Detta är icke-javascriptversionen av västtrafiks webbplats. För en bättre upplevelse slå på Javascript eller uppgradera din browser.

Trafikläge

Ibland gör vädret, vägarbeten, tekniska problem och annat att vi blir sena eller måste köra andra vägar än vi brukar. Så fort vi får vetskap om omläggningar och större förseningar informerar vi om dem.

Här kan du se aktuella och kommande störningar i trafiken i just din kommun.  Du kan också få informationen på vår mobilwebb.

Information om tåg hittar du på Trafikverkets hemsida. 

Information ute på våra hållplatser
I stora delar av vårt område visar vi aktuell information om trafikläget på tv-skärmar vid våra hållplatser. Vi har även högtalarsystem, främst i Göteborg men även på några andra stora hållplatser, där vi gör utrop.


  • Planerade
  • Pågående

Pågående

Linjer/hållplatser Störningsinformation
Balladgatan, Fridhems kyrkogård, ... Linje 18, Hjalmar Brantingsplatsen - Skälltorpsvägen klockan 10:12 är försenad cirka 15 minuter på grund av trafikhinder.
Tanums shoppingcenter, Håby terminal, ... Linje 871, Lurmotet - Torp terminal klockan 09:37 är försenad cirka 30 minuter på grund av en olycka.
Holmsgatan östra, Kroppefjällsvägen, ... Linje 712, Kroppefjällsvägen - Mellerud klockan 10:00 är inställd på grund av personalbrist.
Gul express 1012 Västtågen 11 Tågtrafiken till och från Göteborg C påverkas på grund av ett banarbete från den 23 juli
Öresundståg 1147 Västtågen 21 Tågtrafiken på sträckan Göteborg C - Borås respektive Göteborg - Kungsbacka/Malmö påverkas från den 23 juli klockan 00:01
Göteborg central, Lidköpings resecentrum (tåg), Västtåg 3303, Örebro central - Göteborg klockan 07:45 förstärks med buss på grund av fordonsbrist.
Förstärkning i kollektivtrafiken under Håkan Hellström och Way Out West
Västtågen 11 Öresundståg 1147 Planned work at Gothenburg Central Station train services will be suspended from July 22nd
Volvo Tuve L B, Linje 141, 148 och 178, hållplats Volvo Tuve LB är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av ett vägarbete.
Västtågen 11 Västtågen 14 Inställda tåg mellan Falköping och Skövde till 31 augusti
Stora Åvägen, Linje 84, hållplats Stora Åvägen är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av ett vägarbete.
Kvarnkullen, Fagerlid, Hållplats Kvarnkullen och Fagerlid är tillfälligt indragna i båda riktningar för samtliga linjer på grund av ett vägarbete.
Asperö östra, Köpstadsö, ... Linje 281, 282 och 283, platsbrist för cykel kan förekomma på grund av många resande..
Johannesberg, Ladukärrsvägen, ... Linje 502, 504, 511 och 512, hållplats Johannesberg, Ladukärrsvägen samt Klippgatan är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av vägarbete.
Gamlestadstorget, Gamlestadstorget ers.hpl, Pågående ombyggnationer i området kring hållplats Gamlestadstorget påverkar tiden det tar att gå mellan hållplatsläge A/B och C/D.
302 170 Vägarbete påverkar busstrafiken på linje 302 från den 10 augusti klockan 19:00
720 1039 1 1210 Vägarbete påverkar busstrafiken vid Kungsbacka station i etapper med start den 19 juni
Västtågen 4 Inställda avgångar i tågtrafiken på sträckan Göteborg - Uddevalla kvällstid och nattetid till den 6 augusti
Västtågen 16 Banarbete påverkar tågtrafiken på sträckan Öxnered - Vänersborg i flera etapper till den 17 september
55 1204 5 491 Spårarbete påverkar kollektivtrafiken över Göta Älvbron från 19 juni till 21 augusti
2 488 16 499 Broarbete påverkar kollektivtrafiken mellan Grönsakstorget - Vasaplatsen från 19 juni klockan 04:00
31 1174 1 24 Vägarbete påverkar busstrafiken via Allégatan från 10 maj klockan 04:00
1 643 Vägarbete påverkar busstrafiken mellan Kongahällagatan och Vikingatorget till 30 september klockan 16:00
381 691 Linje 381, hållplats Gullholmsbaden Piren är tillfälligt indragen på grund av underhållsarbete
Brunnsparken, Linje 16, Brunnsparken mot Högsbohöjd avgår från läge E..
Viaduktsgatan, Odengatan, Linje 710, 712 och 720, hållplats Viaduktsgatan och Odengatan flyttas till ett tillfälligt läge på Viaduktsgatan på grund av ett vägarbete.
Vist Festgård, Hållplats Vist Festgård är tillfälligt indragen i båda riktningar för samtliga linjer på grund av vägarbete.
Thunbergsgatan, Linje 21, 47 och 92, hållplats Thunbergsgatan i båda riktningar flyttas tillfälligt cirka 50 meter bakåt på grund av vägarbete.
Järnvägsgatan, Linje 7, Järnvägsgatan mot Hedvigsborg/Norrmalm avgår för tillfället från ett tillfälligt hållplatsläge på Sturegatan på grund av vägarbete.
Norra Sparrås, Stålkullen, ... Linje 2, hållplats Norra Sparrås, Stålkullen och Stället mot Ytterby flyttas tillfälligt cirka 50 meter bakåt i bussens färdriktning på grund av vägarbete.
Lilla Bommen, Linje 18, 19, 25 och 52, hållplats Lilla Bommen är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av ett spårarbete.
Torp terminal (stadstrafik), Torp terminal, ... Hållplats Kampenhof och Torp Terminalen, anslutningar för samtliga linjer kan inte garanteras på grund av ett vägarbete.
Uddevalla östra, Linje 2, hållplats Uddevalla Östra flyttas tillfälligt cirka 80 meter mot Östraboskolan på grusplanen på grund av ett vägarbete.
John Bunyans Väg, Hisingen Logistikpark, Linje 159, hållplats John Bunyans väg och Hisingen Logistikspark är tillfälligt indragna i båda riktningar på grund av ett vägarbete.
Lekstale, City Gross, ... Hållplats Frölandsvägen, läge A är tillfälligt indragen för samtliga linjer på grund av ett arbete i Uddevallatunneln.
Marstrand hotelltorget, Marstrandsön, ... Marstrand express, hållplats Marstrands färjeläge flyttas på grund av begränsad framkomlighet under sommarens evenemang.
Bronäs, Ågatan, ... Hållplats Dalgatan, Ågatan och Bronäs är tillfälligt indragna i båda riktningar för samtliga linjer på grund av ett vägarbete.
Mölndal station, Mölndal station, rulltrappa till spår 2 och 3 är ur funktion på grund av ett tekniskt fel..
Göteborg central, Mölndal station, ... Öresundstågen, Göteborg C - Åsa station (Malmö) är inställda sträckan Göteborg C - Mölndal station och omvänt på grund av banarbete.
Göteborg central, Västtåg, Göteborg C - Älvängen och Vänersborg är inställda mellan Göteborg C - Gamlestaden station och omvänt på grund av banarbete.
Vårväderstorget, Väderilsgatan, ... Extrabuss, förstärker linje 6E från Nordstan i skytteltrafik via Hjalmar Brantingsplatsen, Vågmästareplatsen, Wieselgrensplatsen, Rambergsvallen, Eketrägatan, Sälöfjordsgatan, Vårväderstorget, Önskevädersgatan, Friskväderstorget, Väderilsgatan och Temperaturgatan till Solstrålegatan och omvänt klockan 06:30-09:00 och klockan 14:30-17:30 på grund av många resande..
Göteborg central, Liseberg station, ... Västtåg, Göteborg C - Kungsbacka är inställda sträckan Göteborg C - Liseberg och omvänt på grund av banarbete.
Göteborg central, Borås central, ... SJ Regional, Göteborg C - Hestra (Kalmar) har en ny tillfällig avgångstid till följd av alternativ körväg på grund av banarbete.
Göteborg central, Liseberg station, ... Västtåg, Göteborg C - Borås är inställda sträckan Göteborg C - Mölnlycke och omvänt på grund av banarbete.
Ytterby station, Ytterby vägskäl, ... Linje 1, indragna hållplatser och ändrad körväg på grund av ett vägarbete.
Varmfrontsgatan, Linje 5 och 6 hållplats Varmfrontgatan är tillfälligt indragen på grund av ett spårarbete.
Mildvädersgatan, Gropegårdsgatan, ... Linje 5, 6 och 10, hållplatserna Mildvädersgatan, Gropegårdsgatan och Frihamnen är tillfälligt indragna på grund av framkomlighetsproblem till följd av ett spårarbete.
Skövde resecentrum (tåg), Skövde resecentrum, Bussersättning för akut inställda tåg, hållplats K flyttas till ett permanent läge på Stationsgatan den 10 juli..
Falköping resecentrum (tåg), Stenstorp station, ... Västtågen och SJ Regional, Skövde - Falköping och omvänt, vissa tåg ställs in och ersätts av buss och några tåg gör extra uppehåll i Stenstorp på grund av kontaktledningsarbete.
Mildvädersgatan, Vårväderstorget, ... Linje 5, 6 och 10, ingen spårvagnstrafik sträckan Nordstan/Lilla Bommen - Biskopsgården/Länsmansgården och omvänt på grund av spårarbete.
Brunnsparken, Linje 5 och 6, Brunnsparken mot Kortedala/Östra Sjukhuset och omvänt avgår för tillfället från läge G/H på grund av spårarbete.
Kungsbacka station, Busstrafiken vid Kungsbacka station får ändrade hållplatslägen på grund av ett vägarbete som pågår i 3 etapper mellan 16 juni klockan 05:00 - 31 juli klockan 22:00.
Brunnsparken, Linje 10, Brunnsparken mot Guldheden avgår för tillfället från läge C på grund av spårarbete.
Munkedal station, Stenungsunds station, ... Västtågen, Göteborg - Uddevalla och omvänt, inställda avgångar nattetid mellan Stenungsund och Uddevalla på grund av ett banarbete.
Uddevalla central (tåg), Älvängen station, ... Västtågen, Öxnered - Vänersborg och omvänt, flera inställda avgångar på grund av banarbete.
Domkyrkan, Grönsakstorget, Linje 2, 19 och 158, hållplatserna Domkyrkan och Grönsakstorget är tillfälligt indragna i båda riktningar på grund av ett broarbete.
Grönsakstorget, Linje 16 och 25, Grönsakstorget mot Eketrägatan/Länsmansgården avgår för tillfället från läge C på grund av ett broarbete.
Grönsakstorget, Linje 16 och 25, Grönsakstorget mot Högsbohöjd/Balltorp avgår för tillfället från läge D på grund av ett broarbete.
Käringön, Gullholmsbaden Piren, ... Linje 381, hållplats Gullholmsbaden Piren är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av underhållsarbete.

Planerade

Linjer/hållplatser Status Störningsinformation
200 67 Förstärkning och extrainsatt avgång på linje 200 under musikfestivalen U-port, den 3-5 augusti
45 1135 18 501 Vägarbete påverkar busstrafiken sträckan Sägengatan - Körkarlens gata från 7 augusti
Nsb regionaltåg 1214 Banarbete påverkar tågtrafiken Göteborg C – Oslo den 8-10 september
78 541 167 907 Linje 78 och 167, tillfälligt ändrade hållplatslägen vid Gamlestadstorget från den 6 augusti
Västtågen 4 Tågtrafiken sträckan Stora Höga och Uddevalla C påverkas i två etapper på grund av ett banarbete från den 7 augusti
Nsb regionaltåg 1214 Banarbete påverkar tågtrafiken Göteborg C – Oslo den 1-3 september
3 489 9 495 Spårarbete påverkar spårvagnstrafiken vid Stigbergstorget från 23 augusti
Västtågen 16 Planned work affects trains between Uddevalla – Borås effective August 13th
Vara resecentrum (tåg), Framnäs city, Västtåg 3356, Vara resecentrum - Framnäs City klockan 07:16 förstärks med buss endast skoldagar på grund av många resande.
Västtågen 16 Banarbete påverkar tågtrafiken på sträckan Uddevalla - Borås den 13 augusti samt den 3 september
2 488 6 492 Spårarbete påverkar spårvagnstrafiken via Scandinavium från den 3 augusti klockan 20:00
1 487 2 488 Spårarbete påverkar linje 1, 2, 7 och 8, genom Marklandsgatan den 24 september
Sj regional 844 Tågtrafiken på sträckan Göteborg C - Säffle (Karlstad) påverkas från den 23 oktober klockan 09:00
2 488 4 490 Spårarbete påverkar sträckan Korsvägen - Mölndal centrum från den 10 september klockan 05:00
Västra Rönnåsen, Hökerumsmotet, ... Linje 200, Ulricehamn till Borås klockan 22:52 förstärks under musikfestivalen U-port den 3-5 augusti.
Selma Lagerlöfs torg, Linje 18, 19 och 45, Selma Lagerlöfs torg mot Körkarlens gata/Hjalmar Brantingsplatsen avgår för tillfället från ett tillfälligt läge på Backadalen på grund av ett vägarbete.
Sägengatan, Akkas gata, ... Linje 18, 19 och 45, hållplats Akkas gata är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av ett vägarbete.
Ed station, Göteborg central, ... NSB regionaltåg, Göteborg C - Halden/Oslo och omvänt, flera inställda avgångar på grund av banarbete.
Gamlestadstorget ers.hpl, Linje 78, Gamlestadstorget mot Eriksbo avgår för tillfället från läge L på grund av ett vägarbete.
Gamlestadstorget ers.hpl, Linje 167, Gamlestadstorget mot Utby avgår för tillfället från läge J på grund av ett vägarbete.
Gamlestadstorget ers.hpl, Linje 78 och 167, hållplats Gamlestadstorget ers.hpl E är tillfälligt indragen mot Gamlestadstorget på grund av ett vägarbete.
Toleredsgatan, Bjurslätts torg, ... Extrabuss, förstärker linje 25 från Hjalmar Brantingsplatsen via mellanliggande stationer till Svarte mosse klockan 14:30-17:30 på grund av många resande..
Eketrägatan, Rambergsvallen, ... Extrabuss, förstärker linje 6E från Nordstan i skytteltrafik via Hjalmar Brantingsplatsen, Vågmästareplatsen, Wieselgrensplatsen, Rambergsvallen, Eketrägatan, Sälöfjordsgatan, Vårväderstorget, Önskevädersgatan, Friskväderstorget, Väderilsgatan och Temperaturgatan till Solstrålegatan och omvänt klockan 06:30-09:00 och klockan 14:30-17:30 på grund av många resande..
Hjalmar Brantingsplatsen, Bjurslättsliden, ... Extrabuss, förstärker linje 25 från Hjalmar Brantingsplatsen via mellanliggande stationer till Svarte mosse klockan 14:30-17:30 på grund av många resande..
Wieselgrensplatsen, Vågmästareplatsen, ... Extrabuss, förstärker linje 6E från Nordstan i skytteltrafik via Hjalmar Brantingsplatsen, Vågmästareplatsen, Wieselgrensplatsen, Rambergsvallen, Eketrägatan, Sälöfjordsgatan, Vårväderstorget, Önskevädersgatan, Friskväderstorget, Väderilsgatan och Temperaturgatan till Solstrålegatan och omvänt klockan 06:30-09:00 och klockan 14:30-17:30 på grund av många resande..
Ed station, Göteborg central, ... NSB regionaltåg, Göteborg C - Halden/Oslo och omvänt, flera inställda avgångar på grund av banarbete.
Svarte mosse, Länsmanstorget, ... Extrabuss, förstärker linje 25 från Hjalmar Brantingsplatsen via mellanliggande stationer till Svarte mosse klockan 14:30-17:30 på grund av många resande..
Uddevalla central (tåg), Öxnered station (tåg), ... Västtåg 13828, Borås central - Uddevalla central klockan 07:49 den 13 augusti är inställt sträckan Borås - Herrljunga på grund av banarbete.
Uddevalla central (tåg), Öxnered station (tåg), ... Västtåg 13819, Uddevalla central - Borås central klockan 07:17 den 13 augusti är inställt sträckan Uddevalla - Herrljunga på grund av banarbete.
Uddevalla central (tåg), Öxnered station (tåg), ... Västtåg 13828, Borås central - Uddevalla central klockan 07:49 den 3 september är inställt sträckan Borås - Herrljunga på grund av banarbete.
Borgstena station, Herrljunga station, ... Västtåg 13819, Uddevalla central - Borås central klockan 07:17 den 3 september är inställt sträckan Uddevalla - Herrljunga på grund av banarbete.
Lerum station, Stenkullen station, ... Västtåg, Göteborg C - Lerum - Alingsås är inställda sträckan Göteborg C - Partille och omvänt på grund av banarbete.
Käringön, Tuvesvik, ... Linje 302, ingen busstrafik sträckan Nätered - Hångsdala och omvänt på grund av ett vägarbete.
Linnéplatsen, Olivedalsgatan, ... Linje 2, hållplatserna Vasa Viktoriagatan, Vasaplatsen, Centralstationen, Ullevi Södra och Scandinavium är tillfälligt indragna i båda riktningar.
Göteborg central, Öxnered station (tåg), ... SJ Regional, Göteborg C - Säffle (Karlstad) är inställda sträckan Åmål - Karlstad och omvänt på grund av banarbete.

Reseplaneraren

Sök resa
Fler val