Pågående
Planerade

Pågående

 • Västtåg 3573, Alingsås station - Göteborg C klockan 19:10 är försenat cirka 15 minuter på grund av sent vändande tåg. Gäller 2016-12-04 - 2016-12-04
 • Hållplats Vara Vårdcentral är tillfälligt indragen i bägge riktningar för samtliga linjer. Gäller 2016-12-03 - 2016-12-10
 • Linje 52, hållplats Doktor Weltzins Gata mot Linnéplatsen flyttas tillfälligt cirka 50 meter bakåt i bussens färdriktning på grund av vägarbete. Gäller 2016-11-30 - 2016-12-05
 • Linje 3, hållplats Smedjegatan och Westerbergsgatan är tillfälligt indragna mot Ålleberg center på grund av vägarbete. Gäller 2016-11-30 - 2016-12-04
 • Linje 47, hållplats Stena Metall mot Hjalmar Brantingsplatsen flyttas tillfälligt cirka 100 meter på grund av ett vägarbete. Gäller 2016-09-15 - 2017-06-15
 • Västtåg 13356, Herrljunga station - Mariestad resecentrum klockan 07:02 förstärks med buss på grund av fordonsbrist. Gäller 2016-09-02 - 2016-12-21
 • Linje 17, Tuve Centrum mot Östra Sjukhuset flyttas tillfälligt cirka 50 meter till ett tillfälligt hållplatsläge på grund av vägarbete. Gäller 2016-12-02 - 2016-12-05
 • Linje 51, hållplats Järnvägsgatan är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av ett vägarbete. Gäller 2016-06-29 - tills vidare
 • Hållplatserna på Resecentrum Skövde är flyttade till tillfälliga lägen på Trädgårdsgatan för samtliga stadsbusslinjer på grund av ombyggnation av bussplanen. Gäller 2016-11-28 - 2016-12-31
 • Linje 290, 291 och RÖD EXPRESS, Amhult resecentrum mot Göteborg/Önnered, avgår för tillfället från det allmänna körfältet på grund av vägarbete. Gäller 2016-11-28 - 2016-12-09
 • Linje 208, hållplats Sparregatan Läge A mot Tranemo flyttas tillfälligt cirka 80 meter framåt i bussens färdriktning mot Tranemo på grund av ett vägarbete. Gäller 2016-04-10 - 2016-12-31
 • Linje 17, Tuve Centrum mot Tuve flyttas tillfälligt cirka 50 meter till ett tillfälligt hållplatsläge på grund av vägarbete. Gäller 2016-12-02 - 2016-12-05
 • Linje 25, hållplats Ålegården mot Länsmansgården flyttas tillfälligt cirka 50 meter framåt i bussens färdriktning på grund av vägarbete. Gäller 2016-11-24 - 2016-12-16
 • Linje 758 och LILA EXPRESS, hållplats Kryptongatan flyttas tillfälligt cirka 50 meter meter mot Amhult respektive Mölnlycketerminalen på grund av ett vägarbete. Gäller 2016-11-09 - 2016-12-07
 • Linje 190, hållplats Kaptensgatan är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av ett spårarbete. Gäller 2016-11-11 - 2016-12-17
 • Hållplats Södra Älvsborgs Sjukhus i båda riktningar flyttas tillfälligt för samtliga linjer cirka 50 meter mot Brämhultsvägen på grund av ett vägarbete. Gäller 2016-10-24 - 2017-02-17
 • Linje 302, 362 och 371, hållplats Mjöbäck flyttas permanent cirka 150 meter, in på Älvseredsvägen.. Gäller 2016-10-24 - 2016-12-24
 • Linje 502, 504, 511 och 512, hållplatserna Johannesberg, Ladukärrsvägen samt Klippgatan är tillfälligt indragna i båda riktningar på grund av vägarbete. Gäller 2016-10-31 - 2016-12-31
 • Linje 308, hållplats Dösebacka och Timmervik är tillfälligt indragna på grund av ett vägarbete. Gäller 2016-08-16 - 2017-06-09
 • Linje 514 och 515, avgår för tillfället från Vallhamra torg läge C i båda riktningar på grund av ett hållplatsarbete. Gäller 2016-03-30 - 2017-02-13
 • Inställda avgångar i tågtrafiken Skövde - Töreboda under 2016 och 2017 Gäller 2016-01-11 - 2017-08-31
 • Banarbete påverkar tågtrafiken Göteborg/Uddevalla – Öxnered – Vänersborg till den 15 december Gäller 2016-11-14 - 2016-12-16
 • Underhållsarbete påverkar tågtrafiken Göteborg - Uddevalla under oktober - december Gäller 2016-10-15 - 2016-12-11
 • Hållplatserna Orrekläpp, Kalleby och Berglycke tillfälligt indragna från den 31 oktober Gäller 2016-10-31 - 2017-05-02
 • Linje 308, Dösebacka och Timmervik är indragna till den 9 juni 2017 Gäller 2016-08-18 - 2017-06-09
 • Västtågen, Uddevalla - Borås och omvänt, vissa avgångar ställs in vardagar på sträckan Uddevalla - Vänersborg på grund av banarbete. Gäller 2016-12-02 - 2016-12-10
 • Västtågen, Skövde - Töreboda och omvänt, vissa avgångar ställs in och ersätts med buss på grund av ett kontaktledningsarbete. Gäller 2016-08-26 - 2017-08-31
 • Västtågen 3782, 3783, 3786, 3787, 3790, 3791 och 3794 är inställda på sträckan Göteborg - Uddevalla och omvänt på grund av underhållsarbete. Gäller 2016-11-21 - 2016-12-11
 • Västtåg 3726, 3727, 3731, 3734 och 3735 är inställda lördagar och söndagar mellan 10 oktober - 11 december. Gäller 2016-11-26 - 2016-12-11
 • Västtågen, Göteborg C - Uddevalla C och omvänt, förseningar och flera inställda avgångar på grund av underhållsarbete. Gäller 2016-10-15 - 2016-12-11
 • Linje 945, hållplatserna Bergslycke, Kalleby och Orrekläpp är tillfälligt indragna i båda riktningar på grund av ett vägarbete. Gäller 2016-10-31 - 2017-05-02
 • SVART EXPRESS, avgår för tillfället från Vallhamra torg läge C i båda riktningar på grund av ett hållplatsarbete. Gäller 2016-03-30 - 2017-02-13

Planerade

 • Linje 841, förseningar på vissa avgångar kan uppstå på sträckan Göteborg - Lysekil och omvänt på grund av underhållsarbete på Gullmarsfärjan. Gäller 2016-12-24 - 2017-01-01
 • Linje 59, hållplats Vikingsgatan mot Nils Ericson terminalen flyttas tillfälligt cirka 50 meter mot Nils Ericson terminalen på grund av ett vägarbete. Gäller 2016-12-08 - 2016-12-13
 • Linje 751, hållplats Glättaregatan flyttas tillfälligt cirka 80 meter mot Pixbovägen på grund av ett vägarbete. Gäller 2016-12-08 - 2016-12-10
 • Vägarbete påverkar spårvagnstrafiken över Göta Älvbron nattetid från 19 december klockan 22:00 Gäller 2016-12-19 - 2016-12-21
 • Linje 6 och 8, arbete i Chalmerstunneln påverkar spårvagnstrafiken nattetid 7 december - 9 december Gäller 2016-12-07 - 2016-12-09
 • Linje 751, indragen sträcka och ändrad körväg 8 december - 10 december Gäller 2016-12-08 - 2016-12-10
 • Kontaktledningsarbete påverkar kollektivtrafiken via Sahlgrenska Huvudentré nattetid 5-7 december Gäller 2016-12-05 - 2016-12-07
 • Spårarbete påverkar spårvagnstrafiken via Sannaplan från 14 december klockan 22:00. Gäller 2016-12-14 - 2016-12-15
 • Spårarbete påverkar spårvagnstrafiken via Mariaplan från 12 december klockan 22:00 Gäller 2016-12-12 - 2016-12-14
 • Linje 6, Brunnsparken mot Kortedala avgår för tillfället från läge H på grund av asfalteringsarbete på Göta älvbron. Gäller 2016-12-19 - 2016-12-20
 • Linje 5 och 6, hållplats Mildvädersgatan är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av asfalteringsarbete på Göta älvbron. Gäller 2016-12-19 - 2016-12-20
 • Linje 5, Brunnsparken mot Östra Sjukhuset avgår för tillfället från läge G på grund av asfalteringsarbete på Göta älvbron. Gäller 2016-12-20 - 2016-12-21
 • Linje 5 och 6, hållplats Mildvädersgatan är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av asfalteringsarbete på Göta älvbron. Gäller 2016-12-20 - 2016-12-21
 • Linje 6, Brunnsparken mot Kortedala avgår för tillfället från läge H på grund av asfalteringsarbete på Göta älvbron. Gäller 2016-12-20 - 2016-12-21
 • Västtågen, Uddevalla - Borås och omvänt, vissa avgångar ställs in vardagar på sträckan Uddevalla - Vänersborg på grund av banarbete. Gäller 2016-12-11 - 2016-12-15
 • Linje 5, Brunnsparken mot Östra Sjukhuset avgår för tillfället från läge G på grund av asfalteringsarbete på Göta älvbron. Gäller 2016-12-19 - 2016-12-20
 • Linje 5 och 6, indragna sträckor samt bussersättning mellan Brunnsparken/Nordstan och Länsmansgården på grund av asfalteringsarbete på Göta älvbron. Gäller 2016-12-20 - 2016-12-21
 • Linje 3 och 11, hållplats Mariaplan är tillfälligt indragen på grund av ett spårarbete. Gäller 2016-12-12 - 2016-12-13
 • Linje 3, Stigbergstorget mot Marklandsgatan avgår för tillfället från läge C på grund av ett spårarbete. Gäller 2016-12-13 - 2016-12-14
 • Linje 3 och 11, indragna sträckor och ändrade körvägar mellan Stigbergstorget och Sannaplan/Godhemsgatan på grund av spårarbete. Gäller 2016-12-13 - 2016-12-14
 • Linje 3 och 11, hållplats Mariaplan är tillfälligt indragen på grund av ett spårarbete. Gäller 2016-12-13 - 2016-12-14
 • Linje 3, Stigbergstorget mot Marklandsgatan avgår för tillfället från läge C på grund av ett spårarbete. Gäller 2016-12-12 - 2016-12-13
 • Linje 751, indragna hållplatser Svanegatan och Fjällgatan i båda riktningar på grund av ett vägarbete. Gäller 2016-12-08 - 2016-12-10
 • Linje 5 och 6, indragna sträckor samt bussersättning mellan Brunnsparken/Nordstan och Länsmansgården på grund av asfalteringsarbete på Göta älvbron. Gäller 2016-12-19 - 2016-12-20
 • Linje 9 och 11, indragna sträckor som är bussersatta samt ändrade körvägar mellan Saltholmen och Sannaplan/Godhemsgatan på grund av spårarbete. Gäller 2016-12-14 - 2016-12-15
 • Linje 6, 7 och 8, indragen spårvagnstrafik på vissa sträckor på grund av kontaktledningsarbete. Gäller 2016-12-05 - 2016-12-07
 • Linje 6 och 8, vissa indragna sträckor på grund av underhållsarbete under två nätter den 7 december och den 8 december klockan 22:00 - 04:30. Gäller 2016-12-07 - 2016-12-09
 • Linje 6 och 8, indragna sträckor och ändrade körvägar i spårvagnstrafiken på grund av underhållsarbete i Chalmerstunneln. Gäller 2016-12-07 - 2016-12-09
 • Västtågen, Göteborg - Vänersborg och omvänt, tågtrafiken ställs in på sträckan Öxnered - Vänerborg på grund av banarbete. Gäller 2016-12-08 - 2016-12-08
 • Linje 3 och 11, indragna sträckor och ändrade körvägar mellan Stigbergstorget och Sannaplan/Godhemsgatan på grund av spårarbete. Gäller 2016-12-12 - 2016-12-13