linje 3, 9 och 11, Brunnsparken mot Marklandsgatan/Kungssten/Saltholmen avgår för tillfället från läge E.
Centralstationen, Linje 4 och 7, Centralstationen mot Angered/Bergsjön avgår för tillfället från en tillfällig hållplats vid Polhemsplatsen på grund 1:a maj demonstrationer.
Munkedal station, Stenungsunds station, ... Västtågen, Göteborg - Strömstad och omvänt, inställda avgångar i tågtrafiken på sträckan Uddevalla - Strömstad på grund av ett banarbete.
Brunnsparken, Linje 3, 9 och 11, Brunnsparken mot Marklandsgatan/Kungssten/Saltholmen avgår för tillfället från läge E.
Centralstationen, Linje 3, Centralstationen mot Marklandsgatan avgår för tillfället från läge C på grund av 1:a maj demonstrationer.
Komettorget, Allhelgonakyrkan, ... Linje 6, ingen spårvagnstrafik sträckan Aprilgatan - Ejdergatan samt linje 7 och 11, ingen spårvagstrafik sträckan Gamlestadstorget - Komettorget och omvänt på grund av ett spårarbete.
Gamlestadstorget, Linje 11, Gamlestadstorget mot Saltholmen avgår för tillfället från läge C på grund av spårarbete.
Wieselgrensplatsen, Marklandsgatan, ... Linje 2, 3, 4, 5, 6, 7 och 10, ingen spårvagnstrafik genom Kungsportplatsen och Vasaplatsen samt omvänt på grund av Chalmerscortegén.
Ed station, Göteborg C, ... NSB-tåg och Tågkompaniet, Göteborg - Halden (Oslo) och omvänt, inställda avgångar på grund av ett banarbete.
Centralstationen, Linje 2, 3, 4, 7, 9 och 11, Centralstationen mot Brunnsparken avgår för tillfället från läge F.
Brunnsparken, Linje 3, Brunnsparken mot Marklandsgatan avgår för tillfället från läge E på grund av 1:a maj demonstrationer.
Marklandsgatan, Annedalskyrkan, ... Linje 16, 18, 19, 52 och 753, ingen busstrafik genom Kungsportplatsen och Vasaplatsen samt omvänt på grund av Chalmerscortegén.
Brunnsparken, Linje 1 och 3, Brunnsparken mot Östra Sjukhuset/Kålltorp avgår för tillfället från läge F.
Brunnsparken, Linje 3, 9 och 11, Brunnsparken mot Marklandsgatan/Kungssten/Saltholmen avgår för tillfället från läge E.
Brunnsparken, Linje 1 och 3, Brunnsparken mot Östra Sjukhuset/Kålltorp avgår för tillfället från läge F.
Göteborg C, Mölndal station, ... Öresundståg, Göteborg - Kungsbacka och omvänt.
Göteborg C, Mölndal station, ... Öresundståg, Göteborg - Kungsbacka och omvänt.

Reseplaneraren

Sök resa
Fler val