Pågående
Planerade

Pågående

 • Linje 12, hållplats Spinnaren är permanent indragen på grund av linjen upphör. Gäller 2017-03-22 - 2017-04-22
 • Marstrand express, Kungälvs busstation - Marstrand klockan 14:00 är dagligen inställd sträckan Kongahällagatan - Solhultsgatan på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-03-08 - 2017-06-30
 • Linje 620, hållplats Timboholm är flyttad till ett tillfälligt läge vid korsningen Varolavägen/Energivägen på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-03-13 - 2017-04-14
 • Linje 1, 332, 932 och 935, hållplatserna Sylvägen och Hyvelvägen är tillfälligt indragna i båda riktningar på grund av vägarbete. Gäller 2017-03-02 - 2017-03-31
 • Hållplatserna Dalgatan, Ågatan och Bronäs visas som inställda i båda riktningar för samtliga linjer men trafikerar ordinarie väg på grund av ett tekniskt fel.. Gäller 2017-03-06 - 2017-03-26
 • Linje 1 och 10, hållplats Tingsrätten flyttas tillfälligt cirka 100 meter söderut mot Skultorp på grund av vägarbete. Gäller 2017-03-01 - 2017-06-19
 • Linje 2, hållplatserna Smedjegatan och Westerbergsgatan är tillfälligt indragna i båda riktningar på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-03-06 - 2017-06-25
 • Hållplats Oden, läge A är tillfälligt indragen för samtliga linjer på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-02-02 - 2017-06-05
 • Linje 945, hållplatserna Bergslycke, Kalleby och Orrekläpp är tillfälligt indragna i båda riktningar på grund av ett vägarbete. Gäller 2016-12-31 - 2017-05-02
 • Västtåg 3356, Vara resecentrum - Framnäs City klockan 07:16 förstärks med buss endast skoldagar på grund av många resande. Gäller 2017-01-11 - 2017-06-16
 • Hållplatserna Johannesberg, Ladukärrsvägen och Klippgatan är tillfälligt indragna i båda riktningarna för samtliga linjer på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-01-04 - 2017-03-31
 • Linje 17, 22 och 35, hållplats Vågmästareplatsen mot Tuve/Säve/Kippholmen flyttas tillfälligt cirka 100 meter mot Tuve/Säve/Kippholmen på grund av ett vägarbete. Gäller 2016-12-12 - 2017-12-31
 • Inställda tåg mellan Skövde och Töreboda till augusti 2017 Gäller 2016-01-11 - 2017-08-31
 • Hållplats Frihamnsporten flyttas tillfälligt för linje 16 den 26 mars klockan 13:00 Gäller 2017-03-26 - 2017-03-26
 • Banarbeten påverkar vissa tåg mellan Öxnered och Vänersborg nattetid till den 18 maj Gäller 2017-01-04 - 2017-05-18
 • Banarbete påverkar tågtrafiken mellan Uddevalla och Borås från 12 mars Gäller 2017-03-12 - 2017-03-26
 • Linje 381, hållplats Gullholmsbaden Piren är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av underhållsarbete. Gäller 2017-03-13 - 2017-03-31
 • Banarbete påverkar tågtrafiken mellan Göteborg och Uddevalla från 19 mars klockan 21:30 Gäller 2017-03-19 - 2017-03-27
 • Hållplats Frölandsvägen, läge A tillfälligt indragen för samtliga linjer från den 9 mars Gäller 2017-03-09 - 2017-11-30
 • Vägarbete påverkar kollektivtrafiken i Kungälv från måndagen den 6 mars klockan 06:00 Gäller 2017-03-06 - 2017-07-01
 • Inställda avgångar i tågtrafiken sträckan Uddevalla - Stenungsund till den 26 mars Gäller 2017-01-03 - 2017-03-26
 • Banarbete påverkar Västtåg på sträckan Göteborg - Halden till den 16 juni Gäller 2017-01-09 - 2017-06-16
 • Hållplats Högskolan och Järnvägsgatan i Borås är tillfälligt indragna från 13 februari klockan 04:00 Gäller 2017-02-13 - 2017-04-30
 • Västtåg 13819, Uddevalla C - Borås central klockan 07:17 är inställt sträckan Uddevalla - Herrljunga på grund av ett banarbete. Gäller 2017-03-26 - 2017-03-26
 • Västtåg 13828, Borås central - Uddevalla C klockan 07:49 är inställt sträckan Borås - Herrljunga på grund av ett banarbete. Gäller 2017-03-26 - 2017-03-26
 • Hållplats Frölandsvägen, läge A är tillfälligt indragen för samtliga linjer på grund av ett arbete i Uddevallatunneln. Gäller 2017-03-09 - 2017-11-30
 • Hållplats Högskolan är tillfälligt indragen i båda riktningar för samtliga linjer på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-02-13 - tills vidare
 • Linje 381, hållplats Gullholmsbaden Piren är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av underhållsarbete. Gäller 2017-03-04 - 2017-03-31
 • Linje 1, indragna hållplatser och ändrad körväg på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-03-06 - 2017-07-01
 • Västtågen och SJ Regional, Töreboda - Skövde och omvänt, vissa tåg ställs in på delsträckor och ersätts av buss och vissa tåg får justerade avgångstider på grund av underhållsarbete. Gäller 2017-01-09 - 2017-05-28
 • Linje 7, hållplats Järnsvägsgatan är tillfälligt indragen mot Norrmalm på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-02-13 - 2017-04-30
 • Västtåg 10050 och 10051, Göteborg - Halden - Göteborg är inställda mellan Mellerud och Halden och omvänt på grund av ett banarbete. Gäller 2017-01-09 - 2017-06-16
 • Västtåg 3200 och 3288 är inställda mellan Öxnered och Vänersborg på grund av underhållsarbete. Gäller 2017-01-04 - 2017-05-18

Planerade

 • Linje 374, Varekils busstation - Henåns bussterminal klockan 18:02 är inställd på sträckan Torsby - Henån centrum på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-03-28 - 2017-03-28
 • Spårarbete påverkar kollektivtrafiken mellan Brunnsparken och Korsvägen/Vasaplatsen via Valand från den 8 april klockan 04:30. Gäller 2017-04-08 - 2017-04-24
 • Extrabuss, förstärker från Skulltorpsvägen klockan 06:37, 07:36 samt 08:36 via Partille Port, Partille Arena och Kulturum till Svingeln på grund av många resande.. Gäller 2017-03-27 - 2017-03-27
 • Extrabuss, förstärker från Hulan centrum klockan 06:45, 07:30 samt 08:15 direkt till Svingeln på grund av många resande.. Gäller 2017-03-27 - 2017-03-27
 • Extrabuss, förstärker från Myggenäs korsväg klockan 07:48 via Hjalmar Brantingsplatsen till Nils Ericson Terminalen på grund av många resande.. Gäller 2017-03-27 - 2017-03-27
 • Linje 381, hållplats Gullholmsbaden Piren är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av underhållsarbete. Gäller 2017-04-01 - 2017-05-31
 • Extrabuss, förstärker från Lilla Varholmen klockan 07:07 via Järnvågen, Stenpiren och Lilla Bommen till Centralstationen på grund av många resande.. Gäller 2017-03-27 - 2017-03-27
 • Extrabuss, förstärker från Centralstationen läge K klockan 07:45 via Stenpiren, Järnvågen, Volvo Torslanda RA, Volvo Torslanda PVH, Volvo Torslanda PV, Volvo IT, Volvo City och Volvo Torslanda TK till Sörredsvägen på grund av många resande.. Gäller 2017-03-27 - 2017-03-27
 • Västtåg, Falköping - Nässjö och omvänt, flera inställda avgångar på sträckan Jönköping - Nässjö på grund av banarbete. Gäller 2017-04-24 - 2017-04-28
 • NSB, ingen tågtrafik sträckan Göteborg - ED och omvänt på grund av ett banarbete. Gäller 2017-03-31 - 2017-04-02
 • Linje 381, hållplats Gullholmsbaden Piren är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av underhållsarbete av bryggan. Gäller 2017-04-01 - 2017-05-31
 • Hållplats Dalgatan, Ågatan och Bronäs är tillfälligt indragna i båda ritkningar för samtliga linjer på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-03-27 - 2017-11-30
 • Banarbete påverkar SJ Regional på sträckan Göteborg - Töreboda från den 13 april Gäller 2017-04-13 - 2017-04-18
 • Banarbete påverkar tågtrafiken mellan Göteborg och Kungsbacka från 14 maj klockan 22:30 Gäller 2017-05-14 - 2017-05-25
 • Banarbete påverkar Västtågen på sträckan Falköping - Nässjö från den 24 april Gäller 2017-04-24 - 2017-04-28
 • Banarbete påverkar tågtrafiken mellan Göteborg och Älvängen från 17 april Gäller 2017-04-16 - 2017-04-17
 • Banarbete påverkar tågtrafiken på sträckan Öxnered - Vänersborg från den 24 april Gäller 2017-04-24 - 2017-04-26
 • Underhållsarbete påverkar spårvagnstrafiken på sträckan Östra Sjukhuset - Härlanda/Virginsgatan från 23 april klockan 05:00 Gäller 2017-04-23 - 2017-04-23
 • Banarbete påverkar tågtrafiken sträckan Trollhättan och Säffle (Karlstad) från 3 april Gäller 2017-04-03 - 2017-06-15
 • Banarbete påverkar SJ Regional på sträckan Göteborg C - Hestra station från den 27 mars Gäller 2017-03-27 - 2017-04-07
 • Banarbete påverkar kollektivtrafiken mellan Brunnsparken och Centralstationen från den 1 maj Gäller 2017-05-01 - 2017-05-05
 • Linje 16, hållplats Frihamnsporten i båda riktningar flyttas till ett tillfälligt läge utanför Preem-macken på Lundby Hamngata på grund av ett evenemang. Gäller 2017-03-26 - 2017-03-26
 • Västtåg 3200 och 3288 ställs in mellan Öxnered och Vänersborg på grund av ett banarbete. Gäller 2017-04-17 - 2017-04-20
 • Västtåg, Göteborg - Älvängen och omvänt, flera inställda avgångar på grund av banarbete. Gäller 2017-04-16 - 2017-04-17
 • Linje 3, 7, 10, 18, 52, 55 och 753, hållplats Valand är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av spårarbete. Gäller 2017-04-16 - 2017-04-18
 • Linje 3, 7 och 10, Vasaplatsen i båda riktningar avgår för tillfället från läge C/D på grund av spårarbete. Gäller 2017-04-08 - 2017-04-18
 • Västtågen, Öxnered - Vänersborg och omvänt, flera inställda avgångar på grund av banarbete. Gäller 2017-04-24 - 2017-04-26
 • Linje 3, 7 och 10, hållplats Kungsportsplatsen är tillfälligt indragen mot i båda riktningar på grund av spårarbete. Gäller 2017-04-16 - 2017-04-18
 • Västtåg 3200 och 3288 ställs in mellan Öxnered och Vänersborg på grund av ett banarbete. Gäller 2017-04-10 - 2017-04-13
 • Linje 4, Korsvägen mot Mölndal/Angered avgår för tillfället från läge E/F på grund av spårarbete. Gäller 2017-04-08 - 2017-04-16
 • Linje 4 och 5, hållplats Berzeliigatan är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av spårarbete. Gäller 2017-04-08 - 2017-04-16
 • Linje 4, hållplats Centralstationen är tillfälligt indragen mot Angered på grund av spårarbete. Gäller 2017-04-08 - 2017-04-16
 • Linje 5, ingen spårvagnstrafik sträckan Lilla Bommen - Korsvägen i båda riktningar på grund av spårarbete. Gäller 2017-04-08 - 2017-04-16
 • Linje 3, 4, 5, 7 och 10, hållplats Kungsportsplatsen är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av spårarbete. Gäller 2017-04-08 - 2017-04-16
 • Hållplats Valand är tillfälligt indragen i båda riktningar för samtliga linjer på grund av spårarbete. Gäller 2017-04-08 - 2017-04-16
 • Linje 18, 52, 55 och 753, hållplats Valand är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av spårarbete. Gäller 2017-04-18 - 2017-04-24
 • SJ Regional 327 och 332, Göteborg C - Hestra station och omvänt inställda på grund av banarbete. Gäller 2017-03-27 - 2017-04-07
 • SJ Regional, Göteborg - Töreboda och omvänt, vissa tåg ställs in på delsträckor och ersätts av buss. Gäller 2017-04-13 - 2017-04-18
 • Västtåg, Göteborg C - Uddevalla C och omvänt, flera inställda avgångar mellan Göteborg och Ytterby på grund av banarbete. Gäller 2017-03-26 - 2017-03-27
 • SJ Regional, Göteborg - Säffle (Karlstad) och omvänt, vissa inställda avgångar på sträckan Trollhättan - Karalstad på grund av ett banarbete. Gäller 2017-04-03 - 2017-04-06
 • Öresundståg, Göteborg - Kungsbacka och omvänt. Gäller 2017-05-25 - 2017-05-25
 • Öresundståg, Göteborg - Kungsbacka och omvänt. Gäller 2017-05-14 - 2017-05-15