Pågående
Planerade

Pågående

 • Hållplats Oden, läge A är tillfälligt indragen för samtliga linjer på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-02-02 - 2017-06-05
 • Linje 381, hållplats Gullholmsbaden Piren är tillfälligt indragen från den 6 februari på grund av underhållsarbete. Gäller 2017-02-06 - 2017-06-18
 • Linje 332, 932 och 935, hållplats Sylvägen och Hyvelvägen är tillfälligt indragna i båda riktningar på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-01-12 - 2017-02-28
 • Linje 332, hållplats Munkeröd är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-01-12 - 2017-02-28
 • Västtåg 3356, Vara resecentrum - Framnäs City klockan 07:16 förstärks med buss endast skoldagar på grund av många resande. Gäller 2017-01-11 - 2017-06-16
 • Hållplatserna Johannesberg, Ladukärrsvägen och Klippgatan är tillfälligt indragna i båda riktningarna för samtliga linjer på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-01-04 - 2017-03-31
 • Linje 17, 22 och 35, hållplats Vågmästareplatsen mot Tuve/Säve/Kippholmen flyttas tillfälligt cirka 100 meter mot Tuve/Säve/Kippholmen på grund av ett vägarbete. Gäller 2016-12-12 - 2017-12-31
 • Linje 945, hållplatserna Bergslycke, Kalleby och Orrekläpp är tillfälligt indragna i båda riktningar på grund av ett vägarbete. Gäller 2016-12-31 - 2017-05-02
 • Hållplats Södra Älvsborgs Sjukhus i båda riktningar flyttas tillfälligt för samtliga linjer cirka 50 meter mot Brämhultsvägen på grund av ett vägarbete. Gäller 2016-10-24 - 2017-02-24
 • Inställda tåg mellan Skövde och Töreboda till augusti 2017 Gäller 2016-01-11 - 2017-08-31
 • Banarbete påverkar Västtåg på sträckan Göteborg - Halden till den 16 juni Gäller 2017-01-09 - 2017-06-16
 • Arbete påverkar tåg 3200 och 3288 mellan Öxnered - Vänersborg nätterna till torsdag till den 18 maj Gäller 2017-01-04 - 2017-05-18
 • Inställda avgångar i tågtrafiken sträckan Uddevalla - Stenungsund till den 26 mars Gäller 2017-01-03 - 2017-03-26
 • Hållplats Högskolan och Järnvägsgatan i Borås är tillfälligt indragna från 13 februari klockan 04:00 Gäller 2017-02-13 - 2017-04-30
 • Hållplats Vikingsgatan tillfälligt indragen från den 1 februari Gäller 2017-02-01 - tills vidare
 • Hållplats Högskolan är tillfälligt indragen i båda riktningar för samtliga linjer på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-02-13 - 2017-04-30
 • Linje 7, hållplats Järnsvägsgatan är tillfälligt indragen mot Norrmalm på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-02-13 - 2017-04-30
 • Linje 1, hållplats Sylvägen och Hyvelvägen är tillfälligt indragna i båda riktningar på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-01-23 - 2017-02-28
 • Linje 59, hållplats Vikingsgatan är permanent indragen i båda riktningar på grund av vägarbete. Gäller 2017-01-26 - 2017-02-26
 • Västtågen och SJ Regional, Töreboda - Skövde och omvänt, vissa tåg ställs in på delsträckor och ersätts av buss och vissa tåg får justerade avgångstider på grund av underhållsarbete. Gäller 2017-01-09 - 2017-05-28
 • Västtåg 10050 och 10051, Göteborg - Halden - Göteborg är inställda mellan Mellerud och Halden och omvänt på grund av ett banarbete. Gäller 2017-01-09 - 2017-06-16
 • Inställda avgångar i tågtrafiken Uddevalla - Stenungsund och omvänt på grund av underhållsarbete. Gäller 2017-01-03 - 2017-03-22
 • Västtåg 3200 och 3288 är inställda mellan Öxnered och Vänersborg på grund av underhållsarbete. Gäller 2017-01-04 - 2017-05-18

Planerade

 • Västtåg 3727, Munkedal station - Göteborg C klockan 06:38 är inställt den 21 februari på sträckan Munkedal station - Uddevalla C på grund av ett banarbete. Gäller 2017-02-21 - 2017-02-21
 • Västtåg 3727, Munkedal station - Göteborg C klockan 06:38 är inställt den 20 februari på sträckan Munkedal station - Uddevalla C på grund av ett banarbete. Gäller 2017-02-20 - 2017-02-20
 • Västtåg 3762, Göteborg C - Munkedal station klockan 15:40 är inställt den 20 februari på sträckan Uddevalla C - Munkedal station på grund av ett banarbete. Gäller 2017-02-20 - 2017-02-20
 • Västtåg 3762, Göteborg C - Munkedal station klockan 15:40 är inställt den 21 februari på sträckan Uddevalla C - Munkedal station på grund av ett banarbete. Gäller 2017-02-21 - 2017-02-21
 • Västtåg 3727, Munkedal station - Göteborg C klockan 06:38 är inställt den 22 februari på sträckan Munkedal station - Uddevalla C på grund av ett banarbete. Gäller 2017-02-22 - 2017-02-22
 • Linje 2, hållplats Varlaskolan är tillfälligt indragen mot Kolla på grund av vägarbete. Gäller 2017-02-21 - 2017-02-22
 • RÖD EXPRESS, förstärks från Lilla Varholmen läge A via Amhult resecentrum, Järnvågen och Stenpiren till Centralstationen mellan klockan 07:05 - 07:40 på grund av många resande.. Gäller 2017-02-20 - 2017-02-20
 • GRÖN EXPRESS förstärks från Eriksdal läge A via Hjalmar Brantingsplatsen till Nordstan klockan 06:30, 07:30 och 08:30 på grund av många resande.. Gäller 2017-02-20 - 2017-02-20
 • LERUM-SNABBEN förstärks från Hulans centrum direkt till Svingeln klockan 06:45, 07:30 och 08:15 på grund av många resande.. Gäller 2017-02-20 - 2017-02-20
 • Banarbete påverkar kollektivtrafiken mellan Brunnsparken och Korsvägen/Vasaplatsen via Valand från den 8 april klockan 04:30. Gäller 2017-04-08 - 2017-04-24
 • Banarbete påverkar spårvagnstrafiken mellan Korsvägen och Östra Sjukhuset från den 13 mars Gäller 2017-03-13 - 2017-03-14
 • Banarbete påverkar spårvagnstrafiken mellan Nymånegatan och Komettorget från den 9 april. Gäller 2017-04-09 - 2017-04-30