Pågående
Planerade

Pågående

 • Linje 870, Kampenhof - Strömstad klockan 02:15 är inställd på grund av personalbrist. Gäller 2017-05-27 - 2017-05-28
 • Linje 870, Strömstad - Uddevalla klockan 00:35 är inställd på grund av personalbrist. Gäller 2017-05-27 - 2017-05-28
 • SJ Regional 183, Töreboda resecentrum - Göteborg C klockan 20:28 är inställt på grund av ett fordonsfel.. Gäller 2017-05-27 - 2017-05-28
 • Busstrafiken i Trollhättan påverkas av ett evenemang från 27 maj klockan 15:00 Gäller 2017-05-27 - 2017-05-28
 • Linje 4, förseningar sträckan Stenungsund - Kollhättan och omvänt på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-05-24 - 2017-05-29
 • Linje 3, ingen busstrafik sträckan Spolargatan - Stickargatan mot Svensgärde och omvänt på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-05-26 - 2017-06-09
 • Parkeringsbuss 1, hållplats Strömstad torg är tillfälligt indragen på grund av evenemang. Gäller 2017-05-26 - 2017-05-28
 • Linje 1 EXPRESS, Trollhättan resecentrum - Skövde och omvänt avgår för tillfället från hållplats Trollhättan Drottningtorget i båda riktningar på grund av ett evenemang. Gäller 2017-05-27 - 2017-05-28
 • Spårarbete påverkar spårvagnstrafiken nattetid mellan Centralstationen och Olskrokstorget från den 16 maj Gäller 2017-05-16 - 2017-06-01
 • Linje 22, 53, 61, 62, 65, 67, 93 och 421, förseningar i båda riktningar på grund av vägarbete. Gäller 2017-05-12 - 2017-05-29
 • Inställda tåg mellan Skövde och Töreboda till augusti 2017 Gäller 2016-01-11 - 2017-08-31
 • Linje 2, hållplats Teknikgatan är flyttad till ett tillfälligt läge på Fjällgatan. Gäller 2017-05-12 - 2017-06-13
 • Linje 60, Centralstationen mot Masthugget avgår för tillfället från läge K på grund av ett spårarbete. Gäller 2017-05-21 - 2017-06-18
 • Linje 745, hållplats Idala, Kärrakulle och Idala är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-05-08 - 2017-06-22
 • Linje 84, hållplats Stora Åvägen är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-05-10 - 2017-07-24
 • Linje 60 och 62, hållplats Kärralundsgatan läge B mot Masthugget/Redbergsplatsen flyttas tillfälligt cirka 50 meter mot Redbergsplatsen/Ingeborgsgatan på grund av vägarbete. Gäller 2017-05-22 - 2017-07-14
 • Marstrand express, hållplats Marstrands färjeläge flyttas på grund av begränsad framkomlighet under sommarens evenemang. Gäller 2017-05-18 - 2017-09-24
 • Linje 62 och 641, hållplats Kassaretorpet är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-05-05 - 2017-05-31
 • Linje 745, hållplats Idala, Kärrakulle och Idala Korsväg är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-05-08 - 2017-06-22
 • Linje 895, hållplats Strömstad station och Strömstads sjukhuset är tillfälligt indragna i båda riktningar på grund av vägarbete. Gäller 2017-04-10 - 2017-06-25
 • Hållplats Södra Älvsborgs sjukhus flyttas tillfälligt för samtliga linjer cirka 50 meter söderut mot Brämhultsvägen på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-05-02 - 2017-06-30
 • Linje 3, hållplats Torget är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-05-02 - 2017-08-31
 • Hållplats Vist Festgård är tillfälligt indragen i båda riktningar för samtliga linjer på grund av vägarbete. Gäller 2017-05-08 - 2017-08-20
 • Linje 281, 282 och 283, platsbrist för cykel kan förekomma.. Gäller 2017-04-06 - 2017-10-30
 • Linje 27 och 145, hållplats Ruskvädersgatan mot Eketrägatan/Hinnebäcksgatan flyttas tillfälligt cirka 80 meter till Åskvädersgatan, mitt emot läge B, på grund av vägarbete. Gäller 2017-04-10 - 2017-07-22
 • Hållplats Dalgatan, Ågatan och Bronäs är tillfälligt indragna i båda riktningar för samtliga linjer på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-03-27 - 2017-11-30
 • Linje 2, hållplatserna Smedjegatan och Westerbergsgatan är tillfälligt indragna i båda riktningar på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-03-06 - 2017-06-25
 • Linje 1 och 10, hållplats Tingsrätten flyttas tillfälligt cirka 100 meter söderut mot Skultorp på grund av vägarbete. Gäller 2017-03-01 - 2017-06-19
 • Marstrand express, Kungälvs busstation - Marstrand klockan 14:00 är dagligen inställd sträckan Kongahällagatan - Solhultsgatan på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-03-08 - 2017-06-30
 • Hållplats Oden, läge A är tillfälligt indragen för samtliga linjer på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-02-02 - 2017-06-05
 • Västtåg 3356, Vara resecentrum - Framnäs City klockan 07:16 förstärks med buss endast skoldagar på grund av många resande. Gäller 2017-01-11 - 2017-06-16
 • Vägarbete påverkar kollektivtrafiken via hållplatserna Johannesberg, Ladukärrsvägen och Klippgatan Gäller 2016-10-19 - 2017-12-31
 • Inställda avgångar i tågtrafiken mellan Uddevalla och Stenungsund nattetid till den 2 augusti Gäller 2017-03-27 - 2017-08-02
 • Banarbete påverkar Västtågen på sträckan Göteborg - Halden till den 16 juni Gäller 2017-01-09 - 2017-06-16
 • Banarbete påverkar tågtrafiken mellan Göteborg och Säffle (Karlstad) till den 22 juni Gäller 2017-04-03 - 2017-06-22
 • Banarbete påverkar tågtrafiken på sträckan Öxnered - Vänersborg i flera etapper till den 17 september Gäller 2017-05-01 - 2017-09-17
 • Banarbete påverkar tågtrafiken mellan Göteborg och Kungsbacka från 14 maj klockan 22:30 Gäller 2017-05-14 - 2017-06-06
 • Vägarbete påverkar busstrafiken via Allégatan från 10 maj klockan 04:00 Gäller 2017-02-13 - tills vidare
 • Vägarbete påverkar busstrafiken mellan Kongahällagatan och Vikingatorget från 6 mars klockan 06:00 Gäller 2017-03-06 - 2017-07-01
 • Linje 381, hållplats Gullholmsbaden Piren är tillfälligt indragen på grund av underhållsarbete Gäller 2017-03-13 - 2017-08-20
 • Hållplats Frölandsvägen, läge A tillfälligt indragen för samtliga linjer från den 9 mars Gäller 2017-03-09 - 2017-11-30
 • Det är störningar i busstrafiken på de linjer som kör via Trollhättan på grund av ett evenemang. Gäller 2017-05-27 - 2017-05-28
 • Linje 502, 504, 511 och 512, hållplats Johannesberg, Ladukärrsvägen samt Klippgatan är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av vägarbete. Gäller 2017-05-23 - 2017-12-31
 • Linje 84, 95 och 185, hållplats Radiomotet mot Frölunda Torg flyttas tillfälligt cirka 80 meter mot Frölunda Torg på grund av vägarbete. Gäller 2017-05-18 - 2017-06-16
 • Linje 84, 95 och 185, hållplats Radiomotet mot Marklandsgatan flyttas tillfälligt cirka 80 meter mot Marklandsgatan på grund av vägarbete. Gäller 2017-05-18 - 2017-06-16
 • Linje 381, hållplats Gullholmsbaden Piren är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av underhållsarbete. Gäller 2017-03-04 - 2017-08-20
 • Västtågen, Öxnered - Vänersborg och omvänt, flera inställda avgångar på grund av banarbete. Gäller 2017-04-24 - 2017-09-18
 • Västtågen, Göteborg - Uddevalla och omvänt, inställda avgångar mellan Stenungsund och Uddevalla på grund av banarbete. Gäller 2017-04-18 - 2017-08-02
 • Västtågen och SJ Regional, Töreboda - Skövde och omvänt, vissa tåg ställs in på delsträckor och ersätts av buss och vissa tåg får justerade avgångstider på grund av underhållsarbete. Gäller 2017-01-09 - 2017-05-28
 • Hållplats Frölandsvägen, läge A är tillfälligt indragen för samtliga linjer på grund av ett arbete i Uddevallatunneln. Gäller 2017-03-09 - 2017-11-30
 • Linje 1, indragna hållplatser och ändrad körväg på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-03-06 - 2017-07-01
 • Västtåg 10050 och 10051, Göteborg - Halden - Göteborg är inställda mellan Mellerud och Halden och omvänt på grund av ett banarbete. Gäller 2017-01-09 - 2017-06-16

Planerade

 • Linje 3, Ålleberg Center är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-05-29 - 2017-06-09
 • Kontaktledningsarbete påverkar linje 11 via Ekedal nattetid den 12 juni klockan 22:30 Gäller 2017-06-12 - 2017-06-16
 • Linje 52, hållplats Lillhagsparken Södra flyttas till en tillfällig hållplats på Lillhagsvägen på grund av vägarbete. Gäller 2017-06-07 - 2017-07-10
 • Linje 52, hållplats Lillhagsparken Norra är tillfälligt indragen i båda riktningarna på grund av vägarbete. Gäller 2017-06-07 - 2017-07-10
 • Linje 55, hållplats Teknikgatan och Lindholmsplatsen mot Johanneberg flyttas till en tillfällig hållplats i Lindholmsallén på grund av evenemang. Gäller 2017-06-01 - 2017-06-01
 • Extrabuss, förstärker från Myggenäs korsväg klockan 07:48 via Hjalmar Brantingsplatsen till Nils Ericson Terminalen på grund av många resande.. Gäller 2017-05-29 - 2017-05-29
 • Extrabuss, förstärker från Lilla Varholmen klockan 07:07 och 07:40 via Järnvågen, Stenpiren och Lilla Bommen till Centralstationen på grund av många resande.. Gäller 2017-05-29 - 2017-05-29
 • Extrabuss, förstärker från Centralstationen läge K klockan 07:45 via Stenpiren, Järnvågen, Volvo Torslanda RA, Volvo Torslanda PVH, Volvo Torslanda PV, Volvo IT, Volvo City och Volvo Torslanda TK till Sörredsvägen på grund av många resande.. Gäller 2017-05-29 - 2017-05-29
 • Extrabuss, förstärker från Snipen klockan 06:50 och 07:59 vi ... Gäller 2017-05-29 - 2017-05-29
 • Linje 743, ingen busstrafik sträckan Litserhult - Rya i båda riktningar på grund av vägarbete. Gäller 2017-05-29 - 2017-06-02
 • Linje 16, Brunnsparken mot Eketrägatan avgår för tillfället från läge F.. Gäller 2017-06-01 - 2017-06-02
 • Linje 60, Brunnsparken mot Masthugget avgår för tillfället från läge E.. Gäller 2017-06-01 - 2017-06-02
 • Linje 1 och 7, hållplats Opaltorget är tillfälligt indragen för avstigande på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-05-29 - 2017-06-19
 • Broarbete påverkar kollektivtrafiken mellan Grönsakstorget - Vasaplatsen från 19 juni klockan 04:00 Gäller 2017-06-19 - 2018-04-09
 • Spårarbete påverkar kollektivtrafiken över Göta Älvbron från 19 juni till 21 augusti. Gäller 2017-06-19 - 2017-08-21
 • Spårarbete påverkar spårvagnstrafiken på sträckan Nymånegatan – Kortedala/Bergsjön från 4 juni klockan 05:10 Gäller 2017-06-04 - 2017-06-04
 • Linje 4, 7, 9 och 11 kör via Redbergsplatsen i båda riktningar på grund av ett spårarbete nattetid från den 5 juni Gäller 2017-06-05 - 2017-06-09
 • Spårvagnstrafiken genom Brunnsparken påverkas av ett spårarbete från den 30 juni Gäller 2017-06-30 - 2017-07-03
 • Banarbete påverkar tåg 391 Halden-Göteborg mellan den 12 och 15 juni Gäller 2017-06-12 - 2017-06-15
 • Undehållsarbete påverkar spårvagnstrafiken via Brunnsparken nattetid 1 juni - 2 juni Gäller 2017-06-01 - 2017-06-02
 • Linje 2, Brunnsparken mot Mölndal/Högsbotorp avgår för tillfället från läge G/H på grund av ett spårarbete.. Gäller 2017-05-31 - 2017-06-01
 • Linje 2, Brunnsparken mot Mölndal/Högsbotorp avgår för tillfället från läge G/H på grund av ett spårarbete.. Gäller 2017-05-30 - 2017-05-31
 • Linje 2, Brunnsparken mot Mölndal/Högsbotorp avgår för tillfället från läge G/H på grund av ett spårarbete.. Gäller 2017-05-29 - 2017-05-30
 • Linje 2, Korsvägen mot Mölndal/Högsbotorp avgår för tillfället från läge A/B på grund av ett spårarbete.. Gäller 2017-05-29 - 2017-05-30
 • Linje 2, Korsvägen mot Mölndal/Högsbotorp avgår för tillfället från läge A/B på grund av ett spårarbete.. Gäller 2017-05-30 - 2017-05-31
 • Linje 2, Korsvägen mot Mölndal/Högsbotorp avgår för tillfället från läge A/B på grund av ett spårarbete.. Gäller 2017-05-31 - 2017-06-01
 • Linje 1 och 3, hållplatserna Ullevi Norra och Svingeln är tillfälligt indragna nattetid i båda riktningar på grund av ett spårarbete. Gäller 2017-05-29 - 2017-06-01
 • Linje 2, ingen spårvagnstrafik nattetid sträckan Centralstationen - Scandinavium och omvänt på grund av ett spårarbete. Gäller 2017-05-29 - 2017-06-01
 • Linje 11, ingen spårvagnstrafik sträckan Mariaplan - Fjällgatan i båda riktningar på grund av ett kontaktledningsarbete. Gäller 2017-06-12 - 2017-06-16
 • Linje 6, 7 och 11, Nymånegatan mot Länsmansgården/Tynnered/Saltholmen avgår för tillfället från läge D.. Gäller 2017-06-04 - 2017-06-04
 • Linje 4, 7, 9 och 11, kör nattetid via Redbergsplatsen i båda riktningar på grund av ett spårarbete. Gäller 2017-06-07 - 2017-06-09
 • Linje 16 och 25, Grönsakstorget mot Eketrägatan/Länsmansgården avgår för tillfället från läge C på grund av ett broarbete. Gäller 2017-06-19 - 2017-07-30
 • Linje 11, Stigbergstorget mot Saltholmen avgår för tillfället från läge B.. Gäller 2017-06-12 - 2017-06-16
 • Linje 6, 7 och 11, ingen spårvagnstrafik sträckan Nymånegatan - Kortedala/Bergsjön och omvänt på grund av ett spårarbete. Gäller 2017-06-04 - 2017-06-04
 • Linje 4, 7, 9 och 11, kör via Redbergsplatsen i båda riktningar på grund av ett spårarbete. Gäller 2017-06-05 - 2017-06-06
 • Linje 16 och 25, Grönsakstorget mot Högsbohöjd/Balltorp avgår för tillfället från läge D på grund av ett broarbete. Gäller 2017-06-19 - 2017-07-30
 • Linje 1 och 3, Centralstationen mot Redbergsplatsen/Korsvägen avgår för tillfället från läge A. Gäller 2017-06-01 - 2017-06-02
 • Linje 2, 19 och 158, hållplatserna Domkyrkan och Grönsakstorget är tillfälligt indragna i båda riktningar på grund av ett broarbete. Gäller 2017-06-19 - 2018-04-09
 • Linje 3, 9 och 11, Centralstationen mot Brunnsparken avgår för tillfället från läge C. Gäller 2017-06-01 - 2017-06-02
 • NSB Regionaltåg 391, Halden - Göteborg klockan 08:46 är inställt den 12, 13, 14 och 15 juni på grund av ett banarbete innan Öxnered. Gäller 2017-06-12 - 2017-06-15
 • Öresundståg, Göteborg - Kungsbacka och omvänt. Gäller 2017-06-05 - 2017-06-06
 • SJ Regionaltåg, inställda tåg på sträckan Åmål - Säffle (Karlstad) och omvänt på grund av ett banarbete. Gäller 2017-06-19 - 2017-06-22
 • Linje 1, 3, 6 och 16, Brunnsparken mot Centralstationen/Nordstan avgår för tillfället från läge F på grund av ett spårarbete. Gäller 2017-06-01 - 2017-06-02
 • Linje 3, 9, 11 och 60, Brunnsparken mot Järntorget avgår för tillfället från läge E på grund av ett spårarbete. Gäller 2017-06-01 - 2017-06-02