Pågående
Planerade

Pågående

 • Linje 605 och Grön express, hållplats Råda portar läge B är tillfälligt indragen från den 23 oktober klockan 04:00 till den 30 oktober klockan 24:00 på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-10-23 - 2017-10-31
 • Linje 1, ingen busstrafik sträckan Sjöstaden - Esplanaden och omvänt på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-10-24 - 2017-11-30
 • Linje 17, extrabuss, förstärker från Hinnebäcksgatan 23-27 oktober klockan 16:00 via samtliga mellanliggande hållplatser till Östra sjukhuset på grund av många resande.. Gäller 2017-10-23 - 2017-10-27
 • Linje 60, extrabuss, förstärker från Redbergsplatsen 23-27 oktober klockan 14:59 och 16:15 via samtliga mellanliggande hållplatser till Järntorget på grund av många resande.. Gäller 2017-10-23 - 2017-10-27
 • Linje 1, 103, 158 och 203, hållplats Valhall läge A är tillfälligt indragen på grund av vägarbete. Gäller 2017-10-23 - 2017-11-12
 • Linje 17, extrabuss, förstärker från Hinnebäcksgatan 23-27 oktober klockan 16:00 via samtliga mellanliggande hållplatser till Östra sjukhuset på grund av många resande.. Gäller 2017-10-23 - 2017-10-27
 • Linje 60, extrabuss, förstärker från Järntorget 23-27 oktober klockan 15:40 och 16:56 via samtliga mellanliggande hållplatser till Redbergsplatsen på grund av många resande.. Gäller 2017-10-23 - 2017-10-27
 • Linje 17, extrabuss, förstärker från Östra sjukhuset 23-27 oktober klockan 14:59 via samtliga mellanliggande hållplatser till Hinnebäcksgatan på grund av många resande.. Gäller 2017-10-23 - 2017-10-27
 • Linje 17, extrabuss, förstärker från Hinnebäcksgatan 23-27 oktober klockan 16:00 via samtliga mellanliggande hållplatser till Östra sjukhuset på grund av många resande.. Gäller 2017-10-23 - 2017-10-27
 • Linje 17, extrabuss, förstärker från Hinnebäcksgatan 23-27 oktober klockan 16:00 via samtliga mellanliggande hållplatser till Östra sjukhuset på grund av många resande.. Gäller 2017-10-23 - 2017-10-27
 • Gul express, extrabuss, förstärker från Svingeln 23-27 oktober klockan 15:00, 16:00 och 17:00 via samtliga mellanliggande hållplatser till Jonsered på grund av många resande.. Gäller 2017-10-23 - 2017-10-27
 • Gul express, extrabuss, förstärker från Partille centrum 23-27 oktober klockan 07:10 och 07:40 via Svingeln, Nordstan och Amhult resecentrum till Torslanda torg på grund av många resande.. Gäller 2017-10-23 - 2017-10-27
 • Stenungsund express, extrabuss, förstärker från Nils Ericson terminalen 23-27 oktober klockan 15:06 och 16:40 via samtliga mellanliggande hållplatser till Stenungsunds station på grund av många resande.. Gäller 2017-10-23 - 2017-10-27
 • Linje 841, extrabuss, förstärker från Nils Ericson terminalen 23-27 oktober klockan 16:21 direkt till Torp terminalen grund av många resande.. Gäller 2017-10-23 - 2017-10-27
 • Stenungsund express, extrabuss, förstärker från Stenungsund station 23 - 27 oktober klockan 06:30 via Stora Höga, Jörlanda, Kodemotet, Kungälvsmotet, Bäckebolsmotet, Hjalmar Brantingsmotet till Nils Ericson terminalen på grund av många resande.. Gäller 2017-10-23 - 2017-10-27
 • Röd express, extrabuss, förstärker från Centralstationen 23 - 27 oktober klockan 07:47 via Stenpiren och Järnvågen till Sörredsvägen på grund av många resande.. Gäller 2017-10-23 - 2017-10-27
 • Linje 82 och 758, Amalia Jönssons gata mot Marklandsgatan avgår för tillfället från ett tillfälligt läge cirka 50 meter i riktning mot Beatrice Lesslies gata på grund av hållplatsarbete. Gäller 2017-10-23 - 2017-10-27
 • Linje 58, extrabuss, förstärker från Orion 23 - 27 oktober klockan 06:30, 06:40, 06:50, 07:00, 07:15, 07:25, 07:35, 07:45, 08:00, 08:10, 08:20, 08:30, 08:45, 08:55 och 09:05 via samtliga mellanliggande hållplatser till Centralstationen på grund av många resande.. Gäller 2017-10-23 - 2017-10-27
 • Röd express, extrabuss, förstärker från Lilla Varholmen 23 - 27 oktober klockan 07:07 och 07:42 via Järnvågen, Stenpiren och Lilla Bommen till Centralstationen på grund av många resande.. Gäller 2017-10-23 - 2017-10-27
 • Linje 17, extrabuss, förstärker från Centralstationen 23-27 oktober klockan 14:24 via samtliga mellanliggande hållplatser till Östra sjukhuset på grund av många resande.. Gäller 2017-10-23 - 2017-10-27
 • Linje 61 och 65, hållplats Älvdalen läge B är tillfälligt indragen på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-10-20 - 2017-11-30
 • Linje 38 och 66, hållplats Stallbacka terminal läge G/H är tillfälligt indragna på grund av ett underhållsarbete. Gäller 2017-10-20 - 2017-11-06
 • Gul express, hållplats Kulturum läge A är indragen mot Torslanda på grund av vägarbete. Gäller 2017-10-19 - 2017-11-18
 • Linje 60, Centralstationen mot Masthugget avgår för tillfället från läge K på grund av ett arbete. Gäller 2017-10-01 - 2017-10-27
 • Hållplats Isbadet Oasen är tillfälligt indragen i båda riktningar för samtliga linjer på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-10-16 - 2017-12-31
 • Linje 7, hållplats Högskolan och Järnvägsgatan är tillfälligt indragna mot Norrmalm på grund av vägarbete. Gäller 2017-10-12 - 2018-08-31
 • Linje 3 och 31 hållplats Högskolan är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av vägarbete. Gäller 2017-10-12 - 2018-08-31
 • Linje 1, Brämhults idrottsplats - Sjöbo är inställt sträckan Hötorget - Högskolan mot Sjöbo samt indragen vid Högskolan mot Hässleholmen på grund av vägarbete. Gäller 2017-10-12 - 2018-08-31
 • Linje 59, hållplats Falutorget mot Nils Ericson Terminalen flyttas tillfälligt cirka 50 meter mot Torsgatan på grund av vägarbete. Gäller 2017-10-06 - 2017-12-22
 • Linje 186, hållplats Sisjö Kullegata mot Heden flyttas till ett tillfälligt läge på motsatt sida av Sisjö Kullegata på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-10-04 - 2017-11-15
 • Hållplats Svingeln mot Centralstationen/Heden flyttas tillfälligt för samtliga linjer cirka 75 meter framåt mot Centralstationen på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-10-04 - 2017-12-10
 • Linje 6, hållplats Katrinedalsgatan läge B är tillfälligt indraget på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-10-23 - 2017-10-26
 • Linje 52, hållplats Lillhagsparken Norra är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av vägarbete. Gäller 2017-10-01 - 2017-12-31
 • Linje 52, hållplats Lillhagsparken södra flyttas tillfälligt till Lillhagsvägen på grund av vägarbete. Gäller 2017-10-01 - 2017-12-31
 • Västtåg 3201 och 3289, Göteborg - Vänersborg är inställt från Öxnered på grund av ett banarbete. Gäller 2017-09-25 - 2017-12-09
 • Linje 12, 13, 300 och 303, hållplats Volvo F-port och Volvobron är tillfälligt indragna i båda riktningar på grund av vägarbete. Gäller 2017-09-25 - 2017-11-10
 • Hållplatserna Fägre Norra, Fägre kyrka, Kylle, Kyllevägen och Mo prästgård är tillfälligt indragna i båda riktningar för samtliga linjer på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-10-21 - 2017-10-31
 • Linje 21, 22, 23, 24, 42, 46, 47, 51, 52, 53, 61, 62, 91, 92, 421, 423, 424, 630, 632 och 633, hållplats Drottningtorget läge A, B, C, E, J, K och L flyttas tillfälligt till Drottninggatan och Polhemsgatan på grund av hållplatsarbete. Gäller 2017-10-03 - 2017-12-10
 • Linje 20 och 32, hållplats Vårvindsgatan i båda riktningar flyttas tillfälligt cirka 75 meter bakåt i riktning mot Ivarsbergsmotet på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-09-26 - 2017-11-07
 • Linje 1, 2 och 3, hållplats Solvarvsgatan är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av vägarbete. Gäller 2017-09-21 - 2017-11-17
 • Västtåg 3302, Göteborg central - Mariestad resecentrum klockan 09:30 är inställt på sträckan Göteborg - Herrljunga på grund av banarbete. Gäller 2017-09-25 - 2017-12-09
 • Västtåg 3303, Örebro central - Göteborg central klockan 07:45 är inställt på sträckan Herrljunga station - Göteborg central på grund av banarbete. Gäller 2017-09-25 - 2017-12-09
 • Linje 310, hållplats Sandbolet läge A är tillfälligt indragen mot Borgunda på grund av vägarbete. Gäller 2017-09-19 - 2017-11-12
 • Stenungsund express, Stenungsunds station-Stenungsund vårdcentral klockan 16:48 är inställd dagligen på grund av köer. Gäller 2017-09-11 - 2017-12-17
 • Linje 4, hållplats Grenanders gata är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-09-11 - 2017-10-27
 • Linje 918, hållplatserna Ljungskile station, Oskarsberg, Berg och Strandbadet är tillfälligt indragna mot Uddevalla på grund av vägarbete. Gäller 2017-09-04 - 2017-12-09
 • Linje 822 och 918, hållplatserna Strandbaden och Berg är tillfälligt indragna i båda riktningar för linje 822 och i riktning mot Uddevalla för linje 918 på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-09-04 - 2017-12-09
 • Linje 918, Kampenhof - Ulvesund klockan 12:45, resande på sträckan Dramviksvägen - Ulvesund hänvisas till byte vid Råssbyn Östra läge C (Lerbomotets pendelparkering) till linje 822. Gäller 2017-09-04 - 2017-12-09
 • Västtåg 3356, Vara resecentrum - Framnäs City klockan 07:16 förstärks med buss endast skoldagar på grund av många resande. Gäller 2017-08-21 - 2017-12-21
 • Linje 281, 282 och 283, platsbrist för cykel kan förekomma på grund av många resande.. Gäller 2017-07-20 - 2017-10-30
 • Linje 502, 504, 511 och 512, hållplats Johannesberg, Ladukärrsvägen samt Klippgatan är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av vägarbete. Gäller 2017-07-20 - 2017-11-30
 • Pågående ombyggnationer i området kring hållplats Gamlestadstorget påverkar tiden det tar att gå mellan hållplatsläge A/B och C/D. Gäller 2017-07-19 - 2017-12-31
 • Hållplats Frölandsvägen, läge A är tillfälligt indragen för samtliga linjer på grund av ett arbete i Uddevallatunneln. Gäller 2017-06-04 - 2017-11-30
 • Hållplats Dalgatan, Ågatan och Bronäs är tillfälligt indragna i båda riktningar för samtliga linjer på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-03-27 - 2017-11-30
 • Inställda avgångar i tågtrafiken sträckan Skövde - Falköping den 6, 20, 27 och 28 oktober Gäller 2017-10-06 - 2017-10-28
 • Banarbete påverkar tågtrafiken sträckan Alingsås - Herrljunga till 9 december Gäller 2017-09-25 - 2017-12-09
 • Banarbete påverkar tågtrafiken på sträckan Göteborg - Uddevalla/Strömstad från den 2 oktober Gäller 2017-10-02 - 2017-10-29
 • Inställda avgångar i tågtrafiken sträckan Göteborg - Alingsås och omvänt på grund av ett banarbete till 9 december Gäller 2017-09-04 - 2017-12-09
 • Tågtrafiken på sträckan Göteborg C - Halden påverkas i olika etapper till 9 december Gäller 2017-09-22 - 2017-12-09
 • Banarbete påverkar tågtrafiken på sträckan Öxnered - Vänersborg i två etapper till 9 december Gäller 2017-09-19 - 2017-12-09
 • Inställda avgångar i tågtrafiken på sträckan Trollhättan station - Säffle station (Karlstad) från 16 oktober klockan 09:00 Gäller 2017-10-16 - 2017-10-26
 • Tågtrafiken mellan Uddevalla C och Stora Höga station påverkas i flera etapper till 6 december Gäller 2017-10-09 - 2017-12-06
 • Hållplats Resecentrum Skövde får nya hållplatslägen för stadsbuss från den 23 oktober Gäller 2017-10-23 - 2017-11-14
 • Påverkan på linje 16, 158 och 753 från den 23 oktober Gäller 2017-10-23 - 2017-11-30
 • Vägarbete påverkar busstrafiken via Allégatan till 31 augusti 2018 Gäller 2017-02-13 - 2018-08-31
 • Vägarbete påverkar busstrafiken mellan Kongahällagatan och Vikingatorget från 6 mars klockan 06:00 Gäller 2017-03-06 - 2018-03-31
 • Påverkan på linje 16, 158 och 753 på hållplats Vasaplatsen från den 16 oktober Gäller 2017-10-16 - 2017-11-30
 • Broarbete påverkar kollektivtrafiken mellan Grönsakstorget - Vasaplatsen till 9 april 2018 Gäller 2017-06-19 - 2018-04-09
 • SJ Regional, Åmål station - Säffle station (Karlstad) och omvänt är inställda på grund av banarbete. Gäller 2017-10-23 - 2017-10-26
 • Linje 1, indragna hållplatser och ändrad körväg på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-10-21 - 2017-12-31
 • Västtågen, Munkedal station - Strömstad station och omvänt, inställda avgångar på grund av banarbete. Gäller 2017-10-16 - 2017-10-29
 • Linje 16, hållplats Vasaplatsen är tillfälligt indragen i båda riktningar. Gäller 2017-10-16 - 2017-11-30
 • Västtågen och NSB, flera inställda avgångar på sträckan Mellerud - Halden och omvänt på grund av banarbete. Gäller 2017-09-22 - 2017-12-09
 • Västtåg, Uddevalla - Stora Höga och omvänt, inställda avgångar på grund av ett banarbete. Gäller 2017-10-02 - 2017-12-06
 • Linje 2, 19 och 158, hållplatserna Domkyrkan och Grönsakstorget är tillfälligt indragna i båda riktningar på grund av ett broarbete. Gäller 2017-06-19 - 2018-04-09

Planerade

 • Hållplats Almåsskolan - Västgötagatan är tillfälligt indragna i båda riktningar för samtliga linjer på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-10-30 - 2017-11-17
 • Tågtrafiken mellan Göteborg C och Älvängen/Vänersborg påverkas från den 28 oktober klockan 00:01 Gäller 2017-10-28 - 2017-10-29
 • Linje 760, Mölndal centrum - Varvsgatan avgår för tillfället från läge G. Gäller 2017-10-26 - 2017-11-11
 • Linje 2, hållplats Ulysses, Druvefors och Trandögatan är tillfälligt indragna i båda riktningar på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-10-30 - 2017-11-03
 • Hållplats Almåsskolan och Västgötagatan är tillfälligt indragna i båda riktningar för samtliga linjer på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-10-30 - 2017-11-17
 • Linje 4, 8 och 9, ingen spårvagnstrafik på sträckan Gamlestadstorget mot Angered och omvänt på grund av ett spårarbete. Gäller 2017-11-12 - 2017-11-12
 • Linje 755, 760 och 765, hållplats Kållered köpstad är tillfälligt indragen mot Mölndal/Kållered på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-10-30 - 2018-04-30
 • Linje 755, Mölndal centrum - Bölet avgår för tillfället från läge G. Gäller 2017-10-26 - 2017-11-11
 • Linje 761, Mölndal centrum - Lindome station avgår för tillfället från läge H. Gäller 2017-10-26 - 2017-11-11
 • Rosa express, hållplats Gerrebacka läge A flyttas tillfälligt cirka 50 meter mot Klareberg på grund av vägarbete. Gäller 2017-10-25 - 2017-11-01
 • Linje 3, 12 och 679, ingen busstrafik sträckan Lövmästaregtan - Unneröd i båda riktningar på grund av vägarbete. Gäller 2017-10-30 - 2017-11-01
 • Linje 52, 186 och 758, Korsvägen mot Linnéplatsen/Frölunda Torg/Marklandsgatan, avgår för tillfället från ett tillfälligt hållplatsläge i det allmänna körfältet på grund av spårarbete. Gäller 2017-11-06 - 2017-11-10
 • Vägarbete påverkar busstrafiken via Alingsåsvägen från måndagen den 30 oktober klockan 07:00 Gäller 2017-10-30 - 2017-11-17
 • Spårvagnstrafiken på sträckan Gamlestadstorget - Angered centrum påverkas av ett spårarbete den 12 november. Gäller 2017-11-12 - 2017-11-12
 • Spårarbete påverkar linje 6 och 8 via Ejdergatan från den 6 november nattetid mellan klockan 20:30 och 04:30 Gäller 2017-11-06 - 2017-11-08
 • Spårarbete påverkar linje 2, 4, 6 och 8, via Korsvägen den 8 november och den 23 november mellan klockan 20:00-04:00 Gäller 2017-11-08 - 2017-11-23
 • Tågtrafiken mellan Göteborg C och Ytterby påverkas på grund av ett banarbete från den 28 oktober Gäller 2017-10-28 - 2017-10-29
 • Växelarbete påverkar linje 1, 2, 7 och 8 sträckan Marklandsgatan/Axel Dahlgrens torg - Opaltorget från den 26 oktober Gäller 2017-10-26 - 2017-10-27
 • Spårvagnstrafiken påverkas via Botaniska Trädgården på grund av ett spårarbete den 28 oktober - 6 november Gäller 2017-10-28 - 2017-11-06
 • Busstrafiken i Vänersborg påverkas från 27 oktober på grund av Oktobermarknaden Gäller 2017-10-27 - 2017-10-28
 • Linje 2, 4, 6 och 8, påverkan i spårvagnstrafiken mellan Ullevi Norra-Korsvägen - Mölndal och omvänt på grund av ett spårarbete. Gäller 2017-11-08 - 2017-11-23
 • Samtliga linjer, hållplats Torstenssonsgatan flyttas cirka 100 meter till ett tillfälligt läge på Torstenssonsgatan 20, på grund av Oktobermarknaden. Gäller 2017-10-27 - 2017-10-28
 • Samtliga linjer, hållplatserna Hantverkaregatan, Vänersborg torget, Huvudnässkolan och Hagaparken är tillfälligt indragna i båda riktningar på grund av Oktobermarknaden. Gäller 2017-10-27 - 2017-10-28
 • Linje 6 och 8, avgår tillfälligt från läge B på grund av ett spårarbete. Gäller 2017-11-06 - 2017-11-07
 • Samtliga linjer, hållplats Regementsgatan är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av Oktobermarknaden. Gäller 2017-10-27 - 2017-10-28
 • Samtliga linjer, hållplatserna Videgatan och Björkholmsgatan är tillfälligt indragna i båda riktningar på grund av Oktobermarknaden. Gäller 2017-10-27 - 2017-10-28
 • Linje 6 och 8, påverkan i spårvagnstrafiken mellan Ejdergatan-Gamlestadstorget och omvänt på grund av ett spårarbete. Gäller 2017-11-06 - 2017-11-07
 • Västtågen, Uddevalla - Göteborg och omvänt, inställda avgångar mellan Stenungsund/Ytterby-Göteborg på grund av banarbete. Gäller 2017-10-28 - 2017-10-29
 • Västtågen, Vänersborg/Älvängen-Göteborg och omvänt, inställda avgångar helt eller delvis inställda på grund av banarbete. Gäller 2017-10-28 - 2017-10-29
 • Linje 13, hållplats Medicinaregatan och Sahlgrenska tillfälligt indragna i båda riktningar på grund av ett spårarbete. Gäller 2017-10-28 - 2017-11-06
 • Linje 2, hållplats Domkyrkan, Grönsakstorget, Linneplatsen, Botaniska trädgården, Marklandsgatan och Axel Dahlströms torg. Gäller 2017-10-28 - 2017-11-06
 • Linje 1, 7, och 8, indragna sträckor i spårvagnstrafiken mellan Linnégatan/Sahlgrenska-Frölunda/Tynnered och omvänt på grund av ett spårarbete. Gäller 2017-10-28 - 2017-11-06
 • Linje 1, 2, 7 och 8, indragna sträckor i spårvagnstrafiken mellan Marklandsgatan/Axel Dahlströms torg - Frölunda/Tynnered och omvänt på grund av ett spårarbete. Gäller 2017-10-26 - 2017-10-27
 • Västtåg 7263, Skövde - Falköping klockan 23:40 är inställt den 27 oktober på grund av ett spårbyte. Gäller 2017-10-27 - 2017-10-27
 • Västtåg 7209, Skövde - Nässjö klockan 06:50 är inställt till Falköping den 28 oktober på grund av ett spårbyte. Gäller 2017-10-28 - 2017-10-28
 • Västtåg 13416, Falköping - Töreboda klockan 06:23 är inställt till Skövde den 28 oktober på grund av ett spårbyte. Gäller 2017-10-28 - 2017-10-28
 • Linje 50, Brunnsparken mot Kallebäck avgår för tillfället från läge G på grund av ett spårarbete. Gäller 2017-11-10 - 2017-11-17
 • Tillfälligt flyttad hållplats, Gerrebacka gård. Gäller 2017-10-25 - 2017-11-01