Pågående
Planerade

Pågående

 • Västtåg 3827, Uddevalla central - Borås central klockan 11:15 är inställt sträckan Uddevalla central - Vänersborg central på grund av ett trafikhinder. Gäller 2017-08-22 - 2017-08-22
 • Linje 319, ingen busstrafik sträckan Drägved - Håcksvik i båda riktningar på grund av vägarbete. Gäller 2017-08-21 - 2017-10-01
 • Linje 744, förseningar upp till 15 minuter sträckan Kungsbacka mot Horred och omvänt på grund av vägarbete. Gäller 2017-08-22 - 2017-08-25
 • Linje 51, hållplats Minerva är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av vägarbete. Gäller 2017-08-22 - 2017-12-09
 • Linje 65, kör via Båberg på sträckan Överby - Korseberg mot Vänersborg. Gäller 2017-08-22 - 2017-08-31
 • Inställda tåg mellan Falköping - Skövde till september 2017 Gäller 2016-01-11 - 2017-09-24
 • Vägarbete påverkar busstrafiken via Allégatan till 31 augusti 2018 Gäller 2017-02-13 - tills vidare
 • Linje 2 och 741, hållplats Forsgläntevägen tillfälligt indragen mot Kungsbacka station från 21 augusti Gäller 2017-08-21 - 2017-09-15
 • Linje 84, 95 och 185, hållplats Radiotorget mot Frölunda Torg flyttas tillfälligt cirka 80 meter bakåt på grund av vägarbete. Gäller 2017-08-22 - 2017-09-05
 • Linje 84, 95 och 185, hållplats Radiotorget mot Marklandsgatan flyttas tillfälligt cirka 80 meter framåt på grund av vägarbete. Gäller 2017-08-22 - 2017-09-05
 • Linje 710, 712 och 720, hållplats Viaduktsgatan och Odengatan flyttas till ett tillfälligt läge på Viaduktsgatan på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-07-14 - 2017-08-25
 • Linje 2, hållplats Varlaskolan tillfälligt indragen i riktning mot Kolla mellan 21-22 augusti Gäller 2017-08-21 - 2017-08-22
 • Linje 2, hållplats Norra Sparrås, Stålkullen och Stället mot Ytterby flyttas tillfälligt cirka 50 meter bakåt i bussens färdriktning på grund av vägarbete. Gäller 2017-06-26 - 2017-09-29
 • Linje 20, Frölunda Torg mot Eketrägatan avgår från läge J på grund av begränsad framkomlighet. Gäller 2017-08-21 - 2017-09-21
 • Linje 121, Nordstan mot Torslanda avgår från läge B. Gäller 2017-08-21 - 2017-09-21
 • Västtåg 3356, Vara resecentrum - Framnäs City klockan 07:16 förstärks med buss endast skoldagar på grund av många resande. Gäller 2017-08-21 - 2017-12-21
 • Linje 3, Teatergatan - Kungsbacka station och omvänt avgår för tillfället från Läraregatan på grund av vägarebete. Gäller 2017-08-07 - 2017-09-03
 • Pågående ombyggnationer i området kring hållplats Gamlestadstorget påverkar tiden det tar att gå mellan hållplatsläge A/B och C/D. Gäller 2017-07-19 - 2017-12-31
 • Linje 281, 282 och 283, platsbrist för cykel kan förekomma på grund av många resande.. Gäller 2017-07-20 - 2017-10-30
 • Linje 84, hållplats Stora Åvägen är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-06-22 - 2017-09-01
 • Linje 502, 504, 511 och 512, hållplats Johannesberg, Ladukärrsvägen samt Klippgatan är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av vägarbete. Gäller 2017-07-20 - 2017-11-30
 • Linje 514 och Svart Express, hållplats Oxledsvägen läge B mot Östra Sjukhuset/Ljungkullen flyttas tillfälligt cirka 50 meter bakåt mot Björnåsvägen på grund av vägarbete. Gäller 2017-08-14 - 2017-09-01
 • Hållplats Kampenhof och Torp Terminalen, anslutningar för samtliga linjer kan inte garanteras på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-06-21 - 2017-08-25
 • Hållplats Frölandsvägen, läge A är tillfälligt indragen för samtliga linjer på grund av ett arbete i Uddevallatunneln. Gäller 2017-06-04 - 2017-11-30
 • Hållplats Dalgatan, Ågatan och Bronäs är tillfälligt indragna i båda riktningar för samtliga linjer på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-03-27 - 2017-11-30
 • Marstrand express, hållplats Marstrands färjeläge flyttas på grund av begränsad framkomlighet under sommarens evenemang. Gäller 2017-05-18 - 2017-09-24
 • Broarbete påverkar kollektivtrafiken mellan Grönsakstorget - Vasaplatsen till 9 april 2018 Gäller 2017-06-19 - 2018-04-09
 • Tågtrafiken sträckan Stora Höga och Uddevalla C påverkas på grund av ett banarbete till 3 september Gäller 2017-08-07 - 2017-08-30
 • Banarbete påverkar tågtrafiken på sträckan Öxnered - Vänersborg i flera etapper till den 17 september Gäller 2017-05-01 - 2017-09-17
 • Vägarbete påverkar busstrafiken sträckan Sägengatan - Körkarlens gata från 7 augusti Gäller 2017-08-07 - 2017-08-28
 • Linje 78 och 167, tillfälligt ändrade hållplatslägen vid Gamlestadstorget från den 6 augusti Gäller 2017-08-06 - 2017-08-28
 • Vägarbete påverkar busstrafiken mellan Kongahällagatan och Vikingatorget till 30 september klockan 16:00 Gäller 2017-03-06 - 2017-09-30
 • Linje 2 och 741, hållplats Forsgläntegatan är tillfälligt indragen mot Kungsbacka station på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-08-21 - 2017-09-15
 • Linje 2, hållplats Varlaskolan är tillfälligt indragen mot Kolla på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-08-21 - 2017-08-22
 • Linje 1, 3, 7 och 31, hållplats Hötorget och Polishuset är tillfälligt indragna på grund av vägarbete. Gäller 2017-08-10 - 2017-12-31
 • Linje 45, Körkarlens gata mot Bäckebol avgår för tillfället från läge D på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-08-07 - 2017-08-28
 • Linje 167, Gamlestadstorget mot Utby avgår för tillfället från läge J på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-08-06 - 2017-08-28
 • Linje 78 och 167, hållplats Gamlestadstorget ers.hpl E är tillfälligt indragen mot Gamlestadstorget på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-08-06 - 2017-08-28
 • Linje 78, Gamlestadstorget mot Eriksbo avgår för tillfället från läge L på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-08-06 - 2017-08-28
 • Linje 18, 19 och 45, hållplats Akkas gata är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-08-07 - 2017-08-28
 • Linje 18, 19 och 45, Selma Lagerlöfs torg mot Körkarlens gata/Hjalmar Brantingsplatsen avgår för tillfället från ett tillfälligt läge på Backadalen på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-08-07 - 2017-08-28
 • Linje 18, Körkarlens gata mot Skälltorpsvägen avgår för tillfället från läge A på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-08-07 - 2017-08-28
 • Linje 18, 19 och 45, Körkarlens gata mot Johanneberg/Fredriksdal/Marklandsgatan avgår för tillfället från läge A på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-08-07 - 2017-08-28
 • Västtågen, Göteborg - Uddevalla och omvänt, inställda avgångar nattetid mellan Stenungsund och Uddevalla på grund av ett banarbete. Gäller 2017-04-18 - 2017-09-03
 • Bussersättning för akut inställda tåg, hållplats K flyttas till ett permanent läge på Stationsgatan den 10 juli.. Gäller 2017-07-10 - 2017-09-10
 • Linje 1, indragna hållplatser och ändrad körväg på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-06-27 - 2017-09-30
 • Västtågen och SJ Regional, Skövde - Falköping och omvänt, vissa tåg ställs in och ersätts av buss och några tåg gör extra uppehåll i Stenstorp på grund av kontaktledningsarbete. Gäller 2017-08-14 - 2017-08-31
 • Västtågen, Öxnered - Vänersborg och omvänt, flera inställda avgångar på grund av banarbete. Gäller 2017-04-24 - 2017-09-18
 • Linje 2, 19 och 158, hållplatserna Domkyrkan och Grönsakstorget är tillfälligt indragna i båda riktningar på grund av ett broarbete. Gäller 2017-06-19 - 2018-04-09

Planerade

 • Hållplats Kungsmässan tillfälligt indragen från den 24 augusti Gäller 2017-08-24 - 2017-08-25
 • Spårarbete påverkar sträckan Korsvägen - Mölndal centrum den 10 september från klockan 05:00 Gäller 2017-09-10 - 2017-09-10
 • Vissa avgångar i tågtrafiken ställs in Göteborg central – Halden/Oslo den 9-10 och 16-17 september Gäller 2017-09-09 - 2017-09-17
 • Linje 10, Centralstationen mot Guldheden klockan 00:53 avgår för tillfället från Nordstan läge A och kör via Brunnsparken läge E. Gäller 2017-08-31 - 2017-08-31
 • Linje 10, Centralstationen mot Guldheden klockan 00:53 avgår för tillfället från Nordstan läge A och kör via Brunnsparken läge E. Gäller 2017-08-24 - 2017-08-24
 • Linje 10, Centralstationen mot Guldheden klockan 00:53 avgår för tillfället från Nordstan läge A och kör via Brunnsparken läge E. Gäller 2017-08-30 - 2017-08-30
 • Linje 10, Centralstationen mot Guldheden klockan 00:53 avgår för tillfället från Nordstan läge A och kör via Brunnsparken läge E. Gäller 2017-08-23 - 2017-08-23
 • Linje 10, Centralstationen mot Guldheden klockan 00:53 avgår för tillfället från Nordstan läge A och kör via Brunnsparken läge E. Gäller 2017-08-29 - 2017-08-29
 • Linje 6, Centralstationen mot Kortedala klockan 04:48 avgår för tillfället från Nordstan läge A. Gäller 2017-09-01 - 2017-09-01
 • Linje 6, Centralstationen mot Kortedala klockan 04:48 avgår för tillfället från Nordstan läge A. Gäller 2017-08-25 - 2017-08-25
 • Linje 6, Centralstationen mot Kortedala klockan 04:48 avgår för tillfället från Nordstan läge A. Gäller 2017-08-31 - 2017-08-31
 • Linje 6, Centralstationen mot Kortedala klockan 04:48 avgår för tillfället från Nordstan läge A. Gäller 2017-08-24 - 2017-08-24
 • Linje 6, Centralstationen mot Kortedala klockan 04:48 avgår för tillfället från Nordstan läge A. Gäller 2017-08-30 - 2017-08-30
 • Linje 6, Centralstationen mot Kortedala klockan 04:48 avgår för tillfället från Nordstan läge A. Gäller 2017-08-23 - 2017-08-23
 • Linje 6, Centralstationen mot Kortedala klockan 04:48 avgår för tillfället från Nordstan läge A. Gäller 2017-08-29 - 2017-08-29
 • Linje 6, Centralstationen mot Kortedala klockan 04:48 avgår för tillfället från Nordstan läge A. Gäller 2017-08-28 - 2017-08-28
 • Linje 10, Centralstationen mot Guldheden klockan 00:53 avgår för tillfället från Nordstan läge A och kör via Brunnsparken läge E. Gäller 2017-08-28 - 2017-08-28
 • Linje 3, Centralstationen mot Marklandsgatan klockan 04:27 avgår för tillfället från Brunnsparken läge E. Gäller 2017-08-26 - 2017-08-26
 • Evenemang påverkar spårvagnstrafiken via Ekedal den 26 augusti Gäller 2017-08-26 - 2017-08-27
 • Linje 52, hållplats Linnéplatsen är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av evenemang. Gäller 2017-08-26 - 2017-08-26
 • Hållplats Sandtorget, Stadshuset och Arena Skövde är tillfälligt indragna i båda riktningar för samtliga linjer på grund av evenemanget Matfestivalen. Gäller 2017-08-25 - 2017-08-27
 • Linje 52, hållplats Lillhagsparken södra flyttas tillfälligt till Lillhagsvägen på grund av vägarbete. Gäller 2017-09-04 - 2017-09-18
 • Linje 52, hållplats Lillhagsparken Norra är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av vägarbete. Gäller 2017-09-04 - 2017-09-18
 • TJÖRN EXPRESS, ingen busstrafik sträckan Kommunalhuset - Siröd och omvänt på grund av evenemang. Gäller 2017-08-26 - 2017-08-26
 • Inställda avgångar i tågtrafiken sträckan Göteborg - Alingsås och omvänt på grund av ett banarbete från den 2 september Gäller 2017-09-02 - 2017-12-12
 • Spårarbete påverkar linje 1, 2, 7 och 8, genom Marklandsgatan den 24 september Gäller 2017-09-24 - 2017-09-24
 • Spårarbete påverkar spårvagnstrafiken vid Stigbergstorget från 23 augusti Gäller 2017-08-23 - 2017-08-24
 • Evenemang påverkar spårvagnstrafiken via Domkyrkan den 26 augusti Gäller 2017-08-26 - 2017-08-26
 • Triathlontävling påverkar busstrafiken via Tjörn från lördagen den 26 augusti klockan 09.00 Gäller 2017-08-26 - 2017-08-26
 • Förstärkningar i kollektivtrafiken under Bokmässan från den 28 september Gäller 2017-09-28 - 2017-10-01
 • Banarbete påverkar tågtrafiken Göteborg C – Oslo den 1-3 september Gäller 2017-09-01 - 2017-09-03
 • Banarbete påverkar tågtrafiken på sträckan Uddevalla - Borås den 13 augusti samt den 3 september Gäller 2017-09-02 - 2017-09-03
 • Tågtrafiken på sträckan Göteborg C - Säffle (Karlstad) påverkas från den 23 oktober klockan 09:00 Gäller 2017-10-23 - 2017-10-26
 • Linje 720, hållplats Kungsmässan är tillfälligt indragen mot Kullavik på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-08-24 - 2017-08-25
 • SB-tågen, ingen tågtrafik sträckan Göteborg central - Halden/Oslo och omvänt på grund av barnarbete. Gäller 2017-09-16 - 2017-09-17
 • Extrabuss, förstärker linje 25 från Sahlgrenska klockan 15:28 via Linnéplatsen och Brunnsparken till Hjalmar Brantingsplatsen på grund av många resande.. Gäller 2017-08-25 - 2017-08-25
 • Extrabuss, förstärker linje 25 från Sahlgrenska klockan 15:28 via Linnéplatsen och Brunnsparken till Hjalmar Brantingsplatsen på grund av många resande.. Gäller 2017-08-24 - 2017-08-24
 • Extrabuss, förstärker linje 25 från Sahlgrenska klockan 15:28 via Linnéplatsen och Brunnsparken till Hjalmar Brantingsplatsen på grund av många resande.. Gäller 2017-08-23 - 2017-08-23
 • Extrabuss, förstärker linje 25 från Sahlgrenska klockan 15:28 via Linnéplatsen och Brunnsparken till Hjalmar Brantingsplatsen på grund av många resande.. Gäller 2017-08-22 - 2017-08-22
 • Extrabuss, förstärker linje 25 från Sahlgrenska klockan 15:07 via Linnéplatsen och Brunnsparken till Hjalmar Brantingsplatsen på grund av många resande.. Gäller 2017-08-25 - 2017-08-25
 • Extrabuss, förstärker linje 25 från Sahlgrenska klockan 15:07 via Linnéplatsen och Brunnsparken till Hjalmar Brantingsplatsen på grund av många resande.. Gäller 2017-08-24 - 2017-08-24
 • Extrabuss, förstärker linje 25 från Sahlgrenska klockan 15:07 via Linnéplatsen och Brunnsparken till Hjalmar Brantingsplatsen på grund av många resande.. Gäller 2017-08-23 - 2017-08-23
 • Extrabuss, förstärker linje 25 från Sahlgrenska klockan 15:07 via Linnéplatsen och Brunnsparken till Hjalmar Brantingsplatsen på grund av många resande.. Gäller 2017-08-22 - 2017-08-22
 • Extrabuss, förstärker GUL EXPRESS från Svingeln klockan 16:30 till Partille Centrum på grund av många resande.. Gäller 2017-08-25 - 2017-08-25
 • Extrabuss, förstärker GUL EXPRESS från Svingeln klockan 16:30 till Partille Centrum på grund av många resande.. Gäller 2017-08-24 - 2017-08-24
 • Extrabuss, förstärker GUL EXPRESS från Svingeln klockan 16:30 till Partille Centrum på grund av många resande.. Gäller 2017-08-23 - 2017-08-23
 • Extrabuss, förstärker GUL EXPRESS från Svingeln klockan 16:30 till Partille Centrum på grund av många resande.. Gäller 2017-08-22 - 2017-08-22
 • Extrabuss, förstärker GUL EXPRESS från Svingeln klockan 15:45 till Partille Centrum på grund av många resande.. Gäller 2017-08-25 - 2017-08-25
 • Extrabuss, förstärker GUL EXPRESS från Svingeln klockan 15:45 till Partille Centrum på grund av många resande.. Gäller 2017-08-24 - 2017-08-24
 • Extrabuss, förstärker GUL EXPRESS från Svingeln klockan 15:45 till Partille Centrum på grund av många resande.. Gäller 2017-08-23 - 2017-08-23
 • Extrabuss, förstärker GUL EXPRESS från Svingeln klockan 15:45 till Partille Centrum på grund av många resande.. Gäller 2017-08-22 - 2017-08-22
 • Extrabuss, förstärker GUL EXPRESS från Svingeln klockan 15:00 till Partille Centrum på grund av många resande.. Gäller 2017-08-25 - 2017-08-25
 • Extrabuss, förstärker GUL EXPRESS från Svingeln klockan 15:00 till Partille Centrum på grund av många resande.. Gäller 2017-08-24 - 2017-08-24
 • Extrabuss, förstärker GUL EXPRESS från Svingeln klockan 15:00 till Partille Centrum på grund av många resande.. Gäller 2017-08-23 - 2017-08-23
 • Extrabuss, förstärker GUL EXPRESS från Svingeln klockan 15:00 till Partille Centrum på grund av många resande.. Gäller 2017-08-22 - 2017-08-22
 • Extrabuss, förstärker RÖD EXPRESS från Centralstationen klockan 16:50 via Stenpiren, Järnvågen och Amhult resecentrum till Lilla Varholmen på grund av många resande.. Gäller 2017-08-25 - 2017-08-25
 • Extrabuss, förstärker RÖD EXPRESS från Centralstationen klockan 16:50 via Stenpiren, Järnvågen och Amhult resecentrum till Lilla Varholmen på grund av många resande.. Gäller 2017-08-24 - 2017-08-24
 • Extrabuss, förstärker RÖD EXPRESS från Centralstationen klockan 16:50 via Stenpiren, Järnvågen och Amhult resecentrum till Lilla Varholmen på grund av många resande.. Gäller 2017-08-23 - 2017-08-23
 • Extrabuss, förstärker RÖD EXPRESS från Centralstationen klockan 16:50 via Stenpiren, Järnvågen och Amhult resecentrum till Lilla Varholmen på grund av många resande.. Gäller 2017-08-22 - 2017-08-22
 • Extrabuss, förstärker RÖD EXPRESS från Centralstationen klockan 15:19 via Stenpiren, Järnvågen och Amhult resecentrum till Lilla Varholmen på grund av många resande.. Gäller 2017-08-25 - 2017-08-25
 • Extrabuss, förstärker RÖD EXPRESS från Centralstationen klockan 15:19 via Stenpiren, Järnvågen och Amhult resecentrum till Lilla Varholmen på grund av många resande.. Gäller 2017-08-24 - 2017-08-24
 • Extrabuss, förstärker RÖD EXPRESS från Centralstationen klockan 15:19 via Stenpiren, Järnvågen och Amhult resecentrum till Lilla Varholmen på grund av många resande.. Gäller 2017-08-23 - 2017-08-23
 • Extrabuss, förstärker RÖD EXPRESS från Centralstationen klockan 15:19 via Stenpiren, Järnvågen och Amhult resecentrum till Lilla Varholmen på grund av många resande.. Gäller 2017-08-22 - 2017-08-22
 • Extrabuss, förstärker STENUNGSUND EXPRESS från Nils Ericson terminalen klockan 16:40 till Stenungsund station på grund av många resande.. Gäller 2017-08-25 - 2017-08-25
 • Extrabuss, förstärker STENUNGSUND EXPRESS från Nils Ericson terminalen klockan 16:40 till Stenungsund station på grund av många resande.. Gäller 2017-08-24 - 2017-08-24
 • Extrabuss, förstärker STENUNGSUND EXPRESS från Nils Ericson terminalen klockan 16:40 till Stenungsund station på grund av många resande.. Gäller 2017-08-23 - 2017-08-23
 • Extrabuss, förstärker STENUNGSUND EXPRESS från Nils Ericson terminalen klockan 16:40 till Stenungsund station på grund av många resande.. Gäller 2017-08-22 - 2017-08-22
 • Extrabuss, förstärker STENUNGSUND EXPRESS från Nils Ericson terminalen klockan 15:06 till Stenungsund station på grund av många resande.. Gäller 2017-08-25 - 2017-08-25
 • Extrabuss, förstärker STENUNGSUND EXPRESS från Nils Ericson terminalen klockan 15:06 till Stenungsund station på grund av många resande.. Gäller 2017-08-24 - 2017-08-24
 • Extrabuss, förstärker STENUNGSUND EXPRESS från Nils Ericson terminalen klockan 15:06 till Stenungsund station på grund av många resande.. Gäller 2017-08-23 - 2017-08-23
 • Extrabuss, förstärker STENUNGSUND EXPRESS från Nils Ericson terminalen klockan 15:06 till Stenungsund station på grund av många resande.. Gäller 2017-08-22 - 2017-08-22
 • Extrabuss, förstärker linje 25 från Hjalmar Brantingsplatsen klockan 08:01 via Brunnsparken och Linnéplatsen till Sahlgrenska på grund av många resande.. Gäller 2017-08-25 - 2017-08-25
 • Extrabuss, förstärker linje 25 från Hjalmar Brantingsplatsen klockan 08:01 via Brunnsparken och Linnéplatsen till Sahlgrenska på grund av många resande.. Gäller 2017-08-23 - 2017-08-23
 • Extrabuss, förstärker linje 25 från Hjalmar Brantingsplatsen klockan 07:45 via Brunnsparken och Linnéplatsen till Sahlgrenska på grund av många resande.. Gäller 2017-08-25 - 2017-08-25
 • Extrabuss, förstärker linje 25 från Hjalmar Brantingsplatsen klockan 07:45 via Brunnsparken och Linnéplatsen till Sahlgrenska på grund av många resande.. Gäller 2017-08-24 - 2017-08-24
 • Extrabuss, förstärker linje 25 från Hjalmar Brantingsplatsen klockan 07:45 via Brunnsparken och Linnéplatsen till Sahlgrenska på grund av många resande.. Gäller 2017-08-23 - 2017-08-23
 • Extrabuss, förstärker linje 25 från Hjalmar Brantingsplatsen klockan 08:01 via Brunnsparken och Linnéplatsen till Sahlgrenska på grund av många resande.. Gäller 2017-08-24 - 2017-08-24
 • Extrabuss, förstärker BLÅ EXPRESS från Snipen klockan 06:43 till Centralstationen på grund av många resande.. Gäller 2017-08-25 - 2017-08-25
 • Extrabuss, förstärker BLÅ EXPRESS från Snipen klockan 06:43 till Centralstationen på grund av många resande.. Gäller 2017-08-24 - 2017-08-24
 • Extrabuss, förstärker BLÅ EXPRESS från Snipen klockan 06:43 till Centralstationen på grund av många resande.. Gäller 2017-08-23 - 2017-08-23
 • Extrabuss, förstärker RÖD EXPRESS från Centralstationen klockan 07:47 via Stenpiren, Järnvågen, Volvo RA, Volvo PVH, Volvo PV, Volvo IT, Volvo City och Volvo TK till Sörredsvägen på grund av många resande.. Gäller 2017-08-25 - 2017-08-25
 • Extrabuss, förstärker RÖD EXPRESS från Centralstationen klockan 07:47 via Stenpiren, Järnvågen, Volvo RA, Volvo PVH, Volvo PV, Volvo IT, Volvo City och Volvo TK till Sörredsvägen på grund av många resande.. Gäller 2017-08-24 - 2017-08-24
 • Extrabuss, förstärker RÖD EXPRESS från Centralstationen klockan 07:47 via Stenpiren, Järnvågen, Volvo RA, Volvo PVH, Volvo PV, Volvo IT, Volvo City och Volvo TK till Sörredsvägen på grund av många resande.. Gäller 2017-08-23 - 2017-08-23
 • Extrabuss, förstärker RÖD EXPRESS från Lilla Varholmen klockan 07:42 via Järnvågen, Stenpiren och Lilla Bommen till Centralstationen på grund av många resande.. Gäller 2017-08-25 - 2017-08-25
 • Extrabuss, förstärker RÖD EXPRESS från Lilla Varholmen klockan 07:42 via Järnvågen, Stenpiren och Lilla Bommen till Centralstationen på grund av många resande.. Gäller 2017-08-24 - 2017-08-24
 • Extrabuss, förstärker RÖD EXPRESS från Lilla Varholmen klockan 07:42 via Järnvågen, Stenpiren och Lilla Bommen till Centralstationen på grund av många resande.. Gäller 2017-08-23 - 2017-08-23
 • Extrabuss, förstärker RÖD EXPRESS från Lilla Varholmen klockan 07:07 via Järnvågen, Stenpiren och Lilla Bommen till Centralstationen på grund av många resande.. Gäller 2017-08-25 - 2017-08-25
 • Extrabuss, förstärker RÖD EXPRESS från Lilla Varholmen klockan 07:07 via Järnvågen, Stenpiren och Lilla Bommen till Centralstationen på grund av många resande.. Gäller 2017-08-24 - 2017-08-24
 • Extrabuss, förstärker RÖD EXPRESS från Lilla Varholmen klockan 07:07 via Järnvågen, Stenpiren och Lilla Bommen till Centralstationen på grund av många resande.. Gäller 2017-08-23 - 2017-08-23
 • Extrabuss, förstärker TJÖRN EXPRESS från Myggenäs korsväg läge E klockan 07:48 via Hjalmar Brantingsplatsen till Nils Ericson terminalen på grund av många resande.. Gäller 2017-08-25 - 2017-08-25
 • Extrabuss, förstärker TJÖRN EXPRESS från Myggenäs korsväg läge E klockan 07:48 via Hjalmar Brantingsplatsen till Nils Ericson terminalen på grund av många resande.. Gäller 2017-08-24 - 2017-08-24
 • Extrabuss, förstärker TJÖRN EXPRESS från Myggenäs korsväg läge E klockan 07:48 via Hjalmar Brantingsplatsen till Nils Ericson terminalen på grund av många resande.. Gäller 2017-08-23 - 2017-08-23
 • Linje 11, ingen spårvagnstrafik sträckan Fjällgatan - Mariaplan och omvänt på grund av evenemang. Gäller 2017-08-26 - 2017-08-27
 • Linje 11, Stigbergstorget mot Saltholmen avgår för tillfället från läge B på grund av evenemang. Gäller 2017-08-26 - 2017-08-27
 • Linje 6 och 11, ingen spårvagnstrafik sträckan Domkyrkan - Hagakyrkan och omvänt på grund av evenemang. Gäller 2017-08-26 - 2017-08-26
 • Linje 3 och 9, ingen spårvagnstrafik sträckan Stigbergstorget - Mariaplan/Ostindiegatan och omvänt på grund av spårarbete. Gäller 2017-08-23 - 2017-08-24
 • NSB regionaltåg, Göteborg C - Halden/Oslo och omvänt, flera inställda avgångar på grund av banarbete. Gäller 2017-09-08 - 2017-09-10
 • NSB regionaltåg, Göteborg C - Halden/Oslo och omvänt, flera inställda avgångar på grund av banarbete. Gäller 2017-09-01 - 2017-09-03
 • Västtåg 13828, Borås central - Uddevalla central klockan 07:49 den 3 september är inställt sträckan Borås - Herrljunga på grund av banarbete. Gäller 2017-09-03 - 2017-09-03
 • Västtåg 13819, Uddevalla central - Borås central klockan 07:17 den 3 september är inställt sträckan Uddevalla - Herrljunga på grund av banarbete. Gäller 2017-09-03 - 2017-09-03
 • SJ Regional, Göteborg C - Säffle (Karlstad) är inställda sträckan Åmål - Karlstad och omvänt på grund av banarbete. Gäller 2017-10-23 - 2017-10-26