Pågående
Planerade

Pågående

 • Linje 361, Rönnängs brygga - Åstol - Rönnängs brygga, körs med annan fordonstyp på grund av fordonsfel. Gäller 2017-09-24 - 2017-09-25
 • Linje 1, 2 och 3, hållplats Solvarvsgatan är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av vägarbete. Gäller 2017-09-21 - 2017-11-17
 • Hållplats Svingeln mot Centralstationen/Heden flyttas tillfälligt för samtliga linjer cirka 75 meter framåt mot Centralstationen på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-09-22 - 2017-12-10
 • Linje 618, hållplats Trumpetvägen är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-09-05 - 2017-10-04
 • Linje 1, 10 och 618, hållplats Billingdalsskolan är indragen i båda riktningar på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-09-04 - 2017-10-04
 • Linje 24, 27, 121, 145, 148, 178, Lila-, Röd- och Gul express, hållplats Volvohallen läge B flyttas tillfälligt cirka 50 meter mot Gunnar Engellaus väg på grund av underhållsarbete. Gäller 2017-09-22 - 2017-09-29
 • Linje 310, hållplats Sandbolet läge A är tillfälligt indragen mot Borgunda på grund av vägarbete. Gäller 2017-09-19 - 2017-11-12
 • Linje 918, hållplatserna Ljungskile station, Oskarsberg, Berg och Strandbadet är tillfälligt indragna mot Uddevalla på grund av vägarbete. Gäller 2017-09-04 - 2017-12-09
 • Samtliga linjer, hållplats Mariedal i båda riktningar flyttas tillfälligt cirka 50 meter mot Preem på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-09-04 - 2017-09-29
 • Linje 59, hållplats Falutorget mot Nils Ericson Terminalen flyttas tillfälligt cirka 50 meter mot Torsgatan på grund av vägarbete. Gäller 2017-09-11 - 2017-10-06
 • Linje 319, ingen busstrafik sträckan Drägved - Håcksvik i båda riktningar på grund av vägarbete. Gäller 2017-08-25 - 2017-10-01
 • Linje 2, hållplats Norra Sparrås, Stålkullen och Stället mot Ytterby flyttas tillfälligt cirka 50 meter bakåt i bussens färdriktning på grund av vägarbete. Gäller 2017-06-26 - 2017-09-29
 • Västtåg 3356, Vara resecentrum - Framnäs City klockan 07:16 förstärks med buss endast skoldagar på grund av många resande. Gäller 2017-08-21 - 2017-12-21
 • Linje 51, hållplats Minerva är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av vägarbete. Gäller 2017-08-22 - 2017-12-09
 • Linje 822 och 918, hållplatserna Strandbaden och Berg är tillfälligt indragna i båda riktningar för linje 822 och i riktning mot Uddevalla för linje 918 på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-09-04 - 2017-12-09
 • Linje 918, Kampenhof - Ulvesund klockan 12:45, resande på sträckan Dramviksvägen - Ulvesund hänvisas till byte vid Råssbyn Östra läge C (Lerbomotets pendelparkering) till linje 822. Gäller 2017-09-04 - 2017-12-09
 • Pågående ombyggnationer i området kring hållplats Gamlestadstorget påverkar tiden det tar att gå mellan hållplatsläge A/B och C/D. Gäller 2017-07-19 - 2017-12-31
 • Hållplats Frölandsvägen, läge A är tillfälligt indragen för samtliga linjer på grund av ett arbete i Uddevallatunneln. Gäller 2017-06-04 - 2017-11-30
 • Linje 281, 282 och 283, platsbrist för cykel kan förekomma på grund av många resande.. Gäller 2017-07-20 - 2017-10-30
 • Linje 502, 504, 511 och 512, hållplats Johannesberg, Ladukärrsvägen samt Klippgatan är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av vägarbete. Gäller 2017-07-20 - 2017-11-30
 • Hållplats Dalgatan, Ågatan och Bronäs är tillfälligt indragna i båda riktningar för samtliga linjer på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-03-27 - 2017-11-30
 • Tågtrafiken på sträckan Göteborg C - Halden påverkas i olika etapper från den 28 augusti Gäller 2017-09-22 - 2017-12-09
 • Tågtrafiken påverkas på sträckan Borås/Vedum/Vara-Herrljunga från 23 september Gäller 2017-09-23 - 2017-09-25
 • Banarbete påverkar tågtrafiken på sträckan Uddevalla - Borås - Mariestad - Herrljunga från den 2 september Gäller 2017-09-02 - 2017-09-25
 • Banarbete påverkar tågtrafiken på sträckan Öxnered - Vänersborg i två etapper från den 18 september Gäller 2017-09-19 - 2017-12-09
 • Banarbete påverkar tågtrafiken sträckan Göteborg - Stenungsund - Uddevalla till 29 september Gäller 2017-09-04 - 2017-09-29
 • Inställda avgångar i tågtrafiken sträckan Göteborg - Alingsås och omvänt på grund av ett banarbete från den 4 september Gäller 2017-09-04 - 2017-12-09
 • Vägarbete påverkar busstrafiken mellan Kongahällagatan och Vikingatorget till 10 december klockan 16:00 Gäller 2017-03-06 - 2017-12-10
 • Tillfälligt flyttad hållplats Volvohallen, läge A. Gäller 2017-09-18 - 2017-09-27
 • Banarbete påverkar tågtrafiken sträckan Göteborg - Stenungsund - Uddevalla från den 25 september Gäller 2017-09-25 - 2017-09-29
 • Linje 60 får ändrat hållplatsläge på Centralstationen från den 25 september Gäller 2017-09-25 - 2017-10-23
 • Påverkan på hållplats Lillhagsparken södra och Lillhagsparken norra från den 4 september Gäller 2017-09-04 - 2017-12-31
 • Vägarbete påverkar busstrafiken via Allégatan till 31 augusti 2018 Gäller 2017-02-13 - 2018-08-31
 • Broarbete påverkar kollektivtrafiken mellan Grönsakstorget - Vasaplatsen till 9 april 2018 Gäller 2017-06-19 - 2018-04-09
 • Västtågen och NSB, flera inställda avgångar på sträckan Mellerud - Halden och omvänt på grund av banarbete. Gäller 2017-09-22 - 2017-12-09
 • Linje 1, indragna hållplatser och ändrad körväg på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-06-27 - 2017-12-10
 • Västtågen, Herrljunga - Borås - Mariestad och omvänt, banarbete med inställda avgångar i fyra etapper. Gäller 2017-09-03 - 2017-09-25
 • Linje 4, hållplats Grenanders gata är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-09-11 - 2017-10-27
 • Västtågen, Herrljunga-Borås/Vedum/Vara och omvänt, inställda delsträckor på grund av banarbete. Gäller 2017-09-23 - 2017-09-25
 • Stenungsund express, Stenungsunds station-Stenungsund vårdcentral klockan 16:48 är inställd dagligen på grund av köer. Gäller 2017-09-11 - 2017-12-17
 • Linje 52, hållplats Lillhagsparken södra flyttas tillfälligt till Lillhagsvägen på grund av vägarbete. Gäller 2017-09-04 - 2017-12-31
 • Linje 52, hållplats Lillhagsparken Norra är tillfälligt indragen i båda riktningar på grund av vägarbete. Gäller 2017-09-04 - 2017-12-31
 • Linje 1, 3, 7 och 31, hållplats Hötorget och Polishuset är tillfälligt indragna på grund av vägarbete. Gäller 2017-08-10 - 2017-12-31
 • Linje 2, 19 och 158, hållplatserna Domkyrkan och Grönsakstorget är tillfälligt indragna i båda riktningar på grund av ett broarbete. Gäller 2017-06-19 - 2018-04-09
 • Hållplats Svingeln flyttas tillfälligt från 18 september Gäller 2017-09-12 - 2017-12-10

Planerade

 • SJ Regional 111, Skövde - Göteborg klockan 06:00 den 25 september är inställt till Herrljunga på grund av banarbete. Gäller 2017-09-25 - 2017-09-25
 • Västtåg 3201 och 3289, Göteborg - Vänersborg är inställt från Öxnered på grund av ett banarbete. Gäller 2017-09-25 - 2017-12-09
 • Linje 21, 22, 23, 24, 42, 46, 47, 51, 52, 53, 61, 62, 91, 92, 421, 423, 424, 630, 632 och 633, hållplats Drottningtorget läge A, B, C, E, J, K och L flyttas tillfälligt till Drottninggatan och Polhemsgatan på grund av hållplatsarbete. Gäller 2017-10-03 - 2017-12-10
 • Hållplaterna Räddningsstationen, Oslovägen, Fredrikshaldsvägen och Norrtullsgatan är tillfälligt indragen mot Strömstad station för samtliga linjer på grund av vägarbete. Gäller 2017-09-25 - 2017-10-03
 • Linje 65 och 66, Stallbacka terminal avgår för tillfället från läge D på grund av hållplatsarbete. Gäller 2017-09-26 - 2017-10-09
 • Linje 20 och 32, hållplats Vårvindsgatan i båda riktningar flyttas tillfälligt cirka 75 meter bakåt i riktning mot Ivarsbergsmotet på grund av ett vägarbete. Gäller 2017-09-26 - 2017-11-07
 • Linje 12, 13, 300 och 303, Volvo F-port och Volvobron är tillfälligt indragna i båda riktningar på grund av vägarbete. Gäller 2017-09-25 - 2017-11-10
 • Hållplats Stora Torget är tillfälligt indragen i båda riktningar för samtliga linjer på grund av ett evenemang. Gäller 2017-10-06 - 2017-10-07
 • Hållplaterna Fredrikshaldsvägen och Norrtullsgatan är tillfälligt flyttade mot Räddningsstationen Fredrikshalsvägen för samtliga linjer på grund av vägarbete. Gäller 2017-09-25 - 2017-10-03
 • Linje 4, 7, 9, och 11 kör via Redbergsplatsen 21 - 23 oktober Gäller 2017-10-21 - 2017-10-23
 • Inställda avgångar i tågtrafiken på sträckan Göteborg central - Älvängen station från 14 september klockan 22:00 Gäller 2017-10-14 - 2017-10-15
 • Spårarbete vid Fontänbron påverkar spårvagns- och busstrafiken i Brunnsparken och på Centralstationen Gäller 2017-10-14 - 2017-10-16
 • Tillfälligt ändrade hållplatslägen för linje 50 i Brunnsparken från den 11 oktober Gäller 2017-10-11 - 2017-10-17
 • Tågtrafiken mellan Uddevalla C och Stora Höga station påverkas i flera etapper från den 9 oktober Gäller 2017-10-09 - 2017-12-06
 • Tågtrafiken sträckan Stora Höga och Uddevalla C påverkas på grund av ett banarbete från den 2 oktober Gäller 2017-10-02 - 2017-10-08
 • Spårvagnstrafiken påverkas nattetid mellan Eketrägatan - Varmfrontsgatan från den 1 oktober Gäller 2017-10-01 - 2017-10-13
 • Spårarbete i Brunnsparken påverkar kollektivtrafiken den 14 oktober - den 16 oktober Gäller 2017-10-14 - 2017-10-16
 • Banarbete påverkar tågtrafiken sträckan Alingsås - Herrljunga från 25 september Gäller 2017-09-25 - 2017-12-09
 • Spårarbete påverkar linje 6, 7 och 11, via hållplats Allhelgonakyrkan från 1 oktober klockan 05:15 Gäller 2017-10-01 - 2017-10-23
 • Banarbete påverkar tågtrafiken sträckan Göteborg - Uddevalla/Strömstad från den 2 oktober Gäller 2017-10-02 - 2017-10-08
 • Spårvagnstrafiken via Marklandsgatan påverkas av ett spårarbete den 28 september Gäller 2017-09-28 - 2017-09-29
 • Spårarbete påverkar linje 1, 2 och 6 via Linnéplatsen den 8 oktober klockan 05:00 Gäller 2017-10-08 - 2017-10-09
 • Förstärkningar i kollektivtrafiken under Bokmässan från den 28 september Gäller 2017-09-28 - 2017-10-01
 • Tågtrafiken på sträckan Göteborg C - Säffle (Karlstad) påverkas från den 23 oktober klockan 09:00 Gäller 2017-10-23 - 2017-10-26
 • Västtågen, Göteborg central - Gamlestaden station och omvänt samt Göteborg central - Älvängen station och omvänt, flera inställda avgångar på grund av banarbete. Gäller 2017-10-14 - 2017-10-15
 • Linje 2, indragen sträckan Axel Dahlströms torg - Botaniska Trädgården i båda riktningar. Gäller 2017-09-28 - 2017-09-29
 • Extrabuss, förstärker från Nils Ericson terminalen dagligen klockan 16:21 direkt till Torp terminal på grund av många resande.. Gäller 2017-09-25 - 2017-09-25
 • Extrabuss, förstärker från Östra sjukhuset klockan 16:59 och 17:07 via mellanliggande hållplatser till Centralstationen på grund av många resande.. Gäller 2017-09-25 - 2017-09-25
 • Extrabuss, förstärker från Östra sjukhuset klockan 14:59 och 15:07 via mellanliggande hållplatser till Hinnebäcksgatan på grund av många resande.. Gäller 2017-09-25 - 2017-09-25
 • Linje 1, 7 och 8, Marklandsgatan mot Frölunda/Tynnered avgår från läge M. Gäller 2017-09-28 - 2017-09-29
 • Extrabuss, förstärker från Östra sjukhuset klockan 16:59 och 17:07 via mellanliggande hållplatser till Centralstationen på grund av många resande.. Gäller 2017-09-25 - 2017-09-25
 • Extrabuss, förstärker från Östra sjukhuset klockan 06:25 , 06:33 , 08:01 och 08:09 via mellanliggande hållplatser till Grimbo på grund av många resande.. Gäller 2017-09-25 - 2017-09-25
 • Extrabuss, förstärker från Nils Ericson terminalen klockan 15:06 och 16:40 till Stenungsund station på grund av många resande.. Gäller 2017-09-25 - 2017-09-25
 • Extrabuss, förstärker från Snipen dagligen klockan 06:43, till Centralstationen på grund av många resande.. Gäller 2017-09-25 - 2017-09-25
 • Extrabuss, förstärker från Centralstationen klockan 14:24 och 14:32 via mellanliggande hållplatser till Östra sjukhuset på grund av många resande.. Gäller 2017-09-25 - 2017-09-25
 • Extrabuss, förstärker från Hinnebäcksgatan klockan 16:00 och 16:08 via mellanliggande hållplatser till Östra sjukhuset på grund av många resande.. Gäller 2017-09-25 - 2017-09-25
 • Extrabuss, förstärker från Grimbo klockan 07:10 , 07:18, 08:46 och 08:54 via mellanliggande hållplatser till Östra sjukhuset på grund av många resande.. Gäller 2017-09-25 - 2017-09-25
 • Extrabuss, förstärker från Svingeln klockan 15:00, 16:00 och 17:00 direkt till Partille Centrum därefter via mellanliggande hållplatser till Jonsered på grund av många resande.. Gäller 2017-09-25 - 2017-09-25
 • Linje 9, Centralstationen mot Kungssten avgår för tillfället från läge C på grund av ett spårarbete. Gäller 2017-10-14 - 2017-10-16
 • Linje 1, Centralstationen mot Östra Sjukhuset avgår för tillfället från läge A på grund av ett spårarbete. Gäller 2017-10-14 - 2017-10-16
 • Linje 11, Centralstationen mot Saltholmen, avgår för tillfället från läge C på grund av ett spårarbete. Gäller 2017-10-14 - 2017-10-16
 • Linje 16, Brunnsparken mot Högsbohöjd, avgår för tillfället från läge C på grund av ett spårarbete. Gäller 2017-10-14 - 2017-10-16
 • Linje 11, Brunnsparken mot Saltholmen, avgår för tillfället från läge E på grund av ett spårarbete. Gäller 2017-10-14 - 2017-10-16
 • Linje 9, Brunnsparken mot Kungssten avgår för tillfället från läge E på grund av ett spårarbete. Gäller 2017-10-14 - 2017-10-16
 • Extrabuss, förstärker från Partille C dagligen mellan klockan 07:10 och 07:40 via Nordstan och Amhult resecentrum till Torslanda torg på grund av många resande.. Gäller 2017-09-25 - 2017-09-25
 • Linje 3, Brunnsparken mot Marklandsgatan avgår för tillfället från läge E på grund av ett spårarbete. Gäller 2017-10-14 - 2017-10-16
 • Extrabuss, förstärker från Centralstationen dagligen klockan 07:47 via Stenpiren, Järnvågen, Volvo RA, Volvo PVH, Volvo PV, Volvo IT, Volvo City och Volvo TK till Sörredsvägen på grund av många resande.. Gäller 2017-09-25 - 2017-09-25
 • Extrabuss, förstärker från Lilla Varholmen dagligen mellan klockan 07:07 och 07:42 via Järnvågen, Stenpiren och Lilla Bommen till Centralstationen på grund av många resande.. Gäller 2017-09-25 - 2017-09-25
 • Linje 3, Centralstationen mot Kålltorp avgår för tillfället från läge A på grund av ett spårarbete. Gäller 2017-10-14 - 2017-10-16
 • Linje 3, Centralstationen mot Marklandsgatan avgår för tillfället från läge C på grund av ett spårarbete. Gäller 2017-10-14 - 2017-10-16
 • Linje 3, Brunnsparken mot Kålltorp avgår för tillfället från läge F på grund av ett spårarbete. Gäller 2017-10-14 - 2017-10-16
 • Linje 1, Brunnsparken mot Östra Sjukhuset avgår för tillfället från läge F på grund av ett spårarbete. Gäller 2017-10-14 - 2017-10-16
 • Linje 50, Brunnsparken mot Kallebäck avgår för tillfället från läge G på grund av ett spårarbete. Gäller 2017-11-10 - 2017-11-17
 • Västtåg, Uddevalla - Stora Höga och omvänt, inställda avgångar på grund av ett banarbete. Gäller 2017-10-02 - 2017-12-06
 • Linje 50, Brunnsparken mot Frölunda avgår för tillfället från läge H på grund av ett spårarbete. Gäller 2017-10-11 - 2017-10-17
 • Linje 60, Centralstationen mot Redbergsplatsen, avgår för tillfället från läge J på grund av ett spårarbete. Gäller 2017-10-14 - 2017-10-16
 • Linje 60, Brunnsparken mot Redbergsplatsen, avgår för tillfället från läge D på grund av ett spårarbete. Gäller 2017-10-14 - 2017-10-16
 • Linje 60, Brunnsparken mot Masthuggstorget, avgår för tillfället från läge C på grund av ett spårarbete. Gäller 2017-10-14 - 2017-10-16
 • Linje 5 och 6, ingen spårvagnstrafik sträckan Eketrägatan - Varmfrontsgatan i båda riktningar på grund av spårarbete. Gäller 2017-10-08 - 2017-10-13
 • Västtåg 7284, Göteborg - Nässjö klockan 12:50 är inställt på sträckan Göteborg - Falköping på grund av banarbete. Gäller 2017-09-25 - 2017-12-09
 • Linje 1, 2 och 6, påverkan och indragna delsträckor i spårvagnstrafiken mellan Marklandsgatan-Järntorget/Vasa Viktoriagatan och omvänt på grund av ett spårarbete. Gäller 2017-10-08 - 2017-10-09
 • Linje 6, ingen spårvagnstrafik sträckan Nymånegatan - Aprilgatan i båda riktningar. Gäller 2017-10-01 - 2017-10-23
 • Linje 5 och 6, ingen spårvagnstrafik sträckan Eketrägatan - Varmfrontsgatan i båda riktningar på grund av spårarbete. Gäller 2017-10-01 - 2017-10-06
 • Linje 5 och 6, ingen spårvagnstrafik nattetid, sträckan Sälöfjordsgatan - Varmfrontsgatan och omvänt på grund av ett kontaktledningsarbete, mellan klockan 22:00-04:00, 1-6 oktober. Gäller 2017-10-01 - 2017-10-06
 • Linje 5 och 6, ingen spårvagnstrafik nattetid, sträckan Sälöfjordsgatan - Varmfrontsgatan och omvänt på grund av ett kontaktledningsarbete, mellan klockan 22:00-04:00, 8-13 oktober. Gäller 2017-10-08 - 2017-10-13
 • Västtågen, Uddevalla - Strömstad och omvänt, inställda avgångar på grund av banarbete. Gäller 2017-10-02 - 2017-10-08
 • Västtåg 3302, Göteborg central - Mariestad resecentrum klockan 09:30 är inställt på sträckan Göteborg - Herrljunga på grund av banarbete. Gäller 2017-09-25 - 2017-12-09
 • Västtåg 3303, Örebro central - Göteborg central klockan 07:45 är inställt på sträckan Herrljunga station - Göteborg central på grund av banarbete. Gäller 2017-09-25 - 2017-12-09
 • Linje 5 och 6, ingen spårvagnstrafik nattetid, sträckan Sälöfjordsgatan - Varmfrontsgatan och omvänt på grund av ett kontaktledningsarbete, mellan klockan 22:00-04:00, 1-6 oktober. Gäller 2017-10-01 - 2017-10-06
 • Linje 5 och 6, ingen spårvagnstrafik nattetid, sträckan Sälöfjordsgatan - Varmfrontsgatan och omvänt på grund av ett kontaktledningsarbete, mellan klockan 22:00-04:00, 1-6 oktober. Gäller 2017-10-01 - 2017-10-06
 • Linje 60, Centralstationen mot Masthugget avgår för tillfället från läge K på grund av ett arbete. Gäller 2017-09-25 - 2017-10-23
 • Linje 6 och 7, ingen spårvagnstrafik mellan Runstavsgatan - Kortedala/Bergsjön samt linje 11, ingen spårvagnstrafik mellan Januarigatan - Bergsjön på grund av ett spårarbete. Gäller 2017-10-01 - 2017-10-23
 • Linje 5 och 6, ingen spårvagnstrafik nattetid, sträckan Sälöfjordsgatan - Varmfrontsgatan och omvänt på grund av ett kontaktledningsarbete, mellan klockan 22:00-04:00, 8-13 oktober. Gäller 2017-10-08 - 2017-10-13
 • Linje 5 och 6, ingen spårvagnstrafik nattetid, sträckan Sälöfjordsgatan - Varmfrontsgatan och omvänt på grund av ett kontaktledningsarbete, mellan klockan 22:00-04:00, 8-13 oktober. Gäller 2017-10-08 - 2017-10-13
 • NSB 391, Halden - Göteborg C klockan 08:47 är inställt på grund av ett banarbete. Gäller 2017-10-16 - 2017-10-19
 • Linje 1, hållplatserna Linnéplatsen, Oliverdalsgatan och Prinsgatan, linje 2, hållplatserna Marklandsgatan och Axel Dahlströms torg samt linje 1, 2, 7 och 8, hållplats Botaniska trädgården är tillfälligt indragna på grund av ett växelarbete. Gäller 2017-09-28 - 2017-09-29
 • SJ Regional, Göteborg C - Säffle (Karlstad) är inställda sträckan Åmål - Karlstad och omvänt på grund av banarbete. Gäller 2017-10-23 - 2017-10-26
 • Västtåg, Göteborg - Stenungsund - Uddevalla och omvänt, inställda avgångar mellan Stora Höga och Uddevalla på grund av ett banarbete. Gäller 2017-09-25 - 2017-09-29